ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,942 web browser clone งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Browser Extension 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I previously hired a developer to write a browser extension, but my developer was unable to finish the project. Therefore, I am posting a project to Freelancer looking for a second developer to help me finish the project. The extension scans the plaintext of a webpage, identifies fiat currency values (e.g. US dollars, British pounds, etc.), and replaces

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Create Xbox One App that can open a predefined website url that is gathered from a remote .json file on launch. Also have some .mp4 ( Also predefined url to...that can open a predefined website url that is gathered from a remote .json file on launch. Also have some .mp4 ( Also predefined url to video ) Intro video playing before the web view is shown.

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  create a browser extension which uses javascript 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  So we have instances where our clients are restricted certain pages of our website based on their operating system, screen resolution We need to create a browser extension which can change the properties sent to the website Budge is flexible , timescale is ASAP

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  So we have instances where our clients are restricted certain pages of our website based on their operating system, screen resolution We need to create a browser extension which can change the properties sent to the website Budge is flexible , timescale is ASAP

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  So we have instances where our clients are restricted certain pages of our website based on their operating system, screen resolution We need to create a browser extension which can change the properties sent to the website Budge is flexible , timescale is ASAP

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  So we have ...instances where our clients are restricted certain pages of our website based on their operating system, screen resolution and browser plugins which causes delays in our communication as they receive an error. We need to create a browser extension which can change the properties sent to the website Budge is flexible , timescale is ASAP

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  So we have ...instances where our clients are restricted certain pages of our website based on their operating system, screen resolution and browser plugins which causes delays in our communication as they receive an error. We need to create a browser extension which can change the properties sent to the website Budge is flexible , timescale is ASAP

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Re-using existing browser session in Selenium using C# 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] we need to implement this project. The result would be a simple sharp program that when its run the first time it will open a browser for data extraction but the second time its run it will use the same browser not open a new one.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  So we have ...instances where our clients are restricted certain pages of our website based on their operating system, screen resolution and browser plugins which causes delays in our communication as they receive an error. We need to create a browser extension which can change the properties sent to the website Budge is flexible , timescale is ASAP

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need to block the colored icons in the browser. Opera can do it through the CCM code in the stylebot extension can like that in some other ways

  $58625 (Avg Bid)
  $58625 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Create a firefox addon that change text on browser 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop a firefox addon that change text on browser before page display changes will be stored in a cloud storage i.e firebase with a simple android app that displays all the changes made in the addon using Javascript.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Design my homepage (browser game website) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear freelancer, I am building a website that offers minigames. I need a design of the front end. I have some progress already on the homepage, but it needs more customization. I will show you some examples of things that I need to implement from other websites. I am looking for someone with good experience.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  C# Selenium Chrome Browser - Use same window 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a starter project that opens a chrome browser. We want to be able to open the same browser and the program is run again.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Make me a browser mini game 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a game similar to this one: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Can be made with HTML5 or Unity. Contact me for more information!

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need a browser based Point of Sale for Grocery Shop.

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Create A Browser Game 3 วัน left

  game of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] pvp server and develop

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need a popup for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] freeze safari browser on mac. browser do not close when user click on close button

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  API for a browser-based asynchronous multiplayer games website -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...However, the site admin no longer allows submissions of new games, and his recent server upgrades have slowed down the site significantly. So, I want a website that hosts browser-based asynchronous multiplayer games similar to: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] My request is that someone would program an API for such a website to host games themselves can be made

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...screen is actually an in-app browser (please use chrome technology). - this in-app browser will open website URL #1 (provided in PDF attachment) - when user click on device BACK BUTTON, this screen will back to SCREEN 1 SCREEN 3 - this screen is actually an in-app browser (please use chrome technology). - this in-app browser will open website URL #2 (provided

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need someone to build a tool that can convert a list of strings input into hyperlinks. When I click on the generated hyperlink, it should then search the webpage represented by each generated hyperlink for a specific line of code or word. For Example: I input ABC,BCD,CDE and then the tool would convert it into [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] e.t.c., and search each such generated URL for a word or lin...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have this working in windows but not in Linux. adding "AddHandler cgi-script .cgi .pl .asp .py" on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] did not fix the issue and i get below error. Server error! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Error message: End of script output before headers: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  selenium python browser automation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to fix existing script. Now access denied error comes after running 30- 40 mins. We want when this error will come then browser will restart & start again fro where it was stuck. Also sometimes on browser new unwanted tabs are opening, need to close that tab when it opens. Thanks

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Need to get browser information using javascript from visitors 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have quite a few visitors to our website which we need to screen and in order to do this we need to get the visitors browser information using php and javascript. Values we need such as user-agent, timezone and more and then save them onto a database and a text file. Budge is flexible , timescale is ASAP

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Chromium Browser Development -.... 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some work done on Chromium browser, and I am looking for a suitable developer. Please see below specifications for the scope of work I need done. Needed work: Chromium installer. Implement Chromium update. Specific extensions are installed by default. Modifications to be made to Chromium: Silent Debugging is enabled by default. Extension

  $2147 (Avg Bid)
  $2147 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We have quite a few visitors to our website which we need to screen and in order to do this we need to get the visitors browser information using php and javascript. Values we need such as user-agent, timezone and more and then save them onto a database and a text file. Budge is flexible , timescale is ASAP

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Chromium Browser Development -.. 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some work done on Chromium browser, and I am looking for a suitable developer. Please see below specifications for the scope of work I need done. Needed work: Chromium installer. Implement Chromium update. Specific extensions are installed by default. Modifications to be made to Chromium: Silent Debugging is enabled by default. Extension

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Chromium Browser Development --.... 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some work done on Chromium browser, and I am looking for a suitable developer. Please see below specifications for the scope of work I need done. Needed work: Chromium installer. Implement Chromium update. Specific extensions are installed by default. Modifications to be made to Chromium: Silent Debugging is enabled by default. Extension

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Chromium Browser Development --.. --. 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some work done on Chromium browser, and I am looking for a suitable developer. Please see below specifications for the scope of work I need done. Needed work: Chromium installer. Implement Chromium update. Specific extensions are installed by default. Modifications to be made to Chromium: Silent Debugging is enabled by default. Extension

  $172 - $516
  $172 - $516
  0 การประมูล
  Chromium Browser Development --.. 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some work done on Chromium browser, and I am looking for a suitable developer. Please see below specifications for the scope of work I need done. Needed work: Chromium installer. Implement Chromium update. Specific extensions are installed by default. Modifications to be made to Chromium: Silent Debugging is enabled by default. Extension

  $552 (Avg Bid)
  $552 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Need to develop user-friendly interface to utilize the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] API. (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). Need interface to upload audio and/or video files (record time of upload). And receive back via API (.JSON), text in simple format, along with other details from AP, including timestamp, and speaker # or name. The closest example is temi.com. Keep in mind, the interface will be for...

  $494 (Avg Bid)
  $494 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Chromium Browser Development 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some work done on Chromium browser, and I am looking for a suitable developer. Please see below specifications for the scope of work I need done. Needed work: Chromium installer. Implement Chromium update. Specific extensions are installed by default. Modifications to be made to Chromium: Silent Debugging is enabled by default. Extension

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  My website is built in PHP, JOOMLA, SQL, Javascript All the features are WORKING F...the visitor back to the FRONT PAGE instead of going forward. There is some js compatibility issue on cross browsers. Please contact me if you're highly experienced in cross-browser compatibility knowing PHP, JOOMLA, JS, SQL etc to sort these out. Thanks and regards

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Cross Browser Compatibility Issue resolve -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website is built in PHP, JOOMLA, SQL, Javascript All the features are WOR...PAGE instead of going forward. There is some Javascript compatibility issue on cross browsers in desktop and mobile view. Please contact me if you're experienced in cross-browser compatibility knowing PHP, JOOMLA, SQL, Javascript etc to sort these out. Thanks and regards

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Facebook App Browser css issue 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In my web application, I am able to scroll my sidebar perfectly well on web browser. However when I attempt to browser my web application using facebook app browser on my mobile and scroll my sidebar it does scroll but not a complete scroll. This means, I can't see the remaining items in the sidebar. For example, I have item A, B, C, D. I can scroll

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Browser Playerr 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please build me, and install on 3 sites a, browser player operating like a DVD or cd player that is being played for 0.50-5.00 seconds then paused for 0.5-1.00 second or forwarded by x2, x3, x4, x5, x6, x7 x8 or x16 for 0.50-3.00 seconds, or played in slow motion by 1/2, 1/4 or 1/8 for 0.5-1.00 seconds and then repeating the cycle randomly but always

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Test of a new browser based booking system for the auto industry. 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a diligent tester who takes pride in delivering a spotless system. The system is released as a beta-version and is currently faulty and possible flaky. Bugs seem to re-occur when fixed other bugs. We can provide: A detailed requirement specification. A chat history between the project leader and development company elaborating the requirements of the system. Access to the sys...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  1- Login 2- Select an available "blue" time, on a calendar. 3- Copy the IC 4- Confirme the pop-up 5- Done

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Build a Browser Extension 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to build a Browser Extension that will target a list of 10+ flight websites (for example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and compare prices with values coming from an private api. If the api present smaller flight values, the extension needs to change the css of the prices and present a mouseover effect showing the price alternative. Also, on all of websites

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  browser extention to book an appointment auto 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1- Login: i can do them manually , 2- The script must select an available "blue" time, on a calendar. copy the Image Captcha And Confirme the pop-up that shows up This part must be very very very fast (a lot of people and maybe other programs try the same job). This operation must be done at a specific time, only at that time calendar is available. Re-login to the accounts automatical...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  60% work has been done(3/5 modules). Need help for white code checking and debugging.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build a browser plugin compatible with Chrome and Firefox 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm an entrepreneur and would like to get a browser plugin developed. The browser plugin should be compatible with both Firefox and Chrome browsers. In order to be successful candidate for the job application, I'll require that you build a very simple prototype plugin as a test before you get the job. For the test plugin, the instructions are below:

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need to replace the MSIE webbrowser object within Visual Basic .NET 2017 Community edition projects. Looking for a freelancer who has already done it.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  The Smart Browser 5 ชั่วโมง left

  We want to build a smart browser experience. And now we are at the stage where we want to create an app for Android and iOS. Ideally, you will be able to tackle both. As part of the project, we need to get the first prototype out and this needs to have the following features: 1. It needs to be fully featured, comparable to Chrome or Mozilla (ideally

  $1606 (Avg Bid)
  $1606 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Android App Log In in Default Browser 4 ชั่วโมง left

  Basically I have a made an app as webview in android studio. everything is fine but log in and share links are working inside the webview not coming out to android's default browser. so i want that feature.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello, Here are requirements for this tool: - I would like to build a tool/browser that will allow my potential customers to access the car auction website without seeing the actual website logos and information (only the car database) - Also customers's account will have some limitations. We will be able to control their permissions (some users

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Build Android Custom Chrome Browser -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...No tab function 4. Browser will have to support HTML5 5. Browser will configure with proxy setting and authentication.(I will provide the proxy host, port and username, password for authentication) 6. Browser will open the only specific url(I will provide that url). 7. Browser should be implemented all features of Chrome browser. I will provide sample

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build Android Custom Chrome Browser หมดเขตแล้ว left

  ...No tab function 4. Browser will have to support HTML5 5. Browser will configure with proxy setting and authentication.(I will provide the proxy host, port and username, password for authentication) 6. Browser will open the only specific url(I will provide that url). 7. Browser should be implemented all features of Chrome browser. I will provide sample

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need to provide some teachers with a browser that's based on Chrome and does not allow children to key in any address. Rather url is to be selected for a pre-keyed in list.

  $538 (Avg Bid)
  $538 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล