ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  114,544 visual foxpro งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้าง Website storytelling visualization อธิบายการทำงานของ machine learning ลักษณะประมาณนี้ ร่วมกับ

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  นี้คือรายละเอียดของโปรเจคผมครับ - เป็นเอกสารประกอบ 1 ชุด - source code ที่เขียนโดย visual studio 2008 เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Troubleshoot Virtualbox USB / Security KEYLOK issue. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The Virtualbox HOST is Win10 running the latest version. The Virtualbox GUEST is WinXP (32-bit). The GUEST can see the USB Security Dongle (KEYLOK2), but the MS-DOS program is having issues. The possible issues are as follows - Virtualbox is not correctly recreating the USB on the GUEST VM - The MS-DOS program has compatibility issues with Virtualbox - Visual FoxPro needs modifications to resolve the issue

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  I need to improve the visuals on this slide 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Just improve the visual on this slide. ALll the info is there.

  $31 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  Necesitaría realizar un proyecto, para llevar a cabo control sobre todos mis jugadores. He pensado que lo mas económico y presentable para nuestra federación seria hacerlo en excel. Se necesitaria lo mas visual posible para llevar a cabo necesitaríamos Calendario, gráficas y tablas dinámicas, bases de datos de resultados etc. Importante compatibilidad en mac y disponer del proyecto lo mas pronto posible. Gracias de antemano Un saludo

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Redesign and modify a site widget in react.js 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I'm looking for a React.js Full stack Developer that is familiar with , Antdesign, etc. We will start with a simple task to check your knowledge and to make sure we understand each other and we do not waste our time. I am a junior level developer and the task needs to get done on my pc in my local environment on Visual studio, This is very important I will not send the code or let you work on your local PC , THE ONLY WAY OF WORKING IS ON MY PC via anydesk or teamviewer. For the task itself, I have a calculator widget that is already done and working and I need to redesign it and put it in another page with a new design ( Different color, size etc). After that I want it to be a widget that other user can download the code of it and integrate it in their site like t...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  web-script - 7 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Nouvel fonction ..A discuter... Exigence demander Savoir tavailer avec..... Le Bureau à distance Google Chrome ...Bureau a distance Connaitre parfaitement Codeigniter Logiciel a disposition pour faire le travail Visual studio code travail directement des fichiers sur serveur et travail local du paquet installation script local Pour le Rendu final Transfert copie en local au paquet installation du script et correction du fichier installation pour son bon fonctionnement Il est inutile de répondre a cette annonce si vous remplissez pas ou accépte pas les exigences...Merci!

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  UI/UX Designer 6 วัน left

  UI/UX Designer 5 years of professional design experience with a portfolio of successful projects that exhibit a strong understanding of design craft (typography, hierarchy, color, and composition) Strong knowledge of UI/UX design methodologies. Experience creating wireframes, storyboards, user flows, process flows, and site maps. Proficiency in Photoshop, Illustrator, OmniGraffle, or other visual design and wire-framing tools. Basic understanding of HTML, CSS, and JavaScript. Proficiency in design software (e.g., Figma, UXPin, Balsamiq, Adobe XD, Sketch) Excellent written and communication skills. Up-to-date knowledge of the latest UI/UX trends, techniques, and technologies. Ability to work independently in a fast-paced environment while keeping track of projects with minimal super...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  To make music compliation videos, either 25 mins or 1hr. I will provide the music clips, and a standard visual which might need some editing

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Social Media Management for 24appz.com & Fasttrack-cargo.com 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  -Page Management in Social Media Channels -Weekly Content Planning -Preparation of Visual Designs -Celebration of Special Days -Comment Reply and Notification -Campaign Planning and Creation -Weekly & monthly Planning and Preparation of posters, flyers, Video and GIF Content -Data Tracking and Analysis -Audience Optimization -Advertising Management -Reporting

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Frontend Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a Front End Developer, you will be responsible for implementing visual elements that are visible to the user in their browser while accessing a web application. You will combine the art of design with the science of programming. You will be responsible for the translation of UI/UX design wireframes to actual code. There are times you will be expected to work independently to meet tight deadlines following design guidelines. You will work closely with the backend developers to get the API definitions and with the product team to get UX design or wireframes. You will be working with the latest tools and technologies for front-end development. Responsibilities: 1. Building and designing UI using html5, css and js frameworks like react, vuejs, bootstrap 2. Collaborate with...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  Looking for Developer who can deliver Real time broadcasting ( WebRTC) We need Auto Connect on the Presenter if connection get lost and Auto reconnect on viewer if connection, The system must record podcasts. All networks must be able to connect. at least 20 000 Connections to One to Many , We need Share screen, Video Calling ( for Visual Interview ). The system must be able to have Presenter and Caller Same on the Live screen

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Looking for a experienced visual basic developer to help me on my all running projects. Only bid if you like to work ongoing. Its not a single project, Limited budget. I prefer someone who do work in USA day time. Thank You

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (Phnom Penh, Cambodia) -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ st...

  $30 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Need writers who have experience writing about the "podcasting" niche 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey there, I have 100 blog posts that need to be written around "podcasting" niche. I'll give you the titles of the blog posts, can you research about it, read 2-3 other similar blog posts (the same topic, this is the research I'm referring to), and write a quality, original blog post? If yes, how much will it cost and how long will it take? Each blog post should be around 1000 words with visual suggestions (graphic suggestions from , that suit the blog post) This is a long-term project, and I need 3-4 freelancers to work on this. The standard price I'd pay is $30/1000-word article, so only apply if you're interested in working at that price. Please apply with "100 warriors" to be considered. Thank you.

  $3222 (Avg Bid)
  $3222 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Definicion de imagen Visual + 12 Landing Pages para Web site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...e identidad corporativa - Campañas publicitarias De que se trata el trabajo? - Definir la identidad visual para web, redes e material digital impreso - Debe entregar en formato digital editable y su respectivo manual - ***Nota: Si demanda de hacer y refrescamiento de marco luego de su análisis, estamos dispuesto a hacerlo palabras claves - 20 años | escuchamos | innovamos | implementamos | acompañamos | experiencia de usuario | ciberseguridad | marketplace de soluciones Imagen visual: - Definir una línea de imágen visual para web site, redes sociales, material digital impreso Entregables - Entregar mínimo 3 opciones de paleta de colores y ejemplos visuales de como sería la imagen visual aplicada al ...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a c++ Microsoft visual studio code that reads an excel sheet and converts the decimal numbers present in that particular excel sheet into binary and populates against the defined variable names by certain logic explained like multiplying with a number etc

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Xamarin IOS & Android App upload images to server 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Developer must use Visual Studio 2022 for Mac or Windows. The app must be developed in C# and have these high level features: 1) On the login screen, user authentication will be handle in a web view showing: 1.1 ) Drop down selector 1.2 ) email address + password textbox 1.3 ) Sign-In with Apple button (IOS) and Sign-In with Google button (Android) button 1.4 ) Login with Facebook button 2) User authentication will be done through Firebase authentication API. 3) User authorization will be done using REST API with server. 4) All REST API calls must be configured with mutual authentication SSL handshake. We will provide X509 certificate. 2) 3-5 x Registration forms with a mix of text, textbox and checkbox with Next and Previous button. 5) A browse button to locate captured imag...

  $462 (Avg Bid)
  NDA
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Hi, quite a simple one for the person, I require help with NPM Install and errors in visual studio code. I’m sure it looks like a directory problem but not certain. I have uploaded the images of error, you you can help either remotely or with guidance please quote on this work.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Trophy icon LUCA manufacture srl 5 วัน left

  We need a logo that has a great visual impact. Our company deals with the production of entirely made in Italy shoes. The logo should contain the writing “LUCA manufacture srl” and should be exclusive and elegant.

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  ...a futuristic online store where we will be selling physical products as well as digital products. Here are some examples of products we will be selling on our platform: Physical Products such as T-Shirts, Duffel Bags, Sweatpants, Accessories, Socks, Hats etc. Digital Products such as audio and visual NFT's linked to our limited edition physical products. These are just a few examples of the physical and digital products we plan on selling on our platform. The attached visual is a brief illustration of our vision for the online store's home page. In addition to this page, we will also need a page for each individual product, which will show the product in more detail, as well as a description, and an option for the customer to add it to their sho...

  $1221 (Avg Bid)
  $1221 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  PowerPoint, 15 Slides 4 วัน left

  Just needs to be visual and consistent with more alignment done

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I would like to populate an HTML table vertically, pulling USA states from a database. Instead of the USA states in the database being populated left-to-right in rows... I want the USA states in the database being populated top-to-bottom in columns. There is a max of 4 columns. The max number of columns that will fit in our modal is 4 (four)...same amount, of course). I will provide the HTML template that we have created, and is pictured in an attachment... so that you can possibly use loops to get this done. (But, the solution is up to you.) It can be JavaScript... but remember that we use PHP to get the data from the database. Also, the sort order is based on "iso_alpha2" column seen in screen capture of database.e Attached is a visual explanation... please let me kn...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Trophy icon Update my branding 7 วัน left

  ***PLEASE READ UNTIL THE END*** ***NOT LOOKING FOR A LOGO*** Looking to update a full pager to something more professional. Want to upgrade the visual. I'd like to make my branding a bit more professional. I am a realtor and work really well with CANVA () so far but I feel like It could look more professional. There is a document I am presenting to my clients that I'd like it to look more professional. The candidate I choose will probably work on other of my projects because I will want to have a main line respected from a document to another. I need my designs to be done on CANVA for multiple reasons : - I want to be able to play with it if needed (colour changes, erase/create new thins on it, etc.) - I need to sometime upload my own images Please respect theses 4 co...

  $77 (Avg Bid)
  การันตี

  I have a program that was dropped in my lap that will need modification. However, even though I can install the program and see the Add-In in Microsoft Excel, I can't edit it. Also, in the source the .xlsm file doesn't appear to show any reference to the program being used. I can't seem to open the .sln file in Visual Studio. It just says VS 2013 can't open the file. I'll provide the entire source and bundled install. I need to figure out how to edit the application. What are the requirements and what do I need to do to edit it? That's the first milestone needed. I need to understand how to edit and change the program. I have worked a lot with MS Office, macros, VB.NET, C#, etc, but this thing baffles me. The first milestone will be $50. Onc...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Build me a webside 4 วัน left

  Conceptualizing creative ideas with clients. Testing and improving the design of the website. Establishing design guidelines, standards, and best practices. Maintaining the appearance of websites by enforcing content standards. Designing visual imagery for websites and ensuring that they are in line with branding for clients.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Trophy icon Make a logo for my company 4 วัน left

  I am a knitwear patterns designer and need a visual identity for my website, my Instagram account and my business card (see my website: and my Instagram account: @cecilequitricote). The name of my company is Cécile Qui Tricote ("Cécile" is my first name and "Qui Tricote" means "Who Knits" in French). I would love a logo that includes the name of my company with yarns, needles and the idea of design and creation.

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  ...overall workflow is clean, efficient and full of desirable results. To end this topic, I would like to emphasize our overall search for animators and graphic artists. If you are by chance a generalist, please decide to get in touch with me for further elaboration and the chances this project offers you. For this model, we would like you to act on a overall polycount of 500 to 1000. Next to the visual references, there are notes what to specifically look out for when forming and creating your interpretation of the "Ledgebot"-concept. Please do not contradict the "General Information" paragraph below the references. Never hesitate to ask anything or demand clarification on whatever matter. Next to possible network hookups or other forms of "thanks",...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Project for Malkesh M. 7 วัน left

  Hi I want to install a template in asp.net core 6 on visual studio And send the complete file to me Template link:

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...company employs nearly 7,000 of the most talented, highly honored and recognized artists and industry veterans worldwide. For more information visit www.bydeluxe.com. We currently have openings for Audio Description Freelance Writers. This position is remote. Audio Description is a secondary audio track used to convey information in visual media to blind and visually impaired audiences. An audio description writer creates a typed script that includes key visual elements in a given piece of media, including characters’ appearances and facial expressions, locations, plot-relevant action and onscreen text, all timed to fit within natural gaps in the program audio so that the information can be provided in real-time without breaks or pauses. Audio Description can be...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Simple visual basic 2010 program ( not .net program) , with insert text number n covert to barcode code 123 together print out . That simple.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We'd like to create social media post visuals to shoutout for corporate hamper orders for the season of Diwali. Hampers are customisable, and can be personalised. Attached are some design style that we like.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Want Skeleton tracking program (Source Code), program need skeleton real time detect user's body joints points (reading 3D X, Y , Z position values) using 2D Web Camera. Body joints point tracking: head, neck, left shoulder, center shoulder, right shoulder points, left hand and ri...need skeleton real time detect user's body joints points (reading 3D X, Y , Z position values) using 2D Web Camera. Body joints point tracking: head, neck, left shoulder, center shoulder, right shoulder points, left hand and right hands, hand palms, and hand center points ...etc. Here is a YouTube video for example Development platform: prefer Visual Studio 2013 Language: C# (Windows Desktop Program) Application: WPF , Windows Presentation Foundation

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Crear vídeo presentación a partir de podcast -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola, tengo una serie de 30 audios grabados con mi voz de 20 minutos en promedio cada uno, es un curso de autoayuda. Quiero que el contenido sea visual, por ello me gustaría que hagas una presentacion a partir de esos 30 audios que te daré. Me gustaría que fueran dibujos con texto, y que esos dibujos tengan movimiento o que el texto se mueva, para que no sea solo imagenes estaticas. Un ejemplo de lo que quiero es este: O este otro ejemplo: Tengo un presupuesto de 650 euros por este trabajo. Gracias

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Looking for expert in RealTime Computer Graphics for Developing a Portfolio of Real-Time Rendering Visual Studio, C/C++ and OpenGL

  $101 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Graphic Desing 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  resolution of editorial and visual brand problems

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Seo y arreglo pagina web 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  preciso mejorar la visual de nuestra pagina web, que la puedan posicionar en los motores de búsquedas para nuestro proyecto

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา

  We are looking for a support to our developer in Serbia on a regular, long-term basis and would start the cooperation with smaller Projects. Project: Programming of a web-based questionnaire  Programming of welcome page with instruction, questionnaire + evaluation, presentation of the test result (d...following scripting languages: Bash or PowerShell • Experience in work with RDBMS (MSSQL, MySQL, pgSQL, Oracle, SQLite), Document Oriented Databases would be a plus. • Strong understanding of Object Oriented Programming (OOP), other popular software design methodologies would be plus (AOP) • Strong understanding of popular Software Design Patterns (MVC, MVW, MVVM) • Familiar with popular IDEs (Visual Studio, IDEA) • Familiar with various OS architecture...

  $608 (Avg Bid)
  $608 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Copy writer with management experience -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...copy writers • Research industry-related topics and identify gaps in our content • Write original copy for ads and social networks • Prepare and publish articles that describe our company and products • Edit and fact-check pieces of content generated by colleagues (e.g. Junior Copywriters) • Use SEO practices to optimize articles and increase visibility • Liaise with Designers to enrich text with visual aids, like images and charts • Shape language and tone used in sales emails, banners and brochures • Create and oversee reports on content (e.g. weekly or monthly) • Interview clients, industry experts and internal teams • Monitor metrics related to our content, like web traffic and conversion rates • Ensure all content is up...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  WordPress developer 3 วัน left

  Improve the visual appeal of the site, integrate payment gateway and integrate 2 submission forms (questionnaires) for customers to fill.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Python expert 3 วัน left

  I need to create API using flask in Visual studio code platform for machine learning model. ( Model is already built)

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Evolution of Society - ARTWORK 4 วัน left

  ...that in a single scene. I'm not looking for stock photos... I already have a subscription to Adobe Stock. I'm looking for original works that can express the evolution of society as defined below (and in the attached PDF). I'm not looking for copy/paste artwork. Each stage of Society should follow what we know of recorded history. Provide a suggestion of a timeline. Each society should tell a VISUAL story of our history (through Society 4.0). Society 5.0 should show bits of the present but suggest the future for humanity. ### Society 0.0 *Scavenging for any food - especially various grasses, tubers, fruits, seeds and nuts* Society 0.0 is more about pre-humans (primates). How do we, as a society, go from being primates to humans? How do we go from staying aroun...

  $330 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก

  I have a B2B website and its home page needs re-work . I need a UI/UX/Visual designer who can present good designs that communicates our value proposition and problems that we solve for our clients. I have the outline prepared in Figma.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I am an Independent Photographer and Visual artist working on various sociopolitical and environmental issues using contemporary visual storytelling. I am looking for a writer who will help me in building project statement along with grant proposals.

  $359 (Avg Bid)
  $359 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  I need someone to make a music video 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’ve written a song that has very visual lyrics and would like an artist to either draw a music video or make pictures to make these lyrics come out even stronger. I have made a short intro-video to show aproximately what I’m looking for.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Photo editing 2 วัน left

  ...different social media platforms visual material and content The applicant must be free solely for this project and not committed to any other job, task or study. We are expecting the designer to do the following: 1. daily designs for tweets, posts, stories, reels and snaps taking into consideration the different size requirements for different social media platforms 2. thumbnails weekly for a video 3. Infographic design weekly 4. design blogs covers and in blog picture 5. Edit our products pictures 6. create cover pictures for the different social media platforms 7. manage our websites material 8. Posting on different social media platforms Social Media Designer Requirements: Have sufficient experience in photoshop and illustrator. Committing on the visual identity De...

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Web Master (Wordpress) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Notas generales: este es un primer proyecto que servirá como prueba para establecer una relación profesional algo más constante. Aún así, los trabajos que tengo son esporádicos y tienen que ver con el mantenimiento de la página, la resolución de conflictos de complementos, la resolución de proyectos CSS complejos que no se pueden lograr fácilmente solo con el generador visual de Divi, etc. Estimo entre 1 y 4 horas a la semana. -------- El proyecto de prueba (indícame en tu propuesta cuánto tiempo crees que tomará): Quiero tener un proceso de suscripción a mis boletines, pero en vez de ir solo a correo, que el usuario pueda escoger Telegram, FB Messenger (con Manychat), Whatsapp y...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน visual foxpro ชั้นนำ