ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1 virtualstringtree1 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Hello, I need a keylogger that allows me to record keystrokes, now those keystrokes must be combined to form strings that match up strings in a virtualstringtree. eg. if ...matches) my nodes look like this type PNodeData=^TNodeData; TnodeData= record Title:String; Contents : string; projectname:String; abbreviation : string; end; how i go through all the nodes Node : PVirtualNode; Data : PNodeData; begin Node := ; while Node <> nil do begin Data := (Node); if = 'such and such' then begin ///do somethign here. end; Node := (node); end; end; Any quesitons pls do not hesitate to ask. Ben

  $30 - $100
  $30 - $100
  0 คำเสนอราคา