ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,850 view business logic edit create page php ajax งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  I need the changes on the images so the product detail can look like the one I reference in some aspects.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  I am creating an ASP.NET MVC application and need someone who can create .cshtml pages from PSD file. I need a Master Page/Layout View and several other pages for each model. The pages must include bootstrap and touchscreen functionality for both Mobile and desktop devices. The pages will be Home, About US, Menu, Gallery, Reservation and Contact

  $168 (Avg Bid)
  $168 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  ...a field is missing or a ' or " is added from the data, which changes the string logic, small things like that. An Admin Portal is a MUST! Here I can Run the Data update App or do any Importing, Backup of DB and all that Normal Admin Panel type stuff. Also be able to Edit user profiles, Payment time, Payment options, All Payment Stuff. Some Tabs/Pages

  $292 (Avg Bid)
  $292 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล

  Hi, i have download an extension package. I need someone to install it for me I need it within 1 hour

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Brand Name: Zemfo We are in art industry. Logo should be elegant and not too aggressive. It should have an ethnic element. Using an owl is not strictly necessary but ethnicity is important. Our existing logos are attached. Only vector and unique designs.

  $10 (Avg Bid)
  $10 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 ผลงาน

  We have successfully run a Facebook ad program for one of my clients, with a 5:1 ROAS. Meaning for every dollar we spen...worth of goods to our custom audience you will receive 1%-2%. Which means you earn $200 dollars. Past clients ran the exact same ad, spent $82 dollars and attributed $9,200 in view through revenue. Earning them $180 on there spend.

  $3981 (Avg Bid)
  $3981 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  An application that gives you list and proxy listings Visit the website we set For example, if we gave 10,000 proxies to the program 10,000 hits as user from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Google also uses captcha in this case, and the one who can fully implement the project offers a bid.

  $377 (Avg Bid)
  $377 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Magento price change per store view at website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, Im trying to implement the solution below. I need someone to assist me. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need it within 1 or 2 hour

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  lab view programmer 3 วัน left

  we have to make some corrections in our test rig programme .

  $358 (Avg Bid)
  $358 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  I need to make a view, please see the attached file it should show dots like that in tableview Rows budget : 10$ max

  $182 (Avg Bid)
  $182 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  app to view which user comments and likes a the most in instagram 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  app to find out who comments and like more in my Instagram account like ranking fans by who likes most posts and who comments most ios or android

  $54 (Avg Bid)
  $54 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  App Web View 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Quiero desplegar una web desde un app android y que se guarde el login

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Odoo. Minimun Cost view 1 วัน left

  Create a new view that shows products and the minimun cost price for the product selected form the vendor list of the product.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล

  Hello - I have a developer who has been creating a report for me combining multiple SQL tables into a view so that I can use the report in Power BI and Excel. The developer is on vacation and the report/structure is ~80% complete. He has made a 15 minute video on how he has everything organized. Here is the link - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล

  i want an autocad 2d side view design for the tractor that i posted (only tractor)

  $151 (Avg Bid)
  $151 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  After migration from Magento 1.9.1.0 to 2.1.9, associated products under grouped and configurable products are not sorted by sku or color attribute by ASC. For...automatically at group or simple product associated block. We'd like to display the products which sorted by name(Actually we use color as their name) or sku at frontend product view page.

  $1817 (Avg Bid)
  $1817 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล
  modeling city view like below links หมดเขตแล้ว left

  modeling city view like below links [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Modeling needs to include - Airports, banks, dams, schools, hospitals, malls, commercial complexes, stadiums, bus terminal

  $441 (Avg Bid)
  $441 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  45 การประมูล
  Plan view of our block of flats หมดเขตแล้ว left

  Looking for a nice looking (architect style) plan view / floor plan of our 6 flats block we just built. Usage: Property marketing. As base I got: Plan view (techn. fine but not nice) plus measures of every room.

  $170 (Avg Bid)
  $170 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  88 การประมูล
  change the logic in the file functions.php WordPress หมดเขตแล้ว left

  change the logic in the file [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on the bulletin board there is a function of free ads that are given at registration. It is necessary to make, that at users of a site, each new month the package of announcements on 10

  $37 (Avg Bid)
  $37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  fix mobile view of slider and logo position หมดเขตแล้ว left

  fix mobile view of slider and logo position

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  I need my name and face inscribed at the rare view หมดเขตแล้ว left

  I need an iPhone app. I would like it designed and built.

  $1177 (Avg Bid)
  $1177 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  User Management & User Verification Logic หมดเขตแล้ว left

  TASK 1: USER MANAGEME...users Mobile Number Verification to verify users account, and send welcome SMS notification to users Mobile number confirming registration. Forgot Password, Forgot Username, Edit Profile and Change Password * Admin Panel - with User Management, where client will see all users data that was registered on User Panel sign up form

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Typeform + google form/excel: table logic jump หมดเขตแล้ว left

  ...is selected, show dropdown of doctor list based on excel lookup field c) if doctor name is selected, show dropdown of surgery list based on excel lookup field 2) we have a PHP webapp that takes users type different synonyms of surgery and auto-suggest dropdown box to map to a defined list of surgery. we wish to use it in step (1) above. if type form

  $125 (Avg Bid)
  $125 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Android web view application หมดเขตแล้ว left

  I need a simple android web view app that is automatically syncable with wordprees woocommarce. Must have to follow android play store uploading conditions, as I need to upload it to play store. You can use a pre built tamplate as my budget is very [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] cant make it from 3rd party website ,cant use any 3rd party admob or link,cant use any 3rd party

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  $227 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  57 การประมูล
  correction in existing web view หมดเขตแล้ว left

  I need an iPhone app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Python/Django expert to do logic edition หมดเขตแล้ว left

  we require very experience python/Django developer to do logic edition on our platform Must be able to start after awarding Happy bidding

  $53 (Avg Bid)
  $53 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล
  Force Desktop View For Mobile (Wordpress) หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This is my website. We want to force desktop view for mobile. Please help.

  $34 (Avg Bid)
  $34 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  change in logic to show login screen in app หมดเขตแล้ว left

  ...ate); setContentView([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]); btn_done = (Button) findViewById(R.id.btn_done); [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](new [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]() { @Override public void onClick(View v) { String urlis = " [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](getApplicationContext(), "" + [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]("#login"), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } ...

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  Add new view to IOS iPad App using estisting data หมดเขตแล้ว left

  Needing an additional view added to an existing iOS application. Data endpoints and data syncing to application the job requires a view to display and transition once a button is pressed Built in Obj-C and only supporting iPad devices.

  $150 (Avg Bid)
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล

  Logo for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Brain Training for people who like crosswords, sudoko, logic puzzles, reasoning puzzles. Should be black and white and appeal to people who like crosswords, sudoko, logic puzzles, reasoning puzzles. Attached is my existing logo for brainplan.co.uk.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล
  Simple list view apllication หมดเขตแล้ว left

  i want someone to create a simple list view android application for me. in which one can copy list item, share list item or even can share the list item. And i also want admob ads integrated in the application. and some more features have to bi in it, that will be discussed in chat.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Edit existing pine script for Trading View Platform หมดเขตแล้ว left

  Add extra filters and conditions to existing pinescript. current pine script compares current close to close X periods back on two instruments simultaneously to find periods when both instruments close in the same direction. I Have created a video outlining the additions I would like made to this script to further filter out signals. (See link below) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The intention is to c...

  $330 (Avg Bid)
  $330 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  ...users become a subscriber by default and also become a "customer". once the users are created with the role customer they should be able to login to the site and be able to view private pages and posts. the user customer exists however currently he cant see the private posts and pages, and thats the problem. i believe this is caused by the custom user

  $37 (Avg Bid)
  $37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Our current application is .Net MVC ASP Core 2.0 with Microsoft Sql hosted on AWS. We will require extensive modification and additions, possibly with the use of other libraries from sources such as Sync Fusion.

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  55 การประมูล
  Mobie view Website needed หมดเขตแล้ว left

  Mobile website view needed . Introduction services

  $473 (Avg Bid)
  $473 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  129 การประมูล
  Telegram bot developer required to write some logic หมดเขตแล้ว left

  The application is all about earning free bitcoins (money ) and the earning period is every 1 minutes but if the user or member wish to make his earnings faster he needs to upgrade his or her acct from free to paid, by upgrading from free to paid and he will be earning in 5 seconds no longer 1 minute. Upgrade reduces its earning time.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Develop a horizontal scroll view with the content of a video extracted in images of this (the images do not need to be extracted). A white vertical bar will appear which will mark the current time of the video. When scrolling the scroll view you will have to calculate in what minute of the video is the vertical white bar and return it in a variable

  $183 (Avg Bid)
  $183 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Magento View Problems หมดเขตแล้ว left

  I have a onlineshop: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want to move it to a new server: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] But on the new Server only errors... can anyone help?

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  116 การประมูล

  Dear Freelancers, Looking for the expert in the Dot Net Core 2.0 C# for helping us develop the APIs and Business Logic for web application based on Anguar. Again, your focus will be on:backend tasks: 1) API 2) Server Authentications and Authorizations (JWT based) including tokens and cookies managements etc 3) Database Table creation and Views and

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  $3813 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  73 การประมูล
  Elasticsearch on AWS to view and search Logs หมดเขตแล้ว left

  I would like to set up Athena on Elasticsearch to query log data that is in S3. I would like to separate the data based on the filenames in S3. The data should be accessible by outside service such as we app. The deployment should be done as CloudFormation template. Please apply only if you have experiencing querying and visualizing LOG data on S3

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  I need you to develop windows bat script for me. I have a flowchart which has to be implemented in bat script logic to perform operations like file check and unzip take the count and log the file names and run few infacmds.

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  We are running an event where we are preselling tickets. We need a ninja form with stipe integration to collect the payment and the user information. We need conditional logic implemented to handle when the user wants to buy 2 or more tickets. This means if the user buys two tickets we need to collect the first name last Name company name email

  $152 (Avg Bid)
  $152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  I have a program that generate keys based on a given number (ID). I would like to understand how the logic works. I need a know how a key is generated based on an id. Currently I have got the IDs and the key it has been generated. here are the numbers ID 660016 Key 4409196 ID: 9593323 Key: 3649329 ID: 625650 Key: 8625500 ID: 6825240 Key: 8625600

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  This project proposes a quality adaptation tunable algorithm that adjusts video streaming quality levels for each user by measuring the average bitrate to make the trade-offs between the average video bitrate and quality switches more seamless. This can be achieved by making the algorithm tunable, allowing individual users to adjust the parameters according to their preferences. Simulate an adapt...

  $251 (Avg Bid)
  $251 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  3D rendering 360 Degree view of Mobile phone หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone expert who knows 3D rendering in 360 degree view. Here is the sample url: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have 9 mobile phones, and need rendering of all seperate. Please ping me who already did this work. Thanks

  $332 (Avg Bid)
  $332 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  I want the programming to develop a voice command plugin for Logic Pro X music production software to make the software easy access for less physical users and visual impaired users to navigate through the software much easier and this will be a monthly cost for users but deals whoever tests and the programmer will get a cut also

  $54792 (Avg Bid)
  $54792 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล