ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,414 vtiger งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Implement ระบบ OPENERP ODOO ตอนนี้องค์กรณ์ต้องกรใช้ระบบดังนี้ Warehouse สามารถเชื่อมต่อระบบคลังสินค้ากับ Prestashop ได้ และ สามารถสร้าง SO มายังระบบ Odoo ได้ ปัจจุบันใช้ระบบดังนี้ 1.โปรแกรมบัญชี Express 2.Vtiger CRM Prestashop สิ่งที่ต้องการ 1.ทำ Work flow หรือ Standard Work สำหรับงานแต่ละแผนก 2.ย้ายข้อมูลจากระบบ Express แลพ CRM มายัง Odoo 3.เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Prestashop และ สอยวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลเนื่องจากมีหลายเว็บไซต์

  $4066 (Avg Bid)
  $4066 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ViciDial integration with Vtiger crm 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hell everyone I want integrating ViciDial with Vtiger opensource crm and using SSO page login agent and supervisor from crm We need these features with integration 1- register admin - agent - supervisor from crm 2- show data of agent , calls gueues and trigger calls from crm 3- support multi tenant to create multi admins each contact center) If you have already done integration with vtiger or any other crm please mentioned in proposal Good luck for all

  $543 (Avg Bid)
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We search for a vtiger expert developer who can consult on automation tasks (workflows) along being able to do clean programming like: - adding additional buttons for triggering new functionality (beside of workflows) - implementing new functionality like calling external rest endpoints to provide data from CRM - implementing new functionality like calling external rest endpoints and fetching data for the CRM (e.g. creating contacts, companies, leads, ...) - of course you are not a hacker which changes original vtiger code , but a clean coder and you will deliver your changes as clean extensions/plugins so it is done cleanly by extensions you/your team has at least 3 years FULL-TIME development experience in vtiger? you/your team has helped at least 25 clients to auto...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  vtiger php developer expert required for integrating external systems 9 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We search for a vtiger expert developer who can consult on automation tasks (workflows) along being able to do clean programming like: - adding additional buttons for triggering new functionality (beside of workflows) - implementing new functionality like calling external rest endpoints to provide data from CRM - implementing new functionality like calling external rest endpoints and fetching data for the CRM (e.g. creating contacts, companies, leads, ...) - of course you are not a hacker which changes original vtiger code , but a clean coder and you will deliver your changes as clean extensions/plugins so it is done cleanly by extensions you/your team has at least 3 years FULL-TIME development experience in vtiger? you/your team has helped at least 25 clients to auto...

  $94 / hr (Avg Bid)
  $94 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  i have vtiger 6.5 and astrisk issabel 4 in another host need to make the needed integration incoming call pop up

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build an app in React Native หมดเขตแล้ว left

  We need to build an app for internal operations 1. React Native 2. Has to work Offline 3. There is a QR Code scan to login and logout 4. There is a form to fill once QR Code is scanned 5. Data is synced with our instance of vTiger More details

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We search for a vtiger expert developer who can consult on automation tasks (workflows) along being able to do clean programming like: - adding additional buttons for triggering new functionality (beside of workflows) - implementing new functionality like calling external rest endpoints to provide data from CRM - implementing new functionality like calling external rest endpoints and fetching data for the CRM (e.g. creating contacts, companies, leads, ...) - of course you are not a hacker which changes original vtiger code , but a clean coder and you will deliver your changes as clean extensions/plugins so it is done cleanly by extensions you/your team has at least 3 years FULL-TIME development experience in vtiger? you/your team has helped at least 25 clients to auto...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  docker-compose หมดเขตแล้ว left

  Need a docker-compose file that builds images with vtiger and magento on Mysql8 with bin-log enabled

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Full time, permanent roles, PHP developers, 60k INR monthly salary. Looking for developers who have good experience customizing, extending, integrating packaged open source applications (a few examples are Vtiger CRM, SuiteCRM, Dolibarr CRM/ERP, etc). Must be able to use Git/BitBucket, WinSCP, Command-Line. Team-based in Kolkata or remote/WFH.

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Install open source vtiger on my domain หมดเขตแล้ว left

  I have a domain and I want to install the open-source version of vtiger on it, at Installation, cron jobs, imap/smtp all must be connected as well. I have access to both the domain name and the vps server the hosting is located on (whm/cpanel). This should be an easy and quick job for someone experienced. To eliminate bot bids, please include your favorite color in your reply.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Bonjour, Dans VTiger j'utilise : Prospect Comptes Contacts Campagne Affaire Devis Bon de commande Evènement Tâches Mail J'ai : 828 prospect 1500 contacts 754 comptes 293 devis 79 Bons de commandes Des tâches et des évènements Des campagnes 226 documents 1 modèle de devis, 1 modèle de bon de commandes A basculer de Vtiger 7.3 dans SuiteCrm 8.

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  vTiger 7.4 - HowTo - notecontent - HTML หมดเขตแล้ว left

  Hello. I need a StepByStep tutorial to create custom fields in HTML format in vTiger. Same like Documents - "notecontent" = Visible and Edit as HTML I need fields for Organisations, Contacts and so on. I need a quick solution. (This is a small part of a larger project over the next few months.) I am happy to send codes and files. There is NO direct access to my vTiger! # I have - Access to SQL (vtiger_field, vtiger_notes, vtiger_account, vtiger_links, and so on... - Access via SSH to directory - Basic understanding Which option is easier... Which option, I do not care... # Option A Für das Modul Accounts, Contacts, Tickets, etc. and a specific field # Option B System-wide if label = note01, note02, note03, note04, note05 # Attention Die Felder finden sich ...

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ESPOCRM modification หมดเขตแล้ว left

  Hi, We have a small ESPOCRM installation that handle sponsorship for an NGO. Need help with modifications and configurations in ESPOCRM. Required a freelancer with good knowledge and experience in ESPOCRM. If you have good knowledge please help me. If havKnowlege in Vtiger/mailwizz/perfex is positive for other project but not required for this.

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Issabel 4 + Vtiger Complete CRM หมดเขตแล้ว left

  Issabel 4 + SPAconnector 1.4 + VtigerCRM Installed. Just need to get Live POP up, Agent Creation and Asterisk CDR details, Recordings, Campaign in CRM. In Brief, Full Asterisk Connection with Vtiger CRM

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Issabel 4 + Vtiger Integration หมดเขตแล้ว left

  Hi Supreet S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We search for a vtiger expert who can create a Postman collection with the REST api calls to vtiger you/your team has at least 3 years FULL-TIME experience in vtiger? you/your team has helped at least 25 clients to automate and to organize their processes in vtiger? you/your team has developed also a bunch of plugins/extensions for vtiger? Means you are also a developer? sounds you are a good fit! We search you for a hourly based consultancy. Means we need to understand vtiger properly to finally decide what we will develop on custom extension or what we need to buy in form of extensions. requirements - what vtiger versions need to be supported? ...- support required for vtiger 7.x (we are on 7.4 but needs to run on any 7.x versio...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Freshin Vtiger and Freshin APP หมดเขตแล้ว left

  Lets go again.

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Vtiger - WhatsApp Integration หมดเขตแล้ว left

  We are using vTiger 7.2 version. We need to send all comments to lead owner which are added on Lead. Once lead owner reply on WhatsApp against message then need to add same in Lead comment. Bid only if you are able to do it. Please don’t wasted your as well as my time if you are not able to do it.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Vtiger integration with QR code for VAT in KSA หมดเขตแล้ว left

  need to implement the QR code php file so we can get the information of the invoice according to VAT KSA app ALL needed files is attached

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Freelancer fix หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need help with a vtiger bug fix and also some minor edits. Current problem, please see It is showing an error

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Upgrade Linux Cento 7 to Rocky Linux หมดเขตแล้ว left

  The environnemrnt is running Linux Cento 7 and we want to upgrade to Rockylinux, The server runs Ngnix, Wirtue admin and Vtiger CRM 7.3 with 3 instances (Stage, Reporting and PRODUCTION) Required; - Evaluation of the efforts - Strategy to upgrade - Upgrade plan - Backup Plan

  $1001 (Avg Bid)
  $1001 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Vtiger integration with Zakah and Dakhal in KSA หมดเขตแล้ว left

  I want to make integration vtiger invoices with ZAKAH and Dakhal in KSA to be electronic invoice I have all the SDK documentation to built the integration it is already attached

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Vtiger outgoing mass email problem -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Using vtiger and PHPlist (bulk emails are sent via a PHPlist plugin, but only when a campaign is created in VT). Emails show sent in Vtiger but contacts are not getting the emails. Single emails get sent by VT but mass are not getting thru (use VT list view to send out to max 100 contacts, if more then it is piped thru the PHPList). Mass emails via VT or PHPList are not going thru (as mentioned single emails are getting thru). Site is a live site hosted on a shared server (cpanel) .. prefer to work via teamviewer and cannot share login info.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Project for Sergey D. หมดเขตแล้ว left

  Dear Sergey, I am working with FreePBX and Issabel, I am interested in a CRM System to integrate with Asterisk, i was looking for different CRM Systems like VTiger or Suite CRM bur recently i saw Perfex CRM and my requirments are like your previues project with ID 28225028

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi All due to vtiger v9 cloud edition in whatsapp integration, we've found a better whatsapp integration with vtiger 7.4 open source local vtiger. so we want to use the 7.4 for whatsapp only, and the rest with vtiger v9 cloud. so we want, is possible, to create some custom workflows that will create cases on the cloud edition based on incoming messages with api push from one to the other. based on what's possible and what's not (the professional will dictate), we'd like to customize it to the best possible. for example : when a new whatsapp comes, create case by api. but if another message comes and there is already a case which is not resolved or closed in the cloud, if possible > add the text to the case. and so on and so forth, based...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Fix server side issue for the php site หมดเขตแล้ว left

  Having a VTiger CRM on the EC2 Ubuntu instance was working fine but changed the server IP to static. Updated the IP in the file, now can see the login page, but won't be able to login

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Bonjour, Nous sommes utilisateur de la dernière version VTIGER. Nous rencontrons des bugs importants car la migration ne s'est pas faite correctement. J'aimerais trouver un freelance capable d'exporter notre base de données ainsi que les modules utilisés par nos soins et de recréer un nouveau Vtiger en y important nos données. Merci d'avance, Bien à vous, Geoffrey (removed by Freelancer.com admin)

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PHP developer required -- 3 หมดเขตแล้ว left

  A shortcode snippet needs to be added in the Vtiger CRM. It is a hardly an hour job so quick money. more details will be shared with the selected freelancer.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  PHP developer required -- 2 หมดเขตแล้ว left

  A shortcode snippet needs to be added in the Vtiger CRM. It is a hardly an hour job so quick money. more details will be shared with the selected freelancer.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PHP developer required หมดเขตแล้ว left

  A shortcode snippet needs to be added in the Vtiger CRM. It is a hardly an hour job so quick money. more details will be shared with the selected freelancer.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Creating VTiger menu items หมดเขตแล้ว left

  I need a function that creates a vtiger menu.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Synchcroteam + Vtiger หมดเขตแล้ว left

  We have data history in Synchcroteam that we want to export via APIs to VTiter V9. Access to the APIs in both applications are open. We remain attentive to your best proposals.

  $620 (Avg Bid)
  $620 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Repair and Upgrade vTiger Installation หมดเขตแล้ว left

  Our vTiger CRM instance has recently been moved to a new server and is exhibiting some odd behaviour. Some characteristics include not being able to save records, update user passwords, and in some areas an unexpected "i" is rendering in areas. We are currently on vTiger 6.2 and require to upgrade this to the most current version. Access to the server is available via cPanel.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We search for a vtiger expert who can create a Postman collection with the REST api calls to vtiger you/your team has at least 3 years FULL-TIME experience in vtiger? you/your team has helped at least 25 clients to automate and to organize their processes in vtiger? you/your team has developed also a bunch of plugins/extensions for vtiger? Means you are also a developer? sounds you are a good fit! We search you for a hourly based consultancy. Means we need to understand vtiger properly to finally decide what we will develop on custom extension or what we need to buy in form of extensions. requirements - what vtiger versions need to be supported? ...- support required for vtiger 7.x (we are on 7.4 but needs to run on any 7.x versio...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Piven Sergey หมดเขตแล้ว left

  Hi. My name is Sergey Piven. I have 6 years of Vtiger development experience. Many modules have been developed and more improvements have been made. I am ready to take your project to work now and arrange sending an email

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  vtiger backup restored หมดเขตแล้ว left

  need to restore back up it is crashed now. Need help asap

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  vtigercrm error fix หมดเขตแล้ว left

  fix vtiger 5.3 : Wrote palette index exceeding num_palette in C:wamp64wwwvtiger99ImageCanvasGD on line 119 and Support -> Projects: Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in C:wamp64wwwvtigercrm includeListView on line 692 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:wamp64wwwvtigercrminclude ListView on line 69

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Account Manager -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Supply management with reports on partner’s needs and offers. Keep abreast of best practices and promotional trends. Continuously improve through feedback Find potential leads and build your pipeline. Job Requirements Proven work experience as a Sales Representative or account Representative previously Excellent knowledge of MS Office / Google Docs, especially Excel Familiarity with CRM(VTiger) practices along with ability to build productive business professional relationships. Highly motivated and target driven with a proven track record in sales or purchasing Excellent selling, purchasing, negotiation and communication skills Prioritizing, time management and organizational skills Ability to create and deliver presentations tailored to the audience needs. Rela...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I have 2 issues- Issue #1: Vtiger mailscanner/converter is enabled and is working fine. However email images will not display/open/download, when I try to open them in the documents module. Storage folder has 775 permissions so something else must wrong. See issue in this video: Issue #2: Timestamps are off by approx 2 hours. When viewing actions performed in vtiger in the History widget, the timestamps are wrong. User time setting are correct : (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris has the following: if(isset($default_timezone) && function_exists('date_default_timezone_set')) { @date_default_timezone_set($default_timezone); } When these issues has been solved

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  your task is to convert the PHP code into Postman collection. As runtime environment you have to use vtiger-docker use this docker environment to have a running vtiger use this sample code the browser download fails here, but good developers know curl+wget to get the code... ms1: convert php code into postman, deliver postman collection and environment exports ms2: provide the other CRUD operations for the leads, deliver postman collection and environment exports Info: you will talk / chat with developers, so be direct and clear with your bids budget? we do not disclose our budget, place a reasonable offer here delivery timeframe

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Add 4image fields in to custom Module in Vtiger 6.5 หมดเขตแล้ว left

  We need to add 4 image fields in to a custom module in vtiger 6.5

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Vtiger CRM หมดเขตแล้ว left

  Vtiger CRM Except Customisation well Integration and functionality Workflow strategy and rules I need the right crm for insurance broker company

  $8962 (Avg Bid)
  $8962 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Mobile app (Android & ios) to access vtiger 7.x หมดเขตแล้ว left

  I need an Android app that connects with a vtiger 7.x instance. To connect with the instance, the user needs to inform the site URL, login and password. With the app the user will be able to access the CRM modules and edit data online/offline.

  $553 (Avg Bid)
  $553 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  We search for a vtiger expert who can create a Postman collection with the REST api calls to vtiger you/your team has at least 3 years FULL-TIME experience in vtiger? you/your team has helped at least 25 clients to automate and to organize their processes in vtiger? you/your team has developed also a bunch of plugins/extensions for vtiger? Means you are also a developer? sounds you are a good fit! We search you for a hourly based consultancy. Means we need to understand vtiger properly to finally decide what we will develop on custom extension or what we need to buy in form of extensions. requirements - what vtiger versions need to be supported? ...- support required for vtiger 7.x (we are on 7.4 but needs to run on any 7.x versio...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We search for a vtiger expert developer you/your team has at least 3 years FULL-TIME experience in vtiger? you/your team has helped at least 25 clients to automate and to organize their processes in vtiger? you/your team has developed also a bunch of plugins/extensions for vtiger? Means you are also a developer? sounds you are a good fit! We search you for a hourly based consultancy. Means we need to understand vtiger properly to finally decide what we will develop on custom extension or what we need to buy in form of extensions. requirements - what vtiger versions need to be supported? - support required for vtiger 7.x (we are on 7.4 but needs to run on any 7.x version) - what fields have to be used for the qr code? the fields us...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PDF Maker for Vtiger CRM generate PDF from API call หมดเขตแล้ว left

  Hello. we are runing Vtiger CRM 5.3.0 (legacy software) and we are using an extension (module) called PDF Maker made by Its-4-you. currently PDF maker will generate PDF from templates for modules in our crm. we are looking to have custom code written to trigger the creation of a pdf, saved to our server, and then return the path pdf the created pdf. no need for authentication. we would send the module, the template id to use to generte the pdf and the record id of the record used to create the pdf. so fo example we could generate a get or the url and we would get a json with the url of the created pdf. we can set up a develpment copy of the crm and pdf maker module, you will not have access to our production server. your solution must be acompanied by installation instructions. ...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  vtiger email หมดเขตแล้ว left

  we need vtiger email integration with templates featuring attachments and nice looking mails with our won fonts. also we need to check that mails are not delivered into spam. we can use mailgun or amazon for it. we have both accounts.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Installazione vtiger su server 2019 หมดเขตแล้ว left

  Installazione di vtiger e quanto altro necessario (Apache, PHP) su un server 2019 std

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  website php and vtiger development หมดเขตแล้ว left

  I need to do several projects, I need to do several projects, I want to ask developers some questions to see who fits what I am looking for and include them in this project

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน vtiger ชั้นนำ