ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 virtual private server งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Fuat Cem O. -- 18/08/17 04:45:15 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีฉันเป็นคนไทย ฉันต้องการให้เขียน server game private คุณสามารถทำได้หรือไม

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Coding4C -- 18/08/17 04:26:31 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้เขียน server game private ถ้าคุณสามารถทำได้โปรดติดต่อฉัน หรือ skype

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  พัฒนาเว็บไซต์ Virtual 360 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาคนมาพัฒนาว็บไซต์ Virtual 360 สามารถจัดการ Content จากระบบจัดการได้ (มีระบบอยู่แล้ว มาพัฒนาต่อ โดยระบบที่มีอยู่เป็น AngularJS + Firebase หรือถ้าหากถนัด Database ตัวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ) Ref.

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ต้องการคนถ่ายรูป และ ทำภาพเป็น panorama virtual tour

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Bespoke Minecraft Farming Server & Plugins 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...bespoke server from scratch, focusing on unique farming mechanics. Key responsibilities will include: - Developing custom plugins: These should include features for accelerating crop growth, introducing new farming mechanics, and enabling farm automation. - Creating unique farming mechanics: The server should allow for crop crossbreeding and animal husbandry, as well as automated crop harvesting. - Designing custom farming elements: The project requires the creation of custom crop textures and the introduction of unique farming tools to enhance user experience. - Implementing in-game economy: An economic system relating to farming activities should be incorporated into the server. The ideal candidate should possess comprehensive knowledge of Minecraft g...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...Pi-Signage open source server on an Ubuntu 20.04.6 system. I have prior experience in server installation and management, however, I require an expert to ensure a smooth and correct setup. Specific tasks include: - Download and install the latest version of Pi-Signage open source server software. - Test the server to confirm it's running properly. - FIX any small bugs/issues that arise during installation. - Brief me on the key functionalities of the Pi-Signage after installation. Ideal Skills and Experience: - Strong background in server installation and management. - Specific experience with Pi-Signage open source server and Ubuntu operating system. - Able to troubleshoot and solve any potential issues during installation. - Good com...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...major goal of this project is to execute the exchange of JSON data between a C# application and an HTTP server managed by Python. As a contractor, your primary task would be to: - Construct a C# module that can effectively submit product-specific JSON strings to an HTTP server. - Develop a Python-based HTTP server capable of receiving the JSON string from the C# application, process it, and then return a result. Ideally, the resultant returned by the Python HTTP server should be in the format of JSON data that holds process result. The successful bidder should possess the following skills and experience: - Proficient in both C# and Python languages - Solid understanding of HTTP server implementation and management - Proven experience in data exc...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Tweak Developer needed for IOS - Virtual Camera 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I want to make a tweak that allows me to manipulate apps camera to show the video/image that I want it to show. Kind of a virtual camera, but on an iphone. Non jailbreak Please tell me your experience with tweaks when you apply. I'm looking for long time work developer, I have more few projects so looking someone for long run

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Proactive Virtual Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I NEED A HIGHLY INTELLIGENT PERSON AND NO EXCUSES WHATSOEVER I NEED A HIGHLY INTELLIGENT PERSON AND NO EXCUSES WHATSOEVER I NEED A HIGHLY INTELLIGENT PERSON AND NO EXCUSES WHATSOEVER I NEED A HIGHLY INTELLIGENT PERSON AND NO EXCUSES WHATSOEVER PAID MONTHLY IN ARREARS PAID MONTHLY IN ARREARS PAID MONTHLY IN ARREARS PAID MONTHLY IN ARREARS I'm seeking a reliable and proactive Virtual Assistant who can assist me with various tasks. Given the nature of my work, I often find myself liaising with my team and I need a professional who can effectively manage these interactions. Here are a few key tasks that the assistant will be responsible for: - Coordination with team members, as and when needed - Effective email management - Accurate data entry - Efficient scheduling o...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Inpainting Specialist for Image Restoration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to find a workflow that is better to the one they have here: that consists in segmenting the clothes, masking it, and generating by inpainting the model with certain controlnets in order to have consistency. This technique uses OpenPose + IpAdapter + Segmentation in order to mantain the clothes intact and generate the virtual person outpainting around the clothes. We need to use a LoRA of the virtual person to mantain the same person (same face, same hair lenght, same skin tone) all the time even if there are changes on the pose of the base image. Can you generate a workflow with Automatic1111 or ComfyUI to create this type of images? Here's an example of before / after:

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Tri-Platform Social Media Sales Booster 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an entry level social media manager for my business. The goal of this project is to generate leads and boost sales through the effective use of Facebook, Instagram, and Twitter. The ideal candidate possesses an understanding of the different social platforms and ways to leverage each for maximum impact. Key Responsibilities: - E...strategies - Savvy enough to create user-generated content and encouraging community engagement - Ability to analyze and interpret social media metrics. I want to have fun, create interesting videos and pectorals. Show the market that our staff members are efficient, detail-oriented, quiet, and kind. I want to Target potential client organizations such as PTA groups, churches, schools, and private day care. Looking forward to hearing from ...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  23 คำเสนอราคา
  VmWare EsXI Virtualization with Nvidia GPU 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient IT professional who is experienced in server and system virtualization. The main objective of our project is to set up a VMWare EsXI server virtualization, incorporating the Nvidia Tesla K40 GPU into our virtualization setup with the primary intention of running machine learning and AI applications. Hello, I bought myself a Dell T5810 workstation computer and added an Nvidia Tesla K40 graphics card/GPU as a second graphics card. It also has an ATI graphics card. I installed VmWare EsXI 6.5 on the computer. The purpose of this is to be able to use both Windows and Linux operating systems on the computer at the same time and to be able to use it with GPU support. When I check it from the list:

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Turn my novel into a audiobook using AI virtual voice with multiple voices for multiple characters. I'm looking for a producer to transform my fiction novel into a captivating audiobook. I believe a powerful narration will be the driving force of the audiobook, and I'm interested in a dramatic style of narration to bring my story to life. Tasks: - Transform written text into an audio format - Use AI virtual voices - Use different voices for different characters - Apply dramatic narration techniques to the audiobook The ideal candidate: - Experience in using AI virtual voices and audiobook production

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Python Trading Bot for Solana Platform -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...launched tokens are scams so this function must be top tier * Count down timer detection: The bot waits for the count down timer to finish before sending the transaction * Customized priority fee: You can customize the priority fee in order to get transactions confirmed faster. * Telegram scrapping: The bot can automatically pick the Token address from DMs and channels/groups both public or private. It also supports links. * WSOL Sniping: Snipe using WSOL instead of normal SOL to accelerate your snipes. Wrap and unwrap WSOL from the same interface. * Take profit / Stop loss / Trailing / Timers: Automate the selling based on multiple strategies. You can also execute keyboard commands to force sell. * Spam buys: Send multiple parallel transactions before the timer ends. This ...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  9 คำเสนอราคา

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Urdu-Speaking English Tutor Needed-Prefer women 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an English tutor who can also speak Urdu fluently. The aim is to enhance English language skills, particularly focusing on conversation skills. Key Requirements: - Proficiency in English language teaching at beginner to intermediate level - Fluency in Urdu to facilitate communication and learning process - Ability to del...Ideal Skills and Experience: - Previous experience in teaching English as a second language - Strong command over English and Urdu languages - Familiarity with modern online educational platforms - Exceptional communicative and interactive teaching skills This opportunity is ideal for someone who has a passion for teaching and is adept at using online resources to create an engaging, effective virtual learning environment for English language...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...respondiendo de manera coherente a las preguntas y comentarios del usuario. - Variedad de temas: ChatGPT puede hablar sobre una amplia variedad de temas, desde noticias y eventos actuales hasta consejos de vida y recomendaciones de películas, lo que lo convierte en una herramienta versátil para el aprendizaje y la información. - Asistente personal: ChatGPT puede actuar como un asistente personal virtual, ayudando a los usuarios con tareas como la planificación de horarios, la búsqueda de información en línea y la generación de ideas creativas. - Ventajas: Naturalidad en las conversaciones: La capacidad de ChatGPT para generar respuestas coherentes y naturales hace que las interacciones con la IA sean fluidas y agradabl...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Minecraft 1.16 Server: Custom Economy & RPG Plugins 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced technician to setup a Minecraft 1.16 server with tailored plugins. My server requires: 1. Economy plugins: Implement a fully functioning system allowing player trading, a designated in-game currency, and a dynamic auction system. 2. Role-playing plugins 3. Building mechanic plugins The freelancer should have a proven track record in Minecraft server setup, expertise in plugin installation and configuration, and extensive knowledge of Minecraft 1.16's gameplay mechanics. Experience building with economy systems within Minecraft servers is highly desirable. Please only bid if you can fulfill the specifics of this project.

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Project fir @nk6201784889 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Private Project For Nikhil K.................

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Revamp Smart School Management System Theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...education is rapidly shifting towards mobile and tablet use, a responsive design that looks and works perfectly on all devices is a must. - High-speed performance: Slow-loading pages can be frustrating and detrimental to the learning experience. The end product should be optimized for speed, ensuring seamless navigation and usage. - Stunning animations: Visual engagement is essential within virtual learning environments. Your task will be to enhance the interface with harmonized and engaging animations. Furthermore, I have a preference for the color green for the theme motif, which should be implemented creatively while keeping the interface clear and attractive. Ideal applicants should have extensive experience in frontend development, a keen eye for detail, high proficiency...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an experienced Cloud Architect, specifically with proficiency in Amazon Web Services (AWS). Our website is setup in Javascript (Node.js) backend and next JS / react front end. We are a online casino with active users, and we have had our site set up in AWS but the previous job is insufficient and our webserver is constantly crashing currently ruining our platform. This is an urgent job and we need someone who knows what they are doing. we are currently using instances in EC2 instancse with load balancers. • **Expertise Required** - Thorough knowledge and experience of AWS. - years of experience with autoscaling high traffic platforms - ensuring 24/7 99.9% uptime and minimal crashes. - error troubleshooting - Linux experience, we are set up o...

  $69 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $69 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am currently experiencing issues with my website server-side, where error messages are constantly appearing. The specific error message I am encountering is "Server not found". I will share more details with the selected candidate. My budget is 10$ for this task only took 2 hours max to resolve. Thanks:)

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  setup linode server with phpMyAdmin and MySQL for laravel.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...or phone numbers. o Authentication mechanisms to ensure secure access to user accounts. 2. Browse and Search: o Users can search for songs, albums, artists, and playlists. o Browse functionality based on genres, top charts, new releases, etc. 3. Playlist Creation and Management: o Users can create custom playlists, add or remove songs, and reorder tracks. o Options to make playlists public or private. 4. Streaming and Offline Playback: o Users can stream songs over an internet connection. o Ability to download songs for offline playback. 5. Personalized Recommendations: o Provide song recommendations based on user listening history, preferences, and behave ior. 6. Social Integration: o Users can share songs, playlists, and their listening activity on social media platforms. 7. U...

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  AWS Email Server Setup Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a well-experienced person to set up an email server on Amazon Web Services (AWS) for me. Details: * As for the email server software to be used, you have the option to pick any software such as Postfix, Exim, or Sendmail. As I skipped this question, you can select what you think would be the most suitable and efficient for my needs. * Regarding the creation of email accounts, I plan to create them myself as and when they are needed. Therefore, there's no need for you to set up any email accounts for now. * Finally, this project is urgent and I need it completed as soon as possible (ASAP). Ideal skills for this job: * Experience with setting up an email server on AWS. * Experience with Postfix, Exim, or Sendmail depending on which software you recommend....

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  AWS Server Set-Up & Application Deployment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone with exceptional experience in setting up servers and deploying applications. My application, developed using react, tailwind CSS, Node.js, and a Postgres backend, needs to be moved and deployed on a production server. Key tasks include: - Picking an appropriate Cloud-based operating system - Utilizing AWS for deployment - Establishing a daily backup policy for data security. Ideal skills: - Extensive AWS knowledge - Solid understanding of react, tailwind CSS, and Node.js - Experience with Postgres - Strong background in server set-up and application deployment - Familiarity with data backup policies With your help, we can ensure a smooth transition and secure daily operation.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Venta de Sitio Web de Aula Virtual 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estoy buscando un profesional con habilidades de ventas enfocadas en páginas web. La tarea será realizar la venta de mi proyecto de aula virtual que lamentablemente no ha podido despegar debido a cuestiones económicas. La página web se caracteriza por ser un aula virtual implementada en Moodle, con muchas funcionalidades implementadas. Como principal requisito, el vendedor debe tener un conocimiento sólido de las aulas virtuales Moodle. Este conocimiento permitirá al vendedor entender mejor el producto y adaptar su estrategia de ventas de manera efectiva. También se le pedirá al vendedor que realice una valoración de la página web antes de proceder con la venta. Una vez la web sea vendida, el vendedor rec...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...characteristics: - Comprehensive horse training and breeding: This will allow players to train their horses, breed them, and improve their racing abilities with in-depth statistics. - Extensive Avatar customization: This feature will give players the ability to customize their jockeys and horses in a variety of ways, creating an immersive gaming experience. - 3D Virtual World: I am looking for the game to also incorporate a lifelike 3D virtual world where players can race and train in the perspective of a jockey/rider against other players similar to the reference games mentioned. Prospective freelancers should have extensive experience in developing web-based multiplayer gaming platforms, specifically in 3D environments. A portfolio demonstrating past gaming projects, ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Python developer is required to deploy the project on server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a python project that is working fine on local system but now I want to deploy it on the server "pythonanywhere". Currently it is not working because of configurations, faulty installation because I dont have much experience of deployment. Write "pythonanywhere" in the start of your proposal. Please bid only if you can deploy the project successfully on the "pythonanywhere" server. Thanks.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...time it is accessed, it displays an annoying "500 Internal Server Error". As a successful applicant, you should: - Have solid experience in diagnosing and fixing web errors, especially "500 Internal Server Error'". - Be proficient in troubleshooting errors that prevent a site from loading. - Possess a good understanding of server connectivity and its influences. The goal of this task is to identify and resolve the cause of the constant error that users encounter when accessing my website. I'm open to any strategies or techniques that will fix this issue permanently, ensuring the smooth operation of my website. In sum: - The error message appears when trying to access the site. - The ideal candidate can diagnose and fix this serv...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Versatile Virtual Administrative Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a highly versatile and efficient virtual administrative assistant to help maintain day-to-day operations for my business. Your duties and responsibilities will include: Must have high speed internet connection and infrastructure in place to make inbound and outbound calls • Answering calls and taking messages - calling new equities - sending quotes • Scheduling appointments and managing calendars • Collecting payments and managing invoicing • CRM management - ensuring all client details are up to date and correctly inputted • Cold calling - conversing with potential clients to generate further leads • Managing my social media pages • Implementing email marketing plans - creating engaging emails and sending them out to interested p...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Reverse Engineer for a Private Server Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Saya dan tim ingin mencari orang yang paham tentang Reverse Engineer untuk melanjutkan Developing Private Server yang telah lama dis-continue. Gamenya bernama Audition, untuk server official indonesia bernama Audition Ayodance. Mengunakan GameBryo sebagai engine mereka, dan game ini lahir di tahun 2009. ---------- ENG : Our team curently searching for a Reverse Engineering guy who works on a Game for a Discontinued-old project. This game named Audition from Korea, T3 Ent. The Indonesian Official Server called Audition Ayodance which is born on 2009.

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm experiencing a "timeout error" with my server, and it also freezes completely daily. I can restart it, and it will work for a little while. I need someone that can troubleshoot the issue, and then, once they feel they have diagnosed and solved the issue, wait 3 days to see if the server goes down. After 3 days without errors, the project would be marked as completed. Please note that this is necessary, as I do not want temporary fixes. I have two websites on the server with little to no traffic. and are the only two WordPress websites that use this server.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Daily Virtual Assistant for Daily Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are in need of a virtual assistant who can help me out with a specific task of job posting and messaging applicants on a daily basis. Responsibilities: - Post one job on LinkedIn per day. - Communicate with all applicants interested in the job post. Experience and Skills: - The ideal candidate should be efficient and organized. - Having experience in job posting and messaging applicants is not heavily weighted; however, it could be an asset. - Strong time management and communication skills are needed. - The ability to handle email management, calendar management, and data entry is a plus. Through this role, you'll be helping us significantly in our recruitment process, thereby contributing to the growth of the business. Thank you for considering my posting.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา

  I urgently require an adept professional who is experienced in configuring SSL on WHM servers. I am currently operating an Alma Linux server with Cpanel but can't access Cpanel as the SSL cert date is incorrect I need Let's Encrypt SSL set up *correctly* so all domains auto renew (as it has always been in the past) Therefore, I need a sharp and prompt freelancer specialised in the following: - Linux server maintenance and administration. - Efficient in managing WHM servers. - Solid experience and knowledge in SSL certificate procurement and installation. Particularly, Let’s Encrypt would be preferred. - Ability to ensure that all the websites are SSL secure following the correct installation. Candidates with prompt responses and proven track records in sim...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Minimalistic Fintech Logo Design 3 วัน left

  I am looking for a talented logo designer to create a minimalistic logo for a Fintech software company, "SBE Fintech Software Private Limited." The logo's theme should be minimalistic and simple. Here is what I need: * The color palette should be primarily blue and white. * I want a clean, minimalistic design that accurately reflects the forward-looking nature of Fintech. The perfect candidate for this project would be: * Experienced in minimalist logo design, * Knowledgeable about the Fintech industry, * Capable of creating a meaningful logo through simplicity and elegance. Please share your portfolio of previous logo designs, especially minimalistic designs, when you make your bid. It's crucial to see demonstrable proof of your talent and style. Looking fo...

  $36 (Avg Bid)
  การันตี

  As a growing business, I'm in need of a competent and detail-oriented virtual administrator to offer assistance for 4-5 hours daily. Your primary role will be to manage my emails and coordinate the interaction with 10-20 clients, ensuring that they receive the most efficient and professional service. Key Responsibilities: - Email and Project management: You'll be in charge of organizing my inbox, categorizing emails, and responding on my behalf where necessary. - Client Coordination: This will be your primary task. I need you to seamlessly manage the back-and-forth with our clients, scheduling meetings, and ensuring they are well-served. Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a virtual assistant or relevant role - Excellent organizational skills -...

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Secretary Female 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Category: proofreading I'm in need of an experienced editor to undertake content review of my memoir, with specific feedback on characters, plot, and structure. - The memoir totals fewer than 10,000 words. - In the review p Make a proposal Generate with ai WordPress Product Upload Overhaul Published: 24/02/2024 Category: virtual I’m looking for a knowledgeable freelancer to assist with my e-commerce site. The task requires: - Uploading over 2500 product pictures and prices to my WordPress website. - I already have the picture Make a proposal Generate with ai Secretary Female Published: 24/02/2024 Category: voice over Need a female assistant who can handle the phone calls Who can revert to the emails Who can prepare presentatioms. Who can attend business meetings ...

  $285 (Avg Bid)
  $285 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a sound engineer or a specialist in acoustics to develop an effective noise reduction system in my home. The primary noise source involves traffic - primaril...providing user-friendly solutions that can be used in residential settings - Excellent problem-solving capabilities The ideal candidate will provide a solution that: - Significantly reduces, if not completely masks traffic noises, particularly horn honking - Effectively absorbs other unavoidable ambient sounds to create a peaceful environment - Can be conveniently installed and operated within private homes - Proffers a cost-effective and long-lasting solution Overall, the main goal is to significantly minimize the intrusion of these sounds into my living environment and foster peace and tranquility ...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Character for VR Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an artist with an eye for realism to create a moderately detailed, animated 3D character model for my Virtual Reality game. The character model should showcase a blend of realistic features and a touch of creativity that stands out in the VR environment. It will be used in Unity. The model itself is a creepy old man hospital patient with an IV bag. Ideally, I would like him to have a hunched back/stooped posture. I want him to have 3 main animations: - Idle - Walk - Run As a bonus I would love it if his face could change to a scream face when he is running (see samples for inspiration). Ideal Skills and Experience: - Profound capabilities in 3D modeling and character design - Expertise with VR and related technology - Strong grasp of realistic art style - Backgroun...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  Private logo project for Hamza - Monster Logo Test.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a proficient virtual assistant to help with the operations of my house cleaning company. Your primary responsibilities will include: - Answering phone calls and scheduling appointments - Managing customer inquiries and complaints - Assisting with administrative tasks such as data entry and bookkeeping Experience in a similar role is key, regardless of the industry you have worked in. When submitting your application, please provide details of your past experience as a virtual assistant and how your skills align with these tasks. While experience with a house cleaning company is not necessary, it can prove beneficial in understanding the job requirements better. In addition, good communication skills and the ability to manage different tasks at the same...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Fix Ultimate POS --- Essential Module Server Error 505 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...issue with my essential Module for Ultimate POS system; a persistent server error 505 that I need help resolving. I'm seeking a skilled professional who can help look into and rectify this problem as quickly as possible. Key Responsibilities: - Diagnose the root cause of the server error 505 in Ultimate POS - Develop and implement a solution to fix the error - Ensure that the solution works effectively without causing any further issues - Should have collection of all module for ultimate pos-- N U L L Ideal Skills and Experience: - Proven record of dealing with server errors, specifically error 505 - Prior experience with Ultimate POS -- essential module and repair module will be an advantage - Sound understanding of server logs interpretation - Str...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...for a seasoned mobile and web app developer to assist in creating an interior design and rendering application. This application should be developed for iOS, Android, and the web, to ensure a wide user reach and accessibility. Key Features: - Provide 3D modelling capabilities. Users should be able to create and visualize their ideal interior design configurations in three dimensions. - Include Virtual reality integration. Users should have the ability to experience their designs in a lifelike, immersive way. - Feature a function for mood board creation and materials selection. Users should be able to collate inspiration, choose from different design materials, and see their selections integrated into the 3D models. The principal purpose of this app is to provide a platform for ...

  $545 (Avg Bid)
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an experienced developer who is skilled in setting up game servers for real-time, action-oriented multiplayer games. Main Task: • Set up a system for hosting multiplayer gaming sessions in real-time. Requirements: • Proficiency in key server-side languages such as Java, C++, or Python. • Extensive experience in the development of real-time multiplayer game servers. • Knowledge of action game mechanics would be a plus. • Familiarity with implementing security measures for game servers to prevent cheating and hacking. The successful freelancer will be instrumental in creating a seamless and fun gaming experience for our players. Please provide examples of your previous work in this area when placing your bid.

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...artistry. I purchased a full permission animated fairy in Second life. However she is struggling to appeal to new customers because she isn't "Perfect" But I have had a lot of fun playing around with the texture map and producing One of a kind fairies. I have included a picture of my latest One of a kind that I will be keeping and using for personal use. The system that I am working on exists in a virtual space (Secondlife) I am the founder of a company called "Cuddly Companions" Essentially people have to wear my fairy and over time it gains Love % until it reaches 100% when it gets to 100% it tells the wearer a personalized message in chat. I am handling a lot of the in world scripting and developing of the AI engine for the Fairy, But I would reall...

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant Wanted with WINNER attitude -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Are you a self-motivated individual with a strong command of English, a can-do attitude, and the ability to handle challenging situations with confidence? If so, we're seeking a dedicated Customer Service Representative to be part of our team. Position: Customer Service Representative. Key Requirements: Capcut video editing is a PLUS! Fluent in spoken and written English, resilient with a fighter mentality, adaptable to a flexible schedule, a long-term commitment, confident in client interactions, proactive, excellent multitasker, independent decision-maker, and tenacious. Responsibilities: In this role, you'll assist customers, manage social media engagement, handle email and text correspondence, make active phone calls, and maintain professionalism. If you thrive in a dynamic, ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน virtual private server ชั้นนำ