ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 webrtc java งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เว็บใช้ Laravel ในการพัฒนา แต่ส่วนที่แก้ไขจะเกี่ยวข้องกับ HTML CSS และ JAVA ครับ มี 2 ข้อ 1. ในส่วนของ “Explore the right boat for you” แก้ไข text ที่ซ้อนกันเองและซ้อนกับปุ่ม (ลองเลือกเรือรุ่นอื่นๆ ดู) 2. ตอนกดเปลี่ยนรุ่นเรือ รูปรุ่นเรือที่เลือกก่อนหน้าจะขึ้นมาก่อน พอหยุดถึงจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ อยากให้ตอนที่ขยับเข้ามาเป็นรุ่นเรือรุ่นใหม่เลยครับ ติดต่อที่ไลน์ไอดี paramathone เสนอราคาและระยะเวลาได้เลยครับ

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้โดยใช้ Java

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...ด้วย Agile ตัวจริง - อยากทำงานกับ guru ตัวจริงในการทำ automated test และ TDD - อยากเรียนรู้ technology ใหม่ๆ ที่ full stack developers ต้องทำได้ - อยากทำงานแบบ work from home ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแน่วแน่ในการช่วยพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี เราต้องการเป็นศูนย์รวม โค้ช และ คอร์สอบรม

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a BIRT Developer with a strong background in Java, MongoDB, and front-end frameworks. The main task is to integrate BIRT into our product and customize reports. Key Responsibilities: - Integrate BIRT into our system - Customize more than 20 reports - Develop report features including: - Chart visualizations - Data filtering and sorting - Interactive drill-down Ideal Skills and Experience: - Proven experience in BIRT report development - Proficiency in Java and MongoDB - Strong knowledge of front-end frameworks like Angular or React - Ability to work on multiple reports simultaneously - Attention to detail and problem-solving skills. AI-generated proposals will not be considered. Please provide relevant experience in your proposal.

  $824 (Avg Bid)
  $824 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  AI-Driven Mortgage Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Functionalities: The platform should automate the mortgage broking process, ensure efficient data extraction, and manage applicant information in a streamlined manner. - Technology Stack: Your proficiency in Java, Node.js, and RESTful API development would be essential for this project. Experience with React.js would also be a significant advantage. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in AI-driven platform development and mortgage industry knowledge is a plus. - Strong understanding of backend development, API creation, and database management. - Proficiency in Java, Node.js, and RESTful API. - Familiarity with React.js is an added advantage. - Ability to work collaboratively and meet project deadlines. If you possess these skills and are excited about ...

  $2472 (Avg Bid)
  $2472 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Android App Enhancements in Java 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing Android app developed in Java; I need a new feature added to it. Key Requirements: - Existing code is in Java, so the new feature should be compatible with the current codebase. - You should be proficient in Android app development and Java. Please note: - You need to have experience in adding new features to existing Android apps. - The project should be completed within a month.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  US timezone Core Java/Selenium/BDD Expert for Jenkins 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an individual freelancer, I am in need of a professional who has a deep understanding and extensive experience with core Java, Selenium, and BDD, as well as a strong knowledge of Jenkins. My expectations are high and I'm looking for an expert in the following areas: - Core Java: You should be more than proficient in this programming language. An expert level of experience is necessary. - Selenium: You must have a strong background in using Selenium for test automation. Practical experience is vital. - BDD: Competence in Behaviour Driven Development is a key requirement. Your knowledge should be substantial. - Jenkins: You should be highly knowledgeable in Jenkins and have a proven track record of using it effectively in projects. Successful freelancers should includ...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Java developer who can help decode my existing projects and modify them according to my needs. This is a two-fold task involving: 1. Bug Fixes: I require someone with a keen eye to locate and resolve any lurking bugs which may affect the optimal performance of my projects. 2. Adding New Features: Besides just tweaking what's already there, I also aim to introduce new features. The exact requirements will be provided upon project awarding. The bulk of the attention, in this case, is required for the functional operations of the project, thus I'm seeking a developer who excels in managing and improving the functionality of various system operations. When submitting your applications, please include your past experience in simi...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Configuracion de twilio en produccion desde java SE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Compre un numero de twilio para enviar mensajes hacia whatsapp, necesito que este sea configurado con todos los pasos necesarios. De igual forma si hay mejor servicio que este y mas economico me encantaria escucharte

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  SDET Trainer in Pune 6 วัน left

  We're Hiring! Join Our Team as an SDET Trainer in Pune! Are you passionate about Software Development and Testing? Do you have expertise in Selenium with both Python and Java? We have an exciting opportunity for you! Position: SDET Trainer Location: Pune, India (Relocation and accommodation are not provided) Salary: Up to 1 Lakh per month Program Details: Project Duration: 40 days Training Type: Technical Module Name: Testing Audience Level: Fresher Training Location: Offline in Pune Training Dates: 1st or 2nd week of August What We’re Looking For: Proficiency in Selenium with Python and Java In-depth knowledge of testing methodologies Strong communication and presentation skills Ability to engage and mentor fresh graduates Must be based in Pune As an SDET T...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Senior Java Developer for Solana RESTful APIs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned Java developer with a deep understanding of Solana blockchain to create RESTful APIs. Key Requirements: - Expertise in Java programming is a must. - Extensive experience with Solana blockchain is required. - Proficiency in creating RESTful APIs is a necessity. Your responsibilities will include: - Developing and implementing high-quality and scalable RESTful APIs on Solana. - Ensuring that the APIs are secure, reliable, and efficient. - Collaborating with other team members to integrate the APIs into our existing systems. Ideally, you should have: - Proven experience in creating RESTful APIs, preferably in the blockchain space. - A strong understanding of Solana and its transaction mechanisms. - Good communication skills and the ability to work ...

  $1160 (Avg Bid)
  $1160 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  ...login using their personal credentials. - Match Scheduling and Notification: The system should handle match scheduling and send notifications to users regarding the same. - Leaderboards and Rankings: A live, comprehensive leaderboard comprising player rankings has to be maintained and updated regularly. If you have creative prowess, proficiency in Android app development landscape including Java, Kotlin, Android SDK & NDK, and have prior experience in gaming application development, you could be the perfect candidate for this task. Proven experience with the integration of data-heavy features is a significant plus. The objective is to craft an interactive, user-friendly, and robust performance-driven gaming app. Thus, a firm understanding of modern UI/UX principles is cri...

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am looking for a developer to build a Java Spring Boot API for a web application targeted at the general public. I need someone to write the API for me. The application will have the following key features: - User Authentication and Authorization: The application should allow users to create accounts, log in securely, and manage their personal data. - Real-Time Data Processing: The API needs to handle data updates in real-time and ensure that users are provided with current information. The ideal candidate should have: - Proficiency in Java and Spring Boot: Demonstrated experience building robust, scalable APIs using Java Spring Boot. - Strong understanding of user authentication and authorization protocols. - Prior experience integrating payment gateways into w...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  40 คำเสนอราคา
  Data Science Manager for Finance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...planning and execution to meet business objectives - Experience implementing open-source ML libraries (Tensorflow, XGBoost, LightGBM, etc) - Experience with deployment, continuous integration, continuous delivery, and continuous training of machine learning models - Experience in model building tools like Maven, Gradle, Jenkins. - Experience with coding in programming languages including Python, Java, Scala, Spark - Experience using cloud infrastructure such as GCP, AWS, Azure - Experience developing custom models based on in-depth understanding of underlying data, data structures, and business problems to ensure analytics deliverables meet stakeholders need - Experience developing state of the art algorithms using machine learning, statistical and optimization methods to ...

  $1140 (Avg Bid)
  $1140 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Java IT Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Java developer to help with a software development project. The primary goal of this software is to automate tasks. Ideal Skills: - Proficient in Java programming - Experience in software development - Familiarity with task automation The project will entail: - Developing a software in Java - Ensuring the software is able to automate tasks efficiently Please provide examples of previous work and let me know about your experience with task automation. Thank you!

  $42 / hr (Avg Bid)
  $42 / hr การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา
  login Form (Front end) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Imagine logging into a website or app. That form you fill out with your username/email, password, and maybe a checkbox to remember you? That's the login form. It's like the door to your online world, simple and essential. This form is created with the help of HTML, CSS and Java Script with the validation.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I require an expert Java developer to build an evaluation sheet for my project. The primary goal of this evaluation sheet is to be used for evaluation and competency measurement. I would like to create a .exe page using Java that allows me to compare data from SQL database with the values stored in the sheet. There will be two function for this sheet, first one is get data function which will allow the sheet to take data from SQL data base (just have a blank space so I can add the codes later on) and fill the blank. The other function is to compare data and values from the SQL database to the ones stored in the Java sheet and have a ✅ or ❌ next to it. Basically, the whole thing is going to be used for evaluation. The data that will be built in and used for comparison w...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  2 features to add to unity game + server files -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer that knows Java script + unity C# i have an online Unity soccer 1 vs 1 game we need to add 2 new features. Firstly, you will implement the animation of electrifying the opponent, causing them to freeze for a specified duration. This feature will be seamlessly integrated into the gameplay and synchronized with the server-side Java script for online multiplayer functionality. Secondly, you will create the animation of lifting and releasing the opponent within the game environment. This interactive feature will add an exciting element to the gameplay experience, enhancing player engagement. Thirdly, You will need to fix small animation in the server so it will work in unity. Please check and let me know the 2 features must be synced between the UNITY & th...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Java project 6 วัน left

  title : airline managment system using java swing and mysql in netbeans ide

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Java/Springboot Kafka Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a Java/Springboot AWS Kafka Developer to build a new application with a strong focus on performance, user interface design, and security. Key Responsibilities: - Develop a new application using Java/Springboot and Kafka - Ensure the application is high-performing and responsive - Create an intuitive and visually appealing user interface - Implement robust security measures throughout the application Ideal candidate: - Proficiency in Java, Springboot, Kafka - Previous experience in building new applications - Strong understanding of performance optimization techniques - Able to create modern and user-friendly interfaces - Familiar with best practices in application security Please include relevant samples of your work in your proposal.

  $1583 (Avg Bid)
  $1583 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Movie Matching Algorithm in Java 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer who can create a custom matching algorithm in Java. The primary goal of this exercise is to maximize the accuracy of the matches between the database of movies and the provider feed. Key Responsibilities: - Develop a matching algorithm that can accurately pair availability information from the provider feed with the internal movie database - Ensure the algorithm is optimized for accuracy, as per the project goals Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Java programming - Prior experience in developing matching algorithms is a plus - Ability to understand and work with large databases efficiently - Good problem-solving skills and attention to detail Please note that how unmatched movies should be handled will be discuss...

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Shift Rostering Bug-Fix & Enhancement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...address bugs and improve the functionality of my shift rostering system, built on Java springboot. Key tasks and requirements: - Fixing shift allocation errors: Despite the system being in place, it frequently misallocates shifts. - Correcting time calculation issues: The system inconsistently calculates hours which has led to discrepancies in payroll. - Improving shift pattern consistency: The current system sometimes assigns shifts that don't align with the pre-determined patterns. Desired enhancement: - Introduce automated shift allocation. This would not only save time but also reduce the likelihood of human errors. Your profile: - Proven experience with Optaplanner is a must. - Strong understanding of Java springboot. - Ability to comprehend and work with limi...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Java Developer for Internal System 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a highly skilled Java developer to create a solution for our internal system. The primary function of the system will be modifying workflows. Requirements: - It is important that the developer can work efficiently to understand the existing code base and make necessary modifications or enhancements. Skills: - Proficiency in Java - Experience with case management systems - Strong problem-solving skills - Ability to work with existing code bases If you are a Java developer with relevant experience and skills, I look forward to discussing this project with you.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I am in need of a software that can extract product names and prices from specific Swiss eCommerce and Su...must: - Be capable of extracting product data, specifically, product names and their respective prices. - Ensure that the extracted data is accurate and up-to-date - Weekly update showing changes vs week before - Save data in CSV Freelancers with a strong background in web scraping, eCommerce and data mining will be ideal for this project. Proficiency in programming languages such as Python or Java and experience with tools such as BeautifulSoup, Scrapy, or other similar technologies is a must. It's also important that you understand the structure of eCommerce websites. Please be sure to share your past experiences with web scraping, particularly from eCommerce website...

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  SDET Trainer in Pune 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're Hiring! Join Our Team as an SDET Trainer in Pune! Are you passionate about Software Development and Testing? Do you have expertise in Selenium with both Python and Java? We have an exciting opportunity for you! Position: SDET Trainer Location: Pune, India (Relocation and accommodation are not provided) Salary: Up to 1 Lakh per month Program Details: Project Duration: 40 days Training Type: Technical Module Name: Testing Audience Level: Fresher Training Location: Offline in Pune Training Dates: 1st or 2nd week of August What We’re Looking For: Proficiency in Selenium with Python and Java In-depth knowledge of testing methodologies Strong communication and presentation skills Ability to engage and mentor fresh graduates Must be based in Pune As an SDET T...

  $1099 (Avg Bid)
  $1099 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We invite professional Java developers to participate in an exciting research study on the impact of AI code assistants like GitHub Copilot on security programming tasks. Study Overview: Objective: Evaluate the trustworthiness of AI tools in implementing security programming tasks. Method: Participants will complete online coding challenges. Half will use GitHub Copilot, while the other half will not. Programming sessions will be recorded for analysis. Duration: Approximately 3 hours, including breaks. Compensation: $100 AUD upon successful completion. Participant Requirements: Professional Java developers. Available for a 3-hour session during the last two weeks of July 2024. Slots Available: 4 developers More details will be provided to selected applicants. If you'...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Urgent Java Developer for Web Enhancements 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing web system that requires immediate modifications and enhancements. I'm looking for a proficient Java Developer to take on this urgent task. Key Tasks: - Implementing functionality enhancements in the current system - Ensuring all modifications are seamless and maintain the system's integrity Ideal Skills and Experience: - Proficient in Java programming - Experienced in web development - Capable of implementing system enhancements without compromising system efficiency - Proven track record of delivering quality work under tight deadlines This project needs to be completed ASAP, so prompt and reliable communication is crucial. If you think you're up for the challenge, I'd love to hear from you.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  We invite professional Java developers to participate in an exciting research study on the impact of AI code assistants like GitHub Copilot on security programming tasks. Study Overview: Objective: Evaluate the trustworthiness of AI tools in implementing security programming tasks. Method: Participants will complete online coding challenges. Half will use GitHub Copilot, while the other half will not. Programming sessions will be recorded for analysis. Duration: Approximately 3 hours, including breaks. Compensation: $100 AUD upon successful completion. Participant Requirements: Professional Java developers. Available for a 3-hour session during the last two weeks of July 2024. Slots Available: 4 developers More details will be provided to selected applicants. If you'...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I require an individual developer with Java Android app experience to help with some changes in my code. The project will involve addressing the following: - **Bug Fixing:** The app has some functional errors that need to be identified and corrected. - **Feature Enhancement:** I would like to discuss potential new features to be added to the app, such as payment gateway integration, push notifications, or social media sharing. The ideal candidate for this project is a Java Android app developer with prior experience in bug fixing and feature enhancement. Please provide details of your previous work in your bid.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Google Cloud Platform Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a Google Cloud Platform expert to assist me with various services on the platform. Key Responsibilities: - Assist with setting up and managing Cloud Storage, Cloud Build, Cloud Engine, and Cloud SQL - Support in application development and deployment on Google Cloud - Help in moving multiple apps to Google Cloud I have a preference for using PHP for the application developme...application development. Ideal skills and experience for this job include: - Extensive experience in Google Cloud Platform - Proficiency in Cloud Storage, Cloud Build, Cloud Engine, and Cloud SQL - Strong understanding of application development and deployment - Previous experience in moving applications to Google Cloud - Proficient in PHP and ideally having a good grasp of Node.js, Python and ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  US timezone Java 8 API automation & Web Automation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient Java developer with a comprehensive understanding of Selenium, BDD, and API automation, specifically using HTTPClient. The project will primarily involve: - **Developing New Features:** Your Java 8 expertise will be key in this aspect. - **Selenium Utilization:** Extensive use of Selenium is expected, particularly in: - Web Browser Automation - Automated Regression Testing - API Automation using HTTPClient The project will also involve Jenkins and BDD, so prior experience with these technologies is highly preferred. Please ensure you can work in the US timezone from 7 PM to 4 AM IST. This project will require your full attention during these hours.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  QA Automation with Java script, Selenium and BDD 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a business, I'm seeking a skilled QA automation expert who can further enhance our testing process by automating repetitive tasks. Additionally, I require the successful candidate to set up a continuous integration pipeline using Jenkins. Key Responsibilities: - Automate repetitive tasks: The core focus of this project is to streamline our testing process by automating the most repetitive tasks. - Set up a CI pipeline: The candidate should be able to set up and maintain a comprehensive continuous integration pipeline with Jenkins. The ideal candidate should have: - Proven experience in QA automation using Node.js, JavaScript, Selenium, and BDD. - Prior experience in setting up and optimizing continuous integration pipelines with Jenkins. - A strong portfolio showcasing past work ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Build a Motion Tracking System 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Skills & Experience: -Proven experience in designing, developing, and deploying smart devices and IoT systems. -Expertise in hardware development, including low-power electronics, sensor integration, and wireless communication protocols (e.g., Bluetooth, Wi-Fi). -Proficiency in embedded systems programming (e.g., C/C++) and experience with microcontrollers. Strong backend development skills (Python, Java, etc.) and familiarity with cloud platforms for data storage and management. -Experience with frontend development frameworks (React, Angular, etc.) for building user-friendly dashboards and mobile applications. -Understanding of machine learning concepts and experience with libraries like TensorFlow, PyTorch, or scikit-learn (a plus). Additional Considerations: Experience w...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Backend Developer for Server-side Scripting 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a backend developer who's proficient in Python and Java, with experience in Django and Spring frameworks. The main goal of this project is to focus on server-side scripting for the backend of our web application. Key Responsibilities: - Implement server-side scripting using Python and Java - Develop and maintain backend services - Optimize and maintain database management - Troubleshoot, debug, and upgrade the backend as needed Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python and Java - Experience with Django and Spring frameworks - Skilled in server-side scripting and backend development - Strong understanding of database management - Prior experience with optimization and debugging of backend services - Excellent problem-solving and commu...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Fintech Development with Python, Java & C++ 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced programmer, proficient in either Python, Java, and C++. The successful candidate should be able to create a bespoke fintech application implementing specific functionalities/features including: - Payment processing: Ability to facilitate seamless monetary transactions. - Data analysis: Analyze transactional and user data to glean insights. - User authentication: Ensure secure user logins and safeguard user data. - Ability to implement machine learning in analyzing the candle patterns and price action for back-testing of trade/price data - Ability to copy trades from main account to multiple accounts either with the same broker or different brokers - API integration with multiple brokers Although I've not indicated any required specific fr...

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled software developer who specializes in Java to build a web application, the core feature being payment processing. Key Requirements: - A deep understanding of and proficiency in Java. - Prior experience in developing web applications with payment processing functionalities. - Understanding of security protocols related to online payments. Your task will primarily involve designing and implementing a reliable payment processing system. Please provide examples of similar projects you've worked on previously. Only those with relevant experience need apply.

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...transportation industry are highly desirable. Key Responsibilities: Design and develop a custom TMS software tailored to our business needs. Implement features for route optimization, shipment tracking, and reporting. Ensure seamless integration with existing systems (ERP, WMS). Provide documentation and post-deployment support. Technical Requirements: Proficiency in modern programming languages (e.g., Java, .NET, Python). Experience with front-end frameworks (e.g., Angular, React) and back-end frameworks. Knowledge of database management systems and API integration. Understanding of logistics and transportation industry processes is a plus. Experience: Proven experience in developing complex software systems. Demonstrable portfolio of similar projects, preferably TMS or logis...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I need a mod that works on a multiplayer server for Minecraft version 1.20.1 Java. I have tried to make it myself, but am not skilled enough, here is the mod concept. **Overworld Sickness**: Upon spending 3 to 5 minutes in the overworld, players will contract Overworld Sickness. This affliction causes one half of a heart to become zombified every minute. Zombified hearts are still present but cease to function, much like the gloom effect from TOTK. **Curing Overworld Sickness**: - **Golden Apple**: Consuming a golden apple will cure 2 zombified hearts. - **Notch Apple**: Consuming a notch apple will completely rid the player of Overworld Sickness and restore all zombified hearts to full functionality. **Duration**: Once contracted, Overworld Sickness lasts for 2 hours, during wh...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Java Developer for RSPS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an intermediate Java developer with experience in developing RuneScape Private Servers (RSPS). The ideal candidate will have: - Intermediate Java development skills - Experience in RSPS development - Ability to work on general RSPS development, including: - Player vs. Player combat implementation - Custom items and weapons development - Boss raids implementation Your application should demonstrate your prior relevant experience in RSPS development. The successful candidate will be a key part of our team as we create a custom RSPS experience.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  School software (web and Mobile App) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...app will interact with. Frontend Development: Design intuitive user interfaces for both web and mobile platforms. 3. Development Process Agile Methodology: Adopt an agile approach for iterative development and continuous feedback. Platform Considerations: Choose technologies suitable for web (HTML5, CSS3, JavaScript frameworks like React or Angular) and mobile (iOS: Swift, Android: Java/Kotlin, or cross-platform frameworks like Flutter or React Native). 4. Integration and Security API Integration: Ensure seamless integration between web and mobile apps via APIs for data synchronization. Security Measures: Implement authentication (e.g., OAuth, JWT) and data encryption to protect sensitive information. 5. Testing and Quality Assurance Unit Testing: Te...

  $791 (Avg Bid)
  $791 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา

  ...Key aspects: - I have preliminary design ideas but am open to suggestions and guidance to optimize the user experience. - The app requires Social Media Integration, In-app purchases, Real-time tracking capabilities, and other innovative functionalities that set it apart. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in developing mobile apps for both iOS (Swift) and Android platforms (Java/Kotlin) is required. Familiarity with React Native will also be beneficial. - Proven track record of executing Social Media Integration, In-app purchases, and Real-time tracking in previous projects. - Exceptional design skills and creative approach to developing unique, user-friendly interfaces. - Understanding and experience in handling Intellectual Property issues related to ...

  $23399 (Avg Bid)
  $23399 การประมูลเฉลี่ย
  139 คำเสนอราคา

  I have some experience with Java but I'm looking to improve in web application development using Spring Boot. I learn best by understanding theoretical concepts. Key aspects: - Java & Spring Boot Web Development: The main focus of this project is to take my understanding of Java and Spring Boot to the next level. I am particularly keen on improving in web application development. Skills and experience needed: - Expertise in Java and Spring Boot: The ideal candidate must have a strong command over Java and Spring Boot, with a focus on web application development. - Experience in Training: I learn effectively through understanding theoretical concepts, so the trainer must be adept at explaining complex programming concepts in a clear and concise...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am seeking to develop a user-friendly Android application with an emphasis on user registration and login. The app should carry a light theme, creating an inviting and clear user interface. Main Features Needed: - User registration: Users should be able to create accounts easily and swiftly. - User login: Maintain account security and privacy. - Light Theme: Ensur...accounts easily and swiftly. - User login: Maintain account security and privacy. - Light Theme: Ensure the application is appealing and straightforward. The preferred freelancer should have substantial experience in Android app development and the ability to implement secure user registration and login systems. Experience with UI design in line with a light theme is also crucial. High proficiency in Java or Kotlin ...

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled full stack developer to aid in the creation of a new website, primarily aimed at business professionals. - Proficiency in Java, Python, and JavaScript is a must, and even though I have skipped the question on programming language preference, these skills are crucial for you to execute this project successfully. - Your main task is to develop a new website from scratch. This not only includes building the web infrastructure but also creating a user-friendly platform that fosters efficient interaction for business professionals. Ideal Skills: - Strong command over Java, Python, and JavaScript - Experience developing professional business websites - Strong understanding of user interface design - Good knowledge in database management - Ability t...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Seeking a pro developer experienced in custom HTML/Java for a clean and minimalist website and app creation. Key Functionalities: * User Registration & Login: Implement an intuitive, secure, and hassle-free procedure. * Messaging & Notifications: Incorporate a reliable messaging interface to ensure seamless user interactions. Enable prompt push notifications. * Payment & Checkout: Create a straightforward and secure payment process, with a reliable checkout system ensuring user-centricity. Aesthetics: * Design must be clean and minimalist, complementing a user-friendly interface that optimizes functionality. Required Skills and Experience: * Proficiency in HTML/Java and custom website/app development. * Previous work in similar projects with a focus on minimal...

  $660 (Avg Bid)
  $660 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am in need of an efficient competitive programmer who will solve some USACO (USA Computing Olympiad Problems). I am somewhat familiar with these Olympiad problems, and I'm seeking someone who can complete the Bronze level of challenge. I want the programmer to get me to Platinum level in 1-2 contests. Ideal Skills For The Job: * Proficiency in any of the following programming languages: C++, Java, Python- The more you know, the merrier. * Familiarity with USACO problems-while I do have some understanding, extensive knowledge would be greatly beneficial. * Experience in competitive programming, especially Bronze level USACO challenges. Your ability to swiftly and accurately solve these problems is crucial. By showcasing your competitive programming skills, as well as p...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need a Java developer who can help me parse a given 5-6 shapes only to extract specific information. I need this done urgently. The desired details are in the project. 1. Skeleton code is provided 2. Just need to modify it a bit as per the pdf and provide the final result.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Urgent Java Parsing Project 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Java developer who can help me parse a given 5-6 shapes only to extract specific information. I need this done urgently. The desired details are in the project. 1. Skeleton code is provided 2. Just need to modify it a bit as per the pdf and provide the final result.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา