ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,741 web updating data entry data conversion based งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  The description of the work will be discussed with you in private chat.

  $620 (Avg Bid)
  $620 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  updating a margento 2 website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Update categories Install IWD one page checkout Change theme colour Change logo

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Updating old brochure 4 วัน left

  I have a old brochure that needs to be updated and a few changes. I have 4 attachments one is what is the front and back of what I need to have edited and the last two attachments is the PDF file of the brochure to help you edit the original.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล
  Updating My site. 4 วัน left

  Hi, developers. I have an ongoing Angular& Laravel Project. Angular version is 6. I need to change many parts of this project. If you pass in this project, then you will get more ones. It is better to include your past works. To find a expert, I will test freelancer simply. Happy bid.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I have a template job that needs to be completed 1 to 2 times every week. Each job is the same just with a different background image and new text. You need to complete a image search (provide a few options to choose between) on a website like shutterstock.com. Once the image is approved (i pay for the image not you), you then apply the image and new text across 10 different 1 page indesign templ...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Wordpress updating failed after latest update 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  After the latest Wordpress update we are not able to update pages, it always says "Failed to update". Also, need help with the Google Maps API Key.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Website updating หมดเขตแล้ว left

  Small investment company. I need the website to look a bit more "professional", as well as include some portfolio company images/names, etc on a second page. No copy, just formatting and adding pictures I already have. It is currently a single page website.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  74 การประมูล
  updating vector drawings to new colour and logo หมดเขตแล้ว left

  I have 2 trucks and 9 bins that are currently green and need to be changed to red and current logos changed out for a multilayered logo thats usable from the internet website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] front page with butterfly top RHS. All design and AI files created already. You may need to on some hook lift bins delete some lines but nothing really hard to do. This should be a 1-2 hour quick eas...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Help with updating and integrating 2 websites into 1 หมดเขตแล้ว left

  I am a Fashion stylist and work in the Fashion Industry. I have 2 websites (1 wix 1 wordpress) that I would like to integrate into 1 and incorporate my affiliate marketing app into the website (Wordpress) . My Wix website is a used for blogging. I need to transfer all the blogs from my Wix website into my Wordpress website, add new pages and link my affiliate programs. The main website I would l...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Developer for updating Site หมดเขตแล้ว left

  .net developer for this task Page Speed Optimization Title tag Optimization Meta description tag optimization Meta keywords tag Optimization Alt Image Optimization Google analytics code upload Google Webmaster code upload [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Page uplaod [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Page uplaod

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business using woocommerce theme. the website should be fully responsive for all devices -computer, laptop, tablet and mobile phone.

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล
  Help updating Business Plan -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I have a IT Management Business Plan that i would like to update and would like some assistance in doing so. Hoping to work alongside a professional who is experienced in this industry and is experienced in writing.

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Odoo 11 Troubleshoot after updating python. หมดเขตแล้ว left

  Please only apply for this job if you understand Odoo 11. Here is a record of exactly what was done before the issue occured. The problem is the website themes don't load properly now. ubuntu@ip-172-31-37-189:~$ sudo pip install geojson The directory '/home/ubuntu/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please che...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  PDO for reading updating of MS Access DB in php หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone who can give advice and support in solving problems that I am facing while building using PDO for reading updating of MS Access DB in php.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Updating support patches and upgrades หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for support for a German Magento 1.7.0.2. Shop. Updating support patches, upgrades and possibly migration to Magento 2. Our turnover is rather low and the costs should not be too high. I am looking forward to your offer.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Updating existing Financial Model หมดเขตแล้ว left

  Updating existing Financial Model

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  i need some one to update my training matrix where need to add graph for each equipment so we can see summery of which equipment in month where we did well total number of student trained and total equipment for each equipment. also need adding tabs with location which can be monitor pending training. I got spreadsheet with location need to pull graph for each equipment. Like how many people bee...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Have a look at the above video, the error is clearly explained, the cart page once an items cart qty is changed throws an error "[ ]" I want that to not be the case and the cart qty should be changed as per the provided number. Please quote your best price along with the time needed to complete this project for me. Thank You!

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Updating existing site หมดเขตแล้ว left

  Need to update existing site with some content and images, i provide all materials.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  Looking for laravel developer for updating an existing web application. Successful candidate will be offered to do next phase of development.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  We have a small to project to update search project written in Java and based on OpenStreetMaps and Elasticsearch. There is a javascript web component that also needs updating to support Java search system. Project utilizes Postgresql, mySQL, php, Java and Javascript and runs on Ubuntu 16.04 LTS. Please bid and mention that you are Excited to Start

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Advice on updating Ruby on Rails website หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone to help me update (a simple text and image) on a Ruby on Rails website.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  i have a firebase database. I want this to be displayed as a table into a Google spreadsheet on real time

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Updating an existing script หมดเขตแล้ว left

  i want to add some updates on an existing licensing system PHP script, contact me for more info

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Webpage needs updating and offline SEO หมดเขตแล้ว left

  PLEASE READ FIRST! existing webpage needs updating, pictures and text provided incl. off line seo looking for fast efficient work, ENGLISH in word and script must have references backlink to 2 other webpages contact person must also be the developer

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Existing webpage needs updating หมดเขตแล้ว left

  existing webpage needs updating, pictures and text provided incl. off line seo looking for fast efficient work, english in word and script must have references backlink to 2 other webpages contact person must also be the developer

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Updating wordpress หมดเขตแล้ว left

  Updating wordpress and fix errors on website

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I dont have time to edit the site

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...using the external xml file data. What I need to do is for the chart to update automatically (without the chart page refreshing) at a set interval (every 10 seconds). So if the data in the external xml file changes, the chart will display the updated data. I think the best way to do this is through an ajax query to get the data from xml file at regular

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  i need some one to update my training matrix where need to add graph for each equipment so we can see summery of which equipment in month where we did well total number of student trained and total equipment for each equipment. also need adding tabs with location which can be monitor pending training.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  AMP errors after updating plugin & wordpress Five หมดเขตแล้ว left

  Greetings, A freelancer created AMP pages for our site but as i updated wordpress to 5.0v and updated AMP plugin, then all his work vanished... Need someone to fix it. Thanks.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  AMP errors after updating plugin & wordpress 5 หมดเขตแล้ว left

  Greetings, A freelancer created AMP pages for our site but as i updated wordpress to 5.0v and updated AMP plugin, then all his work vanished... Need someone to fix it. Thanks.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have a Prestashop store issue on add to cart from ipad. I need to refresh the page to see the contents of the Ajax cart. When i add to cart, then click on Continue Shopping but cart is empty until i refresh the page (F5). I only will pay you when issue will fixed and client tested that works well. Prestashop version: 1.6.1.7

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Updating a Ringtone app หมดเขตแล้ว left

  I have a buggy ringtone app: Tasks: > Writing permission problem in many android versions, the app crashes when trying to change ringtone. > the app stops playing audios after 6-8 plays > Some user interface improvements

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I have a Prestashop store issue on add to cart from ipad. I need to refresh the page to see the contents of the Ajax cart. When i add to cart, then click on Continue Shopping but cart is empty until i update page (F5). I only will pay you when issue will fixed and client tested that works well. Prestashop version: 1.6.1.7

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Updating an existing site หมดเขตแล้ว left

  You have to be a wordpress guru to work on this project with 3 key aspects 1) security of the site 2) site should be made faster 3) advertisement revenue I will share a description with the right bidders if you can prove it to us that you can get the requirements done, there are 4 stages to this project, with the stage 2,3 and 4 being bigger ones - so they are seperated will pay 10% of the cost ...

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  webpage needs updating หมดเขตแล้ว left

  existing webpage needs updating, pictures and text provided incl. off line seo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] looking for fast efficient work, english in word and script must have references

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Copywriting website & updating LinkedIN profile หมดเขตแล้ว left

  Dear Freelancer, we are a startup and would need content well written for our website and our LinkedIN profile. Both assets have been created in a raw version and they need content now with test and images. The website has a readily installed template to use. I would expect the freelancer to interview me on the type of business, philosophy etc to then formulate the content accordingly. Know...

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...under. For example domains related to Engineering will fall under a section labeled Energy. We will also have a news page, social icons, and a contact section. 3.) Self Updating - Related news to the domain name industry should be displayed and updated automatically as bloggers, news outlets or industry experts create new content. 4.) Admin Portal

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I updated the Kirki plugin on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and got a fatal error. Though I was able to get the site restored, the styling is mostly one

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  86 การประมูล
  Trophy icon Updating transparent logos on PDFs หมดเขตแล้ว left

  I have some old files that have a transparent logo put on them. I also have some new files without a transparent logo on it. What I need done: I want to put on a transparent logo on the new files (using the same level of transparency and sizing as the old files. The wording "Powered By" needs to be removed too so it appears EXACTLY the same as the logo on the old files. OLD FILES ARE...

  $7 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Updating and Changing HTML Theam หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We want to customize this theam or othere than to be suitable to our subject Our logo have Dark Blue and we need to have clean and light we need to have from it 3 : -1 Volunteer Control -2 Volunteer Admin 3- System Admin No Implementation just Preparing the them to be suitable for us to include all our functions

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I need update my WordPress website as the branded professional website and need Android ios app for this website to run in mobile phones

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  wordpress website updating and add products หมดเขตแล้ว left

  i am looking a website designer for my WordPress website updating and add products

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  Hi Need to install Wordpress them , and updating all categories and products and images. Must be quality work.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Updating floor plans หมดเขตแล้ว left

  We are in the QSR / retail space, building & operating a number of franchises in Australia. We need to ensure that the floor plans are up to date. Once an initiative / concession has been implemented, we need to reflect this on the drawings for every store. This position is for an AutoCAD practitioner to come to the office once a week (up to 6 hours), get briefed by the Manager and download ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Updating a CAD Drawing หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have a CAD drawing and would like to do the changes (attached). 1. There is a room need to be enlarged by moving the walls outward by 18" as in the (changes) file attached. 2. There is an electric socket need to be added as in the (changes) file attached. 3. There is a shelving unit need to be removed as in the (changes) file attached.. Reposition the shelving unit to be central...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล