ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 virtual assistant งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Freelance Project Assistant หมดเขตแล้ว left

  บริษัท Thermowatt เป็นบริษัทจัดการด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมจากประเทศฮังการี โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีจัดการน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ในการหล่อเย็นอาคารขนาดใหญ่เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินการโครงการในหลายประเทศทั่วโลกเป็นผลสำเร็จดี และมีความประสงค์จะเริ่มต้นโครงการในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภารัฐและเอกชน ผ่านโครงการกองทุนภูมิอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Climate Fund) เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการลดก๊าซเรือนกระจก ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ บริษัทเปิดรับตำแหน่ง ผู้ช่วยโครงการ freelance 1 ตำแหน่งในประเทศไทย ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรรมเครื่องกล ไม่จำกัดสถาบัน 3. ไม่จำเป็น...

  $266 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  พัฒนาเว็บไซต์ Virtual 360 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาคนมาพัฒนาว็บไซต์ Virtual 360 สามารถจัดการ Content จากระบบจัดการได้ (มีระบบอยู่แล้ว มาพัฒนาต่อ โดยระบบที่มีอยู่เป็น AngularJS + Firebase หรือถ้าหากถนัด Database ตัวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ) Ref.

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Online English teacher - Thai nationals ONLY หมดเขตแล้ว left

  Online English Assistant Topica Native Thailand รับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Part-time) หมดเขต: ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ 1.หน้าที่และความรับผิดชอบ · ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาในการแปลเอกสารการสอนในห้องเรียนออนไลน์ · ฝึกฝนนักเรียนไทยในชั้นเรียน · สอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ 2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ · ทำงานที่บ้าน · มีเวลาการทำงาน (ลงตารางเวลาการทำงานด้วยตนเองทุกๆอาทิตย์) . เงินเดือน: 3000-10000 ต่อเดือน · ประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน · ทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติและได้พัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆวัน · มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ 3. คุณสมบัติ · สัญชาติไทย · อายุ 18-38 ปี · พูดภาษาอังกฤษคล...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Online English teacher and assistant หมดเขตแล้ว left

  ปัจจุบัน TOPICA EDTECH GROUP ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 20 คน ในโปรแกรม TOPICA หน้าที่: - ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของภาษาในคลาส Live Session Basic - สอนนักเรียนในคลาสสนทนา - ช่วยเหลือและปรับปรุงคลาสเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย สิทธิประโยชน์: - เงินเดือนดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่คุณสอน - ไม่จำกัดชั่วโมงสอน - ทำงานที่บ้าน - ได้ทำงานกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว คุณสมบัติที่ต้องการ: - พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีความมั่นใจในการสื่อสาร ชัดเจนและไม่ติดอ่าง - ต้องมีอินเทอร์เนตที่เสถียร (สำหรับที่บ้าน)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการคนถ่ายรูป และ ทำภาพเป็น panorama virtual tour

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Dedicated DAX Formula Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a professional who needs assistance in building specific DAX formulas, your expertise could greatly supplement and enhance this project. The task involves constructing complex calculations involving multifaceted properties. For this assignment, the data source that will be utilized is Power BI. Ideal Skills: - Strong understanding and practical experience of Power BI. - Proficiency in constructing complex DAX formulas. - Ability to develop multifaceted calculations. - Knowledge about data sources in Power BI. Years of experience in building DAX formulas will give an edge. The ability to execute complex calculations and a firm grasp of Power BI are essential for this role. If you have the ability to create comprehensive solutions using Power BI architecture, then this project is right ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...understand. - High performance and stability: Despite its ease of use and setup, the client should not compromise on performance or stability. - The client interface needs the following features: "Connect", "Disconnect", and "Import Config" buttons. Clicking "Import Config" imports a configuration file encrypted with AES-256. The configuration file contains the server IP address, port number, virtual HUB name, username, and password. After importing the configuration file, VPN connections can be made by clicking connect and disconnect. Use direct TCP/IP connections, with an automatic reconnection interval of 15 seconds, always keeping the VPN online. The official client automatically connects upon system restart if disconnected; please disa...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  eBay API Personalized Training 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a well-versed expert in the eBay API and platform to offer a personalized training to myself (a beginner). I'm already in the eBay Dev program, so learning how to get a key is not needed. • Delivery Method: The training should be provided through one-on-one virtual sessions. There is opportunity for bigger jobs once this one is complete. • Objective: My main objective is to understand eBay API implementation within the platform as I aim to build a data analysis tool. • Areas of Focus: I am particularly interested in learning about making API calls, handling response data, and debugging and error handling. Hence, hands-on practical examples alongside theory will be extremely beneficial. I am a beginner at API calling and Bubble coding in g...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  AI Voice Assistant Development on Jetson Nano 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned developer with a keen understanding of the Jetson Nano platform for creating a Jarvis-like interface. In this project, the primary focus will be on building a robust Voice Recognition system enhanced with AI. Primary Responsibilities: - Develop a robust Voice Recognition system for a Jarvis-like interface, that can effectively process and provide AI-generated responses. - Work on Face recognition and registration function. - Implement AI-assisted navigation. - Unit must be able to respond with realistic human voice. Key Skills: - Extensive experience with Jetson Nano is a must because this is the preferred device for this project. - Proven experience with AI-dependent navigation, face recognition, and registration technologies. - Familiarity with Jetson Nano,...

  $24 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...attempted installations both within and outside of a virtual environment, but neither have been successful. Additionally, I'm currently operating under Python 3.12 but I'm facing similar issues trying to run Linux on a virtual machine. Ideal candidate should have: - Extensive experience with PyCharm and Python 3.12 - Working knowledge of the Pillow, Dlib and Face-recognition packages - Proficiency in troubleshooting Python package installations - Understanding of virtual environments. Any expertise working with Linux would certainly be a bonus. Your role would involve: - Resolving installation issues to successfully install Pillow, Dlib, and Face-recognition packages on my PyCharm - Identifying and fixing issues related to the use of virtual en...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Real Estate Assistant for Lead Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a real estate professional looking to enhance my brand, I need assistance in setting up my digital presence and generating leads online. Task List: - Building engaging social media handles, specifically on Facebook, to connect with potential clients and increase brand visibility. - Creating a captivating, user-friendly real estate website with the following features: - Property search functionality to allow visitors to easily find their dream homes. - A contact form for inquiries, ensuring a clear line of communication with prospective clients. - A testimonials section to build trust and credibility in the marketplace. - A blog and community updates section to share useful information about the real estate industry and community happenings. Ideal Skills & Experience: ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for an Excel expert who can provide intermediate level training on core areas namely, Formulas and Functions, Data Analysis, Visualization, pivot tables and graphs. This will be an online training hence require the tutor to have a good command of virtual training tools. It can be delivered over a number of weeks around few hours each week. May be for one to three individuals. May extend to advance training depending on feedback from trainees. Skills required: - Proficiency in Excel functions and formulas - Experience in data analysis and visualization techniques in Excel - Strong teaching skills, preferably with prior online training experience - Ability to communicate complex Excel features in an easy, understandable manner - Exemplary attention to detail and pati...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Academic Copyediting for Environmental History Professor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for a skilled academic copyeditor who specializes in Humanities and Social Sciences. I am an assistant professor who works in the fields of environmental humanities; gender and sexuality studies; and history of science. Responsibilities include: • Copyediting academic manuscripts • Correcting grammar, spelling, and syntax • Improving clarity and flow • Editing citations in Chicago or another standard citation style designed by journal • Confirming that the quotes in my book manuscript match the original source I have cited • We will work on Google Docs and you must be able to sometimes do a 24 hour turnaround time for documents. Qualifications: • Highly organized • Attentive to detail • Competency with Google Do...

  $19 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  As a photo and video booth company, we urgently need a competent marketing specialist who can handle both our email marketing and social media campaigns. We are specifically focused on Facebook and Instagram platforms, flodesk annd MailerLite and our primary goal is brand awareness, generating leads with a broad focus on attracting every demographic. Key requirements for this opportunity: - Practical experience in developing and implementing email marketing strategies. - Proven social media marketing skills, particularly on Facebook and Instagram. - Ability to generate a diversified audience. Content creation and graphic design - Demonstratable history of using digital marketing to generate leads. We are interested in experts who can use compelling narratives to speak to wide audience...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Good day, I am looking for a specialist proficient in using something like Test Disk or other tool under UNIX to recover such data as Several installations of sites (FTP) Wordpress + SQL . The situation was, with the RAID in the online server room was damaged. They failed to rebuild anything, but I got a corrupted image of my virtual machine (170GB+-).

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...business and personal use. I am looking for suggestions on how to format the page for best seo and user experience. I am sure everyone uses chat gpt to write the content, but I will only consider content that is edited to not sound like chat gpt. Features and Information To Promote: 2 Free Custom Gobos - this is a big selling point Visual Preview - promote the fact that the website offers a virtual mock tool that allows them to design their gobo and then project it on a collection of stock background of scenes or upload their own background to see what the projection will look like. Stock Gobo Collection: We offer a large collection of stock designs and templates that can be customized by the client using our online gobo design tool. The collection includes various innovat...

  $40 (Avg Bid)
  High-Speed Typist For PDF Indexing (70+ WPM) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a fast typist with a speed over 70 WPM to undertake a critical indexing job. The main purpose is organizing an abundance of digital data I have, to improve usability and efficiency. This job requires you to be connected to a virtual PC. Key tasks: - Indexing a vast quantity of data - Ensuring data is organized alphabetically - Working solely with digital files Ideal candidates should: - Be able to type quickly and accurately (70+ WPM) - Have experience in data indexing - Have an exemplar attention to detail - Be capable of managing large volumes of digital files. - Need to familiar with USA DATE (MONTH/DATE/YEAR) AND NAME FORMATS Experience in organizing digital data alphabetically will be a great advantage. Quick and precise work will turn this task from daunting t...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Cloud Services Provisioning in WHMCS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm requiring a skilled developer who can customize the Product and Service Provisioning function in WHMCS. The main goal is to effectively provision cloud services, specifically focusing on the creation and...requiring a skilled developer who can customize the Product and Service Provisioning function in WHMCS. The main goal is to effectively provision cloud services, specifically focusing on the creation and management of virtual machines. Ideal Skills and Experience: * Extensive knowledge and experience in WHMCS development * Deep understanding of cloud services functionality * Proven track record of successful WHMCS customization involving product and service provisioning Objective: * Tailor WHMCS to fulfill cloud service provisions, focusing on generating and managing ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  We are seeking individuals to assist with data entry for customer survey responses. The task involves transcribing customer feedback from survey forms into a digital database. Accuracy and attention to detail are crucial for this project to ensure the integrity of the data

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of help with my Linux operating system coursework which centers around writing shell scripts. need to know how to run MS-DOS operating system by using an emulator within a Debian OS running on a virtual machine. Perform several tasks as monitor resources, execute applications and games, benchmarking and performance evaluation.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am seeking an artist to create isometric 'sketch' art, focusing on map components and tokens to be used in conjunction with Virtual Table Top software (Foundry VTT) for my Dungeons and Dragons online game. I want to use the components to create maps that contribute to roleplaying map ideas like changing elevation/floors, half and full cover to hide behind, basic dungeon structures like pillars, doorways, walls etc. without interfering too much with the player's imagination. The project will involve: - Drafting terrain outlines and components in isometric black and white, no detailed shading or color is necessary. - Drafting character tokens using the same style (number to be agreed). - Collaborating to ensure the components and tokens are usable within the conf...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant Needed For daily Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are currently in need of a Remote Virtual Assistant with strong skills in overall job post management and LinkedIn platform. Key Responsibilities: - Managing my job postings on LinkedIn. - Overseeing and organising my LinkedIn inbox to ensure all messages are answered or addressed timely. Skills and Experience: - Exceptional communication and organisational skills. - Familiarity with LinkedIn and its job post management functions. - Ability to multitask and prioritise daily workload. - High level verbal and written communications skills. - Discretion with personal and confidential information. The ideal candidate should be proactive, detail-oriented and able to meet deadlines. Familiarity with LinkedIn job post functionalities, as well as a knack for organizing an...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Experienced English Virtual Receptionist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...search of a professional virtual receptionist who can handle my business volume in an efficient and reliable way. The ideal candidate will be tasked with: - Answering calls: Must be able to professionally manage incoming calls, redirecting them as needed and providing general information to callers. - Taking messages: Should accurately transcribe voicemails and properly dispatch the information to the intended recipients. Expectations: - Communication Channel: Phone calls are the primary channel of communication you'll be handling. Proficiency in call handling and basic phone etiquette is therefore crucial. - Language Proficiency: You should be proficient in English and able to relay messages accurately and professionally. Experience: - Proven track record as a vir...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm in need of a sales assistant to help at our boutique for a period of one month ramadhan only. The individual will primarily assist with sales. Here are more details on the specific tasks and the ideal candidate: Tasks: - Assist customers with their purchases, ensuring they have a satisfying shopping experience. Preferred Experience: - The ideal candidate should have an intermediate level of experience in sales. Prior experience in a boutique or similar environment will be advantageous but is not a necessity. Required Skills: - Good communication skills: You need to be capable of interacting effectively with a wide range of customers. - Knowledge of fashion trends: A good understanding of current fashion trends is desirable. This will help guide customers in their purchas...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  PDF Data Cleaning and Excel Formatting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in need of a dedicated and efficient assistant to help me with data cleaning and organizing tasks for a crucial project. It revolves around 15 PDF files, averaging 100-150 pages each. The information within these files needs to be cleaned up, formatted, and then transferred into Excel or Google Sheets. - Your Responsibility: Review and clean the digital PDF files, ensuring accurate data entries by scrubbing any errors, inconsistencies, or duplications. - Format: After cleaning the PDF files, the data should be organized and transferred into Excel or Google Sheets. I do not have a pre-made template, so I trust your judgment in deciding an appropriate, easily readable, and well-structured format. It is important to have 5 columns for the following details: Employee Na...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  AI Assistant with Self-Learning Model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- The aim of this project is to build an AI assistant that can facilitate a variety of tasks. - The AI assistant will need to carry out functions like Natural Language Processing and Speech Recognition, essential for smooth interaction. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python - Proven experience in AI and Machine Learning - Track record of creating self-learning models - Knowledge in GUI development - Capabilities in Natural Language Processing - Experience in Speech Recognition If you bring the said qualifications to the table and are keen to contribute to a project of this nature, this could be the ideal opportunity for you. Be ready to take on a challenging approach to AI and make a significant impact on how this AI assistant operates! Your role...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  RTP Integration for Node.js Mediasoup App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented Node.js coder to enhance my existing Mediasoup-based video conferencing tool. The primary purpose of this project is to include an RTP recording feature. Here's what I require: 1. **Execution of RTP recording:** The virtual rooms' audio and video should be captured and saved. Any experience with similar projects ensures you understand the specifics. 2. **Storage Location:** The recorded files must be saved on our local server storage. Knowledge of server management and storage distribution will be necessary to ensure efficient storage. 3. **File Format:** The recorded files will need to be saved in the WEBM format to guarantee consistency and usability. 4. **File Structure:** The video and audio from every conference must be compiled into...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  VPS Creation for 24/7 Twitch Streaming 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a tech-savvy individual to help me in constructing a Virtual Private Server. Ideally, this VPS will be running 24/7, dedicated to streaming a specific program via Twitch. A key challenge is that the source of the stream is largely limited to South Africa and Nigeria - areas predominantly in Africa. Thus, suitable freelancers would need to be resourceful and demonstrate fluency in geo-based streaming challenges. The key specifications include: - The server should be designed to run on either Windows or Linux operating systems. - Vigilant attention must be paid to data security. As such, the VPS should be equipped with encrypted data storage. - Prior experience creating and maintaining VPSs, ideally in a streaming context, is necessary. - Understand VPN and geo-blocking work...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Chromebook Windows Installation Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I'm seeking an expert to help me with a significant change to my Dell Latitude 5400 Chromebook. I wish to phase out Chrome OS entirely and install a trial version of Windows 10 or 11. Here's a bit about what I need: - Windows 10/11 Installation: I'm after someone with expertise in this area, as I want to complete a full OS swap, not a dual boot or running through a virtual machine. I cannot stress enough that I want Chrome OS completely replaced. - Windows License: I don't have a license key for Windows, so I need to install a free trial version. Guidance in this area would be highly appreciated. - Windows Settings: As for the settings, I'd like the freedom to explore them myself. Although I'm open to suggestions, I will make the final decisions...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Business Hours Virtual Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In need of a virtual assistant based in Dubai to help me manage admin tasks for a children’s products business. You should be able to communicate between standard business hours effectively. Tasks will not be set in stone but you should be ready to take on anything that will help make the day more. On-site visit to Dubai Marina will be required 2-3 days a month for 2-3 hours each visit. Key Skills: - Proficient in Excel (essential) - Knowledge in social media management - Product quality checking/counting - Excellent communication skills - Detail-oriented A bonus would be the ability to take the initiative and identify areas where you can add value. This role is only available for those who can operate during business hours. Looking forward to working with a profes...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Digital Typing Animation Landing Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented website designer, ideally wit...experience. Ideal Skills: - Experience with modern digital typing animations. - Creative website design and layout planning. - Understanding of highlighting product features in an appealing way. - Ability to visually present high-quality customer service interaction. Your tasks will be summarized as: - Designing a customer engaging landing page with modern digital typing animation. - Creating a virtual chat showcasing the functionality of our product. - Capturing our product's easy-to-use interface, unique features, and top-notch customer service in the chat interaction. I'm looking forward to connecting with a professional who can bring this vision to life. Do you think you are the right person? Don'...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm looking for a virtual assistant who is located in the UK to research and contact 15 prep schools in London. You'll be tasked with the following: - Identifying the names of 15 reputable prep schools - Initiating contact with the admissions office at each school via phone or email - Enquiring about the possibility of school place availability for next year - Attempting to arrange a visit for March - Reporting back your findings efficiently The ideal candidate for this job has excellent communication and organisational skills, is self-motivated and resourceful. Experience in administration or customer service would be a plus. Being based in the UK and familiar with the British education system is absolutely essential.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Luxury Car Raffle: Facebook Ads Genius Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for the ultimate Facebook Ads expert to bring to life an exciting luxury car raffle. The raffle will be conducted completely online, so your digital marketing skills must be top-notch. Key Responsibilities: - Develop and manage targeted Facebook Ads to sell raffle tickets Ideal Candidate Skills: - Proven track record in running successful Facebook Ad...promotional events or product marketing - Knowledge and understanding of luxury car market will be an added advantage - Excellent communication skills - Ability to work autonomously and deliver results This could be a fantastic opportunity for those who have a creative edge and love the thrill of driving results in social media advertising. Leverage your skills and creativity to make this car raffle a virtual eve...

  $359 (Avg Bid)
  $359 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Python-Telegram Bot and VPS Setup -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For my personal use, I'm looking for an expert who could help me to install Python on my VPS, run a Telegram bot, and must have proficiency in Yum. Key Tasks: ...receiving messages on the VPS. - Installation of the MySQL package using Yum. Ideal Skills: - Extensive experience in Linux VPS maintenance and setup. - Proficient in Yum package manager to install Python and MySQL. - Knowledge in setting up and running Telegram bots. - Previous experience installing Python-Telegram-Bot via Yum. This project requires someone with in-depth knowledge of Linux-based virtual private servers, Python, MySQL, and experience setting up bots on Telegram. Any previous project dealing with similar tasks would provide an excellent foundation for this particular requirement. Experience with ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative admin assistant who can assertively manage various administrative tasks. One of my main projects is an AI SaaS platform, so I really prefer to hire someone who has a genuine interest in AI and would love to create content about it. - WordPress Management: My site is built on WordPress, so having prior experience in WordPress development would be advantageous. - Copywriting: I need someone to create captivating website content. This has to be tailored to my brand voice and adhere to the WordPress theme design. A background in SEO and content creation is preferred. - Admin Assistance: Lastly, there may be other admin tasks I may add as our working relationship progresses. In summary, I need a unique blend of technical, creative and administrative skills...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Comprehensive VA for SEO and Social Media 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a growing enterprise, I am in need of a skilled virtual assistant who can manage multiple facets of my business' online presence. -Key responsibilities would include: *SOCIAL MEDIA MANAGEMENT*: The assistant is expected to maintain Facebook and Instagram accounts. Posting relevant and engaging content on a weekly basis is required. Having prior experience in social media marketing and branding is crucial. Understanding the target audience and tailoring content accordingly is key for optimal engagement results. *SEO*: Another essential responsibility is handling SEO tasks. This includes doing keyword research, ensuring on-page optimization and actively pursuing link building. Previous experience in SEO and familiarity with SEO tools and strategies will be hig...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  Z-Wave Smart meter data collection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, Have installed a home assistant green and integrated smart meters. Need someone to implement a code to save twice a day the cumulated energ consommation (KWH) into a database or at least CSV file. Objective is to be able to bill users usage according to high and low usage rate. High rate is from 0600 to 2200, Looe from 2200 to 0600 and weekends. Maybe even write a small code to export the billing amounts into an excel file, then I can format and print/send. This post probably provides the background information: I have those qubino smart meters and they are already integrated into my home assistant.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced developer to create an educational platform targeted at teenagers. The platform, incorporating AI techniques, should primarily focus on teaching Science and Mathematics. Key Features: - Interactive AI Companion: This should serve as a personalized learning assistant to the users. - Subject Matter: The content delivery should be highly engaging and specifically concentrated on Science and Mathematics. Ideal Candidate: - Must possess prior experience in educational app development. - Have a strong understanding of AI functionality, particularly in educational settings. - Able to tailor content for teenagers and understand their learning patterns. - Background in Science or Mathematics will be a plus.

  $1580 (Avg Bid)
  $1580 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Autodrive assistant kit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Steering wheel controller: The torsion bar connected to the steering wheel can be driven to rotate the steering wheel by the upper signal; Stepping controller: Connected to the accelerator or brake, it can be driven to press down by the upper signal; Gear controller: Connect the gear shift and drive it to different positions by the upper signal. We need to simulate the driver's driving actions as an automated agent, and the steering wheel, pedals, and gears are all ready-made in the car.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled videographer who can create a captivating 1-3 minutes hotel video showcasing our facilities and amenities. The video should attractively present our hotel in a manner that appeals to potential customers and prompts them to visit or book. Broadly, here are a few requirements: - The video length sho...requirements: - The video length should be medium (1-3 minutes). - The main focus of the video should be on showcasing our amenities and facilities. - It must be shot in high resolution with clear visuals and compelling audio. - Ideally, the videographer should have previous experience in creating promotional hotel videos. Capturing every detail in every corner of our hotel, I aim to give viewers a virtual tour and a sense of what they can expect when they v...

  $13 - $25
  พื้นที่
  $13 - $25
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled videographer who can create a captivating 1-3 minutes hotel video showcasing our facilities and amenities. The video should attractively present our hotel in a manner that appeals to potential customers and prompts them to visit or book. Broadly, here are a few requirements: - The video length sho...requirements: - The video length should be medium (1-3 minutes). - The main focus of the video should be on showcasing our amenities and facilities. - It must be shot in high resolution with clear visuals and compelling audio. - Ideally, the videographer should have previous experience in creating promotional hotel videos. Capturing every detail in every corner of our hotel, I aim to give viewers a virtual tour and a sense of what they can expect when they v...

  $13 - $25
  พื้นที่
  $13 - $25
  0 คำเสนอราคา
  Actualización del Servidor de Correo electrónico Zimbra 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Tenemos un servidor Virtual con SO Centos, donde está funcionando el Servicio de correo electrónico Zimbra versión 8.8 OSC, * Analisis de vulnerabilidades * Actualización del Servidor de Correo Electrónico Zimbra (a la última versión estable). * Instalar y configurar sistema operativo Linux estable. * Instalar y configurar servidor de correo electrónico. * Configurar el firewall del sistema operativo Linux, abrir los puertos estrictamente necesarios * Instalar y configurar un antispam/antivirus en servidor de correo y motor antivirus. * Integrar el motor antivirus con antispam. * Instalar y configurar herramienta de consola central Web * AntiSpam/Antivirus, para poder establecer mejores políticas, filtrar spam por con...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant for Creative Writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a virtual assistant for my creative writing project that's focused on fiction. The ideal candidate should have skills and experience in: - Research and Information Gathering: The assistant will be instrumental in researching various elements which will form the premise of the setup, storyline, characters, and backdrop of my fiction project. - Proofreading and Editing: The assistant should have proficiency in English grammar, punctuation, and creative writing, to ensure the final draft is error-free and engaging. - Social Media Management: The assistant will also handle the project's social media channels, promoting updates, engaging with readers, and increasing visibility. - Time Management: The assistant must excel a...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Legal Office Assistant with Common Sense 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an assistant well-versed in law office operations. You'll mainly handle: - Reading and comprehending legal documents - Ability to work alone or with others and work under deadlines - Enjoy being busy and working on tasks assigned or finding work to do - Comfortable with office equipment set up, following basic office procedures and filling in the rest if procedure missing - Comfortable with finding new tasks to keep office as a whole organized and well kept - Experience with Microsoft Word, Excel - Experience with Efficiently handling office tasks - Ability to read, comprehend, and assist in filling in forms and making grammatical corrections - Assisting with administrative tasks For these tasks, having accounting skills could be a valuable addition to...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $15 - $25 / hr
  10 คำเสนอราคา
  Virtual Business Card Creation Portal 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a creative and experienced web developer who can craft a website for creating a virtual business card associated with a generated QR Code. Key Features: - A variety of customizable templates for the virtual business cards - Generation of a unique QR code linked to each business card - Option for users to input their contact information - Users should be able to save, download, and manage their individual virtual business cards Providing a seamless user experience is of utmost importance, hence an integrated user account system is required for managing these cards. The right freelancer for this project should have a strong portfolio of user-friendly websites with clean UX/UI and should have prior experience with QR code generation and management...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน virtual assistant ชั้นนำ