ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 visual basic for applications งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้าง Website storytelling visualization อธิบายการทำงานของ machine learning ลักษณะประมาณนี้ ร่วมกับ

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  Hi All, Our client is opening a new manpower agency focused on providing organizations like bars, clubs, tourist attractions, theme parks and government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HEL...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Online English teacher and assistant หมดเขตแล้ว left

  ปัจจุบัน TOPICA EDTECH GROUP ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 20 คน ในโปรแกรม TOPICA หน้าที่: - ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของภาษาในคลาส Live Session Basic - สอนนักเรียนในคลาสสนทนา - ช่วยเหลือและปรับปรุงคลาสเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย สิทธิประโยชน์: - เงินเดือนดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่คุณสอน - ไม่จำกัดชั่วโมงสอน - ทำงานที่บ้าน - ได้ทำงานกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว คุณสมบัติที่ต้องการ: - พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีความมั่นใจในการสื่อสาร ชัดเจนและไม่ติดอ่าง - ต้องมีอินเทอร์เนตที่เสถียร (สำหรับที่บ้าน)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  นี้คือรายละเอียดของโปรเจคผมครับ - เป็นเอกสารประกอบ 1 ชุด - source code ที่เขียนโดย visual studio 2008 เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...explain a basic level concept. Ideally, the animation should be clear and easy to understand, allowing viewers with no professional background in the related field to grasp the concept immediately. Here are some more specifics about the project: • Purpose of the Animation: The animation is intended to simplify and explain a basic process. It could be an everyday life process or a rudimentary subject that needs some visually appealing and understandable explanation. • Animation Style: This was skipped in the briefing, so I am open to suggestions whether it be 2D, 3D or Whiteboard animation. However, it's essential to keep the target audience in mind, which is not professional; hence, the style should be simple and catchy. • Complexity Level: The con...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  C# Quiz Game Development - 24 hour deadline 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced C# programmer with strong skills in Visual Studio. The primary task is to craft a two-player Quiz Game which features a mix of text and graphical interface. Here's a succinct list of the project specifications: - The game should host two players simultaneously but not rely on any KI. - Every round should have at least10 questions for the players to answer one after the other (alternately). - Players should have the option to choose categories at the start of each round. The categories are not fixed yet. - Implement a scoring system that tracks and displays player progress. - Winner will be displayed at the end of the round (draw is possible) - the score for the current match is displayed - Show at the top bar which player is on the...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a designer to subtly rework our existing logo. It's important that we retain our jigsaw puzzle symbol and current blue and black color palette, but I'm updating our company name to "" and would like this reflected in the text. See below selections for Visual Style: classic (*1*) (2) (3) (4) (5) modern - (1) mature (*1*) (2) (3) (4) (5) youthful - (1) simple (1) (*2*) (3) (4) (5) complex - (2) abstract (1) (2) (3) (*4*) (5) literal - (4) serious (1) (2) (*3*) (4) (5) playful - (3) economical (1) (*2*) (3) (4) (5) luxurious - (2) quiet (1) (2) (*3*) (4) (5) loud - (3) organic (1) (2) (3) (*4*) (5) geometric - (4) Ideally, you'll have: - Experience with corporate logo design - Ability to work wi...

  $26 (Avg Bid)
  การันตี
  RTP Integration for Node.js Mediasoup App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented Node.js coder to enhance my existing Mediasoup-based video conferencing tool. The primary purpose of this project is to include an RTP recording fe...video and audio from every conference must be compiled into one single file that incorporates all participants. An understanding of mixing and managing large media files will be beneficial. The ideal freelancer will have an extensive background working with Node.js, server-side storage, and video conferencing applications. A deep knowledge of RTP protocols and experience with the Mediasoup environment would also be a tremendous advantage. Efficiency and attention to detail are key for this project. If you have the necessary skill set and believe you can efficiently deliver the project requirements, I...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  3D Interactive Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a talented web developer with solid expertise in React and who can assist with the development of an engaging, 3D interactive website comparable to This project is targeted at the general public and visual appeal, functionality, and user-friendliness are paramount. Job Requirements: - Develop a captivating, cutting-edge website - Create immersive, interactive 3D graphics and animations - Implement a variety of React components to enhance the user's experience The ideal candidate will have: - A proven track record in web development, particularly where React and are concerned - Experience designing visually engaging, 3D interactive websites - A creative and innovative approach to web development - Good problem-solving skills

  $79333 (Avg Bid)
  $79333 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Comprehensive Electrical Handyman Services in South Africa 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We offer tech products across the entire South African region. Most customers inquire about the installation of the product. We are looking for a partner who can conduct installations throughout South Africa. The product in question is a Mobile Signal Booster. Installation process: Mounting the antenna on the roof. Connecting cables to the antenna and bringing them inside the property. Connecting the cable to the head unit of the product. Connecting an additional cable and antenna for internal use. This is the basic installation scheme. Some businesses may require a more complex installation. We are ready to start working with a partner as soon as possible. All regulations, payments, and contracts will be managed through a freelance platform.

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Hot Tub Patent Research 6 วัน left

  I'm seeking a proficient paten...experience with hot tub technology is highly preferred. Your task will be focused on: - Conducting a patent search primarily revolving around hot tub design. This should include both visual and functional appeal. Essential Skills and Experience: - Strong patent search and analysis capabilities - Prior experience working with technological patents, preferably in the hot tub industry - Detailed understanding of hot tub design - Excellent research skills - Ability to provide thorough reports This project requires someone with a keen eye to spot novel aspects that are not yet patented and identify possible opportunities for patenting within the hot tub design sector. Your input will be valuable in guiding the future direction of product...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Trophy icon Classic Logo for Insurance Agency 9 วัน left

  I'm seeking a talented graphic designer to create a classic and elegant logo for my business, Zach Walsh Insurance Agency Inc. Detailed requirements: - The logo should be classic and elegant. - I am open to color choices and will share some examples to guide the design process. - Expected deliverables: Logo in vector format (.ai), jpg, and png files cropped appropriately. Ideal skills for this job: - Experience in creating logos, especially in a classic and elegant style. - Ability to interpret described preferences into a beautiful visual representation. - Creativity, with a keen eye for aesthetics and details.

  $100 (Avg Bid)
  การันตี การประกวดชั้นนำ

  ...content must be optimized for search engines. The freelancer should conduct keyword research and incorporate relevant keywords naturally throughout the article. Keywords should be relevant to the topic and have a high search volume with moderate to low competition. Engaging and Informative Style: The blog post should be written in an engaging, conversational tone, yet remain informative and authoritative. It should appeal to fashion enthusiasts, bloggers, and individuals seeking fashion inspiration or knowledge. Originality and Creativity: Content must be 100% original and pass plagiarism checks. The writer should bring a fresh perspective to the topic, making the article unique and interesting. Visual Elements: Suggestions for potential images, infographics, or ...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  *Basic* Boldly Designed Business Informational Website 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient web designer capable of delivering an informational website that communicates effectively with businesse...once engaged and milestones agreed upon. - Outstanding web design skills, particularly focused on creating engaging and informative digital environments. - Experience with designing websites that target a business-oriented audience. - A good understanding of color psychology, with a preference for bold and striking colors to create a unique and eye-catching aesthetic that engages visitors at first glance. Ideal candidates should have proven experience in creating corporate websites, a sharp eye for design and user experience, and a keen attention to color detail. A portfolio showcasing a strong track record in similar projects will ...

  $274 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm starting a new poker coaching business that focuses on guiding and training individuals for poker tournaments. I need a logo that includes the name 1 of 1 poker coaching. The ideal freelancer would have: - Extensive experience in logo design - Understanding of the poker industry would be a plus - Ability to communicate the business nature through design - Great attention to detail - Creativity and originality in design The logo will be the face of my new venture so it should be aesthetically pleasing, clear, and engaging. Looking forward to seeing how you might translate my business into an impactful visual representation.

  $33 (Avg Bid)
  การันตี
  Elegant Landing Page for Luxury Travel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a competent web designer with an exceptional sense for aesthetics to create a landing page for two businesses. Both businesses cater to a premium clientele within the tourism sector - one is a tour operator, and the other, a luxury resort. Here's a brief on what I require: * The landing page should have an elegant design that effectively communicates luxury. * Each business needs to be presented with its contact information, brief description of services, and location. * High-quality images are to be a major part of the design. Skills and experience: * Strong experience in web design * Proven track record for designing elegant and luxury themes * Knowledgeable in providing user-friendly navigation * Able to communicate effectively to understand req...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  ...specialist advice on optimal lighting for my large golf driving range. The primary focus is to facilitate night-time practice, ensuring visual accuracy and safety for the players. I'm particularly interested in professionals who can: - Understand the intricacies of golf range lighting and propose a suitable plan for a large-sized golf driving range (200+ yards) - Provide lighting advice that balances cost-effectiveness, longevity and light quality suitable for a golf driving range - Consider the environmental factors, impacts and any possible light pollution when suggesting lighting solutions - Provide specifications for the best-suited luminaires, including location, direction and intensity Though not mandatory, prior experience in lig...

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Corporate Style Infographics Design 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional graphic designer with a penchant for corporate and professional aesthetics. The aim is to visually explain a moderately complex process or concept. The infographic must resonate with a corporate audience while maintaining a level of uniqueness. Key responsibilities: - Design moderately complex, corporate-style infographics - Focus on visual explanation of a specific process or concept - Convey information accurately, ensuring it's easy to understand Ideal Candidate: - Experience in the corporate field - Transparent design process - Excellent at visual communication, able to take ideas and turn them into easily understood visuals - Attention to detail, especially recognizing the balance between complexity and understa...

  $202 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Copyediting for English Articles and Papers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelance editor who has excellent command of English language and prior experience in copyediting both long-form blog articles and academic papers. The articles and papers will be over 1000 words, so attention to detail is a must. Ideal Skills: - Excellent English - Previous editing experience - Familiarity with academic writing - Detail-oriented - Ability to meet set deadlines The perfect individual for this job will enhance the grammar, style, and coherence of my writings without compromising on the original context. This should go beyond basic grammar check and require a comprehensive understanding of the topic. Please provide examples of past work that show your expertise in detail-oriented editing.

  $3988 (Avg Bid)
  $3988 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Health Insurance Premium Extraction Tool 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...extracted premium data on our site, ensuring a smooth and coherent user experience. This includes developing a method for users to input their details on our site, which are then used to query the insurance calculator and retrieve premium information. Handling Dynamic Data: The solution must handle dynamically changing data, such as fluctuating insurance rates, currency exchange rates, and other variables that impact insurance premiums. It should be robust enough to accommodate these changes with minimal maintenance. Security and Compliance: Ensure that the solution adheres to web security best practices to protect user data. Additionally, compliance with legal and ethical standards for data extraction and usage must be guaranteed. Skills and Qualifications: Proficiency...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Vibrant Web Graphics Refresh -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  so hard to find CREATIVE people in here. i simply want stock images on a website theme replaced with images that suit our business. to do this you need to be a CREATIVE GRAPHIC DESIGNER. that means you have imagination, creativity, ability to understand needs and translate them into your work. tired of freelancers from 3rd world countries sending generic applications saying they can do everything and can in reality do something completely different that I don't need. Don't apply if you are one of these, don't apply if you dont consider yourself a creative person.

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Four animations of hand-drawn flowcharts and a transformation sequence 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...on the depiction of building the same simple flow chart that is complete. In this, the connector lines between the flow chart elements are in a red colour, and the implication is that the flow chart is not complete, until the final connection to the end point is made. At that point the connector lines turn green colour, and the implication is that the flow chart is complete and correct and useful for purpose. The animation should build these elements progressively from top to bottom. -- The third animation will focus solely on the depiction of building a more complex flow chart. In this one, one of the steps has two (2) connectors coming from it, each labelled, representing a "decision" / choices. The animation should build these elements progressively from top to bott...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  "5"x7" Postcard Ad 6 วัน left

  I am looking for a professional designer who can help me create engaging text for my 5"x7" postcard ad. I have the images ready, so you will only need to focus on the textual content. Key Responsibilities: - Crafting compelling ad copy that fits the visual aesthetic of the provided images - Ensuring the text accurately represents the intended message Ideal Skills: - Superb English writing skills - Proven experience in advertising and copywriting - Strong understanding of compelling storytelling in a concise format - Familiarity with design principles would be advantageous Although I skipped mentioning the main message, I will provide necessary insights and direction as we proceed with the project. I expect the freelancer to present creative initiative bas...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Trophy icon Enchanting Children's Non-Profit Logo 6 วัน left

  I'm eager to find the right creative soul to design a logo for my non-profit organization which is dedicated to children to help with homework and to play sports. The logo will play a crucial role in our branding, presenting a professional image, as well as in our marketing and advertising efforts. In terms of emotional resonance, it should be a poignant emblem that conveys joy and happiness, caring and compassion, trust, and reliability. A balance of these values is paramount as it represents our organization's mission and commitment to children. Visually, I envision a playful and vibrant style, blending in with warm, inviting elements to create an intimate feel for the communities we serve. In addition, it should have a clean and modern touch to make a compellin...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Streamline Podcast Audio 21 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...competent audio editor to help me with basic editing tasks for my podcast. Duties will involve trimming and cutting my WAV audio files to achieve a smooth and coherent flow. The successful candidate should have: - Proficiency in handling WAV files, with experience in basic audio editing tasks such as trimming and cutting. - A solid understanding and keen ear for audio quality, with the ability to maintain the high-quality sound of my podcasts. Please note that while this job primarily involves basic editing, a well-edited audio can heavily influence the success of my podcast production, so your keen attention to detail will be greatly appreciated. If you are meticulous, detail-oriented and have a track record working on similar projects, then this ...

  $35 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่ เร่งด่วน
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...libWebRTC to make significant contributions to an EXISTING one of the most known advanced WebRTC platform in the market. The project is mainly in ASP.NET / DotNet4.8 and modern C++ desktop environment with Visual Studio 2023. Candidates should have a proven track record in this area. The following improvements and additions need to be made: - Enhance the video streaming capabilities of existing Screen Share and Remote Control using libWebRTC C++ library (Like Chrome uses for its inner WebRTC engine & JS API) - Develop a ScreenShare & Annotation floating/docking Toolbar similar to the Zoom style for screen sharing - Shape a hassle-free and efficient user interface using modern C++ The candidate needs to make sure the improved WebRTC project is compatible wi...

  $5057 (Avg Bid)
  $5057 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (East Aceh, NAD, Indonesia) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) East Aceh, Indonesia • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, internet a...

  $10 - $13
  พื้นที่
  $10 - $13
  0 คำเสนอราคา
  Wordpress Lead Generation & basic SEO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... home remodeling business each page has to have a unique content ( i will provide a tool to generate content for this project.). im looking for a professional with expertise in creating effective lead generation pages on WordPress and proficiency in basic SEO using Yoast. Your core tasks will be to design and execute 30 lead generation pages, all aimed at generating sales leads pages for home remodeling company website. i will use 3 keywords , each keyword will have a different design on the page . ill show you a demo of what type of pages i need. and explain. In addition to the skills mentioned above, dedication and attention to detail will be paramount for this project. Prior experience in creating lead generation pages will certainly give you an...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I'm eager to find the right creative soul to design a logo for my non-profit organization which is dedicated to children to help with homework and to play sports. The logo will play a crucial role in our branding, presenting a professional image, as well as in our marketing and advertising efforts. In terms of emotional resonance, it should be a poignant emblem that conveys joy and happiness, caring and compassion, trust, and reliability. A balance of these values is paramount as it represents our organization's mission and commitment to children. Visually, I envision a playful and vibrant style, blending in with warm, inviting elements to create an intimate feel for the communities we serve. In addition, it should have a clean and modern touch to make a compellin...

  $50 (Avg Bid)

  I'm looking for an experienced English tutor to help me progress from a beginner level to achieve fluency in basic English conversation. Ideal candidate qualifications: - Extensive experience in teaching conversational English to beginners. - Proven track record in effectively improving learner's conversational skills. Job Duties: - Create a structured lesson plan focusing on conversational English. - Provide regular feedback on my progress. - Offer exercises and activities to practice conversation outside of lessons. The main goal of the lessons is to improve my conversational abilities, enabling me to express myself comfortably and fluently in basic English conversation.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...the visual design of my profile to make it stand out and command attention - Increasing my visibility among the vast sea of profiles, with a special focus on recruiters My target audience on LinkedIn is inevitably recruiters. I am utilizing this platform to make myself an attractive candidate for future job opportunities. Hence, the objective of this project is to get me hired. In terms of skills and experience, I’m looking for: - Solid experience in digital marketing, personal branding, and content creation - Proven track record of working with LinkedIn profiles, with a portfolio of successful projects - Deep understanding of LinkedIn's algorithm and principles to gain maximum visibility - Exceptional writing skills, with the ability to convey complex ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm seeking to secure a grant for my new farming venture. The farm will focus on crop farming, with a specialty in bee farming. The purpose of the grant: - To initiate our bee farming project which is an essential component of our new farm. Essential Skills and Expertise: - Experience with writing agriculture-based grant applications - An understanding of crop farming, particularly in the context of bee farming - Capability to highlight the importance and benefits of bee farming effectively in the application The ideal freelance partner will have a demonstrated history of successful grant applications and a clear understanding of sustainable, specialty crop farming. With your expertise, we can bring this meaningful agriculture project to life.

  $925 (Avg Bid)
  $925 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Google Ads Optimization and Tag Scripting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert in Google Ads who also possesses basic scripting skills for Google tag settings. Goals: - Increase website traffic - Generate leads - Boost sales Type of Campaign to Optimize: - Google Search Network Google Tag Tracking: - Focusing on Form Submissions The ideal candidate would have substantial experience in Google Ads and basic knowledge in scripting. I'm looking for someone with a track record of successful campaign optimizations to help increase the performance of my campaign and to track specific actions using Google tags. Your expertise should reflect in traffic increment, lead generation and higher sales. Understanding on how to track form submissions is crucial.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced logo designer who can create a playful and vibrant logo for Tiny T Construction, a woman-owned construction company. I have some specific requirements in mind: Key Logo Elements: • The logo should incorporate tools or construction elements which represent the company's industry. • It is essential to create a design that's lively and vibrant, yet clearly communicates the construction aspect of the business. Color Preference: • The use of warm and bright colors is preferred to attract the audience and convey a positive, energetic vibe. Maybe light purple and lavender. Ideal candidate: • Proven experience in logo design particularly in creating vibrant, playful designs. • Skills in interpreting a brief a...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก
  Confirmis Site Verifier (Durres, Albania) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines. • P...

  $80 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented indiv...talented individual who can turn a ten-page document into a professional PowerPoint presentation. - The Style: I'm aiming for a straightforward, business-oriented design that communicates the content clearly and effectively. - Transitions: There will be basic transitions between each slide. I'm more concerned with making the information easily digestible than flashy design elements. Ideal candidates should have: - Strong experience in creating PowerPoint presentations - Proficiency in professional, business-oriented design - Experience in making information easy to understand - Familiarity with pace and flow in slide transitions If you think you have the skills for this project, I'd love to hear from you! Plea...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Academic Copyediting for Environmental History Professor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for a skilled academic copyeditor who specializes in Humanities and Social Sciences. I am an assistant professor who works in the fields of environmental humanities; gender and sexuality studies; and history of science. Responsibilities include: • Copyediting academic manuscripts • Correcting grammar, spelling, and syntax • Improving clarity and flow • Editing citations in Chicago or another standard citation style designed by journal • Confirming that the quotes in my book manuscript match the original source I have cited • We will work on Google Docs and you must be able to sometimes do a 24 hour turnaround time for documents. Qualifications: • Highly organized • Attentive to detail • Competency with Go...

  $19 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Born Ready Run Club: Logo/Visual Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...seeking a skilled logo designer to create a unique visual for my running club, "Born Ready Run Club", based in Verona, Italy. We would like to have a visual for our merchandise (for members only). Considering the overall aesthetics of the logo, I am looking for: - Incorporation of elements like minimalism, abstract art, fashion, the underground scene, movement, running, and iconic landmarks like the Arena di Verona— all blended in an out-of-the-box design. - Implementation of chosen styles: Minimalist, Abstract, and Bold with a touch of Playfulness. - Usage of selected color themes: Black and White, Vibrant Colors, and Earth Tones. Ideal candidates should have experience in abstract and minimalist design, a deep understanding...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  Trophy icon Wispy Modern Logo Creation 9 วัน left

  I'm looking for an experienced graphic designer to create a logo for a brand called 'Wispy'. Key project elements: - Creativity with color is encouraged, as I don't have a specific color scheme in mind. The goal is to make it visually engaging and in line with the modern theme. - The logo should incorporate the word 'Wispy'. It is essential to maintain a focus on legibility and impactful visual presentation. - I am aiming for a modern style logo, so it should be clean, straightforward, and eye-catching. - its for a hair product to tame "fly away wispy hair" Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, specifically in logo creation. - Understanding and keeping up to date with modern design...

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Vibrant Multicolor Abstract Logo Design 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for a talented designer to create a unique, vibrant, multicolor logo for my short stay rental website. The logo should be an abstract representation with a design that resembles a house or shelter. I want the logo to have distinctive, individual colors that will stand out against both black and white backgrounds. Key Elements: - The logo should be abstract yet represent the idea of a house or shelter. - I prefer primary colors of blue, red, and green. It's important these colors don't blend into one shade or hue. - The logo will also be used as a clothing patch or monogram, so consider that in your design considerations. Desired Skills & Experience: - Proven experience in graphic design and logo creation. - Excellent understanding of color theory,...

  $325 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา
  Welding Quality Standards Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...establish welding quality standards. The scope of this project includes: - Setting quality standards for welds, quality inspection, and testing procedures to ensure safety, enhance efficiency, and meet industry regulations. - Applying these standards to specific welding processes, mainly Arc welding and MIG welding. The defined standards must, in detail, cover the following areas: - Welding defect criteria: systematic methods to identify, classify, and resolve welding defects - Welding procedures and parameters: establishing step by step instructions and optimal settings for executing welding tasks - Visual issues related to welding: guidelines on recognizing problematic visual cues and implementing corrective measures. Your ideal skill set would in...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Chatbot Integration with CRM System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned Dialogue Flow Chat Bot developer. Your task will be to create a bot compatible with messenger platforms like Facebook Messenger, WhatsApp, and Slack. Most importantly, the bot should be capable of integrating seamlessly with our existing Customer Relationship Management (CRM) system. Key...Deep knowledge of Java programming language as it's our primary development language. - Expertise in developing bots with efficient conversation flow management. - Proven experience in integrating bots with external systems, particularly CRM systems. I prefer a developer who's up-to-date with the latest trends in bot development and can implement best practices to deliver efficient results. Applications lacking a description of directly relevant experienc...

  $384 (Avg Bid)
  NDA
  $384 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Reseller Panel and aMember Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...member and provide them access of specific poducts or services Specifications: - User Management: Facilitate the easy administration of user accounts from creation, suspension, deletion to updating user details. - Product Management: Enable the addition, updating, and deletion of products available for resale along with their characteristics. - Sales Reporting: Generate accurate and comprehensive reports on sales activities. As to what level of integration you should offer, consider anything from basic integration with user authentication, advanced integration with product management and sales tracking to customized integration with additional features. Ideal Skills: - Proficiency in aMember and various reseller panels - Managing user authentication and various CMS - Ex...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I require an experienced graphic designer to enhance the visual design and animation effects of 5 slides for a corporate presentation. I'd prefer a corporate-themed design and request that you utilise a neutral color scheme throughout the slide enhancement process. Skills needed: - Proficient in graphic design - Expertise in PowerPoint - Experience in corporate presentations - Understanding of animation effects Your ability to skilfully organise content, whilst adhering to the above guidelines will greatly contribute to the success of this project.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Sourcing Pre-developed Bank Applications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for pre-developed bank applications to incorporate into my software catalogue. Key specifics include: - Program Language: Applications can be in any programming language, with a specific interest in Java, C#, and Python variations. - Core Functionalities: I'm particularly interested in bank applications with functionalities for account management, transaction processing, and customer support. However, I am open to considering applications that have other features. - Additional Functionalities: Ideally, applications will already include features for online banking, ATM integration, and mobile banking. In summary, I am looking for applications with robust capabilities that are ready to be integrated ...

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Experienced Angular Developer for Web App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the search for an experienced Angular Developer, ideally with 3 years or more experience. The Developer will primarily be responsible for the following tasks: - Front-end development: The developer will need to be skilled in creating sleek, functional user-interfaces that enhance user experience. - Building responsive web applications: Experience creating web applications that perform seamlessly on a variety of devices is crucial. Experience in designing and building browser-based user interfaces using modern languages and frameworks such as Bootstrap, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery, and Angular – Solid design and programming experience and very strong in programming disciplines like object-oriented principles, design patterns, data structur...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Trophy icon Social Media Flyer Creation 2 วัน left

  View attachment for instructions Use I'm looking for a talented graphic designer who can create a basic, yet engaging flyer that will be used for social media promotion. Ideal Candidates: * Those with extensive experience in creating promotional materials, especially for social media platforms. * Candidates who can showcase a portfolio of past work in their application. Flyer Specifications: * Square (10x10), perfect for platforms such as Instagram and Facebook. * Eye-catching and easy to digest visually. * As this project requires less specific details due to the skipped queries, the designer will have creative freedom within the given specifications. Please reflect this understanding in your proposal. Remember, your appl...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี
  Interactive JavaScript Calendar Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should display versatile views for day, week, and month. Key Features: - Scheduling hours should be displayed in a grid format, catering for group schedules. - Incorporate event creation within the calendar for organization and efficiency. - Ensure the calendar has dynamic and interactive UI, focusing on a smooth user experience. - As the calendar will be populated via SQL it should be able to receive a group of schedules and show those after rendering the calendar or fill those previously to render the calendar. - The calendar should be shown in mobile, tablets or laptops, it show should be responsive. - The calendar should be easy to implement (import into any page) and easy to use. Ideal skills and experience: - Proficient in JavaScript and jquery for...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน visual basic for applications ชั้นนำ