ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  69,013 vmware appliance postfix mysql งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำเว็บไซต์ php, javascript และ mysql

  $4145 (Avg Bid)
  $4145 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ VMWare

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Somos una consultoría informática que desarrollamos software a medida en .NET y precisamos de los servicios de un desarrollador .NET freelance con vistas a más proyectos, pero vamos a empezar con este. Nuestros desarrollos SIEMPRE son en C# con MySql como base de datos. Realizamos proyectos WindowsForms como ASP.NET con Ajax y en algunos casos con Telerik. Para este proyecto...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  PHP MYSQL Web Calendar Fixes/Upgrades. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Custom web based calendar in PHP and MySQL needs bug fixes. 1. One custom calendar is not saving events to SQL, this is the number one issue. 2. Improve speed and compatibility with browsers, mobile friendly 3. Add check on event adding for one calendar 4. Fix bug where if ' apostrophe is part of field event is not added to SQL 5. Bug on one calendar that is not showing all values

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I am having some trouble importing some data into MySQL using phpMyAdmin. You will coach me for 1 hour (starting at once) so that I can accomplish two objectives. The first one is to fix the small issues I am having, and the second one is to learn what I am doing wrong. Please only bid if you are really, really good with phpMyAdmin, Linux and MySQL. Thanks!

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I have a psd which i need to be made into resposive CSS XHTML, Bootstrap It has a login page with username and password it has a register page with about 8 feilds. It has a contact form . The backend is simply a php script which you will make that will allow to view and modify the records with a simple search. This is a simple task, mainly Xhtml bootstrap and a simple php backend script. The...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Expert in PHP Mysql and Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need some one to fix issues on my crm system they need to be an expert on php and mysql and have database knowledge

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  124 การประมูล
  Migrate SQL Database Triggers, Stored Procedure to MYSQL Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a DATABASE Engineer with long term experience working across multiple versions of databases, such as MYSQL and MSSQL. Tasks involve the migration of SQL Database Triggers, Stored Procedure to MYSQL Database You must have at least 8 years of experience in this type of job.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hello, i need. 1. Login 2. Registration 3. Chat rooms listing 4. Chat 5. Profile 6. Logout Ionic 3 + Mysql base! Only admin rooms can add chat rooms.

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need someone to configure sendmail/postfix/dovecot on my Ubuntu 16.04 VPS. I'm running multiple websites on the server, at the very least I'd like to receive emails from contact forms. If you can configure an smtp server so that I can create email addresses for my domains, that would be even better. I'm fine with creating email addresses via the command line, but configuring the...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  JQ insert GEOJSON into MYSQL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would to insert an GEOJSON data into MYSQL Database What I am looking for is 100% describe in this link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]@elliotchance/calculating-the-timezone-from-the-latitude-longitude-in-sql-649eb451e0cd

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Progressive Web App (PWA) in React & Laravel. MySQL skills required. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an innovative and fast-moving tech startup. You will lead the development (as a co-founder) of an entire progressive web app (PWA) in React and Laravel. MySQL skills required. This is a long-term and ongoing project.

  $1210 (Avg Bid)
  $1210 การประมูลเฉลี่ย
  98 การประมูล

  I have a simple task It is ajax+php+mysql project you need to modify this web app. budget is $60

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  I have a table that has been normalized and I need to import it to MySQL database. The problem is that it has special characters and the version of phpMyAdmin that I have does not allow importing those characters (á, é, í, ó, ú and ñ) and I would really like to import them. You will upload the table to the DB, preserving said characters.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I have a simple task It is ajax+php+mysql project you need to modify this web app.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  instalar explicar aplicación web angular symphony typescript mysql 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  tengo los programas fuentes necesito instalar y ponerlo en funcionamiento esta desarrollado en angular symphony java scrip typescript mysql.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Fix close comments feature (PHP/MySQL) -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I'm looking for a developer to add a simple feature to an existing site. The feature is to add a close comments ability to the original poster. The feature will include: - Only original poster and admin can close comments. - After closing comments, the existing one will still be available, but the form to add new comments will not be displayed. This should be an easy for any experien...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Tengo un carro de compra hecho con PHP y MYSQL. Necesito optimizarlo con ajax para que cuando se elijan los productos, n se recargue la web, sino el div que contiene los productos seleccionados.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Looking for a developper specialized in ios development and android The app will be a tinder like app Fixed price 2000usd, all superior offers will be deleted App+ posting app + administration console+ server installation - only native app - this will be a tinder like app with buying options with tinder via stripe connect Functionalities are: - chat - like - swip - comments/photo wall with l...

  $2386 (Avg Bid)
  $2386 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล
  Data Entry 5 วัน left

  Hi We have started a new organisation and we need people for multiple Skills. We need people for long term projects. We have projects related to different skills sets. 1. Excel, Data Entry, Data processing, Excel Macros, Excel VBA. 2. Graphic Design 3. PHP 4. Website Design 5. Data extraction, data cleansing. 6. Odoo 7. Javascript and Jquery 8. Software Architecture 9. Translation 10. ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  Html javascript mysql database offline website

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Unable to connect to MySql DB via PHP - 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, My database connections were working yesterday, But, for some reason, I am unable to connect today.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล

  I need some assistance building a 4-5 page app for iOS/Android. There will be a login system, form input page, notifications and calendar page. It will interact with a MySQL database. I will be building the web portal side of this along side the app, and take care of all formatting and design.

  $2209 (Avg Bid)
  $2209 การประมูลเฉลี่ย
  96 การประมูล
  MySQL / MariaDB 5 วัน left

  Install MySQL or MariaDB Fix MySQL / MariaDB Server Issues. Restore MySQL or MariaDB databases.... Fix Corrupt InnoDB Server Issues

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  PHP, Python, MYSQL reservation and pricing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am looking to create a booking/appointment reservation system. I am using Mysql hosted on AWS and GraphQL for the backend/API. My goal is to split a day into variable length time slots that accounts for different variables to determine if a customer can or cannot book an appointment for a particular time slot. Some appointments will be 15 minutes long, some will be 45 minutes long. Additional...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I am looking for someone to create blocks of html that will be used to make up complete php pages. Simply blocks of code that will be dropped into pages. Here is an example of one: <!-- This is the START of Content Section [Text] --> <div class="row no-gutters"> <div class="col-1"></div> <div class="col-10"> ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล

  I have a .py script that no longer allows me to connect to the local mysql database after server was reconfigured to address security issues. I keep getting a 1045 error even though the password is correct. Script is attached and can provide access to webmin panel

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Electrical Logo Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a logo for a portable appliance testing business (PAT Testing) I am looking for ideas but have a couple in mind that I like. Colours will either be grey/silver and green or yellow and black. I need the logo in various formats and sizes suitable for print and website. The text will be the words PAT Testing and the word Devon and then .[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] adding after Devon Open to sugge...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  105 การประมูล
  Android (initially) app for home assistance 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Skyrad have developed an in-home IoT sensor for helping homeowners. The exact application is confidential and we would need the successful applicant to sign an NDA. The sensor broadcasts data over bluetooth low energy. We have sample code for Android that reads and interprets the bluetooth messages that we will supply, and we have a dummy application that the applicant can have the code for. We ...

  $661 (Avg Bid)
  $661 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  mySQL query expert 5 วัน left

  Now I have building simple CRUD page and seeking a developer who can implement database connection.

  $494 (Avg Bid)
  $494 การประมูลเฉลี่ย
  107 การประมูล
  Trophy icon High End Kitchen design 12 วัน left

  Contest to design a kitchen for new construction. I have included a SAMPLE layout of the kitchen, view from all directions, and appliance and sink models. The winner of the contest will make the kitchen cabinets flow beautifully and use our appliances and requirements. As designs come back I will give feedback in general chat. 1) stove wall should be a feature wall 2) window must be in the ...

  $250 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  perl programming +MySql 5 วัน left

  Modifications and modernization of a big Perl based product. Specifically integrating a connection to Active Directories for replacing an old existing identification module which is internally based on MySql database.

  $3876 (Avg Bid)
  $3876 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  adjust an exisiting flash php and mysql environment 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  have an exisiting flash front end to a mysql database. a bit of its ui needs to change to suit some additional functions. most functions are php. the front end is to a mysql database. the php performs field edits etc. i want to add a prompt in the flash, and to chane a bit of php to check a text string for certain characters and report an error if they arnt found. the flash and pho run on windows ...

  $1518 (Avg Bid)
  $1518 การประมูลเฉลี่ย
  123 การประมูล

  I am working on a project and not able to connect android development application to my sql datase base

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Ver detalles del requerimiento en el adjunto - Backlog Indispensable: * Comunicación constante, reporte de avances semanales (reuniones) * Trabajar bajo metodología Scrum * Altos standares de calidad y seguridad.

  $2292 (Avg Bid)
  $2292 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I need help with a mysql query with a very large table (more that 5 mln records)

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I'm looking for someone with excellent Perl knowledge to give me some tips and help. I have a small email server running under Debian 9 and Webmin/Virtualmin. It has a few issues with Perl: 1. If I start a Perl script "perl [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", I'm getting these errors: "Can't locate [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in @INC (you may need to install the warnings module)...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  select some rows from mysql if any row contains the word total: extract the value after total and before DA if the row does not contain the word total, check if it contains the word MAXY if it contains the word MAXY extract value between MAXY and DA if it does not contain either of those check if it has the word Crédit :xxx DA where xxx is a variable if contain, then extract extracted...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  User session issues to be resolved in existing project.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Teach me how to build email server (Postfix, linux ) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have bought a server on digitalOcean, i would want to somebody to teach me how to setup a email server from scratch.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Hook data feed from MySQL database into TradingView Charting Library 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am using the TradingView charting library to build a custom charting application. I have input data in a MySQL database. I need assistance hooking the data from database into the charting library. From what i have read, this is done by JS API or UDF. Im unsure how to translate the fix api data and hook it into the charting library. I need this project done asap.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  hello I need to solve a connection problem when logging into my web laravel with mysql besides to verify if my server node js is active in digital ocean

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi guys! First of all : I am Olivier ! I am currently using Freelancer for my design needs. This time I need a programer that can convert my html css template made with bootstrap studio on Mac into a fully functional shop with PayPal / credit card paypment process. I need you to give me the best price ! I will build each page and I need the programmer to make this functional. Admin Panel will al...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล

  I need someone to Teamviewer into my Windows 10 Professional PC and convert a dump script to a MySQL database for use in MySQL Workbench.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Optimize Apache & mySQL on CentOS 7 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a server expert to optimize apache and MySQL on CentOS 7 with vestacp.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  MySQL Database Creation 3 วัน left

  I am actually a learning college student that would like some assistance in creating a MySQL Database and a PHP login just so I can learn. I would prefer someone that has good experience in using MySQL, MySQL Workbench & Server, XAMPP, and PHP. It will not be more then a couple of hours work.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  This is a last ditch effort to recover some databases. something occurred that has corrupted mysql install. I've - 1- copied /var/lib/mysql/* to a backup directory 2- Reinstalled mysql 3- Copied the files back I cannot seem to recover them to get a dump. Any help would be appreciated in order to get the sql files.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  PHP/MySQL knowledgebase website for internal use 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a php/mysql based knowledgebase type solution accessible by desktop and mobile devices with appropriate formatting for each. Need the following components: Secure website, authentication required Minimum 2 levels of authority (basic user / admin) Webpage for reporting problems with database updates / insertion No assignment of problems required Webpage for posting resolutions and...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล

  Develop a Certificate Verification Portal, where certification bodies can upload their certified members information, course information and expiry date of the certification (if applicable). Hence this portal is NOT a document repository. You are to specify and construct this portal using a combination of HTML, CSS, JavaScript and any backing store, (MySQL /phpMyAdmin) you desire (e.g. a database...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล