ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,174 voip งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We would like to use your experienced help for our website by using nodejs and vue/nuxt. You must be passionate about good quality and willing to show your own real work. Making UI with Webrtc and VOIP may be a good skill.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...create distribution lists - Prepare spreadsheets and keep online records - Perform market research - Edit and format Word documents - Create presentations, as assigned Requirements - Excellent spoken and written English - Proven experience as a Virtual Assistant or relevant role - Excellent online research skills. - Familiarity with current technologies, like desktop sharing, cloud services and VoIP - Experience with word-processing software and spreadsheets (e.g. MS Office) - Excellent knowledge of Microsoft Outlook. - Excellent phone, email, and instant messaging communication skills - Excellent time management skills - Solid organizational skills - Ideally knowledge of website design and upkeep, including Wordpress / WooCommerce - Good academic record and credentials A f...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm looking for freelancer who is able to config FreePBX and USB dongles for voip termination (mobile). I have installed freepbz on my VM just need someone to config huawei e303 modem e303ms-2 to make calls via VOIP

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello, we are need new freelancer for virtual assistance, research price products, administration this work with us on longterm basis. this must call, write assistance and administration our orders. the communications from our company do our own email and VOIP Phones from your desk/location/home. You need to know from price product web reseach, (internet, web) office work (word,excel,webmail) and callings (VOIP). We are hoppe to find a happy worker this have fun and enthusiasm for the requirement. happy new year and wish you stay good health.:-)

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  VOID_SIP_BOD 3 วัน left

  Need a guys to configure voip server

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Wake up VoIP application via push notification from background 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Freelancers, We have linphone based android and iPhone application. Both apps are working fine. But the issue is background calling. Means If app closed then its not working. so we are looking for the developer who can help us to achieve it via push notification. We are using Asterisk based system. Thanks

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have attached a PDF with all the information to get started. I am looking for a VoIP Server that can be set up on my AWS Server and instead of normal phones connecting I am going to have some custom hardware made to connect to it for Two Way Radios.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have attached a PDF with more information on the project. I am looking for someone to build me a custom schematic and firmware to be able to take a Two Way Radio and connect it to a VoIP server to be able to communicate back and forth between them

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I have attached a PDF with all the information to get started. I am looking for a VoIP Server that can be set up on my AWS Server and instead of normal phones connecting I am going to have some custom hardware made to connect to it for Two Way Radios.

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Telemarketer for Find Property Agents 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Telemarketer who can help sell subscription membership for the following website Requirement 1. We will provide you the name list to call 2. We provide the VOIP phone number to call from Responsibility 1. Call customers and provide them a link to a website for sign up Expectation 1. Comfortable with Telesales 2. If you have worked with real estate agents previously would be a big plus 3. You should have a English accents that can be understood by Singaporeans 4. Computer to place the call from 5. Work in a quiet environment away from main road and babies crying

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  im looking for someone to complete these services, a spoof server to integrate with twilio. and if that is aeeming to be to much of a obsticile the option to use external IP and VOIP based server to manage spoof server.

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Chat and voip app 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Building application for secure communication Group Video Voice We have app ready .. but we are facing issues of call and stability and quality we need help for getting stability and efficiency for the app. We have issues with voip and Notifications as well

  $3965 (Avg Bid)
  $3965 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Develop VOIP portal for end users 3 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Develop Voip portal based on PBX Cloud for forwarding calls for our customers use.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Open Source VoIP Application Feature Development หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a developer to create a feature within an industry standard open source application. Any open source VoIP softphone will work as the platform for this feature. Details will be provided after an NDA is signed.

  $158 (Avg Bid)
  NDA
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Hello everyone, There is a FLUTTER project for which designs are already prepared. Please find the zip file attached with the designs. Need to only integrate this VoIP SDK: Here are some features we want from that SDK: -- Voice Call; -- Call Transfer; -- Conference Room; -- Record Calls; -- Call on Hold; -- Call History; -- Contact List; -- Settings: User information; SIP settings; -- Authentication with license Final output will be the Android and iOS project submitted to the store with the SDK integrated for all these screens. Source code will also be shared for analysis with the chosen candidates. TERMS: 100% Payment will be funded to Escrow, but will only be released once project is complete and approved by the

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hello. I trust this place is the right one to get help from experienced VoIP engineers who knows how to deal with VOS3000. I have installation files for 2.1.7.03 version, however, you can bring your own installation distribution. The end goal is to get a good and working VOS3000 deployment, activated and ready to go. It will be on a dedicated server. It will be further discussed with chosen freelancer. Thank you in advance.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hello, Few call center employees need to work from home, so VPN server + 3 clients need to set up, to be used by existing X-lite application. Input data: - All is working on Windows. - Before 'Remote VoIP' software was used before and partially congifured on clientagents side, but now VPN server gone, - PBX is Asterisk-based; also Yealink, windows server 2012, - Call center agents use X-lite old version as free SIP-phone tool. - DynDNS address of the head office, as head office IP address is dynamic.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Developer WhatsApp voip connection หมดเขตแล้ว left

  Developer WhatsApp voip connection from my asterix. Timeframe: 20 days

  $1234 (Avg Bid)
  $1234 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Ring AU Data Collection -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...calls (2-5 minutes) by reading the provided script (one script one call) based on the instructions given. The participant will use their own call source (cell phone/landline/VOIP). Estimated Project Duration: This task will request 25-30 minutes work per participant and the expected timeline would be 2-3 week for the first batch. Offered rate: USD 20/5 calls Requirements: - As this is a voice data collection of Australian English, the participants must be the native speakers of Australian English. - Total 5 voicemail calls - Cannot make more than 3 calls per day - At least 2 types of call source: cellphone/landline/VOIP - At least 3 types of microphone type: earphone/ internal mic/ speaker/ wireless headset Please read carefully to learn the project details and require...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Ring AU Data Collection หมดเขตแล้ว left

  ...calls (2-5 minutes) by reading the provided script (one script one call) based on the instructions given. The participant will use their own call source (cell phone/landline/VOIP). Estimated Project Duration: This task will request 25-30 minutes work per participant and the expected timeline would be 2-3 week for the first batch. Offered rate: USD 20/5 calls Requirements: - As this is a voice data collection of Australian English, the participants must be the native speakers of Australian English. - Total 5 voicemail calls - Cannot make more than 3 calls per day - At least 2 types of call source: cellphone/landline/VOIP - At least 3 types of microphone type: earphone/ internal mic/ speaker/ wireless headset Please read carefully to learn the project details and require...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Asterisk and FreePBX with 3G Huawei USB dongles หมดเขตแล้ว left

  we are looking for freelancer who is able to install and configure Asterisk with FreePBX and USB dongles for voip termination (mobile). If you have the required know how please do not hesitate to contact me and say which hardware requirement should we have and the duration do you need to finish the project and the price to do this.

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello, Few call center employees need to work from home, so VPN server + 3 clients need to set up, to be used by existing X-lite application. Input data: - All is working on Windows. - Before 'Remote VoIP' software was used before and partially congifured on clientagents side, but now VPN server gone, - PBX is Asterisk-based; also Yealink, windows server 2012, - Call center agents use X-lite old version as free SIP-phone tool. - DynDNS address of the head office, as head office IP address is dynamic.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hello, Few call center employees need to work from home, so VPN server + 3 clients need to set up, to be used by existing X-lite application. Input data: - All is working on Windows. - Before 'Remote VoIP' software was used before and partially congifured on clientagents side, but now VPN server gone, - PBX is Asterisk-based; also Yealink, windows server 2012, - Call center agents use X-lite old version as free SIP-phone tool. - DyDNS address of the head office, as head office IP address is dynamic. Time to finish project : 1 day, 2 max

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Needs to integrate Audio/Video/Chat System in Consultation Mobile Kotlin App via WebRTC - VoIP Complete functionalities need to be implemented along with Server setup Needs to be implemented in all required new screens in mobile. i.e. Audio/Video/chat , Audio Video switching, Call Waiting, Disconnection, Data Saver, encryption/Decryption...all basic functionalities for Mobile audio/video one line consultation. Support for all your video use cases: 1:1 consultations, group video chat, screen sharing, and large scale broadcasts to thousands Recording of any session, plus vital data, including duration and quality of every session and stream Advanced security, firewall-control, regional isolation, and compliance certification options Technology - Android Kotlin

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Ring AU Data Collection หมดเขตแล้ว left

  ...calls (2-5 minutes) by reading the provided script (one script one call) based on the instructions given. The participant will use their own call source (cell phone/landline/VOIP). Estimated Project Duration: This task will request 25-30 minutes work per participant and the expected timeline would be 2-3 week for the first batch. Offered rate: USD 20/5 calls Requirements: - As this is a voice data collection of Australian English, the participants must be the native speakers of Australian English. - Total 5 voicemail calls - Cannot make more than 3 calls per day - At least 2 types of call source: cellphone/landline/VOIP - At least 3 types of microphone type: earphone/ internal mic/ speaker/ wireless headset Please read carefully to learn the project details and require...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  .../ CRM Realizar estudios de mercado Crear las presentaciones que le sean asignadas Atender las consultas administrativas de los empleados Brindar servicios de atención al cliente como primer punto de contacto ✅Requisitos Experiencia demostrable como asistente virtual o en un puesto pertinente Familiaridad con las tecnologías actuales, como el uso compartido de escritorios, servicios de la nube y VoIP Experiencia con software de procesamiento de textos y hojas de cálculo (p. ej., MS Office) Conocimientos de calendarios y programación en Internet (p. ej., Google Calendar) Excelentes capacidades comunicativas por teléfono, email o mensajería instantánea Excelentes capacidades de gestión del tiempo Grandes capacidades organizati...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...ERP / CRM Realizar estudios de mercado Crear las presentaciones que le sean asignadas Atender las consultas administrativas de los empleados Brindar servicios de atención al cliente como primer punto de contacto ✅Requisitos Experiencia demostrable como asistente virtual o un puesto pertinente Familiaridad con las tecnologías actuales, como el uso compartido de escritorios, servicios de la nube y VoIP Experiencia con software de procesamiento de textos y hojas de cálculo (p. ej., MS Office) Conocimientos de calendarios y programación en Internet (p. ej., Google Calendar) Excelentes capacidades comunicativas por teléfono, email o mensajería instantánea Excelentes capacidades de gestión del tiempo Grandes capacidades organizat...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  We are Seeking an Entry Level Debt Collecting Agent หมดเขตแล้ว left

  Law office seeking an entry-level debt collector to work with us as needed. We will assign files to this person to manage. We will provide information to download our Case Management System and VOIP phone to your computer. Let us know why you are the perfect person to work with us. Must have excellent communication skills and be a strong negotiator. Responsibilities: Be able to contact debtors using our VOIP phone system that installs on your computer using a headset; Be able to arrange payment of the debtor’s outstanding balances with our credit card processing system; Set up payment plans or determine settlements for debtors who are unable to pay in full Document all communications and actions through our Case Management System Send correspondence to deb...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Ring AU Data Collection -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...phone/landline/VOIP). The data collected will be used ONLY for purposes of this machine learning task. Estimated Workload and offered Rate: This task will request 25-30 minutes work per participant. Please find the offered rate below: Offered rate: USD 20/5 calls Requirements: As this is a voice data collection of Australian English, the participants must be the native speakers of Australian English. Total 5 voicemail calls Cannot make more than 3 calls per day At least 2 types of call source: cellphone/landline/VOIP At least 3 types of microphone type: earphone/ internal mic/ speaker/ wireless headset Example: First Day In the morning Cell phone+earphone with mic In the afternoon Cell phone+internal mic In the evening Cell phone speaker Second Day In the morning ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Telemarketing team required หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a call center or a home based team for an easy appointment setting campaign. The job will be to call USA consumers and convince them for an inhouse appointment. This is a full time job comprising of 8 hours a day from Monday to Friday. Data, Dialer and VoIP provided. On an average reps are making around $300 to $400 USD a week.

  $459 (Avg Bid)
  $459 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Requirements: At least 5 years of hands-on experience in Real-time communication development (Video/Audio Streaming) Strong OOP skills, fluent with C++ Standard Library. Extensive knowledge and experience with Multithreading and Networking. Deep knowledge and experience with VoIP Stacks, SIP Clients and Servers, RTSP, HTTP Streaming/HLS. VideoAudio codes, packetization, encryption, and transport. Deep knowledge and experience with Video and Audio Streaming. Strong OOD and Design Patterns skills. Skilled and independent architect and developer capable of researching and handling challenging engineering and development tasks.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  IOS + Andoride APP VOIP หมดเขตแล้ว left

  app ready done 80% looking to Devolper complete our app voip calling with chat and video calls source code available only need direct Devolper no company

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  hi there im searching fro someone who is an expert in voip and IT things! if you know how i can make callas with a omani numbers to oman! contcat me. note: oman banned the voip i think in 2013 or something likle that so skype wont work there! thank you

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Cisco VOIP CME Setup and config หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone to configure a small system (4 x Cisco 8811 + ISR4330) to be used as both an internal phone system and to be SIP-trunked to an external carrier. I would like to have it been set up to use the web-GUI afterwards if we need to do smaller modifications. Specific logo/text on the screen, speed dials etc. We will set up an online computer with teamviewer etc and connect everything to a temp network for your access.

  $249 / hr (Avg Bid)
  $249 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...ERP / CRM Realizar estudios de mercado Crear las presentaciones que le sean asignadas Atender las consultas administrativas de los empleados Brindar servicios de atención al cliente como primer punto de contacto ✅Requisitos Experiencia demostrable como asistente virtual o un puesto pertinente Familiaridad con las tecnologías actuales, como el uso compartido de escritorios, servicios de la nube y VoIP Experiencia con software de procesamiento de textos y hojas de cálculo (p. ej., MS Office) Conocimientos de calendarios y programación en Internet (p. ej., Google Calendar) Excelentes capacidades comunicativas por teléfono, email o mensajería instantánea Excelentes capacidades de gestión del tiempo Grandes capacidades organizat...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  wordpress Plugins ( VOIP ) หมดเขตแล้ว left

  Plugins for Account voipe management account here API Plugin as complete portal compatible with WP and extension working with DIVI theme here example portal Plugins same like e commerce but for voice login and manage account topup get rate list add - edit - delete IP of account call history reports Web dailer using janus gateway here example Note:The plugin must be installed and not an embedded code in Wordpress Before making any deal want make test with the developer For more information contact us

  $532 (Avg Bid)
  $532 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  .../ CRM Realizar estudios de mercado Crear las presentaciones que le sean asignadas Atender las consultas administrativas de los empleados Brindar servicios de atención al cliente como primer punto de contacto ✅Requisitos Experiencia demostrable como asistente virtual o en un puesto pertinente Familiaridad con las tecnologías actuales, como el uso compartido de escritorios, servicios de la nube y VoIP Experiencia con software de procesamiento de textos y hojas de cálculo (p. ej., MS Office) Conocimientos de calendarios y programación en Internet (p. ej., Google Calendar) Excelentes capacidades comunicativas por teléfono, email o mensajería instantánea Excelentes capacidades de gestión del tiempo Grandes capacidades organizati...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...spreadsheets and keep online records Organize managers’ calendars Perform market research Create presentations, as assigned Address employees administrative queries Be the first point of contact for employees and anyone requesting material from the company Requirements Proven experience as a Virtual Assistant or relevant role Familiarity with current technologies, like desktop sharing, cloud services and VoIP Experience with word-processing software and spreadsheets (e.g. MS Office) Knowledge of online calendars and scheduling (e.g. Google Calendar, Calendly, etc..) Excellent phone, email and instant messaging communication skills Excellent time management skills Solid organizational skills Additional qualifications as an [Administrator. ]

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Need 3CX VOIP expert หมดเขตแล้ว left

  Getting error with outgoing calls. need deep experience and debugging.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  SaaS for Perfex CRM หมดเขตแล้ว left

  The objectives in this project are: 1. Convert / turning the app into multi owner / multi tenant / SaaS. 2. In existing API Module we need to restrict API access by API_KEY => Staff User Role Relationship. 3. In existing API Module we need to customize further external integration with lead providers (Trackbox) & VOIP providers (voiso). Please bid only if you have prior experience with SaaS and Perfex customization. 1. Customization should allow Perfex CRM auto update without being overwritten. 2. Single Code based. Multi tenant Databases. 3. Server side API Knowledge for CRM API Module Customization. 4. PHP, JS, HTML, MYSQL, CSS, PERFEX - All of those are must to know before posting.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  URGENT Phone Validator Very Easy Task หมดเขตแล้ว left

  ONLY bid if you are ok with $3 budget for very very easy task. Newbie freelancers are welcome! Can be a long term collaboration with hig...Spreadsheet File: INSTRUCTIONS: 1 Go to your respective TABS on Google Sheet 2 Go to to validate the numbers. 3 Make sure that the numbers on the spreadsheet are only CELLPHONE numbers and VOIP numbers ONLY. NO Landline Numbers NO Toll Numbers Only CELLPHONE numbers and VOIP numbers ONLY. Fill in the cell with light red for VOIP numbers. 4 If the number on the cell is Landline or Toll Numbers, fill in the cell with bright blue color. *For QC_1 and QC_3, will add the last 500 in a few hours. I'll keep you posted.*

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา
  Ring AU Data Collection หมดเขตแล้ว left

  ...provided script (one script one call) based on the instructions given. The participant will use their own call source (cell phone/landline/VOIP). The data collected will be used ONLY for purposes of this machine learning task. Estimated Workload and offered Rate: This task will request 25-30 minutes work per participant. Please find the offered rate below: Offered rate: USD 20/5 calls Requirements: As this is a voice data collection of Australian English, the participants must be the native speakers of Australian English. Total 5 voicemail calls Cannot make more than 3 calls per day At least 2 types of call source: cellphone/landline/VOIP At least 3 types of microphone type: earphone/ internal mic/ speaker/ wireless headset Example: First Day In the ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hello, we are use diferent VOIP Carriers for our Projects in different countries. We are need a new Open Source white label Billing Software this can administration and add the additional connection units subject to charge.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  create a script to read from discord หมดเขตแล้ว left

  this project is about building a script that will read from various discord servers messages from a list of channels under specific criteria and filters and then take some action. The action will be like send SMS, make a call or skype call or voip, send viber/whatsapp, skype Source code is required. This can be created to run online or as a script on a local PC You can use any programming language you like but python is mostly likely the most suitable.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Odoo implementation and customisation หมดเขตแล้ว left

  Front End - display of job candidates profile. - filter of candidates ( nationality / age / statue / Skill) - users to register on the website before access to candidate profiles - users able to send enquiries ( record in backend CRM) - Blog / FAQ / contact form - registered user ( employer and employee) dashboard to track the progress of employment process / in...invoicing / documents. Backend - CRM ( with customised data fields and documents) - Project management tracking of the process of application and progress ( employer and candidates have access to this via the dashboard) - Documentation Management - signing function, storage - Document Template - auto fill PDF with data from CRM - Email marketing ( optional) - Invoice and accounting - VOIP integration (...

  $3045 (Avg Bid)
  $3045 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  We are looking for an experience company or a team capable of development and future support of a custom Kazoo PBX. Experience Requirement: -Must have built something similar and demo the solution with Kazoo -Previous development with Kazoo, Freeswitch, Kamailio -Examples of previous development of telephony systems based on these platforms -Excellent understanding of pbx telephony, dial-plans, security -Excellent understanding of hosting technologies -Excellent understanding of Database (SQL) with High Availablity (HA) & data replication/sharing, DRDB IF YOU HAVE NOT DESIGNED AND DEVELOPED A SIMILAR SOLUTION, do not apply. we require an experienced team capable of full delivery on time and within budget. The initial scope of the project will include creating the following options ...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Project for Arshad N. หมดเขตแล้ว left

  Hi Arshad N., I’m looking for an Odoo developer with a solid understanding of front and backend experience to help me customize and develop new modules in Odoo. It’s not related to VoIP, but maybe you can help. I have restaurants and would like to use Odoo to run my business. There several modules that I want to work with: employee, time attendance, scheduling, payroll, inventory and other modules. I have currently Odoo 12 Community installed.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Webrtc voip sip Mediasoup หมดเขตแล้ว left

  We need developers on skill webrtc voip mediasoup sip (Budget: $250 - $750 USD, Jobs: Java, SIP, VoIP, WebRTC)

  $571 (Avg Bid)
  $571 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Webrtc voip sip Mediasoup ejabberd/ หมดเขตแล้ว left

  We need developers on skill webrtc voip mediasoup sip ejabberd

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน voip ชั้นนำ