ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,841 vb net winforms งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  WPF Developer - Bangalore Location 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... MVVM, Expression Blend. 2. Good to have some experience in integrating application with ASP.NET, Bootstrap and Knockout JS, Angular JS 3. Good to have some experience on WinForms. 4. Excellent communication skills are a key requirement. 5. Ability to work through ambiguity and independently when other resources are not available. Effective interaction

  $806 (Avg Bid)
  $806 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  C# Winforms weather dashboard หมดเขตแล้ว left

  A dashboard for the display of weather data should be created. The aim is to retrieve current temperature data from freely accessible sources via the internet. All cities of Germany should be selectable. The displayed temperature data should be compared with the long-term mean of the temperatures at the selected place at the respective date (day, month). The retrieved data should be displayed in a...

  $192 (Avg Bid)
  ด่วน
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Basic Nim (‘Pick up Sticks’ game) in VB 2012 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop Nim (‘Pick up Sticks’ game). I would like this software to be developed for Windows using VB 2012.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Design report with VB Script and Excel Macros 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a VB Script Developer and Excel Macros. The excel will be connected to Microsoft SQL Server using ODBC connection. The goal is for user to search information and the entire columns and rows will display on the excel. The user would like to search for more than one information at a time. I will provide all the columns with sample data.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Find VB Expert 3 วัน left

  I have a project in Visual Studio 2013. I want you to fix and update it. i'll give you details in chat

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  The project is part of a research which will need further optimisation. I hav a loft surface generated by a bunch of curves in grasshooper. I need to extend the surface along the planes of its faces until those faces unite and close a volume or extend at infinity and than i must hav the option to cap the volume/mash at a controlabil distance.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We are trying to extract the data from a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] DB format. No one here has windows and we need the format in a standard Fix delimiter or BAR format. These are some of the files on the CD: .ISM .DAT .MAS They gave us [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to access the file. These are the files in the dir: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระ...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build me an app in c# or python 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to build me an app should be console or winforms using E.O webbrowser, selenium or watin, Preferably selenium. More details in chat.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Build me an app in c# 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to build me a console or winforms using E.O webbrowser, selenium or watin. More details in chat.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Simple VB Program 1 วัน left

  I have a project in Visual Studio 2013. I want you to fix and update it. i'll give you details in chat

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Create VB (Macro) on Google Sheet หมดเขตแล้ว left

  Basic functionality of the Macro will be to hit an API and extract the relevant data from the system to Google Sheets.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Looking for online support in the evening hours approx 2 hrs. asp.net project for a week.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I have an existing winforms app displaying live video from ip cameras. This is done via the sdk of the camera manufacturer. Now I want to use it with other cameras, so we need to remove the sdk and add a new player. My idea is to code a ffmpeg based player which we can add as a control to a form.

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  build datagrid ui in winforms หมดเขตแล้ว left

  The video attached shows how to project should operate. The pdf file shows the fields it writes to.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  VB script macro for Mach3 software -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) I would like to control this relay in Mach3 CNC software. ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) A VB script macro is required to turn "on" the relay and another macro is required to turn "off" the relay. The macro file (.m1s) is executed upon a g code command as the software

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  vb program หมดเขตแล้ว left

  I have a dll to fetch data from biometric time machine, i need VB program to conenct to Oracle database, loop through list of machines and pull data from each machine into table

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  NIR Software - graphic design หมดเขตแล้ว left

  Windows winforms software. Manage Near Infra Red analyzer for chemical analysis. The product operates online in chemical plants and refineries. The software is in charge of managing hardware modules, communication and mathematical processing

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  VB script macro for Mach3 software หมดเขตแล้ว left

  ...([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) I would like to control this relay in Mach3 CNC software. ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) A VB script macro is required to turn "on" the relay and another macro is required to turn "off" the relay. The macro file (.m1s) is executed upon a g code command as the software

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Construct a system using VB language หมดเขตแล้ว left

  I need a system for keeping records of house hold items in my house [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] coded using visual basic program.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need a solution in vb.net Visual studio 2017 (Framework 2.0) which will event trap the vertical scrollbar of a listview with either the click on the vertical scroll bar or the scroll movement on the mouse. The solution must not create a new control but just use code or a class.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  .Net VB Development หมดเขตแล้ว left

  Hallo Together, we need for some jobs .Net VB Developer. You can work on our systems with rdp connection You need experience with ms sql and .Net 4.5 or higher You can work 50 - 100 hours month ore more

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล
  Convert VB source code into PHP code หมดเขตแล้ว left

  An astrology software made in VB6 has to be converted into PHP for web application. We got the source code of VB application. source code is attached as well.

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  .Net Developer หมดเขตแล้ว left

  I need a .Net C# web/windows developer who is not afraid of doing any kind of .Net(& related work). I can ask him sometimes 1. To develop a small Asp.Net MVC website from scratch. 2. To find bugs in a WinForms/WPF application. 3. To continue a Asp.Net forms application left by another user. 4. To host a Asp.Net MVC website in IIS 5. To increase quality

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  104 การประมูล
  Amazon API intergration coding in VB หมดเขตแล้ว left

  We want to develop an object to use the AMAZON API services to listing, getting order, uploading the shipment back to Amazon.

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  TAPI3 VB Phone Dialer หมดเขตแล้ว left

  I need a very small VB6 or VB.Net app that will exercise the features of TAPI3. It will have buttons that do the following: 1. Connect to a Panasonic PBX through COM Port. 2. Dial a number on that device. 3. Hang up the connection. 4. Whatever other interesting button you'd care to include. The purpose of the program is to use as a tutorial (for me) on TAPI. ## Deliverables 1) Complete and ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Website in ASP (VB) with Pretty URL หมดเขตแล้ว left

  I hasically want to have pretty links in each language of this website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And that's it!

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  redesign asp.net vb web app หมดเขตแล้ว left

  colour themes and skins that change the look of the entire site and pages based on the active theme or skin change text on all controls from english to french when user selects french fonts and font sizes to automatically be set based on user preference enable selection of a cluster of controls to display based on the user selections chosen using a set of buttons at the top of the page (acting ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Need VB .net or C# expert to integrate the Digital Persona Bio metric device with Desktop application. Urgent task #paid_task #VBNET #Csharp #DigitalPersona #Urgent #contactFast

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Oracle forms redevelopment หมดเขตแล้ว left

  I need to redevelop oracle forms application to winforms with devexpress or web based application using extjs or gxt including training.

  $914 (Avg Bid)
  $914 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Enclosed is a project (.net vb using Visual Studio) which compiles successfully but when GERMAN (langauge) button is clicked ; does not work as intended. I need someone who has experiece with localization to have a look at the project and fix !

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Need a UI Developer WPF and Winforms หมดเขตแล้ว left

  Need a UI Developer to develop UI of our software using WPF and Winforms

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I have an application that uses various USB and Bluetooth devices for collecting information. I now have a new device I want to include in this group. The SDK with sample code is provided for the device so it should be straight forward - if you are a competent programmer. What will be required is to write a VB6 DLL that will talk to a VB6 application. I already have a template VB6 source code...

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Debug my Project หมดเขตแล้ว left

  Program that converts 2d image into a seamless image. It does some basic cropping, and generates a seamless image. I'm having an issue where when I try to resiz...often an indication that other memory is corrupt.' I'd like it fixed. Also, I'd like any other errors that might come up to be mentioned and possibly fixed. I'm using C# Winforms and OpenCV

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello I have a demo to do on real (big) data and must setup it by next Wednesday (12th). I have days to spend on data (MS Olap cubes) to find the more relevant series so I have no time to spend to set up the User Interface the prospect wish to have. I want to use Telerik tools on WPF (must run on PC Tablets OS : Win 10 64). The needs are simple : set up procedure filling a RadChartView based on...

  $645 (Avg Bid)
  $645 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Access Database Design and VB Coding หมดเขตแล้ว left

  ...Projects require extensive knowledge of Microsoft Access, Visual Basic, and integration with other Office products and add-ins as required (image thumbnail add-ins, Excel and PDF VB references, etc.). Project 1 - Finish comprehensive time sheet database that will evolve into a time and billing database. The time sheet side is about 90% complete, but needs

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  Write Code Marco/VB covert XML file to Excel and Export back to XML Do not provide a solution using Excel Developer Tab -does not work Do not provide a solution using Excel Data Import > XML File - it does not work Do not provide solution using Note++ or Notepad - it does not meet what I need I have a file that is in XML format - I need it in

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Winforms to WPF User Interface Change หมดเขตแล้ว left

  I have a small project that needs changing in User Interface and i need it in a week or 2. Basically everything works but it is made in windows forms and i want to convert it to WPF layout including the functionality. The Payment is Max 50 - 60 pounds.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  MySQL Database, Excel, Vb. net หมดเขตแล้ว left

  I need some one have experience in using MySQL command line client. Have the experience in design database in workbench. and have experience in writing code in vb in excel to interactive with database MySQL on cloud. I need someone can teach me how to do these things. I pay by hour.

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Attached document explains what I need. I want the application to be written in C# Possibly access database or just a text file since it is a tiny bit of data. See attachment for details. The faster I get this project back the better. It is urgent. Deliverable should be the application and the code base.

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  BULD ME WINDOW APP FOR MY SOFTWARE IN VB หมดเขตแล้ว left

  I want to integrate my software with some application in Visual Studio

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Prime Table, VB หมดเขตแล้ว left

  Develop a project containing 100 labels with values 1 to 100 in the Text property of each label. Code is provided in the Starter project to dynamically create a two-dimensional array of labels and place each label onto the form.   The Click handler for the Execute button will use a Nested For...Next loop to traverse the label array and place the numbers 1 through 100 into the text proper...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  MySQL Database, Excel, Vb. net หมดเขตแล้ว left

  I need some one have experience in using MySQL command line client. Have the experience in design database in workbench. and have experience in writing code in vb in excel to interactive with database MySQL on cloud. I need someone can teach me how to do these things. I pay by hour.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Licensing with payment gateway integration vb net หมดเขตแล้ว left

  Registration of program online. Payment gateway integration.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  This is a EXE software that send an email from 1 account to another account 1 written in Visual BASIC. Does not send the email anymore at the moment and I would like to add a couple of little modifications.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I am looking for a C# developer who can do the following: 1: Search for Xiaomi mi band (2 / 3) version (o...If there is a Xiamo mi band available (pair it) 3: Create a button in the program to send a command to the Mi band to let it vibarate The program need to be written in C# WinForms Only short candidates who can deliver this fast are welcome!

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล