ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 web security งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP US GROW OUR BUSINESS. THIS WILL BE OUR PILOT BATCH. IN CASE YOU ARE INTERESTED IN SHOWING THE WORLD THAI CULTURE AND CITY THEN PLEASE MAKE THE BEST USE OF THIS CHANCE. Our Expectations: Have a great body and being a fit person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Sp...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 คำเสนอราคา
  Infrastructure Engineer Partner หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาทีมงานที่มีความรู้ทางด้าน AD Migration , Email Security , Backup Solution เพื่อบริการลูกค้า

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Proxy Server Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Title: Freelance Proxy Server Specialist Project Description: We are seeking a skilled Freelance Proxy Server Specialist to assist us with the creation of a proxy pool consisting...mechanisms to distribute traffic evenly across the proxy pool. Provide documentation and instructions for managing and maintaining the proxy pool. Collaborate with our team to ensure the proxy pool meets our requirements. Experience with proxy server software such as Squid, Nginx, or HAProxy.(experts in anyone) Knowledge of IP addressing, subnetting, and CIDR notation. Ability to configure and manage security groups and access control lists (ACLs) in AWS. Experience with scripting languages such as Python or Bash. Project Duration: One-time project Payment: Negotiable based on experience and scop...

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Multi-Platform Hybrid App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an ...while maintaining data privacy and security. - Social media integration: Ability to link the app to various social media platforms for simplified user interaction and improved accessibility. Despite not explicitly stating the primary function of the app, I place a premium on adaptability meaning the freelancer should be capable of developing an app with adjustable features. Consequently, experience in developing e-commerce, social networking, or educational apps would be preferential. Skills and Experience: - Proficiency in native and cross-platform app development - Exceptional UI/UX design skills - Strong knowledge of social media API's integration - Excellent problem-solving skills - Good project management skills - Exemplary understanding of data ...

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  IoT Device for BMS Security 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in the process of developing an IoT device that's primarily focused on "Battery Management System (BMS) security", specifically incorporating the functionality of tamper detection and prevention. Key Requirements: - Expertise in circuit design and hardware integration with an IoT focus. - Capabilities to implement features ensuring tamper detection and prevention as part of the BMS security. - An understanding of other added-value functionalities. HW integration - Raspberry Pi + CAN/Modbus/RS485/UART integration (from a commercial product) - Circuit design and PCB (for simulation) - Concept architecture design It is crucial that the freelancers on this project have a working understanding of Raspberry Pi GPU and pattern AI solution in data analys...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Dejavoo Payment Gateway Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of expertise to integrate the Dejavoo payment gateway to my node.js backend. Key requirements: - Integration should cover payment processing with major credit card providers: Visa, MasterCard, and American Express. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Node.js - Previous expe...gateway to my node.js backend. Key requirements: - Integration should cover payment processing with major credit card providers: Visa, MasterCard, and American Express. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Node.js - Previous experience in integrating payment gateways, specifically Dejavoo. - Extensive understanding of credit card payment processing. Your commitment to details like security and functionality efficiency will be highly valuable. Looking forward t...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  IBM EPIC Data Power V5-V10 Migration 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a specialist capable of performing a migration of IBM EPIC Data Power from version V5 to V10. Key responsibilities include:...of our integration functionality, and the installation and configuration features. - Providing evidence that the functionality of these features remains uncompromised after the migration. Ideally, you'll have: - Prior work experience with both IBM EPIC Data Power V5 and V10. - An excellent track record in executing system migrations. - A proficient understanding of XML processing and security within the Data Power environment. Installation and Configuration API-connect for Prod and DR API Connect V5 to V10 - Prod DC DR Synchronization Support for one month Let's ensure the successful and seamless upgrade ...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Here is a very simple job that should be finished in the next few hours; 1. Install wordpress 2. Install our wordpress theme (which has already been bought) 3. Replace all logos with our logos 4. Change menu titles and make sure that is updated in the admin and homepage; Here is the title change; Music   "change" to   Africa Celebrity  "change" to Asia Politics    "change"  to Europe Finance  "change"   to North America Travel     "change"   to South America Food       "change" to  Awards Marketing "change" to  BT Power List Tech         "change"  to Entrepreneurs Make-up...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Online Survey Platform Tester, USA based -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a survey tester to join platform and test surveys together with us. The survey tester must be located in the USA (we have several security measures to verify this). Once you created your account on , email us in order to book a screen sharing call to test surveys together with us. Thank you.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced app developer to create a unique application transforming an old cell phone, specifically Cat S60, into a security camera. This app should not only convert the smartphone into a camera but should also utilize its thermal sensor. Key Features should include: - Motion detection: The app should alert me as soon as it detects any motion. - Live streaming option: I want to monitor live footage from the camera on my mobile app. Adequate skills in Android development and experience in working with video streaming and sensors would be ideal for this project. Familiarity with the "Security camera cz" app or similar projects will be a bonus as I would like to incorporate its features that I like. For accessing the camera footage, I would...

  $2111 (Avg Bid)
  $2111 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...services. Security and Access: Ensure encrypted access to the PostgreSQL database via pgAdmin from devices within the same network as Windows 11. Apply necessary firewall rules and security policies as needed. Maintenance and Management: Allow for console connections to each Docker container, enabling basic maintenance tasks such as starting, stopping, and log checking. SNMP Trapper: Ensure ZABBIX is capable of receiving SNMP trapper messages. Implementation Steps: Environment Preparation: Enable WSL2 on Windows 11 and install Ubuntu. Docker Installation and Configuration: Install Docker on Ubuntu and configure user group settings. Docker Image Acquisition and Setup: Download necessary Docker images and connect them using a Docker network. Security Settings: Imp...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Secure RDP Setup with Advanced Features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional who can efficiently set up a secured RDP for my server which is in Proxmox. The specifics of this project are as fo...need a professional who can efficiently set up a secured RDP for my server which is in Proxmox. The specifics of this project are as follows: - Integration of two-factor authentication and a robust firewall for top-notch security. Although I haven't decided on the second layer type for the two-factor authentication, I'm open to suggestions and a possible discussion about their pros and cons. This is an urgent job, needing completion ASAP. I'm counting on your swift response. Ideal skills and experience include extensive knowledge in setting up RDP, Proxmox, network security and two-factor authentication process. A prompt co...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Skilled PHP Developer for Diverse Web Projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled and experienced PHP developer to collaborate on various web development projects. The ideal candidate should have expertise in popular PHP frameworks such as CodeIgniter, Laravel, and experience with content management systems like WordPress, OpenCart, and Prestashop. Familiarity with Osclass will be a plus. Responsibilities: - Collaborate with our team to understand project requirements and objectives. - Develop and maintain web applications using PHP frameworks (CodeIgniter, Laravel) and CMS platforms (WordPress, OpenCart, Prestashop). - Customize and enhance existing websites to meet client specifications. - Troubleshoot, debug, and optimize code for performance and security. - Stay updated on industry trends and incorporate best practices ...

  $778 (Avg Bid)
  $778 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ...changes to the code or configuration files, hence, the issues seem to be stemming strictly from the PHP upgrade. Key responsibilities will include: - Identifying and fixing the fatal errors, syntax errors, and undefined functions currently present. - Ensuring the PHP upgrade carries over smoothly without introducing further errors. - Following best practices for PHP upgrades to maintain website security and performance. - Communicating findings and any required decisions clearly. The ideal candidate for this role will have: - Strong experience with PHP, specifically with conducting and troubleshooting upgrades. - Expertise with Joomla 4. - A systematic approach to problem-solving. - Strong communication skills. Let's ensure a seamless PHP upgrade for my website; if t...

  $30 - $250
  ปิดผนึก NDA
  $30 - $250
  8 คำเสนอราคา
  WordPress Expert for Ecommerce Bookstore Features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...robust and scalable ecommerce bookstore project. The ideal candidate should have experience in developing scalable web applications and implementing security best practices. The project involves creating an ecommerce platform for a bookstore that can hold up to 1000 books initially. The system should be designed to accommodate future expansion and feature enhancements seamlessly. Key Requirements: - MERN Stack Expertise: Strong proficiency in MongoDB, , React.js, and Node.js is essential for this project. - Scalability: Ability to design and implement a scalable architecture that can handle a large volume of products and users. - Security: Implementation of security best practices to ensure data privacy, authentication, and authorization mechanisms. - User...

  $7403 (Avg Bid)
  $7403 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  ...tools, message broadcasting, and data encryption for enhanced security. Key Features: User registration and profile creation for different user categories. Input and management of property enquiries and listings. Advanced search functionality based on various criteria. Integration with payment gateway for subscription fees. Call scheduler for optimal communication with customers. Message broadcast feature for targeted communication. Robust data encryption for enhanced security. We are looking for skilled developers with expertise in React Native, Node.js, , MongoDB, and integration with third-party APIs (such as payment gateways). Experience with mobile application development, real-time communication, and data security will be highly valued. Project Deliverable...

  $1145 (Avg Bid)
  $1145 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Upgrade Joomla 3.x to 4.x 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a Joomla expert to oversee the seamless upgrade of my existing Joomla 3.x website to Joomla 4.x. Ideal candidates need to demonstrate relevant experience in Joomla website upgrades. Success in this project will be defined not just by smooth transition, but also by the incorporation of specific improvements t...incorporation of specific improvements to the website's design quality. The upgraded website needs to feature enhanced user interface and improved site performance. Kindly showcase your past work that highlights superior design quality - this is crucial in my choice of a freelancer. Skills & Experience: - Joomla upgrade experience - Exceptional web design skills - Strong understanding of UX/UI for optimal site performance - Ability to implement advanced...

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled professional to take on the management and enhancement of my company's tool, which includes a C# HTML website and its corresponding mobile application. The job will involve a comprehensive approach to not only host and manage the website but also to add features to our existing infrastructure. This project will require a ...the management and enhancement of my company's tool, which includes a C# HTML website and its corresponding mobile application. The job will involve a comprehensive approach to not only host and manage the website but also to add features to our existing infrastructure. This project will require a freelancer who is adept at both backend management and front-end enhancement, with a keen eye for security, performance, and user...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Changing/setup for application to use Office 365 SMTP for email relay 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...configuring similar devices or apps - Strong troubleshooting and communication skills **Requirements:** - Reconfigure SMTP settings for seamless email operations from my device. - Resolve the authentication issues preventing successful email dispatch. - Confirm the configuration supports our chosen method: IP base SMTP Relay Connector . - Ensure the solution adheres to Microsoft's best practices for security and delivery. - Provide a brief guide for future troubleshooting or adjustments that might be needed. Anticipating bids only from those with a track record of resolving such Office 365 email set-up challenges. Please share previous project examples when bidding. Thank you!...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...application, facilitating seamless monitoring and management. Notifications: Push notifications serve as a pivotal tool for disseminating critical updates ranging from bus notifications to attendance records, fee submissions, homework assignments, and holiday schedules, thereby ensuring constant engagement and awareness among all users. Data Security: Emphasizing the paramount importance of data security, our application implements stringent security measures to safeguard sensitive user information, thereby fostering trust and confidence among all stakeholders. Conclusion: In summation, our proposed School Management System application endeavors to establish a cohesive communication and management platform, fostering synergy among teachers, parents, bus drivers, ...

  $1828 (Avg Bid)
  $1828 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I am urgently seeking a skilled professional for video forensics, particularly in video enhancement and manipulation detection. My project involves an 8-minute security camera footage that requires clarification and investigation. Key Tasks: - Improve footage clarity: The video may be poor in quality and your main task would be to enhance and clear up the footage. - People detection: Can you identify if there are individuals present in the video? Noting this, and their actions if possible, is essential. - Integrity check: We need to ascertain if the video has been altered in any manner from its original state. Unfortunately, I am unable to specify the video format as it was skipped earlier. However, the ideal person for this project should have diverse skills and a flexibility...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  L&G Hospital Management System Features: - Patient records management Reports: - Detailed reports on patient data User Authentication: - Simple user/password Ideal skills and experience: - Experience in developing hospital management systems - Proficiency in database management and data security - Knowledge of user authentication systems

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced cybersecurity specialist with a strong background in Android phone systems. The primary purpose of this endeavor is data extraction which will involve location tracking, message interception, and call recording. The ideal candidate should b...interception, and call recording. The ideal candidate should be proficient with: - Phone hacking for data extraction using authorized techniques. - Location tracking mechanisms. - Ability to intercept and decode messages. - Proficient with Call recording retrieval. Please note this project strictly adheres to legal and ethical guidelines. Only legitimate, legal techniques are to be applied to test the security of the system and no unauthorized access is permitted. Previous experience in ethical hacking would...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Raspberry Pi GPU-AI Powered BMS solution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in need of a Raspberry Pi GPU and pattern AI solution for a Battery Management System (BMS). Overview of Tasks: Solution - Implement Data...intrusion detection. Freelancers with experience in AI, especially pattern and intrusion detection systems and concepts, would be ideal for this project. Understanding and experience with Battery Management Systems and Raspberry Pi for comm protocols is also sought after. Overall, your task is to create an effective and efficient solution to perform the above tasks while providing enhanced security and implementation on the HW setup. If you meet these qualifications and are excited about this challenge, I would love to talk to you. Deliveravbles; Circuit design, PCB, Simulation, Firmware, HW SW setup manual, codes and desig...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  SS7 Lawful SMS Monitoring Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My project revolves around ensuring enhanced security measures through the lawfully permitted interception of SMS messages via the SS7 network. The main objectives I am targeting include: • Observing suspicious activities: I am aiming to identify and monitor any unusual or suspicious activities in a legal and ethical manner. • Monitoring specific data: The primary data I am interested in include text messages. Your task will involve setting up a system that enables efficient and secure monitoring of this information. • Flagging messages: I prefer that the intercepted messages be flagged for immediate attention. Therefore, this system must be designed with an urgent notification feature on detection of any suspicious activity. Ideal candidates for this project shou...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced software developer, capable of creating a digital signer COMODO EV Certificate for Wix Bootstrapper exe. Here's what I'm primarily looking for: Compatibility: - The solution should be designed to work with COMODO EV Certificate. Security: - I'm seeking high-level security for the digital signature (COMODO EV Certificate). Experience in developing secure software is essential. File Formats: - In addition to signing .exe files, the tool should also support .msi (Microsoft Installer Package) files. The ideal candidate will have experience working with digital signatures, Wix Bootstrapper, and a proven track of delivering secure software (Publisher sign).

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...not be turned on even if a periphery of the vehicle is darkened during an automated driving. In this case, it is difficult to continue the automated driving because a forward visibility may not be clearly obtained, and a request for switching to a manual operation is issued. However, in a situation where the forward visibility is not obtained, the driver may not change driving with a sense of security. In order to solve such a problem, the vehicle control system of this technique is installed on a vehicle equipped with a light switch for manually operates a light-off position in which the lighting device is always turned off and an auto-light position to execute an auto-light process in which the lighting state of the lighting device is automatically switched according to a lu...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a proficient, Full-Time Web developer with intermediate knowledge of the modern programming tools for web development; React.js, Nextjs, and Mantine.js. to be a full time resource for my software company. The core aim of this project is to become a full time resource on our team as the lead web developer using react.js, nextjs, and the frameworks to help us develop a state of the art web application. Ideal Skills and Experience: - Intimate knowledge of JS frameworks, specifically React.js, Nextjs, and Mantine.js. - Must have intermediate experience in Web Development. - Good understanding of data visualization concepts, database management, and web application security. - Familiarity with creating intuitive, user-frien...

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Pentest Marketplace 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're in search of a skilled pentester to assess and fortify the security of our upcoming web3-based marketplace. If you're experienced in identifying vulnerabilities and adept at conducting thorough penetration testing, we invite you to join us in safeguarding the integrity and trustworthiness of our marketplace.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I nee...Here's a breakdown of what I expect: - Utilization of Google Sheets to create a platform that quietly runs and manages Sales, Inventory, and Project Tasks, even though I skipped the question on details about this. I trust your creativity in this regard. - Basic PDF functionality: This includes Open, View, and Print directives. I do not require any advanced features such as digital signatures and security features. - To be successful, freelancers should include detailed project proposals in their applications. I am interested in seeing your approach to dealing with the task at hand. Skills and Experience Required: - Extensive knowledge of Google Sheets and PDF functionality - Attention to detail - Ability to provide detailed project proposals to outline your strategy a...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I nee...Here's a breakdown of what I expect: - Utilization of Google Sheets to create a platform that quietly runs and manages Sales, Inventory, and Project Tasks, even though I skipped the question on details about this. I trust your creativity in this regard. - Basic PDF functionality: This includes Open, View, and Print directives. I do not require any advanced features such as digital signatures and security features. - To be successful, freelancers should include detailed project proposals in their applications. I am interested in seeing your approach to dealing with the task at hand. Skills and Experience Required: - Extensive knowledge of Google Sheets and PDF functionality - Attention to detail - Ability to provide detailed project proposals to outline your strategy a...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for a skilled web developer, well-versed in creating engaging and interactive review community websites. This project entails the construction of a product review platform. Key Features: - A user-friendly star rating system. - A simple yet interactive user comment section. - A seamless image upload option in reviews. Skills and Experience: - Experience in front-end web development. - Proficiency in UX/UI design optimized for user engagement. - Familiarity in developing rating and review systems. - Experience in designing secure image upload options. Hi. I would like to create a MVP website which purpose is to provide a platform for the consumer to voice their opinions on products and services. Eg is trustpilot/ productreview.com. I need to keep the ...

  $1098 (Avg Bid)
  $1098 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา

  ...credit card payment gateway. - **Cross-Platform Compatibility**: Ensure smooth integration with both our website and mobile applications. - **Recurring Payments**: Implement a system to handle recurring payments for our subscription services, including user management and billing cycles. - **Security**: Strong focus on securing user data and transactions. **Ideal Skills and Experience:** - Experience in payment gateway integration, especially with credit cards. - Proficient in developing for both web and mobile platforms. - Knowledge of subscription-based payment systems. - Strong understanding of cybersecurity principles related to online payments. Successful candidates will have a proven track record in developing similar payment systems and a thorough understanding o...

  $9 (Avg Bid)
  Yearly Subscription-Based Content Website - Where I can sell products 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional website developed where customers can pay for yearly subscriptions to access and dow...where customers can pay for yearly subscriptions to access and download my digital content which includes videos and documents. The site should be user-friendly, secure and capable of handling a reasonable amount of traffic. Ideal skills and experiences: - Proven record in website design and development - Experience with eCommerce and subscription services - Understanding of digital content security - Knowledge of creating user-friendly interfaces - Excellent understanding of SEO to ensure the website is optimized for search engines. Key features required: - Subscription service handling yearly payments - Secure digital content downloads - User account setup and m...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled professional to take on the management and enhancement of my company's tool, which includes a C# HTML website and its corresponding mobile application. The job will involve a comprehensive approach to not only host and manage the website but also to add features to our existing infrastructure. This project will require a ...the management and enhancement of my company's tool, which includes a C# HTML website and its corresponding mobile application. The job will involve a comprehensive approach to not only host and manage the website but also to add features to our existing infrastructure. This project will require a freelancer who is adept at both backend management and front-end enhancement, with a keen eye for security, performance, and user...

  $695 (Avg Bid)
  $695 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm looking for a seasoned WordPress Developer with prior experience in handling tasks like theme customization, plugin development, and website migration. The core purpose of this project is to develop a robust, user-friendly, and engaging WordPress website for eCommerce purposes, ...scratch. - Customize the theme as per the requirement. - Develop required plugins for enhanced functionality. - Safely migrate data whenever necessary. Ideal Skills and Experience: - Profound understanding of WordPress and e-commerce platforms. - Experience in theme and plugin development. - Previous experience building e-commerce websites for selling services. - Knowledge of web standards, optimization, and website security. - Ability to work within deadlines while maintaining exceptiona...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Multiplatform Marketplace App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a marketplace app tailored for both iOS and Android platforms, alongside a complementary web-based version. This app is primarily aimed at buyers, facilitating a seamless and intuitive buying experience. Key Features to Include: - **User Profiles**: Allowing users to create and manage their profiles for a more personalized experience. - **Product Listings**: To enable sellers to list their products with comprehensive details and images. - **In-App Messaging**: A feature that allows buyers to communicate directly with sellers, asking questions or negotiating deals without leaving the app. Ideal Skills and Experience: - Expertise in multiplatform app development, specifically for iOS, Android, and web. - Strong background in creating interactive user interfaces and user ex...

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  VB.Net App Security Enhancement Guide for CSRF Token 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assistance to help bolster the security of classic VB.NET application. This entails integrating CSRF token implementation, a critical improvement to: 1. Authenticity Check During User Login and Registration We need a guide to implement CSRF tokens during user registration and login processes to mitigate any chances of a security breach. 2. Crucial Data Submission Forms Protection Our application also necessitates CSRF token implementation to secure various data submission forms, thwarting any unauthorized access attempts. IDEAL CANDIDATE: * You should have in-depth knowledge of VB.NET and its security nuances. * Proven experience in accomplishing similar tasks successfully would be a great advantage. * Strong understanding and practice of application securi...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...deployment is a must. 3. **Security and Access:** While the question of access level was skipped, I'd appreciate a freelancer who could advise on best practices, whether it's root access or user access with sudo privileges, ensuring security isn’t compromised. 4. **Efficiency:** Given the urgency, efficiency and quick turnaround are key. The ability to work swiftly and effectively is highly valued. 5. **Communication:** Clear and responsive communication is essential. I value updates and the ability to troubleshoot any potential issues promptly. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Windows OS - In-depth knowledge of Putty and SSH key configuration - Experience with VPS, particularly Hostinger - Advisory capability on access levels and s...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Dhani Instant Loan 6 วัน left

  ...publishing my simple loan application on the Google Play Store. Although the core app is ready, it's imperative to integrate specific online functionalities before launch. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Android app development - Expertise in Google Play Store publication guidelines - Experience in integrating online features into mobile apps - Familiarity with user data privacy and security protocols **Requirements:** 1. **Platform:** The app is specifically designed for Android users. Ensuring a seamless experience on various devices and screen sizes within this ecosystem is crucial. 2. **Offline Functionality:** The application must primarily operate offline. However, it should seamlessly transition to online modes for specific features. 3. **Onl...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  MVC Full Stack Developer - Asp.Net MSSQL Azure / AWS Cloud 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a Fullstack Developer who is experienced in building complex web projects and has experience in JavaScript, CSS3, HTML5,MVC, MSSQL, C#,ASP.NET, Stored procedures, Bootstrap, GITHUB, Payment Gateways, API development etc As a Full Stack Developer, you should be comfortable around both front-end and back-end coding languages, development frameworks and third-party libraries and should be able to Modify and test changes to previously developed programs. Possess excellent knowledge of UI/UX and basic prototype design. Develop and manage well-functioning databases and applications. Should be able to host and manage web project on Azure / Azure Storage / Azure Security / Azure SQL db etc or similar in AWS Overseeing the automated testing and providing feedback to...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  As an app owner, I urgently require assistance with an expired push notification certificate linked to my Tuya OEM app, which operates on iOS. The crux of the project is not just limited to renewing the certificate; it also involves ensuring that the user notifications feature, which relies heavily on this certificate, functions optimally post renewal. Requir...Familiarity with Tuya OEM App and its operations would be beneficial Expectations: • Swift renewal of the expired push notification certificate • Efficient troubleshooting to guarantee that the user notifications feature of the app will operate effectively post renewal • Open communication for the duration of the project to update on emerging issues and progress • Stringent respect for privacy and security...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  cPanel Malware Fix 6 วัน left

  ...experienced freelancer who can meticulously clean my Hostgator cPanel to eliminate any traces of these infected files efficiently and effectively on my WP sites. ### Project Goals: - Complete removal of any suspicious or malicious files found within the cPanel. - Ensure the website remains intact and fully operational post-cleanup. - Implement preventive measures, if possible, to avoid future security breaches. - Help me installed 1 website IMPORTANT: I need someone that could work remotely via TeamViewer or other, and could give at lease 1 month guarantee I won't get hacked again. Thank you happy bidding...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...Capability to collaborate with travel companies to incorporate the app into their services. ### Technology Stack: ### Frontend Development: 1. **Blazor WebAssembly:** - For building the web application using C# and .NET directly in the browser. 2. **Blazor Mobile Bindings:** - For building cross-platform mobile applications using Blazor. 3. **State Management:** - **Blazor State Management Libraries:** Choose a suitable library for managing state in Blazor. 4. **Mobile Maps Integration:** - **Azure Maps SDK for Web:** Integration of maps for displaying trails and waypoints in the web application. - **Azure Maps SDK for Android/iOS (optional):** Native SDKs for integrating maps into the mobile application. ### Backend Development: 1. **Framewo...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented and creative graphic designer to produce icon styled images for my website. I require a total of 23 icon style images. The topics for the icons are as follows: Data Integrity & Completeness Model Performance Feature Performance Anomaly Detection Model Inference Bias and Drift Tracing Benchmarking and Baselining LLM Assessment FExplainability Security and Privacy Compliance Monitoring Audit Control Assessment Risk Assessment Innovative Excellence Transparency First Ethical Governance Collaborative Synergy Sustainability and Social Responsibility innovation first curiosity user centric mindset humility I have also attached a word file for some references

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Ultra-Fast Crypto Bot Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Experience:** - Proficiency in smart contract development and blockchain technology, especially pertaining to Ethereum. - Previous experience creating bots or automated systems that interact with both centralized and decentralized cryptocurrency exchanges. - Strong understanding of the nuances in transaction speeds and fees across different blockchain platforms and exchanges. - Familiarity with security protocols to safeguard transactions against common threats and vulnerabilities within the blockchain space. This project demands a developer with a passion for innovation, a deep understanding of the cryptocurrency market, and the technical prowess to create a reliable, efficient transfer bot. If you thrive on complex challenges and have a track record of delivering hig...

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced estimator to prepare a comprehensive quotation for a full renovation of a retail fuel site, maintaining both interior and exterior components. The renovation spans acros...Despite the site is in good condition, the renovation should ideally elevate it to a more aesthetically pleasing and efficient space. Specific requirements for this project include: - Ensuring compliance with environmental codes - Upgrading security systems - Requirement considerations as per the supplied scope of works The ideal freelancer for this project will have substantial experience in estimation and a portfolio showcasing previous work on similar retail and fuel site renovations. A strong understanding of environmental regulations and security systems in this industr...

  $307 (Avg Bid)
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน web security ชั้นนำ