ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  118,702 web code expert งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สวัสดีครับ ผมกำลังหาคนเขียนโปรเจคเกมส์ออนไลน์ โดยที่ผมมี Source code เกมส์อยู่แล้ว ซึ่งซื้อมาจาก Unity assert store แนว MMORPG (Offline) Link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]!/content/15552 มี Demo ให้ทดลองเล่นอยู่ครับ โดยความต้องการของผมมีดังนี้ครับ 1. สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมส์ของผู้อื่นได้ (Animation network) เช่น

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need experts who can make wonderfull UI and illustration and perfect and fast backend. I also need the content to be made.

  $19357 (Avg Bid)
  $19357 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi Need SQL Expert urgently to work on few queries and database today as it is urgent project. Please apply if you can do it by 25th April

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $26866 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  digital marketing expert and social media manager who can run fb and google ads as well as manage pages

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Javascript expert. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have developed webAR using javascript for mobile web. But I add some features into my webAR. 1. play/stop audio when I call one function. 2. Countdown 15 seconds. 3. add logo image 4. add "take photo" feature. If you are javascript expert, please bid.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Visual Basic code encryptions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Pleas only bid if you understand my code below it a VBA code in Excel that Obfuscation Protection i will explain more when you tell me more of what you understand about this dim http_obj dim stream_obj dim shell_obj set http_obj = CreateObject("[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]") set stream_obj = CreateObject("[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]") set shell_obj = CreateObject(&qu...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Need an expert CSS and Javascript coder for a code snippet 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a nested tabs functionality in a webpage. The code snippet should be responsive using bootstrap and also cross-browser compatible.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We have mobile code done in ionic and want to build the apk for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] above 6.0. We can provide the soirce code and expecting apk to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] mulrple devices and multiple versions

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Facebook Cover Video Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need 3 videos edited to work as FB Cover Video. We also need to have non-copyrighted background music added to each video to replace the voice over sound. Video links will be provided after acceptance. mention "fbexprtvid" on your bids.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need Wordpress Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i need one website with admin panel using wordpress

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  HI,...bit of code on my Shopify store. I am using the Booster shopify theme, and I have installed the Shopify Product Review App, but it is showing the product reviews in the wrong section. I just need the code snippet moved into the right position, and then styled with probably a bit of css. Should be very simple for someone who knows how to code.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi freelancers. I am finding photoshop expert for my small working.. Waiting your bids. Thanks.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Specifically, write a program which on the command “Encrypt” does the following: 1. Encrypts a text file on a randomly generated key using AES-256 in the counter mode (CTR). 2. Appends to the resulting ciphertext its HMAC-SHA256 authentication tag (you will need another random key for the MAC). 3. Uploads the ciphertext alongs with the tag to Google Drive. On the command “Dec...

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  looking for curl expert 6 วัน left

  looking for curl expert to create me a script

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need MDB (coin and bill acceptor) PCB board schematic and arduino code. It must be compatible with arduino nano.

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Embedded C code in IAR 6 วัน left

  I need someone to quickly write an embedded C code looking at the registers in the header file and toggling them as required in the validation plan in IAR environment.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  i need a excel expert 6 วัน left

  I have a excel sheet with a report of sales from 2 different sames people, when running a report i want to have 2 separate workbooks for every salesman on a separate sheet , i need someone to setup the formula for me once so i can use it on all my sales reports

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I want to build up 2 Angular6.1 pages using Metronic. This is urgent task must be finished within 12 hours. 50$ per page. I have 20 page designs and if 2 pages are good, I will provide other pages.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Java Arrange photos code block - Perhaps "OnDragListener()" 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a working block of code to plug into an existing .php web page. The existing .php web page creates an Array of .jpg image paths from a specific DIRectory on my webserver. When displayed therefore, the .jpg images are in alphabetic order by filename. I would like a working block of code (Java?) to be able to: 1) Use my mouse to re-arrange the

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  I need javascript expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need developer who have many experience javascript for adobe acrobat. if you don't have experience , Don't bid. requirement is follow: " This for a little project on Maths worksheets for Primary level. The idea is that on an Interactive White Board a teacher can bring up an ADOBE ACROBAT page and the pupils can drag an object (in this case a number) next to a picture that has the...

  $50 - $50
  ปิดผนึก
  $50 - $50
  2 การประมูล

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. very basic but functional, looking for a realistic quote

  $599 (Avg Bid)
  $599 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please watch this video clip before responding. I am researching this technology and would like to speak for one hour to an expert who can answer some technical and market-related questions for me. If you have such expertise, please respond. You can expect the call to last for one hour. I am offering to

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Code in jquery 2 วัน left

  I have some dynamic controls where you make a textbox row when you press the button. The text boxes must make a summary of the number that must proceed to a payment system. For example, 150 kr per number of luggage. The problem is that they only form a table row on summary. It all ends with the fact that every section is created in an XML file, where every section in an XML node, that sent to a...

  $20 (Avg Bid)
  Error in java code 6 วัน left

  I have a website in Wordpress. But now I am facing some problem. when I click on ...problem. when I click on any add (Below Title ) there, a little popup is showing before opening another page I just want the same javascript or jquery code for my site. I want a simple javascript code same as this site Website URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  build a lab view code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  using lab view application design a code with myrio for tracking the sun

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We are a manufacturer and vendor to the home construction industry. Occasionally the products do not exactly fit the space available, but they can be modified to fit. The inspection agency would like to see the modification with an engineer’s stamp for approval. The project managers also want the modification in order to save time and cost.

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 การประมูล

  Hi! I am an artist (also a writer, podcaster and creative coach) and looking for someone very experienced at White Hat SEO to help my rankings. BEFORE CONTACTING ME, Please read: * How many hours per month I should expect from you? * What strategies do you use? * Do you write content/blogs too? * What sort of results could I realistically expect within 1-3 months? * Do you have samples of your w...

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  PHP Shopify Expert (Createv Simple APP) EXPERT ONLY 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to create a simple app in Shopify. The goal of this app is to basically add web hook URLS in to the current Shopify Portal. Shopify already has web hook functionality, we just want to fill those in based on the users input. From there, we need a couple other things done, we can discuss those later. Is this works out, we have

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Wix/Google Ads Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an individual that knows Wix inside out and can assist with: - Setting up converison tracking on form submits not confirmation pages - Making sure all tracking is set up correctly for organic and paid leads - Confirm on google ads account that conversions are being tracked correctly and from which campaign

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  expert in power bi, tableau, excel and python required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a long term data scientist with all of the above skills

  $52777 (Avg Bid)
  $52777 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Power World Simulator Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Complete a Power World Simulator project and provide details on the specifics requested.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Facebook ads expert to run Maxbounty offer. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Facebook ads expert needed. I have a make money online offer I want to promote using fb ads. If you want more details feel free to message me.

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  i have an e commerce website , i need a person for i week who is good in shopify.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, I am looking for someone in the Orange County area to help me with a project. I am in the process of creating a women's dancewear line. I am a trained dancer of 20+ years and have been on the search for the perfect simple black leotard and have yet to find it- so I'm going to create it! The company is still very much in the works, I will provide the fabric (Meryl) and a sketch...

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 การประมูล

  Looking to hire someone to help sew some hats and bags that I have some patterns cut for. Taking recycled camping and outdoor gear and reusing the material to make hats and bags. Profits will raise money for an outdoor foundation. Need help, someone that has experience sewing, and loves the outdoors. Anyone with experience sewing a hat.

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 การประมูล
  $10000 - $20000
  0 การประมูล

  I need two pieces of HTML Code that only show up on Sunday during certain hours. One of them is the word "Live" in the menu and the other one is a blinking image that I will provide. It needs to show up only during the hours of 8:55a-12:30pm (CST).

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Deliverable: - Word template based on the attached document, including; - setup of formatting styles for headings, paragraphs - outlining and multi-level numbering (3 levels as per example) - Header with logo - Footer with text and page numbering in relevant sections Required experience: - Strong experience in Word templates, formatting styles, multi-level numbering. - Attention to detail...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi! We're looking for a rich and featured snippet expert to: 1) Review a list of keywords and help me understand which of these keywords present a featured snippet opportunity 2) Review our key templates and tell me what changes must be made to get the pages ranking in featured snippets 3) Let me know if there's anything else we need to do in order

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need a css expert who can fox a css issue on Explorer. website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Cart icon not showing correct on Explorer

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I need two pieces of HTML Code that only show up on Sunday during certain hours. One of them is the word "Live" in the menu and the other one is a blinking image that I will provide. It needs to show up only during the hours of 8:55a-12:30pm (CST).

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Seeking a CKEditor Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need an experienced javascript developer who has experience customizing CKeditor. Please mention "CKeditor" in your proposal, otherwise you will be rejected

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Seeking serious, competent prog...serious, competent programmer to migrate current android app to newly designed sql database. Encryption and decryption of the database is required. Ensuring security of php code is required. The end result required is working apk on the new database structure. Ability for app to work offline with online sync required.

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  i want to develop a code for monte carlo ray tracing. so that i can apply that code as a boundary condition in fluent.

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have a working code which I need to be manipulated to make things work the way client wants it. There is a 3rd variable called FLEX which I need to be manipulated and it is coming straight from the WSDL file. I can make changes to it but the problem I am facing is. When I change flex in the month block. The whole month block with the other variable

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Matlab code for excel data 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  create a loop in Matlab that gets data from the excel, generates a new set of data based on specific logic (I will explain) and then find the averages.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need someone who can fix bugs with ns-2.34. I tried to add a new protocol there. I wanted to implement NCPR protocol which is not implemented yet. If you are an expert, you can fix it in 15 minutes time. Thanks.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล