ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 voice talent งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Thai Voice Recording หมดเขตแล้ว left

  โปรเจค 530 (ต้องเป็นคนที่ไม่เคยทำงานนี้มาก่อน) บันทึกเสียงพูดภาษาไทยจากประโยคที่แต่งเอง โดยมีการกำหนดหัวข้อให้ บันทึกเสียงผ่านแอพพลิเคชั่นที่กำหนด ในที่ๆไม่มีเสียงรบกวน จำนวน 1,000 ไฟล์ ความยาวไฟล์ละ 5-8 วินาที ค่างาน 12 USD/ 1,000 ประโยค

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Thai และ ENG format WAV (PCM,8kHz, 16 bit, Mono, Max size 100MB) ถ่าใด้ครบทุกภาษา ต่อลองราคาใด้คับ

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Thai Voice Translation หมดเขตแล้ว left

  I have 5 voice files in Thai that I needed translated in the format given below. I : น้องเคยค้นหาแอคเคาท์ใครในออนไลน์ป่ะ อย่างเฟซบุค Have you ever try to look for someone or search for an account online? Or in Facebook S : เคย Yes I : เหมือนฉันชอบคนนี้ ฉันไปตามล่าหา If I like this person I would look for him/her. S : โอ้ย เอาทุกสเต็ปเลย โพสต์รูปอะไรเซฟมาให้หมด Everything from posting to taking picture. S2 : โมเม้นต์นี้ เคยครับ คือคนที่เราอยากจะรู้จักใช่มั้ยครับคนที่เราแอบชอบนั่นแหละ เราจะคอยส่องเฟซเค้า ไปดู If i like that person i would peek at her Facebook. I : ไปแอดเค้ามั้ย Did you add her? S2 : เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ก็ดูว่าเค้าลงรูปอะไรมั่ง กดไลค์ให้เค้า นั่งดูภาพเค้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ We are already friend. Most of the time just likes and ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  MALE VO TALENT THAI หมดเขตแล้ว left

  looking for voice talent for a 2-minute tutorial video. Script is in Thai. must sound young and energetic. please use the lines below to send sample เดบิตออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถทำการโอนเงินเรียลไทม์ง่ายจากบัญชีธนาคารออนไลน์ขของคุณเข้ามายังบัญชีโบด็อกอย่างไรก็ตามหากคุณออนมือถือหรือที่บ้านทางคอมพิวเตอร์มันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับการโอนเข้าบัญชีโบด็อกของคุณ Thanks!

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...graphic designer to craft a vibrant and youthful logo for a carbon awareness campaign. Your design should incorporate green and white colors, with the primary goal of drawing attention to the issue of carbon emissions. Considering the nature of this project, having a conceptual understanding of environmental sustainability would be a clear advantage. Skills and Experience: - Proven graphic design talent, especially within logo creation. - Strong understanding and creative use of color. - Experience with environmental organization would be advantageous. - Ability to translate concepts into engaging graphics. We are reducing the carbon footprint by following three features offered by our platform Ni 1. Conserving water with actionable insights on water usage 2. Saving manual e...

  $60 (Avg Bid)
  แนะนำ
  Indonesia based Social Media Copywriter with ChatGPT Experience 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a marketing agency based in Australia with operations in Indonesia, we're in need of an experie...have lived and studied in Australia before. Ideal candidate should: - Be fluent in English. - Have proven experience in creating engaging social media content. - Understand effective marketing strategies to draw traffic and promote brand identity. - Creative and able to come up with new topics on a regular basis for clients in various industry sectors. Your role is vital in capturing our brand voice and communicating our messages effectively, so we're looking for a dedicated professional with a keen eye for detail. This is a full time 40 hours a week role - Mondays to Fridays, 9am to 6pm Jakarta time with lunch break. Our budget for 1 month is $500 AUD. You must be...

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Audiobook Voice Artists Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am actively seeking talented voice artists for an audiobook project, ideally with experience in narrating biographies. Despite the length (10+ hours) of the audiobook, quality is the highest priority. I am looking for professionals who can bring gentle and soothing voices to life over longer periods without losing edge. Key requirements for suitable candidates: - Must have experience in voice work for audiobooks. - Specific experience in the genre of biographies. Prior work samples in this genre will be highly valuable. - Must have a gentle and soothing voice style. Demonstrations of this in past work are necessary. Ideal candidates should be able to maintain the natural rhythm of the prose, capture the author's tone and present the narrative in an enga...

  $2380 (Avg Bid)
  $2380 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Instagram Marketer Required for Flower Brand 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient Instagram marketer for my flower-based brand. Th... - Develop engaging, high-quality visuals showcasing my floral arrangements. - Conceptualize and capture lifestyle images that highlight the beauty and versatility of my flowers. - Create inspiring quotes and captivating captions to accent these images. 2. Account Management - Ensure daily posting of the content on the Instagram account, adhering to a consistent aesthetic and brand voice. 3. Growing Followers - Use strategic techniques to boost follower count and engagement. Experience managing brand-oriented Instagram accounts, and a passion for flowers will be advantageous. Openness to feedback and ability to contribute innovative ideas to keep the account active and attract ord...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Trophy icon Staffing Agency Business Proposal 2 วัน left

  ...freelancer to craft a comprehensive business proposal for my staffing agency. We are primarily targeting the hospitality industry, with focus on providing temporary placement for three main positions: front desk staff, waitstaff & servers, and housekeeping staff. Key Areas to Address: * Methodologies for sourcing and placing temporary staff in these positions * Strategies for maintaining a high quality talent pool * Suitable approaches for managing staff benefits administration including health, dental, and life insurance amongst others Strong bidding candidates will have: - Thorough understanding of the staffing industry, particularly temporary placement - Direct or indirect experience in the hospitality sector - Proven track record of crafting compelling business proposal...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  AI Voice Assistant Development on Jetson Nano 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...primary focus will be on building a robust Voice Recognition system enhanced with AI. Primary Responsibilities: - Develop a robust Voice Recognition system for a Jarvis-like interface, that can effectively process and provide AI-generated responses. - Work on Face recognition and registration function. - Implement AI-assisted navigation. - Unit must be able to respond with realistic human voice. Key Skills: - Extensive experience with Jetson Nano is a must because this is the preferred device for this project. - Proven experience with AI-dependent navigation, face recognition, and registration technologies. - Familiarity with Jetson Nano, 2.8" touch, LTE. - A firm grasp on Voice recognition and AI. - There are no specific requirements for the Voice...

  $24 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Montage style web-video edition/cutting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled video editor to help me create a 40 seconds montage style web-video for the hero section of a landing page. The source material iis already available 5 videos background music book images 2 different voice-overs to run a split test. It will need to be arranged in the order as outlined in the attachment. Your expertise should include sound editing and color grading to create an engaging and professional quality outcome. Proven experience in creating similar videos will be a definite advantage. Work samples demonstrating your production style will be highly appreciated. Looking forward to create a fantastic web-intro video. Please do not participate in this offering, if you have not read in detail the attached document. Thanks you!

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  LuxBain E-Commerce 6 วัน left

  ...talented web developer to design and build a modern e-commerce website for my business that sells home goods. Key Specifications include: - The design of the website should reflect a modern aesthetic, suitable for our contemporary range of products. - A customer review system should be integrated. This is a critical feature we require, to help build trust with our customers and to provide them with a voice to share their experiences. Given the nature of this project, extensive experience in e-commerce website development, particularly with building customer review systems, is highly desirable. Additionally, a good understanding of modern design trends and how they can be successfully applied to e-commerce is vital. The ideal candidate will demonstrate a creative and detail-orie...

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Global Sports Clubs Database Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have experience in data mining and collection, are knowledgeable about sports organizations' structures, and have excellent attention to detail. The database must be accurate, updated, and organized. Previous work on related tasks is a plus. We are interested in clubs that are in the top 2 or 3 divisions in the country. After that create a database of relevant contacts responsible for athletic talent recruiting (Scouts, Head Coaches, Managers. The chosen candidate after successful completion of this task will be offered additional ongoing projects in our organization related to campaigns and contacts with found organizations and their representatives. Suggested steps: 1. Research ready directories of clubs and copy to our database. 2. Create a list of International ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  2D Cartoon Explainer Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...awareness about environmental challenges and encourage a healthier and more sustainable lifestyle. Thanks to their determination and commitment, CALMABIS becomes a beacon of hope in a world increasingly threatened by climate change. And so, together, the koala, ITALIEN, and CALMABIS demonstrate that even small actions can make a big difference in saving our precious planet Earth. Voice Over: The video will feature a voice-over narration in Italian, which will be integrated later and is not required during the video production process. Technical Requirements: Experience in producing 2D cartoon videos. Ability to transform the story into engaging and visually appealing scenes. Proficiency in major animation tools and software. Budget: 100 Euro video Thank you for your ...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...role, perfect for a young adult seeking to develop important skills. This position has various duties, designed to simultaneously support our church mission while also strenghtening your own faith. You will be trained to ensure your success; skills that would be helpful in this role include: - Excellent penmanship - Accurate, efficient typing skills - A pleasant, polite and respectful speaking voice - A passion for serving others. - Knowledge of the Bible and various scriptures You must have: - A computer or laptop with internet access - A webcam of acceptable quality - A microphone of acceptable quality - A quiet, private place to perform your duties - Stationary (pen, paper, etc) - A scanner or cell phone device to scan/upload handwritten cards/documents - A native-level c...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  We seeking an experienced Female voice-over artist with a serious and commanding tone. This project needs to be completed within 1 hour just 2 small scripts each 50-60 words. - Language Requirement: Native English or extremely fluent in English, to capture the nuances in pronunciation and expression. - Intended Audience: The voice-over is intended for a professional setting. Therefore, maturity and professionalism must be reflected in the voice-over. - Desired Tone: A Serious and commanding tone is a must, with the ability to captivate and retain attention. The talent should also be able to convey authority and credibility.

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  9 คำเสนอราคา

  ...complex subject matters understandable - Experience writing copy targeting general consumers - Creative thinker who can make our product/service engaging to our audience - Keen eye for detail and accuracy Responsibilities: - Understand and adapt content based on the needs and interests of our target audience - Create informative, engaging and persuasive website content - Maintain consistent tone and voice aligned with our brand identity - Carry out research to enhance the quality of the copy where necessary The goal here isn't sales push, rather a genuine attempt to inform and engage. I believe successful execution of this task will naturally lead to an increase in organic user engagement and customer conversion. I look forward to working closely with the successful candid...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...skilled writer with a specialty in finance and a keen understanding of SEO techniques. The main goal of your work will be to increase traffic to my website, utilizing a daily posting schedule. Key Responsibilities: - Write, edit and publish one engaging blog post on finance daily. - Utilize proven SEO practices to maximize visibility and drive web traffic. - Align your content with our brand's voice and goals, which will be discussed further upon engagement. Ideal Candidate: - Has an in-depth understanding of finance, and can communicate complex topics in a well-defined, engaging manner. - Has proven experience in SEO and can demonstrably increase website visibility, and hence website traffic. - Is very consistent and can adhere to a daily blog posting schedule without ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm aiming to develop a video call app built with RTC from HTML5. This app will be designed for iOS, Android and web platforms. Key Features: - One-on-one video calls - Chat functionality - Voice only calls - texting I have app now that provides each user their own account to access the service. With this in mind, I require a developer with the following skills and experience: - Proficient in RTC and HTML5 - Strong experience in iOS and Android app development - Understanding of web app development - Prior experience in creating video call with this method The user-friendly interface is complete, this would add a button to call. Let's build something amazing together.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Advanced Forex Algo Wizard -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm diving into the fascinating world of Forex trading and am on the hunt for a talent that can bring something extraordinary to the table. My vision is to develop a cutting-edge trading algorithm, powered by the prowess of machine learning, to analyze vast amounts of historical price data and predict future market movements. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in machine learning and statistical analysis - Experienced with Forex market dynamics - Skilled in programming languages relevant for algorithmic trading (e.g., Python, R) - Knowledge in handling and analyzing historical price data sets - Ability to implement back-testing to validate the predictive power of the model **Project Goals:** - Develop an advanced Forex trading algorithm that utilizes machine learn...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Japanese Voice over for long term project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in looking for someone who can assist me to complete some voice over project in Japanese language. It's a long term project. If you've time for this please place your bid on my project. Thanks!

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก
  $8 - $15 / hr
  1 คำเสนอราคา
  Mid-Level Executive Recruitment Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in search of a recruitment professional boasting a mid-level experience of 3-5 years specifically in the field of executive recruitment. Requirements: - You must have a robust knowledge of contemporary recruitment st...are a must for discussing job requirements with potential candidates, managers, and ensuring a smooth on-boarding process. - Proven track record of successful executive placements is highly desirable. - Experience understanding job specifics, interviewing candidates, and presenting shortlists to clients is crucial. - A thorough understanding of the market and knowledge of where to find the right talent to meet business needs. If you possess the requisite skills and rich experience in the field, I would be delighted to consider your candidature for ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  RP Accent Voiceover for Promo Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented voice actor to transform the voiceover of 15 marketing videos, each approximately 1 minute in length, from an American to a British accent. This project is essential for tailoring my marketing material to better appeal to a UK audience. Successful completion of this task will require a blend of skill, precision, and creativity. Other than the below, would also suit someone that is proficient in AI tools that can quickly generate the same capabilities **Requirements:** - Proficient in British English pronunciation and intonation. - Ability to maintain consistency across all videos. - Experience in voiceover work, specifically for marketing or promotional content. - Must have professional recording equipment to ensure high-quality audio. - Capable of ...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Daily 7 Trending Web Stories Creator Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...allowing for creativity and uniqueness in each story. Schedule: Stories must be submitted daily, with a turnaround time that allows them to be relevant to the day's trending topics. The exact submission time will be coordinated with the selected freelancer. Collaboration: The freelancer will work closely with our editorial team to ensure the accuracy of the content and alignment with our brand's voice. Regular communication and updates will be required. Tools and Resources: The freelancer will be expected to use their own tools and resources for the creation of the stories. Guidance and access to specific assets (e.g., brand logos, specific images) will be provided as necessary. Ideal Candidate: - Proven experience in creating Google Web Stories or similar digital c...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...potential candidates and reviewing their tasks. **Responsibilities:** - Conducting interviews with potential candidates to assess their electronic engineering skills and experience. - Reviewing tasks completed by candidates to ensure quality and accuracy. - Providing feedback and recommendations to candidates based on their performance. - Collaborating with the hiring team to identify and select top talent for various projects. **Requirements:** - Bachelor's degree in Electronic Engineering or related field. - Proven experience in electronic engineering, including PCB design, circuit analysis, and troubleshooting. - Strong communication and interpersonal skills. - Ability to work independently and manage time effectively. - Willingness to travel as needed. **Preferred Qua...

  $1219 (Avg Bid)
  $1219 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I require the assistance of a well-versed WordPress developer to implement updates to my website. The work will comprise of: - Updating content across 6 to 10 pages. You should possess strong attention to detail and the ability to maintain the consistent tone and voice of the existing content. - Adding new images to enhance the visual appeal and reinforce the content. Proficiency in image optimization for the web would be beneficial. This is a one-time project aiming to polish and give a fresh look to the website's content. Professionals with previous experience in similar projects will be preferred. An understanding of SEO would be a plus.

  $1021 (Avg Bid)
  $1021 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  British Voiceover for Marketing Videos -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented voice actor to transform the voiceover of 15 marketing videos, each approximately 1 minute in length, from an American to a British accent. This project is essential for tailoring my marketing material to better appeal to a UK audience. Successful completion of this task will require a blend of skill, precision, and creativity. Other than the below, would also suit someone that is proficient in AI tools that can quickly generate the same capabilities **Requirements:** - Proficient in British English pronunciation and intonation. - Ability to maintain consistency across all videos. - Experience in voiceover work, specifically for marketing or promotional content. - Must have professional recording equipment to ensure high-quality audio. - Capable of ...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  CRM App Development with Telecalling Features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...conversions. - Task tracking: I need the app to allow for tracking daily tasks of each staff member and monitor their productivity. - Bulk SMS and voice calls: The application should support mass messaging and voice calls to easily communicate with potential customers. - Remote employee monitoring: This is an essential feature of our app. It must track the location of field employees in real-time during work hours. Ideal Skills and Experience: A freelancer with a strong background in app development, specifically in creating CRM applications, will be an ideal fit. Experience in adding telecommunication features such as call recording, bulk SMS, and voice call is required. Candidates with a proven track record approaching similar projects and a strong understanding...

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm searching for a male vocalist with a knack for romantic pop/classic tunes. I've penned a song and I need your talent to bring it to life. No backing music is needed, just raw vocal power. Here's what I'm looking for: - Experience in singing romantic pop classics - Ability to convey complex emotions through vocals - Reliable and prompt communication To apply, please send samples of previous work. I'm excited to hear your talent and hoping to find the perfect fit for this deeply romantic tune.

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...• Can illustrate a new person in the same style of the existing artwork • Must provide samples of past work. While experience with similar projects is not mandatory, it will be an added advantage. Please make sure your application includes relevant past work. I am open to all interested artists regardless of past experience in similar projects. Looking forward to seeing the colorful array of talent out there!...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  AI Chatbot with web3 and voice options 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an AI chatbot with a free standard version and I pro version that will be free with web3 access to holders of the projects website. Will be a lot better visually and more modern that chatgpt and be responsive. Will have additional features such...visually and more modern that chatgpt and be responsive. Will have additional features such as initiating names for chats before user starts a new chat and/or changing the chat name after at any point. Can save/share documents generated within the chat in certain formats such as txt,pdf,csv. Can generate images and/or videos based on prompts. Can use voice to enter chat and the aibot can reply back in voice (user should be able to choose the voice from a selection) so the app can be like an AI Siri. Want it to have less...

  $812 (Avg Bid)
  $812 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I need a proficient Marathi voiceover artist to convey informative and professional educational content aimed at adults. - You will be provided with a complete script that must be followed accurately. - Experience in educational voiceover work is preferred. - The tone of delivery must be informative and professional. - The ability to deliver clear, crisp audio files in Marathi is necessary. - Any additional capabilities in post-production will be an added advantage. Please share samples of your previous work in your bid. I'm looking forward to an effective collaboration, leading to adult-centric educational content that resonates with the audience and proves helpful.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...for creating high-quality content in the tech domain, specifically focusing on trends in custom software development, AI, blockchain, and more. This role requires a blend of creativity, technical proficiency in content creation tools, and familiarity with WordPress management. Responsibilities: Generate engaging and informative content using AI tools, ensuring accuracy and adherence to our brand voice. Conduct additional research as needed to supplement AI-generated content, ensuring depth and reliability. Edit and proofread content for clarity, grammar, and style. Use WordPress to format and upload content, including integrating images, infographics, and SEO elements. Collaborate with our SEO team to optimize blog posts and case studies for search engines. Manage the WordPress ...

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Google Ads Guru Needed 6 วัน left

  I'm eagerly searching for an adept talent, highly experienced with Google Ad campaigns, to help expand my online venture. The aim of the campaign is to specifically: * Generate quality leads Targeting is of paramount importance in this project. The campaign should be meticulously crafted to reach out to a: * Particular geographic location * Specific area of interest Your skill set should ideally include, but not be limited to: * Strong understanding of Google Ads * Proven background in lead generation * Expertise in targeted advertising Budget for the campaign has been set in the range of $500-$1000. Please outline how we can maximize ROI within this budget constraint. Looking forward to working with a driven professional who can take my business to the next level.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Italian B2B Telemarketing for Social Network 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced telemarketer fluent in Italian for my social networking business. Key Tasks: - Engage with our B2B customers via phone calls - Focus on increasing customer engagement - Become a valued voice of our brand Ideal Candidate: - Proficient in Italian - Proven B2B telemarketing experience - Knowledgeable of social networking platforms - Exceptional communication and engagement skills - Ability to effectively plan and organize workflow. Join me in boosting our brand relevance and customer rapport through strategic telemarketing engagements.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...in need of programming expertise to create a burn file for my HLK V20 DC 5V Voice Recognition Module from Elechouse. It features a 32bit RISC Core with 240M frequency. Key components of the project: - Voice Commands: The module should recognize the following commands: 'Turn on', 'Turn off', 'Open', 'Close', 'Start' and 'All off/open'. - Wake Word: The module should be activated with the wake word 'Helmet'. - Voice Replies: The module should provide verbal responses, especially a verbal reply of 'yes sir'. Additional features I aim to have include the option for control of 2 LEDs, 2 servos, and 1 fan. Ideal skills for the job: - Proficient in Voice Recognition programmin...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Realistic Metahuman Animation for Voice-Over 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a competent freelancer well-versed in Unreal Engine Metahuman to bring my voice over to life. Key Requirements: - Create a realistic video using Unreal Engine Metahuman based on a voice over that I will provide - The metahuman in the video should appear neutral. It should not depict extreme emotions - Incorporate specific actions into the animation such as hand gestures, facial expressions and body movement to supplement the voice-over Ideal Skills: - Proficiency in Unreal Engine Metahuman - Ability to execute realistic animations - Good understanding of body language and facial expressions in communication - Attention to detail Your ability to replicate life-like actions using Unreal Engine will be key to this project. I am excited to see the d...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  Need an experienced individual (male or female) who can narrate Islamic educational content script/ short books/ duas and provide me very clear audio in mp3 format. Please provide at least one sample of your voice reading a text that also contains a little arabic words to allow me to understand how well you can read English and few words of Arabic within the book. Sample of how I want the audio file- Payment will be after each project. This can be a long term recurring hire as well. Thanks.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Github access training for Okada Voice Changer Setup on Mac 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for an expert who can walk me through the full installation process of the Okada Realtime Voice Changer , Github expert on my Mac. Specifically, the help required involves: 1. Software Dependencies Installation: - I need guidance in correctly installing the necessary software dependencies for Okada Realtime Voice Changer. 2. Tool Configuration on Mac: - Additionally, your expertise in setting up and configuring the tool on a Mac environment is crucial. Ideal Candidate: • Extensive experience in software installation, specifically audio tools. • Familiarity with software dependencies needed for Okada Realtime Voice Changer Github expert . • Proven experience in troubleshooting software installation issues on

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ... One of my main projects is an AI SaaS platform, so I really prefer to hire someone who has a genuine interest in AI and would love to create content about it. - WordPress Management: My site is built on WordPress, so having prior experience in WordPress development would be advantageous. - Copywriting: I need someone to create captivating website content. This has to be tailored to my brand voice and adhere to the WordPress theme design. A background in SEO and content creation is preferred. - Admin Assistance: Lastly, there may be other admin tasks I may add as our working relationship progresses. In summary, I need a unique blend of technical, creative and administrative skills, along with someone who is able to being this job immediately after being awarded the contract. ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm in need of a personable, yet skilled individual to assist with a voice-over project. The recording will solely be used for internal purposes - adding a friendly touch to our internal communications. Key Responsibilities: • Provide voice-over in a friendly, engaging tone • Ensure clear and high-quality recording Ideal Skills: • Fluent in French with excellent pronunciation • Prior experience in voice-over work • Ability to capture a friendly, engaging tone in voice-over • High-quality recording equipment If you're passionate about voice-over work and can help me bring this project to life, I'd love to hear from you.

  $16 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...within the technology industry. Your primary target will be businesses. Responsibilities include: - Cold calling to generate leads - Scheduling appointments with potential clients - Maintaining a steady schedule and effectively managing your pipeline -This is a fully commission-based job, meaning you will get paid 20% of every contract closed, not the appointment itself. *Please apply with a voice recording so I can hear how you will sound on the calls* Ideal candidates have experience in appointment setting, a solid understanding of the technology industry, and stellar organizational skills. Strong verbal communication skills are a must and you should be comfortable in selling to businesses. This is an exciting opportunity to help shape the success of my enterprise. I am loo...

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Health & Fitness E-book Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specifications: - This e-book MUST be between 50-100 pages in length, an ability to cover information concisely is key - This e-book MUST be properly formatted according to the Amazon Kindle eBook standard - In terms of style, I'm aiming for a simple, informative, and funny tone. We are here to help readers level up their understanding of health and fitness as a whole, and I believe a factual yet funny voice with jokes achieves this best. - We will cover a range of topics. This includes but isn't limited to nutrition and diet, exercise routines and plans, mental health with wellness, and how each of these ways increases your lifespan dramatically. The best fit for this project would be a writer with proven experience in health and fitness content. If you've got ...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  We require two straightforward applications: one serving as the host, and the other functioning as the sender, tasked with transmitting audio to the host. Subsequently, the host application should seamlessly integrate with the Windows system audio. The hosting application is only for Windows, whereas the sender app is for both Windows and mobile platforms.

  $1179 (Avg Bid)
  $1179 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Spanish Broadway-Style Music Composition for CHILDREN´S MUSICAL 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented composer who can create music for 4 Broadway-style songs that I have ...of musical theatre and experience with music for kids are all must-haves for this project. Reference will be attached for the type of music we need for each song. Details NEEDED: - tempo of music should be able to be followed by claps of hands - include musical bridge - final delivery with 2 versions: one of the track (instruments only), and another version of the music with a recorded guide voice. - wide variety of instruments in final orchestration (strings, wind, percussion) - 2 revisions to approve melody and rythm before final orchestration - milestones will be awarded per each song delivered and finished EXAMPLE OF ORCHESTATION IS ATTACHED. SEND ME EXAMPLE OF WORK THAT RESE...

  $190 (Avg Bid)
  NDA
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm about to embark on an incredible trip all across the Americas and more. The main goal of this project is for someone to create engaging vlog-style videos a...about to embark on an incredible trip all across the Americas and more. The main goal of this project is for someone to create engaging vlog-style videos as I send over raw footage of my personal experiences and interactions. The right match for this project will have: - An appreciation of the vlog-style aesthetic - An ability to weave a compelling narrative about my personal experiences - A talent to transform raw footage into a polished, engaging finished product - Experience in video editing - vlog editing specifically is a plus In essence, wherever I go, you'll be right there with me, making sense of the vi...

  $669 (Avg Bid)
  $669 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Construction Business Capability Statement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...relevant case studies This document will be primarily aimed at our potential clients, so take care to dial in a language and presentation style that resonates with them. In terms of visual styling, our business identifies with a conservative and traditional branding style. Thus, it is crucial for the Capability Statement to adhere to this aesthetic. It should not only align with our brand's voice but also attract our target audience efficiently. Ideal Skills and Experience: - Professional document designing - Content writing - Experience in creating capability statements or similar business documents - Have an understanding of the construction industry - A knack for conservative and traditional visual styling - Previous experience of working with business-rela...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled content writer, specially experienced in writing engaging blog posts on lifestyle topics. - The role involves creating content that can captivate an audience interested in...The role involves creating content that can captivate an audience interested in lifestyle themes and inspire them to engage in meaningful dialogues or actions. - It requires exceptional writing skills, creativity, self-motivation, and a deep understanding of the lifestyle genre. - If you have a track record of producing compelling blog posts and can create content that blends well with the voice and direction of an existing lifestyle blog, you could be the perfect fit for this project. - Knowledge in SEO and relevant writing tools is a bonus. Looking forward to your ideas...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am looking for a full stack java spring and bootstrap developer. Key Functions: - User registration and login - listing and application - Chat and video calls Experience Required: - Comprehensive understanding of Full Stack Java Spring and Java Development - Proficiency in Bootstrap css html - Knowledge of Databases - Experience devel...full stack java spring and bootstrap developer. Key Functions: - User registration and login - listing and application - Chat and video calls Experience Required: - Comprehensive understanding of Full Stack Java Spring and Java Development - Proficiency in Bootstrap css html - Knowledge of Databases - Experience developing chat and video call functionalities, including one-on-one chat and voice/video Front End will be provided wi...

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  AI Enhancements for Life Coaching Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled AI developer to integrate advanced features into my life coaching hub. This project focuses primarily on integrating a chatbot or voice cased life coach to take them through all the assignments. Chatbot for customer support and creating a personalised recommendation system based on user preferences. Additionally, I'm interested in being able to track performance and analyse data from assessments. The potential candidate should ideally have experience with: - Implementing conversational AI: The main focus will be creating automated assignment delivery and submission. Moreover, I’d like a feature where the responses to assignments can be dynamically accommodated, tailoring a unique feedback experience to each user. - Data Analysis: I want to detec...

  $1315 (Avg Bid)
  $1315 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน voice talent ชั้นนำ