ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 web services งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กรุณาสมัครเฉพ...ิการส่ง ระยะเวลาของโครงการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเวิร์คช็อปและความพร้อมของผู้เข้าร่วม ‐‐-------------------- Please apply only if you are located within these regions: Chiang Mai, Chiang Rai, Surat Thani & Songkla. It will be required to download/sign in our app to monitor each tasks; mainly looking around car branded independent workshops that provide the full range of oil and lubrication services. We are interested in those who are using Castrol, Valvoline, PTT, or Mobil branding; then deliver and approve submission. The project duration will depend on the number of workshops and the availability of participants.

  $15 - $20
  พื้นที่
  $15 - $20
  0 คำเสนอราคา

  hi (สวัสดี) i'm organising a wedding in bangkok in january am looking for a number of services - minivan (need a driver to go to prachuab khiri khan and prachinburi) - full moon theme face painting - DJ, announcer, band - wedding equipment hire - cake - photographer สวัสดีฉันกำลังจัดงานแต่งงานในกรุงเทพในเดือนมกราคม กำลังมองหาบริการต่างๆ - minivan (ต้องการคนขับรถไปที่ prachuab khiri khan และ prachinburi) - ภาพวาดรูปพระจันทร์เต็มดวง - ดีเจผู้ประกาศวง - เช่าอุปกรณ์งานแต่งงาน - เค้ก - ช่างภาพ

  $84 / hr (Avg Bid)
  $84 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  Hi All, Our client is opening a new manpower agency focused on providing organizations like bars, clubs, tourist attractions, theme parks and government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HEL...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions in Thai หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a per... We are currently looking for a person to write 5 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters PER SHOP. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนองานบริการด้าน outsourcing services ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเจ้าหน้าที่ outsource เพื่อ คีย์ข้อมูลเอกสาร, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking to build a user-friendly, intuitive e-commerce website. The primary objective of this site will be to sell products or services to the general public. Key job responsibilities: - Design a clean, easy-to-navigate interface that encourages consumers to purchase products. - Develop a smooth, efficient purchase and checkout process. - Implement various payment methods to cater to a wide array of consumers. - Optimize the site for search engines to increase visibility and traffic. Ideal candidate: - Proficiency in popular web development languages and frameworks such as HTML, CSS, JavaScript, and PHP. - Strong experience in designing and creating e-commerce websites. - Understanding of SEO best practices. - Knowledge of User Experience (UX) principles to en...

  $927 (Avg Bid)
  $927 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled website designer who is experienced in creating clean, minimalistic websites. The purpose of this site is to showcase products/services. The website will have 3-4 pages including a home page, product catalog, about us, and contact us. We can also provide website builder if required. Design details: - A minimalistic design is crucial. - The product catalog page should include a product search feature. Desired skills: - Proven experience in creating minimalistic websites. - Familiarity with implementing product search functionality.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  C# 8 MyDHL API Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a C# 8 expert to help me integrate MyDHL API's shipping services into my application. Key Requirements: - Your primary goal is to integrate MyDHL API's shipping services, which include generating shipping labels, scheduling pickups, shipment, and retrieving shipping rates. () Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in C# 8. - Previous experience with API integrations, particularly shipping services, is highly desired. - Familiarity with MyDHL API or similar courier APIs will be beneficial. - Attention to detail and the ability to deliver a robust and reliable solution is crucial. Please share samples of your previous work or a portfolio highlighting similar projects to demonstrate your

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Android app developer for a project that requires user login/authentication and push notifications functionalities. Key Features: - User Login/Authentication: The app must incorporate ...- Implement robust security measures to protect user data. Ideal Skills: - Proven experience in Android app development. - Proficient in integrating user authentication and push notifications. - Strong understanding of best practices in app security. - Familiarity with Google's Material Design guidelines. Please note that while this project doesn't currently require integration with external services or media capabilities, future phases of the project may necessitate these features. Successful completion of this task may lead to further collaboration ...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  MERN E-Commerce Web Design - 3k 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled web designer to create the home and package pages of my MERN-based e-commerce site. The main purpose of this website is to present the services I offer to both businesses and individuals. Key requirements: - A sleek, modern, and user-friendly design that reflects the nature of my services - Incorporation of e-commerce functionalities including shopping cart, payment gateway integration, user registration, and login - Attention to detail and a creative approach to make the pages stand out The ideal freelancer will have: - Extensive experience with MERN stack development - A strong portfolio showcasing high-quality web design - Previous experience with e-commerce functionalities and payment gateway integration - A good understanding of...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for a simple, yet professional website that promotes my products/services. It should have a maximum of 3 pages and feature social media integration. Key requirements: - Clean, modern and professional design - Responsive layout compatible with various devices - Maximum of 3 pages, including a homepage that effectively showcases the products/services - Social media integration to allow easy sharing of content Ideal skills and experience: - Proficiency in web design and development - Previous experience in creating promotional websites - Strong understanding of user experience and design principles - Familiarity with social media integration - Ability to deliver the project within the specified budget of $100

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced lead generation sp...will include: - Identifying potential leads (preferably from U.S., U.K.) and one on one communication to setup up meetings with the clients to discuss about the services. Ideal skills and experience for this project: - Previous lead generation experience, particularly within the technology industry. - Proficiency in email marketing. - Strong communication skills for one on one engagement. - A good understanding of tech businesses and their unique needs. Who are we: - We are Web Service providers. - We provide marketing tools and services such as e-commerce services to potential clients who need to setup their business across Web. - We also provide an end-to-end support in business development suc...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...videography and photography services for an youtube video. The primary purpose of the ensuing video footage and photographs will be for personal use, so the more unique and creative the shots, the better. Key Responsibilities: - Deliver high-quality photographs and videos in an indoor setting. - Capably handle lighting and space constraints of indoor shooting. - Capture memorable moments in a creative and unique manner. Required Skills and Experiences: - Substantial experience in both photography and videography. - Proficiency in using professional equipment for indoor shooting. - Demonstrable expertise in capturing images and footage for personal use. Please include your portfolio in your bid to showcase your experience and provide the highest quality services for...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  AWS WordPress Hosting for Business Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced AWS specialist who can successfully host my business website built on WordPress. Key Requiremen...host my business website built on WordPress. Key Requirements: - Setup my WordPress site on AWS, ensuring high performance and reliability. - Ensure the site is secure and protected against common threats. - Implement best practices for security, scalability and future growth. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in hosting WordPress websites on AWS. - Strong understanding of AWS services and how to optimize them for WordPress. - Expertise in security measures and best practices for WordPress sites. I'm looking for a professional who can understand my business needs and provide a reliable, secure and scalable hosting solution for my ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm in need of a simple yet professional website with a black/white color scheme, incorporating my company's logo. Key Features: - Pages: Home, About Us, Services, Contact - Color Scheme: Black/White - Incorporate company logo into the design Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Previous experience with logo integration in website design - Strong understanding of user experience and responsive design principles I'm looking for a clean, modern design that's easy to navigate and showcases our brand effectively. If you have a good eye for minimalist design and can bring our vision to life, I'd love to hear from you.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา

  I'm looking for an Appointment Setter/Closer to assist in setting sales appointments with local and new businesses. Key Responsibilities: - Contacting potential prospects via provided communication channels. - Pitching our services and scheduling face-to-face meetings to discuss further. Ideal Candidate: - Previous experience in setting up sales appointments, ideally in technology sales. - Mid-level understanding of technology sales. - Excellent communication skills and a friendly, approachable demeanor. This is a commission-based role, so you'll earn a percentage of the revenue from each successful sale.

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced Flutter developer proficient in creating an e-commerce platform for both iOS and Android, as well as a website. This platform will offer a diverse range of offerings, requiring the ability to handle transactions for physical goods, digital products, and services. Key Skills Needed: - Exceptional knowledge of Flutter framework - Experience in developing e-commerce platforms - Ability to create a sleek, user-friendly interface - Experience in integrating APIs for payment processing - Proficiency in developing for both iOS and Android platforms Desire to deliver well-structured, fully functional, and optimised code is a must. Familiarity and ease with agile development methodology would be an advantage in this project. Preferably, potential freelancers...

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Home Swedish Massage Service 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a qualified massage therapist specializing in Swedish massage to provide massage. Key Requirements: - Proficiency in Swedish massage: The ideal candidate should be well-versed and experienced in Swedish massage techniques. - Excellen...experience for clients. - Punctuality and reliability: Timely arrival and commitment to appointments is crucial for client satisfaction. - Portable equipment: The therapist should have their own portable massage table and supplies for in-home sessions. - Discretion and respect: Respecting client privacy and maintaining a professional attitude at all times is a must. Experience with in-home massage services is a plus. Please provide details of your qualifications, relevant experience, and any certifications you hold in the field of m...

  $2 - $8 / hr
  พื้นที่
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  SEO Specialists Portfolio Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional web developer to create a full portfolio website for my SEO specialist business. Requirements: - A professional and clean website design that showcases our skills and experience. - The website must include an image gallery, contact form for potential clients to reach out, and a testimonials section. - Additionally, the website should have a section to showcase the work we have previously done, and options for visitors to donate. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in web development and design, especially in creating portfolio websites. - Knowledge of SEO and how to integrate it into the website. - Experience with creating contact forms and integrating them with email services. - Familiarity with creating and integrating i...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Dutch SEO Marketing Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...individual to craft a website for the Dutch community where I plan to launch an SEO marketing business. The primary function of this website will be to sell SEO marketing services. The site should be designed in a way that clients can easily request a quote online. Key Aspects: - Focus on SEO: The website should be optimized for SEO in order to attract organic traffic. - User-friendly: The site should be easy to navigate and understand, with a clear call-to-action for requesting a quote. - Payment Methods: The website needs to integrate credit card, bank transfer, and Ideal payment methods securely. Ideal Skills: - Proficiency in web development, particularly in e-commerce and service-based websites. - Experience in SEO optimization to ensure the site ranks well on sear...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Roofing Companies Lead Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking assistant for contact research, Lead Generator, Data entry for Roofing Companies contact phone & emails. Job Duties: Contact Phone Number Contact Info Email HR Manager Office Manager Sales Manager Field Manager 1. New Mexico 2. El Paso Texas (100 mile radius of city) -Locate all ...emails. Job Duties: Contact Phone Number Contact Info Email HR Manager Office Manager Sales Manager Field Manager 1. New Mexico 2. El Paso Texas (100 mile radius of city) -Locate all Roofing companies in the state of New Mexico & El Paso Texas. Find all companies within a 100 mile Radius of El Paso Texas/ West Texas Region. - Compile a list for me to email & offer property claim insurance services. Email & Phone compiled into a spreadsheet or what you see best fit for...

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...experienced web developer with SEO expertise to help us build and optimize a Dutch website for our products and services. - The primary purpose of this website is to facilitate the sale of our products/services. Therefore, it's essential that it's designed with an end goal of conversion in mind. - To ensure that our website is visible to a broader audience, comprehensive SEO is a must. The chosen freelancer should have experience in both content creation and SEO search optimization. - Our target audience for the website is not limited to a specific region; it includes local, national, and international customers. Consequently, the website and its SEO must be tailored to appeal to each of these audience segments. Ideal skills and experience for this job ...

  $418 (Avg Bid)
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...Features: - This will not be a restaurant aggregator website. It is for a single establishment serving an educational institution. - The website should have online ordering and payment capabilities to facilitate seamless transactions. Ideal Skills and Experience: - For this project, you should have experience in e-commerce platform development, preferably with a focus on food and beverage services. - Familiarity with online payment gateways is crucial. - You should also understand how to design an intuitive interface with a focus on user experience, considering the targeted users are college students and staff. - Some knowledge of the education sector would be an advantage, but not strictly necessary. The main objective is to create a functional, user-friendly site where...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced lead generation sp...will include: - Identifying potential leads (preferably from U.S., U.K.) and one on one communication to setup up meetings with the clients to discuss about the services. Ideal skills and experience for this project: - Previous lead generation experience, particularly within the technology industry. - Proficiency in email marketing. - Strong communication skills for one on one engagement. - A good understanding of tech businesses and their unique needs. Who are we: - We are Web Service providers. - We provide marketing tools and services such as e-commerce services to potential clients who need to setup their business across Web. - We also provide an end-to-end support in business development suc...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a dedicated professional to design and develop an e-commerce website for selling products online. The website should support payments via Credit/Debit cards. Key Requirements: • Expertise in e-commerce platform development • Experience in integrating Credit/Debit card payment methods • Can effectively manage a p...via Credit/Debit cards. Key Requirements: • Expertise in e-commerce platform development • Experience in integrating Credit/Debit card payment methods • Can effectively manage a project from conception to implementation Please note the types of products being sold are yet to be specified, however, the platform should be adaptable to host either physical goods, digital goods, or subscription services. Expertise in...

  $429 (Avg Bid)
  $429 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Fuel Delivery App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to have a fuel delivery app developed that will be available on both iOS and Android platforms. The app will cater to the following key functionalities: - User Registration: The application should have a seamless and secure user registration process. Though th...progress. - Payment Integration: Users should be able to pay for their fuel deliveries directly through the app. It should support a variety of payment methods and be secure. The ideal freelancer for this position should have experience in building cross-platform applications, particularly in the fuel delivery or similar industry. Proficiency in integrating payment gateways and location-based services is desired. Please have experience in designing user-friendly interfaces and ensuring that user data is ha...

  $10617 (Avg Bid)
  $10617 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled website designer to create an e-commerce website specifically designed for selling physical products. Key Requirements: - The website must be eye-catching, user-friendly, and should efficiently display the products we are selling. - Fre...designed for selling physical products. Key Requirements: - The website must be eye-catching, user-friendly, and should efficiently display the products we are selling. - Freelancers with a strong understanding of e-commerce design principles will be preferred. - Experience in designing e-commerce websites selling physical products is mandatory. Website Structure: - Home page - About us page - Services page - Product display/categorization I'm looking forward to your innovative ideas and design skills to make this ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  AI-Driven Personal Branding Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experience in AI integration, web development, and creating user-friendly interfaces. Responsibilities: Develop a responsive web platform with a user-friendly interface. Integrate AI algorithms for personalized branding strategies and content suggestions. Implement features for content creation, scheduling, and social media optimization. Develop an analytics dashboard for tracking user engagement and content performance. Ensure robust data security and privacy measures. Provide ongoing support and maintenance post-launch. Requirements: Proven experience in web development (HTML, CSS, JavaScript, React, or similar frameworks). Strong understanding of AI and machine learning (TensorFlow, PyTorch, or similar). Experience with API integration and cloud services...

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  NOC and Support Team 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello im a Webhoster, Server PRovider in Germany indeed a small one but our Customer need 24/7 Support also i need internaly support to deploy services, maintain services and more. you and your team should take care about my Monitoring services -PRTG An - Zabbix Maintain my - Hyper -V Server - Proxmox Cluster Also support my Customers via Ticket System(ZAMMAD) Via Chat and be there for me in any issue i nedd knowledge in this toppics - LInux - Windows - Databases - Security - Certificates - Proxy /Ngnix / Websietcoding - All range of Windows and Windows Servers Thank you

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hi Top Tier Resume Services, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...develop and maint tools for extracting data from web pages and have proven ability to use and configure major data collection services such as Smartproxy, Bright Data, and virtual browsers. Responsibilities: Development and maintenance of web applications dedicated to online data collection Versioning and archiving on Github Deployment on servers via CI/CD Collaboration to design and implement new features Troubleshooting and performance optimization Requirements: In-depth knowledge of at least one language used for scraping: NodeJs, Python, etc. Specific frameworks and libraries for data collection (e.g., Puppeteer for Node.js) Knowledge of relational and non-relational DBMS (e.g., MySQL, MongoDB) Experience with API integration and external services Stro...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  TikTok Ad for Client Inquiries 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...displayed on both the TikTok app and website, and should aim to attract potential clients across all age groups. Key Tasks: - Design and implement a TikTok ad campaign that aligns with my goal of gaining new client inquiries. - Create engaging video content that can attract and retain the attention of all age groups. - Optimize the ad to drive traffic and encourage viewers to make inquiries about my services. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with TikTok ad campaigns and a strong understanding of the platform's unique advertising opportunities. - Creative video production skills, with a track record of creating engaging content for a diverse audience. - Experience in customer acquisition and lead generation through digital marketing. - Ability to analyze ad ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced UK Trademark Attorney to assist me with fixing a refusal on my application. The refusal was due to the use of the term 'online retail services' under class 35 (a term I used in my application for the same mark in Australia, gaining registration without objection through their internet portal),. I need help to respond by amending the application to narrow the scope to get it approved. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in UK trademark law and appeals - Strong understanding of distinctive and generic terms in trademarks - Ability to amend applications effectively - Familiarity with the UK trademark registration process.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Car Insurance Portal Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...insurance policies. Therefore, prior experience in developing insurance systems, particularly car insurance, will be beneficial. - Third-party Integration: While not mandatory, experience in integrating third-party services, particularly for vehicle information validation, would be an added advantage. Ideal candidates should have: - Previous experience in developing insurance portals, especially in the car insurance sector. - Strong skills in user management systems and policy handling. - Knowledge of integrating third-party services, specifically vehicle information validation services. The successful candidate will need to work closely with me to ensure that the portal meets all specifications. Please include any relevant past projects in your bid. Attached is ...

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  I am on a quest to find a skilled graphic designer to craft an original logo for my IT business, ArvionTech. We specialize in providing AI and cloud services. I would like the logo to : - Incorporate a captivating lettermark of the name "Arvi". - Intuitively integrate graphics that represent AI and cloud services. - Lean on an orange color scheme for the design. Experience in digital tech or IT logo design would be beneficial but is not an absolute requirement. Please present relevant work samples in your bid.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Travel agency ecommerce solution with mobile app integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an all-in-one ecommerce platform for my travel agency. In addition to a robust website, I'd like Android and iOS apps to be developed as well. Key Features: - Booking Management: The system should allow for hassle-free booking of various travel services and packages, Air Ticketing/Reservation, World Wide Hotel Booking, World Wide Tour & Holiday, World Wide Rent a Car, World Wide Tour and Adventure. -Cruises Ship Service International Driving License Services. -Desert Safari Service. - Payment Gateway Integration: Seamless, secure payment processing is a must. - Inventory Management: The system should handle inventory tracking, ensuring accurate availability information. - Visa Service: I'd like the system to include a visa service feature ...

  $586 (Avg Bid)
  $586 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Expert Frontend Developer Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Project We are seeking an expert frontend developer to join our current team and work on an ongoing large-scale complex project. The responsibilities will include creating a complete UI using , React.js, Tailwind CSS, and ShaCDN components. Key Responsibilities: - Develop and maintain UI components using , React.js, Tailwind CSS, and ShaCDN. - Ensure seamless integration with backend services using Axios. - Implement robust authentication and route protection mechanisms. - Write clean, efficient, and performance-optimized code in Next.js. - Develop and maintain unit tests to ensure code quality. - Implement drag-and-drop functionalities for a builder interface within the application. - Work with datatables to ensure smooth and responsive performance. - Collaborate effectively w...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  30 Medical Tourism contents Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website offers. This content should be well-researched, informative, and written in a way that is accessible to a wide audience. - Destination Guides: I would also like to include destination guides on the website. The purpose of these guides is to inform potential medical tourists about the top destinations for medical tourism, and to provide them with valuable information about the facilities, services, and attractions available in these areas. - Offers and Promotions: Additionally, I'm looking for content that can be used to promote the various offers and promotions that we have available on the site. Ideal Candidate: - Proficient in medical writing: The ideal candidate should have experience writing about medical procedures and medical tourism. Knowledge of the medic...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  GCP CI/CD, Logging, and HTTPS Implementation -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) using GitHub Actions, set up logging for each service, and configure an HTTPS domain for our web application hosted on Google Cloud Platform (GCP). The ideal candidate should have extensive experience with GCP, CI/CD pipelines, and HTTPS configuration. Scope of Work: 1. CI/CD Implementation: - Set up a CI/CD pipeline using GitHub Actions for automated testing, building, and deployment of both frontend and backend applications. - Integrate the pipeline with our GCP infrastructure, including Compute Engine, Cloud SQL, and Cloud Storage. 2. Logging Setup: - Configure logging for all services: -- Frontend (Nginx, ): Log HTTP requests, errors, and application logs. -- Backend (Gunicorn, Django): Log application errors...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for a knowledgeable telemarketer to aid in driving sales conversions for my services through telephone calls. Key Responsibilities: - To contact potential clients through telephone calls - Promote our services and convert leads into sales Ideal Candidate: - Exceptional telephone communication skills - Proven experience in sales conversion through telemarketing - Strong understanding of the services industry Your primary objective will be sales conversion, and I'll provide detailed information about the services you'll be promoting. Looking forward to your bids.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  With a permanent wish to improve our client services, we made it simpler. ​We are offering full account management for hosts. We need customer support specialists who can handle administrative tasks and account management (for hosts). The position is defined as Property Manager. The requirements for the applicant include strong attention to detail, a college degree, access to email and knowledge of the use a device (computer or phone), and basic software tools (Microsoft Office - Word & Excel). We need fast, accurate and specialized members. It is mandatory to pass a short trial test / finish a task, that could last between 2-4 hours, with the possibility of extension to up to 1 week, if the candidate is involved in other projects, or not available to start

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  ...advertising materials. Key Responsibilities: - Social Media Graphics: Crafting engaging visuals that will entice my audience on social platforms. - Print Materials: Designing a range of print materials, such as flyers, posters, and banners, that are not only visually appealing but also impactful in grabbing attention. - Digital Advertisements: Creating captivating web banners and email templates that will help in promoting my brand and services. Ideal Candidate: - Proven experience in marketing and advertising graphic design, with a diverse portfolio. - Ability to understand and creatively interpret brand identity in a compelling way. - Proficiency in Adobe Creative Suite or other relevant design tools. - Strong communication skills and ability to work collaboratively t...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Numerology Prediction Booking Landing Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web designer/developer to create a professional and corporate landing page for my numerology prediction booking service. The landing page should be designed to collect the following information from users:- - Name and date of birth - Email address - Phone number - Place of birth The page should be integrated with payment gateways to accept: - Credit card - Bank transfer - UPI I envision a landing page that strongly reflects the professional and corporate nature of my services. It should be clean, modern, and easy to navigate, ensuring a positive user experience. The ideal applicant would have experience in: - Web design and development, particularly landing pages. - Payment gateway integration. - UX/UI design for a corporate audience....

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Fitness Directory Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...fitness directory website that targets to showcase fitness instructors profile, studios, retreats, fitness trainings (and more categories) from all over the world. Visitors will be able to add their own information based on different categories if they claim to be a fitness related person. This site will not be an e-commerce platform but will be more focused on providing information about my services and industry insights. For this project, I require a skilled and experienced developer or team who can create a visually appealing and functional website with the following key features: - Blog section: I'd like to be able to regularly update the site with articles, news, and other written content. The blog should be easy to navigate and share. - Contact form: The website mus...

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  151 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced accountant to handle a range of accounting needs for my business. The main responsibilities will include: - Bookkeeping: Ensuring accurate and up-to-date financial records. - Tax Preparation: Handling all tax-related matters to ensure compliance wi...with experience in bookkeeping, tax preparation, and financial analysis. It's important that the accountant is detail-oriented and has a good understanding of accounting principles. I don't have specific requirements regarding the software that will be used. As long as you can perform the necessary tasks efficiently, you can use any accounting software you're comfortable with. The accounting services will be needed on a yearly basis. A commitment to meeting deadlines and providing h...

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Comprehensive Brand Scaling Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...operations. **Key Features & Services**: - **E-commerce Integration**: The platform should seamlessly integrate with popular e-commerce platforms to facilitate transactions and boost sales. - **Digital Marketing Services**: The platform should offer a range of digital marketing tools and services to enhance brand visibility and attract potential customers. - **Analytics and Reporting**: Incorporating a comprehensive analytics and reporting system will help brands track their progress, identify areas of improvement, and make data-driven decisions. **Target Audience**: The primary beneficiaries of this platform will be small, medium, and large enterprises. It should cater to a wide range of businesses, ensuring scalability and flexibility in terms of services...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  ...resources to aid in self-study. Actualizing this feature will require someone with a knack for organization and accessibility. 3. **Testimonials and Success Stories**: To build trust with potential clients, the integration of personal testimonials from successful students will be essential. The ability to present them professionally and elegantly will be crucial. 4.** Admission counselling help services** : To help students navigate through the counselling process easily and help them getting the best college as per their rank. The style should echo professionalism and elegance. The layout should not only be visually pleasing but also user-friendly in navigating the vast amounts of informational content we provide. A candidate with experience in UI/UX design and a keen sense fo...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...for a skilled Python and Django developer to help build user-friendly web applications and create robust APIs for my project. Key Tasks: - Building Web Applications: The developer will be responsible for developing responsive and visually appealing web applications. - Creating APIs: The project involves developing APIs to facilitate easy integration with third-party services. Key Features: - Data Visualization: The web applications will need to incorporate data visualization functionalities to help users understand complex data. - Integration with Third-Party Services: The APIs will be designed to seamlessly interact with other services. Ideal Candidate: - Proficient in Python and Django. - Experience in developing web applicat...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน web services ชั้นนำ