ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 vb net งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Serv...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ .NET

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ค่าจ้างตามตกลง Programmer C#.Net MS SQL HTML etc.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Experienced C# Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient C# developer, skilled in the .NET framework for a project. The exact application type is still to be confirmed. You should have: - Strong experience with C# programming. - Understanding of .NET framework. - Ability to work without strict time constraints. Time frames and further project details will be discussed upon connection. Looking forward to working with a focused and motivated professional.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Kami mencari programmer .NET dengan spesialisasi Blazor NET 8 dan diutamakan yang sudah familiar dengan Kendo UI dari Telerik. Di bayar berdasarkan satu project dengan term pembayaran sbb: Pembayaran 1: 20 persen (progress project 25%) Pembayaran 2: 25 persen (progress project 50%) Pembayaran 3: 20 persen (progress project 75%) Pembayaran 4: 25 persen (progress project 100%) Pembayaran Akhir: 10 persen (setelah UAT customer)

  $1217 (Avg Bid)
  $1217 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert in RFID technology and .NET programming to integrate the RFID into our current weighbridge system. Key Details: - 3rd Party System was developed using .NET and it does support API or external interface connections. - The task will involve programming to fully integrate the system with RFID technology. Skills and Experience: - Proficiency in .NET programming & SQL Database - Previous experience with RFID technology - Knowledge of API integration - Experience with weighbridge systems would be a huge advantage. Your role will be to ensure the smooth functioning of the weighbridge system post-integration and provide us with a user-friendly, effective RFID solution.

  $897 - $1795
  $897 - $1795
  0 คำเสนอราคา
  Sepolia Test Net Smart Contract Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled developer fluent in Solidity to develop a web3 smart contract using the Base Sepolia Test Net. Your task will involve: - Developing web3 integration - Designing the simplest UI possible Ideal candidates should have previous experience with Ethereum blockchain technology, Solidity programming distinct to the Base Sepolia Test Net, and the creation of adaptable user interfaces. A background in web3 integration is highly desired. Please provide samples of smart contracts you've developed or relevant project references in your bid.

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I have a VBS script which downloads files from a server to the a folder on my local machine or onto AWS (MS Win Server 2012 R2). This script can be manually activated (double click) or via Task Scheduler. Recently the script stopped working. I think it has to do with AWS permission/read/write errors. I need to have this investigate and fixed. The person needs to understand AWS EC2 and VBS and JS scripting.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Requiero una API muy sencilla en .NET que reciba un objeto JSON con datos fiscales y retorne un ok, debe de tener OAuth 2.0, puede ser código tomado de internet el único requisito es que lo pueda ejecutar en mi equipo como localhost y hacer pruebas desde Postman

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hi STALLIONi NET SOLUTIONS, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  B2B WordPress website 6 วัน left

  We are looking to build a new website using WordPress which will link to our .net bespoke erp software which is currently being developed. As all our business is B2B, it’s very important for our customers to access as much information as they can online without the need to call our office. Features include: - Ordering products should be in grids for our customers to order - Customers to order embroidered/printed goods with product selection controls in place - Modern and attractive up-to-date designs - Customers should be able to view all their account information - Customers should be able to download copy invoices and credit notes - Customer should be able to pay online - Customers should see what’s on backorder for them including editing and cancel them - Livestoc...

  $8830 (Avg Bid)
  $8830 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled dot net developer to focus on major web development tasks. The core responsibility of the project will be functionality and programming. Key Tasks: - Implement a user registration system - Develop a shopping cart system - Convert existing PHP scripts to Dot net. Ideal Skills and Experience: A deep understanding of Dot Net, is a must, along with substantial experience in web development, specifically in functionality and programming. Proficiency in both PHP and Dot Net, specifically converting scripts from one to the other, is critical. Finally, hands-on experience with user registration and shopping cart systems is a significant plus. Don't hesitate to send me a message if you have any questions. Let's create somethin...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Mobile and Web Form Builder App -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Form Builder application that will be compatible with both web and mobile. Technologies: .NET 8 Blazor Server (web) + .NET MAUI Blazor Hybrid (mobile). MudBlazor (component library) JSON The application should have a builder component and a runner component. The timeline for the project is within a month. Here are some of the functionalities that are required in the form builder section of the application: - Capability to add various types of fields including but not limited to: * Text fields * Multiple-choice questions * Date fields * Dropdown fields * Free text fields - Ability to add a feature to take photos and store them locally. Freelancer Experience. Blazor Server (targeting web) .NET MAUI Blazor Hybrid (targeting Windows and Android) The idea...

  $564 (Avg Bid)
  $564 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  I'm looking to develop a 4-tier agency commission calculation system that hinges on the daily NAV (Net Asset Value) of the assets. The system should have the following key features: - **Tiered Commission Structure:** The system must support a 4-tier commission structure. These tiers should be clearly defined and adjustable by an administrator. - **Daily NAV Calculation:** The daily NAV should be calculated based on historical data. This data should be accurate and reliable, and the calculations should be precise. - **Automation:** The system should automatically trigger commission calculations at the end of each business day. This ensures that the process is efficient and error-free. The ideal freelancer for this project should have: - Proficiency in designing and develop...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...the developer but he has disappeared. About a month ago I received an email from TNT ... quote There is a change coming to the TNT RTT API, this is what you use to get pricing for shipping on your online store or internal system. Please have this email directed to whomever controls the online portal: You are currently using the ASP version of the RTT service, and we need customers to move to our .NET version. This will require that the XML payload is URL encrypted, note there is no change to the content of the XML just how it is presented. I have included the newer spec doc but it should be a simple process. endquote I am at a loss on how to update or replace this extension. The links in the email take me to a blank page. The attachment is confusing, but you might be able to mak...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm searching for a proficient .NET developer to design and build an MRZ scanning plugin for Windows utilizing the device camera. The plugin must be able to handle the following documents: - Passports - ID Cards - Emirates ID Card (National ID of United Arab Emirates) No specific MRZ scanning library is currently preferred, so I welcome any suggestions. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in .NET language - Experience working with MRZ scanning plugins - Familiarity with different types of ID documents - Ability to integrate this plugin into Windows systems successfully - Experience with device camera utilization - Strong understanding of MRZ data extraction I am anticipating a product that efficiently captures the MRZ data from the aforementioned ...

  $531 (Avg Bid)
  $531 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I need to create a console project in C# Net Framework that I can listen the data from an equipment Mindray BC-20s and / or BC-30s. Using Ethernet configuration and HL7. The data that comes from the clinical equipment needs to be save it on txt file. The configuration is using TCP/IP and I need - Port for every equipment Any questions? I made a console project but I could no be able to get the results from those equipments. I need a person who had been working with HL7.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Registro de signos vitales 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Título del proyecto: Aplicación de registro digital de parte de anestesia Descripción: Se requiere una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en .NET MAUI que permita el registro digital de un parte de anestesia. La aplicación debe ser capaz de conectarse a una cámara a través de Bluetooth o Wi-Fi para tomar fotos cada cierto intervalo de tiempo (por defecto, cada 3 minutos) y utilizar OCR o IA para interpretar y obtener los signos vitales del paciente (frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial, etc.) a partir de las fotos tomadas. La aplicación deberá generar un gráfico de línea de tiempo donde se representen los signos vitales en el eje Y y la...

  $2179 (Avg Bid)
  $2179 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Help displaying filters on a GridCore grid 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am working with GridCore library from .NET Core. I am having issues getting the column headers to be displayed with the filters added. Now, I am only able to display the column headers titles. I need someone that has proven experience using this library and can give me the solution.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am looking for prooven track profesional to manage and improve mi dropshipping store in health&wellnes,cosmetics store,EU and SUA market trending&winning products,content writing,ads campaigns set up will be 50% of net income, of sales.

  $4721 (Avg Bid)
  $4721 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  OAuth 2.0 API Development หมดเขตแล้ว left

  Hola Necesito una API web muy sencilla en .NET únicamente que reciba un JSON con datos fiscales y utilice OAuth 2.0 debo de ser capaz de correrlo en mi equipo como localhost y hacer pruebas desde postman

  $162 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  .NET Developer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a .NET developer with varied experience on the framework. The project requires multiple functionalities such as database integration, user authentication, and third-party API integration. Your application should demonstrate your past work in .NET, as well as your experience in the field. Please provide a detailed project proposal to give an idea of how you plan to approach this project. If you're well-versed in the .NET Framework 4.0, 4.5 or 4.8, this could be a great opportunity for you.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  We need a professional press release to announce a new...Middle East organisation based in Egypt. The target audience will be potential investors and distribution through various media outlets in both regions. Key Requirements: - The press release will need to contain background information mainly on the Canadian company and emphasize the finacial benefits of the partnership in a compelling manner. - The tone needs to be engaging and tailored to a high net worth individuals and financial professionals operating mainly throughout the middle east region. Ideal Skills: - Proven experience in writing press releases for finance industry. - Understanding of Middle East culture. - Arabic language a great asset - Strong copywriting skills and ability to convey complex ideas in a conci...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  ...feature to track marketing expenses (e.g., Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads) and associating them with each day's data. Integration with Urgent Cargus: Ensuring seamless integration with Urgent Cargus' delivery tracking system to display shipping costs and provide real-time updates on delivery status (delivered, out for delivery, refused, etc.). Calculation of Net Profit: Implementing functionality to automatically calculate the net profit for each order, considering production costs, shipping fees, taxes, and other associated expenses. Purchase Price Input: Including a feature where we can input the purchase price of each product from the supplier. This will help us accurately calculate profit margins. Reporting and Analysis: Building reporting and analy...

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  Azure Web App Service Expert Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a seasoned Azure ...Azure web app service. Your knowledge should cover all aspects of efficient and effective deployment and configuration of an Azure web app service. - Troubleshooting and Debugging: Occasionally things may not operate as expected, so you must be adept at identifying and resolving any challenges that may arise within the system efficiently. My current Azure web app service uses C#, ASP.NET and .NET. Therefore, expertise in these programming languages and frameworks will be highly beneficial. Ultimately, the main purpose of developing this Azure web app service is for a web application. Anyone highly experienced in this field will be greatly preferred. A deep understanding of Azure web app services for web applications will guarantee a succ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled .NET developer with experience in JSON, MS SQL, AJAX, and HTML to help me migrate my existing website to a new template. The specific features that need to be migrated are the design layout and content pages. To give some context, the primary objective of this migration project is to enhance the functionality of the website. An ideal candidate should be well-versed in enhancing user experience and updating design aesthetics. Your role will be pivotal in ensuring that the new template not only preserves the existing features but also improves the functionality. The key difference I'm aiming for in the new site is faster loading times. This means that you should be able to optimize the site's performance and ensure that the migration process ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Advanced react and .Net developer Expert with AWS experience 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient developer skilled in .NET, React.js with advanced expertise in Figma to assist with my website project. Key requirements for this role: - You should have comprehensive knowledge of .NET Framework and React.js. - Extensive experience in web design using Figma is a necessity. - Proficiency in converting Figma designs into interactive web elements. Your portfolio demonstrating previous web design works using Figma will be highly appreciated. This project requires a high level of attention to detail and the ability to adapt and learn quickly.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  Hi there, We're looking for someone to make a 60-90 second video imitating a similar style to this video: We have a script attached, though we would like someone who can make adjustments/enhancements to create an edgy, engaging ad. After this project we have a couple of other videos we'd like to do so hopefully it's the right fit! Ideally we want this complete in the next 3 days. Please show me your portfolio and add 'hhnj9' to your proposal so I know you've read this. Looking forward to working together!

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...the developer but he has disappeared. About a month ago I received an email from TNT ... quote There is a change coming to the TNT RTT API, this is what you use to get pricing for shipping on your online store or internal system. Please have this email directed to whomever controls the online portal: You are currently using the ASP version of the RTT service, and we need customers to move to our .NET version. This will require that the XML payload is URL encrypted, note there is no change to the content of the XML just how it is presented. I have included the newer spec doc but it should be a simple process. endquote I am at a loss on how to update or replace this extension. The links in the email take me to a blank page. The attachment is confusing, but you might be able t...

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  .NET Developer for Code Update 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled .NET developer, someone experienced in payment gateway integration, ideally familiar with 2D/Sekretpay. - I've made modification to the code that should enhance the existing functionality of my project. Specifically, this is regarding a custom payment gateway where I have changed the API token. - Your role will be to assist in updating this code on the .NET framework, ensuring that changes made don't compromise any other functionalities. - Ideally, you should have prior experience in working with .NET and specifically in the realm of payment gateways and handling API changes. This will allow you to understand the complexities of the job better. If you believe you've got the skills and experience needed, I'd love t...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Firebase Crashlytics Integration issue on .NET MAUI 8 iOS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient developer who has expert experience with .NET MAUI 8 and Firebase. My iOS application, developed in .NET MAUI 8, has been integrated with Firebase Crashlytics, but it is not reflecting crashes on the Firebase dashboard. The unusual part is that the crashes occur, but without any indicative error messages. The type of crashes has not been identified as the related data was not captured properly. I am testing it in the DEV environment with a RealDevice (iPhone). Ideal skills and experience for this job: • Thorough understanding and expertise in Firebase Crashlytics on iOS Your primary objective will be to troubleshoot the issue and ensure crashes are accurately reflected on the Firebase Crashlytics dashboard.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need an experienced data scraper to extract specific financial information from the NASDAQ and HKEX stock markets. Your task will be to focus on: - Stock prices - Company financials - Last 5 Years ROE - Last 5 Years EPS - NAV - P/E Ratio - P/B Ratio -Net Cash Flow Other economic indicators(US & HK) -Interest rate -Unemployment rate -Inflation rate The ideal freelancer for this job should have experience in data scraping and familiarity with financial data. The requirements involve pulling data from the past five years. All data should be delivered in a CSV file format. The ability to achieve high-accuracy and precision in data extraction is critical for this role.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Full Stack Dev with .Net Proficiency 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In search of an experienced and proficient Full-Stack Developer highly skilled in utilizing JavaScript, MVC, and .Net Framework. The ideal candidate should: - Have in-depth knowledge and working experience with HTML and CSS technologies - Be comfortable and capable of developing without guidance on what main functionalities or features to implement. It's crucial for the developer to take initiative, as the exact project needs were not specified. Previous experience in creating complex projects from scratch is a bonus. Here are details. 1. Account Management - **1.1 Registration** - Users must register using their school email address. - Registration form includes fields for Name, Email Address, and Phone Number. - Email verification is required to activate the accoun...

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Cheat for VB Game 4 วัน left

  I am looking for a developer who is versed in Visual Basic, with a nuanced understanding of how to create in-game cheats. Specifically, I need a cheat developed for Game A that will run on a Windows PC. The cheat should offer two important features: - that has no interval In addition to the above listed features, the cheat should also enable a Wallhack function, allowing players to see through obstacles that would normally impede their vision. Desired Experience and Skills: - Prior experience in creating game cheats, preferably on a Windows PC platform. - Strong expertise in Visual Basic. - Deep understanding of Game A's coding structure. - Knowledgeable about crafting reliable cheats that won't cause game crashes or banning of users. Finally, I expect the cheats to funct...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Expedited Vue.js and .NET Enterprise Development -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced developer with proficiency in both Vue.js and .NET, capable of delivering the project in a short time frame. - **Role Requirements** - Vue.js and .NET expertise, preferably in developing enterprise applications. - **Project Details** - The developer is expected to create an enterprise application with an interactive UI. - I place a significant emphasis on an engaging, usable and intuitive interface. - **Timeline** - The project needs to be completed ASAP. So, I'm looking for someone who can dedicate sufficient time immediately. -** Vue.js 2 and 3 experience ** with .Net Web API and sql server required on expert level Ideal candidates can demonstrate previous experience working on similar projects and have a strong understandi...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  I am urgently seeking an expert in .NET Core technologies, who can be available for a project, starting Wednesday, April 17th, 2024 at 7pm Eastern Standard Time. This project calls for around two hours of dedicated commitment and it's nature will be revealed closer to the event. Although the specific tasks related to .NET Core aren't clarified yet, preparedness for anything ranging from bug fixes to code review or adding new features is recommended. Ideal Skills: - Profound experience in .NET Core technologies - Capability to implement bug fixes, adopt new features or handle code reviews - Excellent problem-solving skills - Ability to work quickly and accurately under time constraints Past experience in prompt and effective .NET Core based problem-...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Web Developer for Recruitment Agency Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled Web Developer and Graphic Designer to create a dynamic, user-friendly recruitment agency website targeting German employers. The goal is to design a site similar to www.fachkraft24.net but tailored to our specific needs, including custom graphics and a unique logo that represents our brand identity. KEY REQUIREMENTS Languages and Frameworks: - Frontend: Expertise in HTML5, CSS3, JavaScript, and experience with frameworks like React.js or AngularJS. - Backend: Proficiency in server-side languages such as PHP, Python, or Node.js, with database management using SQL or MongoDB. - CMS Experience: Capability to integrate and customize content management systems (CMS), preferably WordPress or Drupal. Design and Graphics: - Creation of a unique logo and custom ...

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  214 คำเสนอราคา
  DSLR Camera SDK Integrated Photo Booth App 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a seasoned .NET framework developer to create an innovative photo booth application leveraging different DSLR camera SDKs including Cannon, Sony, and Nikon. This project requires: 1. SDK Integration: - Fluent with integrating Canon's SDK into .Net applications. - Build functionalities including camera control, live view shooting, image transfer, ISO, aperture, F-stop, white balance, and capture. 2. Additional Features: - Incorporate DSLR camera use into the application itself. - Develop customizable photo templates. Experience with photo booth application development is highly desirable and will be considered a strong asset. I am looking for a developer who understands DSLR camera functionalities, and can effectively synchronize them into an int...

  $3054 (Avg Bid)
  $3054 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Optimizely CMS Expert Needed 1355 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Optimizely CMS expert who has expertise and experience like below. You could highlight your experience in the following areas for me: * Architecture, design, and development of websites and digital solutions using Optimizely CMS * 5 years of experience in web development, with at least 3 years focused on Optimizely CMS and Commerce development * Strong proficiency in .NET, C#, ASP.NET, MVC, JavaScript, HTML, and CSS * Experience with cloud platforms (e.g., Azure, AWS) and DevOps practices (desirable) * Demonstrated ability to architect and deliver complex web solutions on the Optimizely platform

  $22 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  Real-time Chat System for .Net Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skillful developer to integrate an "in app chat" feature into my existing .Net MVC5 aspx SAAS project, with a particular focus on real-time communication functionality. Key Expected Features: - Bootstrap 3 compatibility - Chat server - Client (html and jQuery preferred) - Ability to create groups (add and remove participants) - Show users online status - Storing chat history - Ability to send/receive documents and audio files Ideal freelancers for this role should possess the following skills and experience: - Proficient in .NET MVC5 and Bootstrap 3 - Experience in chat server and client development - Ability to write clean, maintainable jQuery and HTML - Familiarity with real-time communication platforms UI Presentation: The chat messages should...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced full stack .NET developer well-versed with Angular to build a desktop e-commerce application. Key requirements: - Full stack .NET developer - Proficient in Angular for frontend development - Experience with desktop application development Your primary objective will be to develop a user-friendly, efficient, and scalable e-commerce platform. Prior experience with similar projects will be highly valued. Ideal skills and experience: - Expertise in .NET framework - Proven track record in Angular frontend development - Experience in developing desktop applications - Good understanding of e-commerce platforms

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for a developer who's proficient in C#, MS SQL Server, Dot Net, and XAMARIN to work on an already existing application. Need to improvise and add amend few things. Pls note we can pay maximum INR 4,000 for the work.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Expert BuddyBoss Community Site Developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Consultant Pool with Booking Management: Bookly Users can browse and book consulting sessions with a pool of professional consultants. Member List: BuddyBoss Facilitate easy connections, chat, and networking among members. Job Portal: WP Job Manager Employers can post job opportunities, and job-seekers can discover and apply for relevant positions. Performance Management and Training System: Improve .Net Tools for personal and corporate development, including performance tracking and training modules. Activity and Community Feed: BuddyBoss Global access to share and search relevant information, participate in discussions, and engage with forums and groups. Improve Growth Platform Description: Improve Growth Platform is a dynamic online community designed to facilitate netwo...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา