ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,282 web design want banner fit across entire screen งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Fit Junctions เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการสอนออกกำลังกาย ได้มีนโยบายการพัฒนา Application และ Website สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนออกกำลังกายให้กับลูกค้า เป็นฐานข้อมูลหลักของบริษัท รวมถึงอำนวยความสะดวก ในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Create Screen Capture and Tutorial Videos 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  We require a professional to create screen capture videos with tutorials for our application. The project will require insertion of text with voiceover to guide users on how navigate through screens of various modules. This is a long-term project and each module must be completed within a few days, the creator will not retain any rights whatsoever to

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Splash Screen Animation 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i am searching for a person, who can create this Splash Screen animation for my ionic hybrid app, of course with my icon. [login to view URL]

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need a logo for my brand to be used across multiple platforms that would translate well across print, digital and apparel. ‘Beat Girls Brunch’ I am open to using an abbreviation ‘BGB’ or a combo of both. I wanted an image of a lip print (pink) to be incorporated somehow but I am open to new ideas as well

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We have some beautiful artwork for a new project we are working on that needs to be adapted to fit inside specific die lines. We have all files in AI and need someone with a good eye to help tweak artwork so it fits nicely inside the die lines. Die lines are on the link below, and an example of one of the artwork is also attached. In total it would

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Fit a model to a plane 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  I am trying to fit a model to a plane such as terrain data. I am using jupyter notebook and python

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Need data of chairman/human resource manager,the data should include persons name,company name,designation,phone number,add...chairman/human resource manager,the data should include persons name,company name,designation,phone number,address and email address. The data of BFSI sector, all the the ( banks) across Africa,eastern Europe,Asia are required.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Creative concept and messaging for an entire campaign 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, How will you convince IT managers to give back their old systems for new ones?

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...Install a fresh copy of Oempro to a new freshly rented dedicated server running CentOS 7 and Plesk Web Admin - Move recovered Oempro’s email contacts database to the new server - Configure email throttling in Oempro to 3,000 emails per hour, spread evenly across that time period. - Configure it to send emails from a new domain we will provide - Configure

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Looking for singe form with following features :- 1) DEVELOPMENT SHOULD BE IN VISUAL STUDIO 2017 C# WINFORM 2) SQL SERVER 2008 R2 3) PURE THREE TIER APPLICATION 4) ENTITY FRAMEWORK 6 5) MUST USE MAPPING DETAILS WITH PROCEDURE FOR INSERT , DELETE , UPDATE. 6) INSERT , DELETE AND UPDATE PROCEDURE MUST RETURN 3 OUT PUT PARAMETER VALUE 1) AUTOGENERATED NEW CODE NUMBER , 2) ERROR CODE 3) ERROR D...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi there, I am a tech start up and want to improve the quality of my powerpoint slides for investor and sales pitching. I have purchased a template which needs to be adapted to my colour template and I want you to design 3 slides which are not exactly available in the purchased template. There will be a bigger job behind this one to adapt the full

  $29 (Avg Bid)
  รับประกัน

  The requirements are as follows: 1. Explain ways to mirror Apple's new iPhone XS/XS Max/XR screens to the JMGO N7L smart projector. Note: JMGO N7L is a 1080p portable projector powered by Android OS, and you can make a Google search to study the features of the JMGO N7L. 2. About 1000 words. 3. 2-3 pictures 4. Be original and express your opinion. NO Plagiarism!

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I am looking for a name for a new blog and username to accompany it on social media. This blog will be based around a weight loss and health improvement journey. The main person will be a mother of 4 located in the mountains/country/rural area. She will be focusing her journey on non-city non-gym type diet and workouts. Keywords to consider: Natural, Nature, Mom, Mountain, Country, Weightloss, Hea...

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน การประกวดชั้นนำ

  Hello, I migrated my domain to one hosting to another hosting, now I'm getting white screen only on my domain even I changed the config file with my new database. I need you to fix this.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...storage capacity) ** The design should mention all the materials that can be used to store and the type of material to do the pantry. ** Need to very modern and innovative. ** Pantry should fit in the backseat of a motorcycle ( it can be big but I am giving you a rough idea of the space limitation) *** Spot payment when the design is confirmed. *** Extra

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  The front book cover needs to be i...the front cover more attractive, professional, appealing, striking, captivating, enhancing, intriguing, eye-catching, inviting, and interesting. I must keep all rights to my entire book and my book cover (front, back, & spine). Please bid with total fees or cost. The front book cover is original hand crafted art.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  • Create the dashboard by accumulating the data from the courier companies across USA and finally consolidated into a single dashboard. • Implement trend analysis of the courier companies form the past 10 years. • Create custom dashboards and stories, based on the requirements. • Use more than 5000 observations.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Solve small errors in the website - Codeigniter Only interested persons can bid, Need anydesk id while working. Thanks a lot. (Not India, Pakistan)

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Solve small errors in the website - Codeigniter Budget - 2K Only interested persons can bid, Need anydesk id while working. Thanks a lot.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I require 3 slides for my art auction website. It needs to be elegant and eye catching. Slide 1 will show the...will show the auctions in general, slide 2 will show my first auction preview and slide 3 will show my gallery. I will then require other slides and full website graphics design. Portfolio with Joomla Slider Graphics examples are an asset.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...need, but you could use a list and a few tips on how to use lures or what kinds of fish to target. I am designing a guide that will help! I want you to imagine this guide fitting into your tackle box. It must fit the dimensions of a tackle box lid. In this case, 10" x 6". This guide will help you catch a fish and will be conveniently located in your

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I was looking for a program that could actually copy and paste specific folder to its destiny that I will choose, it has to delete older version of files and then paste the new ones. It has to repeatedly do that, like every 3 minutes. The folder is very small, not more than 30mb. all files inside the folder are .CSV. These CSV files are updated every minute but when I use excel to read them, t...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need a good logo and splash screen image and few more images for an vehicle booking application.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...HTML and React JS a Login screen and Left Navigation screen. (two screens). Login should have environment drop-down: Production,Staging,Development and under that, it should have Username test box and Password text box and a login button. 2) And the look at the CIM docx for Left Navigation, it should be in another screen. Currently we don't have any

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Hello, i need Leafly and Weedmaps Dispensary Contact Info for entire USA. I'm looking for someone who already have the data and who can deliver within few hours. Please provide me the sample of the data that you have along with how many records you have and your price. Thanks

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Evaluate Walmart, IKEA, Starbucks, Walmart company on Global Opportunity— Maximizing knowledge transfer across locations

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi, I have a an image of Winston Churchill. He has 1 quote beside his name. I want to take that same image with 1 quote and add 3 more quotes by his image. How much would you charge to do this? (I then want to enlarge that image and frame it but that's through another service.)

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...to build a touch screen, interactive board. There will be objects on the screen that represents individual records which can be moved around on the screen with the touch of your hand. Key functionalities 1) It should be a flat touchscreen (around 46 inches) 2) When a text is needed, a virtual keyboard should appear on the screen. You can also connect

  $4439 (Avg Bid)
  $4439 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I am in search of an Android programer capable of integrating these services into a single app with an easy to control side menu. Everything must be customizable after development. This project is a work in progress.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I am in search of an Android programer capable of integrating these services into a single app with an easy to control side menu. Everything must be customizable after development. This project is a work in progress.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I want a black and white storyboard screen for my advertising scenario-- which is a cigarette company. I want a sexy woman sitting on a motorcycle smoking with the statement " I don't care"

  $1013 (Avg Bid)
  $1013 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need someone to alter thi...whole dimensions of our website both on mobile and desktop. The task should not take too long. I will give you the video file and all you need to do is make it bigger so it can fit on both the mobile and desktop versions of our website, thank you. Preferably have experience in creating Gifs and how to edit videos, etc.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I need someone to build me a screen sharing software. it must be in c#. We can discuss on chat further.

  $1734 (Avg Bid)
  $1734 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...show me how to use Camtasia 2018 to make a training video like the tutorials Tech Smith has for Camtasia. I just want to make a couple short videos showing people how to fill out some forms on our web site. Maybe this can be done with screen sharing somehow but I don't know how that would work. I'm in Denver email joemcvoy@[login to view URL] phone 303-884-0859

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Connect with the probable leads,Provide complete info on franchisee terms & conditions for business development. Communicate & position brand as communicated. Act as liaison between [login to view URL] & probable clients. Provide full support till final payments & documents are provided & leads are [login to view URL] every finalized lease We are ready to part away a handsome ...

  $1 - $6 / hr
  $1 - $6 / hr
  0 การประมูล

  ...app will connect to a local server over WiFi and retrieve a list of items that need to be moved from one warehouse bin to another -Then display the first instruction on the screen -The user will go to the displayed bin, Scan the bin bar-code -Scan the product's bar-code -Move the product to the new bin -Scan the bin bar-code of where they are leaving

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I have a snap fit design, I need to know how much force is needed to snap-in, and how much force is needed to snap-out (break). Through the Finite Element Analysis, you should also give advice on stress reduction or design changes. Material: Polypropylene glass-fiber-filled Dimensions: 190-145-7 mm Although this is a simple project, I'm not interested

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...basically says it all. I want a script that is constantly checking for domain names that are expiring or being deleted that match a certain criteria. The criteria would be relativity simple. Basically, it would be any domain that is in between 1-4 characters (doesn't matter the extension), and 1-5 characters for .com domains. I want to be able to control

  $137 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...[login to view URL] what i want is: LEDs to flick (as if they are candles) & when someone blow they turn off but i want something more than this: 1-A TV screen is displaying an image, telling user to blow the candles 2-when user blow, the candles switch off 3-another picture is displayed on screen 4-a camera is connected to the pc, takes

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  We want to move our wordpress site from HTTP to HTTPS

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  114 การประมูล

  Hi there, so I am working on a new online store on Shopify and would want someone to fit the theme into the Arabic language, that is the entire website will appear from right to left (opposite to English) (rtl) and responsive. Would prefer someone with some Shopify experience but if you believe you can do it then there will be no issues. Before you

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi i am social media manager and i want single software or multiple software that can do the following: - support twitter + Facebook + Instagram - scheduling posts - Advanced analysis - authorizing of access (ex: an employee A have access to post on twitter from 8 am to 2 pm, an employee B have access to post on Facebook from 11 am to 3 pm )

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...deals primarily with e-commerce businesses. I need a price comparison completed across 3 online alcohol e-commerce sites (Price comparison, stock levels, etc). It would be great to get this into an excel format so we can see the price comparison and stock levels across the 3 sites and if the prices have fluctuated and by how much over specific time

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  ...a mini series of vlogs on green screen or transparent to be used over my footage. I will give you my logo which you have to anime as if it's hand drawn, then I want you to put a tram to cross the logo, it's about the yellow famous tram from Lisbon (you can use a real picture or drawn), when the tram crosses the screen, it will delete the initial logo

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...or rectangular part of my computer screen 2. sends me an email when there is a change in color, I can specify the color, if there is any change in the area (amount) of that color that color on that selected part of the screen 3. Need to be able to run multiple instances of this program for multiple parts of the screen I need the source code too. That's

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Preciso que você desenvolva algum software para mim. Gostaria que esse software seja desenvolvido para Windows.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  To create a welcome screen for 50 liquor store apps. The screen needs to be 1080 x 1920 px and the background has to be related to beer/wine/liquor with royalty free images. The logo will be provided. The deadline for this task is Monday, 27th August 2018

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล