ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  187,054 vnc linux server งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Linux PHP ต้องการให้เขียนคำสั่งcommand line แทนการป้อนข้อมูลผ่านหน้าเว็บแลีวsubmit

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...website. Supporting various departments with insight into new or unknown optimizations. There is no "no solution". Tasks include: Optimization: (Technical) SEO, Databases Linux Front-End: Cross-browser compatibility, (S)Css, JS, Validity, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Back-End: MYSQL, PHP, Coldfusion, Python, HUBL Parsing: Goutte, HTML, XML, CSV E-commerce and Payment

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  I need experienced IOS developper WIth backend php skills 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have a dating IOS app using EJQBBERD XMPP server for texting functionality, the backend is histed in amazon aws linux the ejabberd server is used for a dating ios app but i see that the app is unable to exchage messages between memebers and i think its because ofa miss configuration of the ejabberd server for this reason i'm looking for a skilled

  $1110 (Avg Bid)
  $1110 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  Setup a server on AWS/install magento community 2.3 and setup an FTP access on the same: - Setup SSH account access - Setup FTP access for root folders and media folders - Install magento community 2.3 version

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hello how are you I need a FNA server I have AS and an IP address I have 800Mbps FB Facebook company needs to 5 Gbps You must activate my company's IP address And my AS You must add it up to 5 Gbps per second In the case of server access and assistance for my company, we will pay a bonus of up to $ 1000 thanks

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello how are you I need a FNA server I have AS and an IP address I have 800Mbps FB Facebook company needs to 5 Gbps You must activate my company's IP address And my AS You must add it up to 5 Gbps per second In the case of server access and assistance for my company, we will pay a bonus of up to $ 1000 thanks

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Fix my jira 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...OpenJDK Runtime Environment (11.0.3+7) (build 11.0.3+7-Ubuntu-1ubuntu218.04.1) # Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (11.0.3+7-Ubuntu-1ubuntu218.04.1, mixed mode, sharing, tier ed, compressed oops, g1 gc, linux-amd64) # Problematic frame: # V [libjvm.so+0x716234] # # Core dump will be written. Default location: /o

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need to create an app or script running on Raspbian free in the future to use it on other linux operating systems. The app is a Queue Management System that works in this way: 1) at the start it show the number 00 2) right arrowkey: grow the number of one step, so for exampe ->1 -> 2 -> etc.. till 99 3) CONFIGURATION FILE: - permit the option to

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  my app is using ejabberd xmpp server, but when i try to send a message to andther user the message dont reach him! IMPORTANT: i need this to be fixed in 2 hours

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 การประมูล

  ...running an AMI (ami-0f595349c843d2f22) of Thingsboard ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and I want to install an SSL certificate . I know TB is using TomCat...but since I'm a newbie on linux I do not know how to do it... I need someone able to install a certificate on an AMI running the same version and also create a guide on how to do it so I can do it by myself

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Error with my server plesk 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello i have error in my plesk i cannot login in my websites when i connect in my plesk i have this error DB query failed: SQLSTATE[HY000]: General error: 1021 Disk full (/var/tmp/#sql_2c69_0); waiting for someone to free some space..., query was: DESCRIBE `sessions` thanks you

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...operation: Infogerance Date 2019-06-17 09:12:59 CEST (UTC +02:00), himalaya-raj J made Infogerance: Server was on grub console: without grub server will not boot form Hard drive Action: we booted server via OVH kernel & hard drive Temporally fixed the issue. Server boot & ping ok BIOS boot order corrected now ok. Recommendation: Client has to fix the grub

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi , Attached is the document and need a simple client server program in C# as in the document (include design patterns wherever possible) and need it quickly done. Add comments in the program wherever possible.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Hosting is on Linux based server, hence my website should be Linux based only. Website is to be made in shortest possible time on an urgent basis with minimum cost.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  build a SOAP server 6 วัน left

  We need a SOAP server to communicate with RVM machines

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hosting is on Linux based server, hence my website should be Linux based only. Website is to be made in shortest possible time on an urgent basis with minimum cost.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  HELP! AWS server Wordpress source backup and download via SFTP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...want to download Wordpress source files via Filezilla and db on AWS server. I have AWS server login which I can not share with you. So please help me to download them on remotely. I just installed Filezilla and Team Viewer. Your task is to start downloading Wordpress files from AWS server by using Team Viewer. I will look my screen while you working. Thanks

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  VMware on Server 2012 - Hyper-V Issue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've installed VMware on my Server 2012 but I'm getting this error when I try to start my VM: "VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation." Note: I don't have Hyper-V installed on my Server 2012. If you know what's causing this issue then this is the job for you.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Fully customized NutScript script for my WW2 Server. To get the gif of what needs to be done, here are a few examples: My community logo on the loading and character screen. Advanced hunger mod, Rank system, Fix the weapons, (MP40), Easy Bodygrouper (If Possible), ULX Ticket system, Crafting System, Drug System, Edit factions, Add Factions, Banking

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Administrador de Sistemas SOLO CON EXPERIENCIA. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...dedicado en OVH, 3 sitios webs corriendo en el mismo server, un server en kemsufi solo parea bakups de bd y de los sitios webs, 1 solo con trafico 1 con poco trafico y 2 en desarrollo, Necesito admin de Linux (CentOS) , Mysql, php, no hay instalado cpanel (lo pueden isntalar si asi lo desea), el server va bastante holgado de ram, disco etc, no hay eventos

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello how are you I need a FNA server I have AS and an IP address I have 800Mbps FB In the case of server access and assistance for my company, we will pay a bonus of up to $ 1000 thanks

  $527 (Avg Bid)
  $527 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  desktop chat tool 6 วัน left

  have linux host using cpanel - mysql and need desktop app developed to enable users to message another user using usernames - usernames the user can create to log into the app

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Crypto Wallet Expert 6 วัน left

  I need someone who can care about Crypto wallets to make and keep them working on Linux and can help me to make it work via Teamviewer.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Need to build a Grades System of home-works and laboratories

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...was using LISP before in a similar situation and was getting 300+ mb/s. With the new setup I am down to 50 mb/s. I have checked CPU load on the router (<30%) and nload on the Linux Instance (Centos 7) shows the 50 mb/s with essentially zero CPU load. I have calculated and deployed an MTU of 1476 for the Tunnel and 1436 as the MSS on both sides. (Client

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  CRM Installed on Virtualmin - Bad Server Response 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] EspoCRM (PHP & Backbone) installed on a Virtualmin has two errors 1) Bad Server Response (Cant Load) 2) One module has 500 error

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  i need linux developer ubuntu expert who can fix issue on php 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need my website re-configured.I need you to build it.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...operation couldn’t be completed. (OSStatus error -9807) WebSocket network error: The operation couldn’t be completed. Connection refused The solution works on Windows, Mac, Linux, Android etc. Problem is faced only with iOS devices. Note: I'm using self-signed certificates. Using a proper root Certs resolves this problem. But, looking for a solution

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Simple Ionic App to upload Image to Php Server using Rest API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a simple App to upload the image from camera / Gallery to PHP Azure server using Restful API. I will provide the API and the image has to get stored in the Server. Also I will provide API to retrieve the image from Azure Blob to show display it back to the screen. Mainly the UI part is required.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hi, I have a custom python code i'd like to convert it to c or c++ to use it in a linux OS. I want exactly idea... but in c or c++

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Migrate web server from Windows 2012 to Windows 2008 R2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Migration includes: 5 databases MySQL one folder DDOS updates required General Security features required. The website must work %100 after migration. OLD SERVER should not be tempered with.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  FiveM Roleplay Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to make a cool,unique logo for my FiveM Roleplay Community. I want a modern style and somewhat technologie also. My budjet is around 10$ Roleplay Server Name : VolcrynRP Thanks Rahul

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Looking for expert in EJABBERD XMPP server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  my app is using ejabberd xmpp server, but when i try to send a message to andther user the message dont reach him!

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Help me to upload a file on server. File size is 180 MB

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  my VPS server configuration is wrong. website is not loading showing error server IP address could not be found. and cannot restart the DNS server showing named service is failed to start. the job is Set the VPS server with correct configuartion. Configure Hostname and nameserver

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I want you to configure [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] SSL on DigitalOcean Server

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  The board is: Mega +WiFi R3 Atmega2560+NodeMCU ESP8266 32Mb Memory USB-TTL CH340G Compatible For Arduino Mega 1. Assist in setting of board...Atmega2560+NodeMCU ESP8266 32Mb Memory USB-TTL CH340G Compatible For Arduino Mega 1. Assist in setting of board to connect to internet router. 2. Make the code to make a put request to server. Just in arduino.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Client / Server App.NET Core solution 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Deploy a Server on AWS 5 วัน left

  I need to deploy this tool on AWS public cloud. I will provide AWS credentials. It needs to be accessible on port 8080 the project is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  freeBSD linux pc setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...on freeBSD linux the linux is already installed with ssh access 2 users are created root / xxx lab / xxx Gnome is installed already install vnc server to start onboot so client can login to the lab pc using vnc ( vnc starts before the login prompt) login to vncserver is " lab123" this pc will be replicated many times, so VNC <...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...shows Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator and inform them of the time the error occurred, and the actions you performed just before this error. More information about this error may be available in the server error log. Apache

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  python matplotlib developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux or window using Python and also good knowledge of matplotlib and can matrix is required also some skill related to data analytics ,cyber security and embedded is required,this is outsourced work from one big German automotive MNC.

  $15287 (Avg Bid)
  $15287 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  set up webrtc streaming server 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a stop/stun/turn server added to my server for webrtc so people can livestream from it. I need it setup so there is a way to have a stream address, and would like a console that shows up and allows them to stream from it. There should also be a way to display a list of the 5 most recently started livestreams to display with a thumbnail.

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Setup Linux with SharePoint and Wasabi 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I installed Ubuntu in an Intel NUC Mini PC and I am looking for someone able to help me with: - Connect and sync my SharePoint from Office 365. - Create an automated script that does two type of incremental backup in the same machine. (Daily) - Connect Ubuntu with Wasabi and backup those folders that are being backed up. I am also thinking of a good security system to protect the access. Pl...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi , I have a few reruirements. One is to build a script or custom iso/image that is hardened according to NASA, CIA, and simular government agencies. Also to be included are good suggestions to be found on multiple websites and forums. DO NOT REPLY IF your a wrb developer or just some basic knowledged on these areas. I will notice soon enough and it will be a waste of both our times. Only h...

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...that performs all the hardening and securing of a linux desktop. You need to gather as much info as you can from various websites and governments agencies. Some have downloadable scripts to be run during install. I would like to include those as well. I also expect you to be an experienced linux sysadmin and well referenced security minded + ethical

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล