ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 web hosting งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว I want make own dice bitcoin website. I have domian,hosting

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Build a Website Wordpress หมดเขตแล้ว left

  สิ่งที่ได้ในราคาเริ่มต้น จำนวน 5 หน้าเพจ/เมนู, ฟรี domain และ hosting 1 ปี , สามารถปรับแก้ไขเว็บไซต์ได้ฟรี 3 ครั้ง , คู่มือการใช้งานและช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นหลังทำเว็บเสร็จ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ระบบสินค้า + อัพเดทข้อมูลสินค้า 10 ชิ้น: 2,000 บ. - ระบบสองภาษา (Multi Language): 2,000 บ. - จำนวนหน้าเพจและเมนูเพิ่ม 10 เมนู: 1,500 บ. - เพิ่มบทความ บทความละ 100 บาท รายละเอียดข้อตกลง จัดเตรียมรูปภาพที่เกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์ทั้งหมด เช่น รูปภาพสินค้า รูปภาพหน่วยงาน องค์กร หรือ รูปภาพอื่นๆ ที่เราสามารถนำมาปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับเว็บไซต์ของท่านได้ โดยไฟล์ภาพต้องอยู่ในลักษณะไฟล์ประเภท *.jpg หรือ *.png • แนะนำบริษัท / ผู้บริหาร / ทีมงาน • โลโก้ สโลแกน • แผนที่การเดินทาง • ข้อมูลสินค้า / บริการ • ข้อมูลการติดต่อ • รูปภาพสินค้า / บริษัท / ผู...

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Website Migration & Rebuild with URL Preservation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who can assist me with moving my website to a new hosting company. I am also planning on completely rebuilding the website using a new theme. It is important for me to keep the same URL while making these transitions. I need to be able to keep the existing website operating while I build the new website. Key Responsibilities: - Migrate the website to a new hosting company (GoDaddy) - Assist in the selection of a new theme for the website - Help to set up WordPress so that I can build the site - Ensure that the same URL is maintained throughout this process Ideal Skills and Experience: - Proficiency in website migration - Experience working with CMS (preferably WordPress, although the current platform is unknown) - Strong knowledge of web development and design ...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  203 คำเสนอราคา
  8 pages PSD to Wordpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  * 7 Pages PSD To HTML, with WordPress as CMS * * CMS must be user frien...design * * PSD will be provide * * Project need to be finish on or before 15/8/2024 * * Need to launch the completed website to the nominate domain & hosting * * DO NOT ASK FOR MORE, THAT IS OUR BUDGET, DO NOT BID IF YOU WANNA ASK FOR MORE * * Developer need to check work and see if there is fit to all browser & mobile device also no bugs/issues to edit in CMS as this is part of the requirement (Failure to do will treat as not complete)* * A word file with point to point printed screen as user manual to show each part of CMS where to edit the front page* * Milestone will not release until the project is done and launched to client hosting without any issues* ***PLEASE find attached fi...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  177 คำเสนอราคา

  ...assist with migrating my current hosting control panel, CPanel, to CyberPanel. The primary motivation behind this migration is to leverage the specific features provided by CyberPanel. Host from cPanel to CyberPanel with backup is of key importance. Key Responsibilities: - Migrate Hosting Control Panel: Transition the existing setup of CPanel to CyberPanel efficiently without any data loss or downtime. - Backup Setup: Implement a robust backup system during the migration process to ensure the safety of all data. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CPanel and CyberPanel: The ideal candidate should have a deep understanding of both hosting control panels to ensure a smooth transition. - Migration Experience: Proven experience in successfully executing h...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced developer to build a content hosting platform that can handle a variety of media types, such as images, videos, and music. Key Features: - The primary focus of the platform should be on content upload and management. A smooth, easy-to-use process for uploading and managing different types of media is crucial. - The platform should allow for a wide range of content types, beyond just images and videos. It should be designed to handle all media content types. - The platform will have very much a social media and networking side to it Ideal Skills and Experience: - Proven track record in building similar content hosting platforms. - Strong understanding of user experience design and content management systems. - Proficient in a variety of ...

  $2932 (Avg Bid)
  $2932 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  WordPress Development from PSD 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  * 12 Pages PSD To HTML, with WordPress as CMS * * CMS must be user frie...design * * PSD will be provide * * Project need to be finish on or before 15/8/2024 * * Need to launch the completed website to the nominate domain & hosting * * DO NOT ASK FOR MORE, THAT IS OUR BUDGET, DO NOT BID IF YOU WANNA ASK FOR MORE * * Developer need to check work and see if there is fit to all browser & mobile device also no bugs/issues to edit in CMS as this is part of the requirement (Failure to do will treat as not complete)* * A word file with point to point printed screen as user manual to show each part of CMS where to edit the front page* * Milestone will not release until the project is done and launched to client hosting without any issues* ***PLEASE find attached fi...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  174 คำเสนอราคา

  NOTE: I NEED A QUOTATION FIRST BEFORE COMISSIONING THE JOB In this project, I need a freelancer that could help in the development of a high-impact PowerPoint presentation. The content of the presentation is centered around creating and working out a new strategy. We're hosting a session with team members, and the presentation should serve as an effective tool in facilitating discussions, encouraging collaborations, and driving smart, tactical decisions. Key requirements include: - Creating a presentation with less than 10 slides. - Intense focus on strategy planning. - Ability to create visuals that can explain complex ideas in an easily understandable format. A freelancer who can demonstrate previous experience in creating business-strategy related presentations would s...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Living Room & Dining Room Combo Space Planning 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...well in the space. This includes sofas, dining tables, and entertainment units. The furniture should complement the traditional style of the room. - Fast Turnaround: This is a time-sensitive project. I need the space planning and furniture sizing to be completed today. Activities in the Space: - The intended use of the space is primarily for dining and entertaining so it should be conducive for hosting. - As the space also doubles as a living area, there should be consideration for watching TV in a comfortable setting. Ideal Candidate: - An interior designer with experience in space planning for combined living and dining areas. - Familiarity with traditional design styles. - Ability to work quickly and efficiently to meet the tight deadline. If you have the skills and time ...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  As a company in the process of migrating our applications hosted on Windows servers to a hybrid environment, we are...understanding and practical experience with Chef and Jenkins. The ideal candidate should have 6+years of experience in application migration hosted on Windows servers, particularly in migrating from Windows Server 2008 to Windows Server 2022. Hands-on experience with MongoDB is also required. If you have the required expertise and are excited about the challenge of migrating an application to a hybrid hosting environment, we'd like to hear from you. Mandatory Skills -Devops, Chef, Jenkins and Knowledge in Windows Server and Linux Servers Location: India Duration: 12 months Availability Requirements: - 8 hours a day - 5 days work week - 40 hours a week (Flex...

  $10 - $12 / hr
  ปิดผนึก
  $10 - $12 / hr
  8 คำเสนอราคา

  ...experienced WordPress developer to evaluate my existing marketplace platform for trading digital photos. Key Issues: - The platform has been experiencing functionality errors and a significant loss of functions from vendor profiles. Specifically, the product uploading feature seems to have gone missing. - I am also facing an issue where the team responsible for hosting the platform has expressed the need to move it to another hosting. Requested Improvement: I am looking to have the product uploading feature enhanced with a bulk upload capability. This should allow vendors to easily upload multiple photos at once, streamlining the process and making it more efficient. Requirements: - Proven experience in WordPress development, particularly in the creation of marketplace...

  $458 (Avg Bid)
  $458 การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา
  INTEGRATED SYSTEM FOR PROFESSIONAL LAWYERS' ASSOCIATION 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... - Library: - Module for managing available books and documents. - Management of loans and penalties for late returns. Preferred Technologies: - Frontend: React with TypeScript / PHP with Laravel - Backend: Node.js with Express and TypeScript / PHP with Laravel - Database: MongoDB or PostgreSQL / MySQL - Infrastructure: Cloud deployment (Azure or Google Cloud) / Cloud Hosting Deliverables: - Detailed delivery schedule with specific milestones. - Complete system documentation, including user manuals and administration guides. Non-Required Modules: - Events: Will be rented from another platform. - Virtual Classroom: Implementation with Moodle. - Website: To be built with WordPress. Freelancer Requirements: - Demonstrable experience in s...

  $1132 (Avg Bid)
  $1132 การประมูลเฉลี่ย
  239 คำเสนอราคา

  ...understanding of the following: - Cloudlinux, cPanel, Litespeed, Jet Backup, and Imunify360 - Almalinux operating system - VPS server management and configuration - Strong security and performance optimization skills License already there, no need to purchase anything. Please put 2 offers: 1. Offer for installing and configure 2. Offer for installing and configure and migration cpanel from Old hosting...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...aspects of the project: - **Current Performance**: The site is built using WordPress and hosted on shared hosting. The main issue is slow page loading times. The selected freelancer will be required to: - **Analyze and Identify**: Diagnose which elements of the website are causing the slow loading times. - **Optimize**: Implement strategies to speed up the loading times without compromising the site's functionality or design. - **Testing**: Thoroughly test the site after optimization to ensure the changes have been effective. The ideal freelancer for this project should have experience with: - Speed optimization for WordPress sites - Shared hosting environments - Understanding of Australian web traffic and hiring websites would be a bonus. A successful proj...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  135 คำเสนอราคา
  Design and Launch an Informative Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional web designer to help me create a beautiful, sleek, and responsive informational website. Key requirements: - Design: The design should be modern, simple, and user-friendly. I'm looking for a clean design that keeps the focus on the content. - Template: You have the freedom to use any suitable template, but it must align with the website's informational purpose. - Pages: The site should consist of 1-5 pages. Each page should be logically structured to provide information in a clear, concise manner. Once the website is designed, you'll need to upload it online and ensure it is fully functional. The site should be live and active for public access. Ideal skills and experience: - Proficiency in web design, including a strong portfolio of p...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  265 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to set up my e-commerce website on a domain with provided hosting. The entire setup process should be quick and straightforward as I have all the necessary elements ready to go. Key requirements include: - Setting up an e-commerce website - Using a Custom PHP Framework for the CMS - Implementing a Minimalist theme for the site Ideal candidates should: - Be proficient in setting up e-commerce websites - Have significant experience working with custom PHP frameworks - Be able to implement and customize a Minimalist theme - Have a history of completing website setups quickly and efficiently I'm looking forward to working with a professional who can make this process seamless and quick.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer who can take my MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) project and deploy it successfully on a hosting server. i will provide you all source code, any configurations needed, hosting server SSH and cPanel.

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  27 คำเสนอราคา

  personal use? Personal What information should successful freelancers include in their application? Detailed project proposals How soon do you need your project completed? No time limit A good looking app using a free scripting ect let me know your ideas

  $644 (Avg Bid)
  $644 การประมูลเฉลี่ย
  180 คำเสนอราคา

  Wir suchen jemanden, der für uns einen Webshop für Goldbarren und Goldmünzen in deutscher Sprache aufbaut. Die Produkte werden von uns geliefert, ebenso die Hosting- und Domainnamen. Es muss eine WordPress-Website sein. Hier finden Sie einige Beispiele für ähnliche Webshops - - -

  $1149 (Avg Bid)
  $1149 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  SAAS Platform Installation and Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need assistance in setting up a SAAS platform on my web server. The main purpose of this platform is to offer premium content subscriptions, particularly, premium creator content. The platform will utilize Stripe for payment processing. Key Requirements: - SAAS Platform Setup: You will be responsible for installing and configuring the SAAS platform on my web server. - Content Management: Ensuring the platform is capable of hosting and delivering premium creator content. Ideal Skills: - Proficiency in SAAS platform installation and setup. - Extensive experience in payment gateway integrations, particularly Stripe. - Strong understanding of content management systems, specifically for premium content delivery. - Prior experience in managing and configuring SAAS pla...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  203 คำเสนอราคา
  Node.js Installation on WHM Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi, i have a WHM/cpanel godaddy based self managed server and have NVM (Node) but NPM latest version is not being installed so need help with that. hosting says we need to update or rebuild the server. I have godaddy access, WHM access. Final result, what i need is have my Node.js app working on and other sites should not affected. thanks.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can assist me in updating the MX records in my Bigcommerce domain to connect to Outlook mail servers.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  SSL Certificate Fixing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm encountering an issue with an expired SSL certificate on my website, which is hosted on a Shared Hosting service. I need a skilled freelancer with experience in resolving SSL certificate issues to help me. Key requirements: - Proven experience in fixing expired SSL certificates - Familiarity with Shared Hosting environments Your application should focus on your experience, and how you plan to approach and resolve the issue on a Shared Hosting platform. You may also include any relevant past work that showcases your expertise in this area.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Docker specialist to help me migrate my web-based guest check-in application from my Ubuntu server to Hostinger, a professional hosting site. In addition, the application has encountered some bugs that need urgent attention: - Functionality Issues: The application is facing age calculation errors and fee schedule payment errors. Ideal Skills: - Proficiency in Docker and web application migration - Prior experience in bug fixing - Strong problem-solving skills with keen attention to detail - Familiarity with web-based guest check-in applications is a plus

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm seeking an adept Wordpress developer to create a state-of-the-art blog site catered for article-style and video content posting. Key Features: - Ability to upload and showcase quality article posts and...seeking an adept Wordpress developer to create a state-of-the-art blog site catered for article-style and video content posting. Key Features: - Ability to upload and showcase quality article posts and engaging video content effectively. - An engaging, user-friendly, and visually appealing interface is essential. Skills and Experience Required: - Solid Wordpress web development and customisation. - Experience in integrating video hosting platforms. - Proven ability in creating aesthetically pleasing layouts. - Preference for developers with extensive experience ...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  209 คำเสนอราคา

  ...understanding of the following: - Cloudlinux, cPanel, Litespeed, Jet Backup, and Imunify360 - Almalinux operating system - VPS server management and configuration - Strong security and performance optimization skills License already there, no need to purchase anything. Please put 2 offers: 1. Offer for installing and configure 2. Offer for installing and configure and migration cpanel from Old hosting...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  *UPDATE* I'm in need of a proficient web developer capable of building a custom user-friendly website with cloud integration for very large file storage and sharing. Here's a detailed outline of the project: Key Deliverables: - Functional e-commerce platform for selling 3 types of services - Efficient user registration and login system with customized pages - An exact replica of a specific site will be provided for guidance - Cloud integration to allow file storage and sharing, custom Google Cloud hosting Ideal Freelancer Skills: The ideal candidate should be well-versed in website design and backend setup. Proficiency in creating websites with cloud services integration is key. They should also have a strong understanding of user interface design and experience i...

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  292 คำเสนอราคา
  Wordpress Website Optimization with WP Rocket 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert to configure my WP Rocket account to optimi...you to configure WP Rocket to enhance website performance. - PageSpeed Insights: Implementing recommendations from PageSpeed Insights to boost loading times. - Minimal Impact: Ensuring changes don't negatively affect the current design or functionality of the website. The ideal freelancer for this project would have: - Extensive experience with WordPress and WP Rocket - Knowledge of Hostinger hosting services - Proven track record in improving website page speed - Strong attention to detail to prevent any issues post-optimization Prior experience with similar projects and examples of improved loading times would be highly valued. Please share your proposal for the project, including estimated timefr...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  172 คำเสนอราคา

  I’m seeking an experienced web developer to design and create an elegant, sophisticated e-commerce website. The site's hosting will be done on Hostinger. The perfect candidate for this project should have: - Exceptional proficiency in web designing with a strong preference for those who specialize in e-commerce websites. - Proven experience with the Hostinger platform. - An eye for detail that aligns with our preference for an elegant and sophisticated design. If you are a driven expert in web development with the skills and relevant experience, I encourage you to send in your proposals. Ensure you provide examples of past e-commerce websites you've designed, particularly those displaying elegant, sophisticated design elements. Your proposal ...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer to build an ASP.NET POP3 client with specific features. Key Requirements: - The client should be able to retrieve emails, handle attachments, and have compatibility with pop3 accounts. - It should also include a functionality to parse attachments (excel or csv) and update the information to a database. - solution should work on shared hosting server Ideal Skills: - Proficiency in ASP.NET - Strong understanding of POP3 email client configuration - Familiarity with database management - Experience with email handling Please ensure to send your previous works and experiences on similar projects when submitting your proposal.

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  I'm after a talented Full-Stack Developer to create an e-commerce platform fully integrated with AI capabilities. This project revolves around user registration, reservation, booking and secure payments. Here’s what you’ll do: - Develop a minimal-clean design platform using React.js, Node.js and MongoDB - Integrate Stripe/PayPal for safe and secure payments - Manage hosting aspects with AWS - Implement Recommendation Systems, Chatbots and Predictive Analysis features ensuring stellar customer experience Here’s what I’m looking for: - Profound expertise in React.js, Node.js, MongoDB - Previous experience with AI features, particularly Recommendation Systems, Chatbots, and Predictive Analysis - Familiarity with payment gateways such as Stripe/Pay...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  192 คำเสนอราคา
  PrestaShop Folder & File Permissions Review 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...file permissions on my PrestaShop based website. I'm not experiencing any specific issues, but some features and pages on my site are broken and I suspect this could be due to incorrect permissions. Your primary goal is to identify and rectify any potential issues that might be arising from incorrect permissions. ### Key Tasks: - Review the current folder and file permissions on the server hosting my PrestaShop website. - Make necessary adjustments to ensure that all permissions are correctly set. - Ensure that the website is functioning properly after these adjustments. ### Skills and Experience: - Proficiency in PrestaShop and server configurations. - Previous experience in handling file and folder permissions. - Ability to troubleshoot and fix broken website features ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Hello, I did build a React app for screenshots hosting. The app works perfectly but now I'm faced to SEO issues. I want that when a crawler access a screenshot, it send instantly meta tags, I used React Hemlet but the problem is that helmet put meta after a certain time so when a crawler access to a link, it didn't have the right and dynamic SEO. Summary of the Issue Problem: - The goal is to have server-side rendering (SSR) for crawlers (search engines, social media bots) while serving a React app for regular users. - Specifically, for URLs matching a specific pattern (e.g., /fd2ca2), crawlers should receive pre-rendered content for SEO purposes. - Regular users should be served the React app for the same URLs. Challenges: - Configuring Apache to conditionally redir...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Laravel Shop Development budget 150usd 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  small laravel shop with options template delivered - frontend show product created categorys and possible to sort by alignment center, top, bottom, bottom left, top left, etc it will be mainly categorys voor hosting like: dedicated, vps, vpn , web hosting, reseller hosting, wordpress hosting, services - dedicated servers posisble to order configuration like, adding extra ram options disk upgrade options, uplink upgrade uption, extra ip adress option, gpu selection, data traffic selection extra tb's show countrys by icon flag when location selection is possible - vps servers possible to order configuration when ordering, like adding more ram, ssd, core, additional ip, management by us, standard unmanaged, vps locations, data traffic options buy ext...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled Magento developer and designer to create a new e-commerce website for my business. This site is equally important for both selling products and generating leads. Key Features...effective lead generation. - The website design should be elegant and modern, blending functionality with aesthetics. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Magento - Experience in e-commerce website design and development - Knowledge of effective lead generation strategies - Aesthetic sense aligning with an elegant and modern design approach. - Ability to integrate payment gateways and hosting. - Experience with report generation I'm excited to work with a professional who is passionate about their craft and collaborative in their approach. Let's boost our ...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Vintage James Bond Poster Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm hosting a Pig Roast Party and I need an exquisite, vintage James Bond themed poster designed to spread the word and set the tone for the event. I've attached something similar in tone to what I'm looking for. Note, I'm looking for something sleek and cool, with a funny pigroast twist. Key requirements: - The poster should reflect a vintage James Bond style. - It should be visually appealing and engaging, capturing the essence of this iconic era. - The design should be versatile enough to be both small and large format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design, particularly in creating vintage artwork. - Knowledge or appreciation of James Bond films for effective thematic representation. - Prior experience in designing event posters o...

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  191 คำเสนอราคา
  WordPress LMS with Secure Video Hosting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a highly skilled WordPress developer to create a fully functional LMS website. The primary purpose of this website will be to deliver online courses, primarily targeted at professionals seeking career advancement. Key features I'm looking to implement include: - Integrated, highly secure video hosting: This is a top priority for me, as the quality and security of the video hosting is crucial to the success of this online learning platform. - Quiz system with marking: A robust quiz system that allows for easy creation and marking of quizzes is essential. - Automated certificate generation: A feature that automatically generates certificates for course completions is a must-have. - Referral/affiliate marketing system: I'd like to implement a refer...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Comprehensive App and Website Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a versatile developer or team who can handle both app and website development, as well as subsequent hosting. Key Requirements: - A full-stack developer with ample experience in both app and website design and development. - Expertise in hosting and maintaining these platforms post-development. Please note that while the scope of this project is broad (involving both app and website), the specific features and design elements are yet to be determined. You'll essentially need to be a flexible and adaptable professional, able to handle a wide range of technical challenges.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled devel...and checkout system are essential for a smooth shopping experience. Good looking and yet simple- can be used with template, but also i have idea of websites to take inspiration from . heavy codes are not welcome. marks on google loading required to be as minimum 8/10 full list of tweaks functionalities will be provided by list. Your role will involve: do all from scratch, we can arrange temp hosting. less plugins possible, with max security. Ideal Skills: - Strong experience in Online shopping website development. - Proficiency in creating custom search and filtering systems. there is no migration needed, but we expect to fill some products to see full functionality Important: we prefer someone in same timezone, communicating with 8h differen...

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  326 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented designer who can cover all aspects of my online presence: logo design, domain parking, and website building. - The logo should be ...be modern and minimalist, with a touch of color added to a monochrome base. - I also require the designer to park a domain and configure it to host the website. - The website should reflect the style of the logo, and be sleek, easy to navigate and fully responsive. Ideal skills for this job include: - Proficiency in graphic design, particularly in creating modern and minimalist logos - Domain hosting and park management - Website design, with a strong portfolio of past work - Understanding of user experience and responsive design Please send examples of your work in a similar vein, along with your proposal. debt coll...

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  Urgent Installation of PHP ERP 3.0 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in urgent need of a skilled developer to assist with the imminent installation of a PHP ERP screen on a server. The version that I require is 3.0. I will provide access to the CPanel and hosting panel for the installation. Key Requirements: - Installation of PHP ERP 3.0 on a server - No custom modifications required This is an urgent project, and I am looking to have it completed ASAP. I am counting on your expertise to handle this task efficiently and effectively.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  155 คำเสนอราคา
  Laravel PHP Framework Script Installation on Shared Hosting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Laravel PHP Framework script "Online Doctor Prescription Generator" which needs to be installed on my website in a folder. I need a web designer who can install it and make it fully functional. You have to provide me the final corrected source code with installation guide so that I can finally install it on my other servers.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I'm in need of a web hosting professional who can assist me in hosting a portfolio website I've developed using Flutter. Key Requirements: - Experience in hosting Flutter websites is a plus - Proficient in setting up and managing web hosting services - Capable of ensuring the website's security and optimal performance - Skilled at providing post-deployment support and maintenance, if necessary Please note that my website is a portfolio and my primary goal is to ensure its online presence is stable and secure. Your assistance in setting up the hosting service and providing guidance on any necessary maintenance procedures would be greatly appreciated.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need a web portal designed specifically for hosting cryptocurrency giveaways. Two such giveaways should be possible to be run simultaneously. The portal requires a user authentication system based on connecting with decentralized wallets, specifically Phantom. The main aim of the platform is not for information provision or trading of cryptocurrencies but is solely focused on facilitating participation in the giveaways. Key features: - User Authentication via Phantom Wallet - Ability to host 2 Cryptocurrency Giveaways concurrently Ideal Skills: - Proficiency in web portal development - Past experience with wallet integration, specifically solana decentralized wallets like Phantom - Understanding of user authentication processes - Knowledge in cryptocurrency and g...

  $1078 (Avg Bid)
  $1078 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  Hetzner Website Fix and Secure 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently facing two main issues with my corporate/business website hosted on Hetzner. Firstly, the site ...corporate/business website hosted on Hetzner. Firstly, the site is not accessible via the domain, only by IP address. Secondly, I need to fortify the site against AMP DDoS attacks and other DDoS threats. Tasks: - Fix Hetzner website so it's accessible via the domain name - Implement strong security measures against AMP DDoS attacks and other DDoS threats Ideal Freelancer: - Strong expertise in Hetzner hosting and website setup - Experience in mitigating DDoS attacks, particularly AMP DDoS - Excellent problem-solving skills to resolve the domain accessibility issue This project is for an existing business, and it's crucial that these issues are resolved ...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  Real Estate Agency Website Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a web developer to create a website for my real estate agency. The primary function of the site is to display property listings. Below are the key requirements: Key Requirements: Property Listings: Categories: For Sale, For Rent, Commercial, Other Detailed property pages similar to this Search Functionality: - Location - Property Type (Villa, Apartment, etc.) - Additional Pages: About - FAQ - Contact Us (with contact form) - Technical Specifications: Content Management System: Preferably WordPress - SEO-friendly design - Whatsapp widget for easy visitor contact - Blog section - No unnecessary codes, widgets, or plugins - Multi-currency support for property prices

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  276 คำเสนอราคา
  Android & iOS App and Admin Panel Enhancements 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a highly skilled mobile developer to help me with some modifications and bug fixes on my Android (Java) and iOS (Swift) apps, as well as an admin panel built with Django. The apps rely heavily on Google Fit and Apple Healthkit APIs and use SQLite as their database. The admin panel is hosted o...Character Interface - Ad Integration - Disable Existing Tournament Functionality I expect the ideal candidate to have: - Proficiency in Java, Swift, Django, SQLite - Prior experience in integrating Google Fit and Apple Healthkit APIs - Track record of fixing crashes and improving UI/UX - Strong understanding of push notifications - Proven ability in developing admin panels - Familiarity with hosting on Digital Ocean Please provide a brief overview of your relevant experienc...

  $569 (Avg Bid)
  $569 การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา
  Project for Harry 8 วัน left

  ...Document ## 1. Introduction ### 1.1 Project Overview The goal of this project is to develop a self-service tanning salon system that allows customers to book and control tanning beds remotely. The system will include a customer portal for booking sessions, an admin portal for managing the salon, and integration with IoT devices to control the tanning beds. ### 1.2 Objectives - Develop a user-friendly web application for customers and administrators. - Implement a backend server to manage data and handle requests. - Integrate with IoT devices to control tanning beds. - Provide secure and reliable access control and payment processing. ## 2. System Requirements ### 2.1 Functional Requirements - **User Management**: Registration, authentication, and profile management. - **Booking S...

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Blue and White, Modern Cloud Hosting Logo 23 ชั่วโมง left

  I need a creative logo for my business that offers cloud hosting, VPS, domain registrations, and other web services. The ideal logo will be similar in style to popular hosting websites like , , or domain.com. Key Requirements: - Color Scheme: Blue and white - Elements: The logo should incorporate server or data center icons, emphasizing the technology and cloud hosting aspect of the business. - Style: Modern and minimalist, in line with current design trends. Ideal Freelancer: - Proven experience in designing logos for tech companies is a big plus. - Proficiency in modern, minimalist design. - A strong portfolio showcasing previous work on cloud hosting or similar services will be highly appreciated.

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  บทความชุมชน web hosting ชั้นนำ