ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,578 visual basic human resource management projects งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  IT Resource Monitor หมดเขตแล้ว left

  หาคนดำเนินการจัดทำ IT Resource Monitor เกี่ยวกับเครื่องแม่ข่าย โดยใช้ Cacti 0.8.8a

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need a single dedicated part time resource on Reactjs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a single dedicated part time resource on Reactjs to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have an ongoing project need to hire a freelancer available for Skype calls and ready to work on teamviewer

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon Design for an Education resource 6 วัน left

  ...education resource. The resource is for Teachers and students so the document needs to have a warm, friendly, comfortable look that also screams professional. All our work is in publisher so the designer needs to work within this file type. I have uploaded the publisher file that needs to be redesigned. I need a new design for the resource, not a logo

  $32 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We need a single dedicated part time resource on asp.net,c# with Reactjs to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid(Reactjs experience is mandatory).

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a web-based software for Human Resource Management (HRM). The modules I need are: -Users CRUD (only for administrations, employers will not be able to login) -Employers CRUD -Employers profile with picture and some fields such as name, surname, email, job position, department, active salary policy etc. -Job positions CRUD (name and description)

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Human Resources Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello. I need a HR professional based in Australia, preferably SYDNEY to help me with general HR tasks (job descriptions, policies etc).

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  ...multiple projects for various clients and we have a need to use some easy software to do the following. We presently have multiple scrum teams working on many projects and we are using TFS/VSTS to manage them but it does not have good tools to do all these things. Need some help on best tools or best way to handle this for us. - Resource management and predictions

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Need original drawings similar, but not exact copies of the attached color image and image A in black and white Axis image. Do not want lines drawn, just eye itself

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Need a single dedicated part time resource on asp.net,c# with Reactjs 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a single dedicated part time resource on asp.net,c# with Reactjs to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  HUMAN RESOURCE SYSTEM 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a simple HR MANAGEMENT SYSTEM with a PAYROLL module. Also, it should be used to track ATTENDANCE using BIOMETRICS. Thank you.

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We need 10 small illustrations (approx 550px*300px) for a turn-based strategy game based in Mediterranean at the time of ancient Greece. Illustrations are going to be used in the "diplomacy window" and illustrations should contain leaders mostly Greek and from Middle East. The characters should be shown from the front, from head to waist (full body is not necessary), will be both m...

  $15 (Avg Bid)
  i need a writer on human resource subjects 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  blog posts and articles on hr matters if i find a goo writer i get along with then i would want at least one article a week. I would like them to already have articles available and allow me to choos which ones i want to use each week.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  Required a system that can help to classified human behavior by using Inverse L System Python is the programming language. Project is research base. Data-set requires Running system requires *********Any further queries you want to ask feel free to contact and ask********

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Native human translation!!! Translate something from English to finnish!! 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We need someone who can translate from English into Finnish. We need only native speaker. It's a testjob. When you do it well you can can more and more jobs in future.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...websites Resource Limit Is Reached The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later. It looks like Entry Processes 100 / 100. Almost all of my websites are not opening and showing Resource Limit Is Reached The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Human resources policy for Quebec ballet company หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are a non-profit organization and we are trying to apply for a special status of recognition by the Ministère de l'Éducation du Québec. We would need a special human resources policy created for the organization in French and English. Looking for a person who can help us out.

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We need a single dedicated part time resource on Angular 6, springboot and spring security to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We need a single dedicated part time resource on java 8, AWS(s3, dynamodb, SQS, SNS, ECS), REST, gradle, Terraform(good to have) to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We need a single dedicated part time resource on Reactjs with flex to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 18000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  research me about human behaviour psychology หมดเขตแล้ว left

  research me about human behaviour psychology Make me a presentation base on "what makes people want to steal from the others" How product design can change this situation

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  2500-word college essay on human resources management; Deadline: 20 October 2018; Harvard referencing style; At least 6 in-text citations and the 6 sources must also appear in the reference list; All in-text citations and references must be genuine. I will check every references carefully toensure their authenticity; Turnitin similarity must be below

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  We need a single dedicated part time resource on Struts1 , SQL and JavaScript to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 18000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon Resource company logo หมดเขตแล้ว left

  design a lithium company logo. Company name: Mirrorplex

  $50 (Avg Bid)
  VB.NET Language resource rtl issue หมดเขตแล้ว left

  I have an application developing in VB.NET. Application have two language English , Arabic. RTL Layout. for English working fine , but when switch language to Arabic getting issue to open form in WindowState = FormWindowState.Maximized. Form not showing on load.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  need usa traffic real human no bots หมดเขตแล้ว left

  need usa traffic real human no bots much show demo traffic

  SEO
  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We need a single dedicated part time resource on Shell scripting, power bi, Apache hive and Apache spark to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Human detection using Image processing หมดเขตแล้ว left

  build a robust human detector in images and video using multiple techniques in MATLAB software additional to full documentation you must have a good experience in image processing please if you are busy and bad in communication do not send me your bid

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  ROR Resource Urgently หมดเขตแล้ว left

  I want to outsource ROR work for one of mobile application project.

  $1542 (Avg Bid)
  $1542 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Jenkins CI CD pipeline setup for provisioning Aws ec2 instance auto scaling resource using terraform

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Human resource - Find a team of 3 Polish, Romanian or Ukrainian Solar PV installers To install on +- 60 locations in Belgium small PV installs. Job starts immediate and end at 20 december 2018.

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Vtiger Resource หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for a vtiger resource for a vtiger expert for on going support. Please only vtiger experts. Thanks,

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  MANAGING HUMAN RESOURSES หมดเขตแล้ว left

  ~ Title page report title, author name/number, submission date (not part of word limit) ~ Executive summary Report overview and summary of the aim, findings and recommendations – this is placed BEFORE the content page. (not part of word limit) ~ Table of contents List of numbered sections, including page numbers. (not part of word limit) ~ Introduction (terms of reference) ...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Salsforce Development/Architecture resource หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need help with my Salesforce projects. We are looking for some that can take on development/architecture work that we scope out / estimate. This would be long-term work. We don't mind if it's offshore / remote. If you are the right person please provide us with examples of projects from beginning to end. Must know apex, visualforce, lightning

  $1183 (Avg Bid)
  $1183 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  We need a single dedicated part time resource on Angular js 6.0 with python to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $359 (Avg Bid)
  $359 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Human resource management system หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an HRM that perform all HR task. It is should have good User Interface

  $5262 (Avg Bid)
  $5262 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Human body's height measure using iOS 12 ARkit 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Project Description The app should be very similar to the Measure app in iOS 12. However, I want it to automatically detect a human body in the scene and measure its height. Assumptions: 1. Only one human in the scene. 2. The human is always standing against a wall and facing the camera. Minimum requirements for the project: 1. Accuracy: measuring errors

  $663 (Avg Bid)
  $663 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Design VR program of the Human anatomy. หมดเขตแล้ว left

  I want good programmers to design a VR human anatomy program so the it is like a game that is made up of a figure of the human body and a menu including organs, bones, vessels, or all together based on the customer need. I want it to be compatible with windows and can be copied on several devices.

  $6654 (Avg Bid)
  $6654 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Website design and resource หมดเขตแล้ว left

  Sealants , adhasives and hand tools

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Human resources expert needed. หมดเขตแล้ว left

  I need someone with experience in Human resources. Must be an expert in your field.

  $596 (Avg Bid)
  $596 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  prototyping a tool using proto.io or other resource หมดเขตแล้ว left

  hello, I need to prototype a tool for bankend and front end. I need someone who has experience in this and do a nice design. Regards

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We need a single dedicated part time resource on java with FHIR services to give support for US people on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 18000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $629 (Avg Bid)
  $629 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  So it is required using ANSYS modeling the transient heat transfer in human body under extreme cold or hot condition I will send the humanoid model Also 1 page of writeup needed

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Simple directory & resource monitor w. Python3 หมดเขตแล้ว left

  ...simple email that visualizes alert information nicely, such as: - Hostname & IP of affected host - time - simple bar chart (using Plotly) showing a 'snapshot' of system resource activity at the time of alert - details of malicious file detected - most recent running processes (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Simple resource and directory monitor หมดเขตแล้ว left

  ...simple email that visualizes alert information nicely, such as: - Hostname & IP of affected host - time - simple bar chart (using Plotly) showing a 'snapshot' of system resource activity at the time of alert - details of malicious file detected - most recent running processes (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])

  $9 - $22
  $9 - $22
  0 การประมูล
  Simple resource & directory monitor หมดเขตแล้ว left

  ...simple email that visualizes alert information nicely, such as: - Hostname & IP of affected host - time - simple bar chart (using Plotly) showing a 'snapshot' of system resource activity at the time of alert - details of malicious file detected - most recent running processes (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล