ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  237 website convert asp php งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  We are a current running website b2b website ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] look-a-like) that will like to Convert it from classic ASP/MS ACCESS into PHP/MySQL. please quote and inform us about the time frame.

  $230 (Avg Bid)
  $230 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Access and ASP forms converted to MySQL and PHP หมดเขตแล้ว left

  ...then allows us to match drivers to clients for specific trips that are either one time or reoccurring. The current application is ASP and MS Access based and we would like to convert it to MySQL and PHP. You can either convert what we have or create it from scratch, but we have a limited budget as we are solely dependent on donations. We can provide the

  $141 (Avg Bid)
  $141 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  Covert .asp calculators to .php หมดเขตแล้ว left

  My client has 9 superannaution caluculators written in .asp. I'm building a new worpdress website for them on a linux server, so need to convert them to .php and also re-style. I can provide FTP details privately, so you can see the structure. The caluculators are behind a paywall at the moment so I will provide login details too.

  $311 (Avg Bid)
  $311 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Convert existing site from asp to php หมดเขตแล้ว left

  ...have any existing website that is built in asp and want to move it to a PHP while we have our new website built. Please can you provide a cost and time frame to convert the existing site into PHP. This is an urgent job so we require a very fast turn around time. All the elements of the site must be downloaded for the PHP version. Plea...

  $23 - $193
  ด่วน ปิดผนึก
  $23 - $193
  1 การประมูล
  Convert java => PHP opensource contributors หมดเขตแล้ว left

  ...source PHP / Java experts who can convert 30 java files to PHP code for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] There you can find the Java code in the folder Web-inf/classes/src/openmodeling We use JDBC to talk to the database. We can handle 4 DB types. For PHP MySQL would be sufficient. We are trying to generate money with it. To host the website gave

  $117 (Avg Bid)
  $117 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Convert java => PHP หมดเขตแล้ว left

  ...for PHP / Java experts who can convert 30 java files to PHP code for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] There you can find the Java code in the folder Web-inf/classes/src/openmodeling We use JDBC to talk to the database. We can handle 4 DB types. For PHP MySQL would be sufficient. We are trying to generate money with it. To host the website gave

  $155 (Avg Bid)
  $155 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  The website uses Joomla version 1.5.2. There are 3 panes on the Home Page. Pane 1 on the left is the main menu with green background. Pane 2 in the middle is a table with articles. The articles are stored in the external database outside of Joomla. Pane 3 is on the right and has a list of links. The links are stored in the external database outside

  $56 (Avg Bid)
  $56 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Question Writer Collator in asp .net หมดเขตแล้ว left

  - convert the Question Writer provided collator from php platform to asp .net (C#) platform. - convert the collator database from mysql to mssql. - for who interested, you are please to download the trial version and the collator from Question Writer official website.

  $107 (Avg Bid)
  $107 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Require a coder to help wit... Take current site Classic ASP and convert to HTML5 This needs to be carried out due to alot of more of the clients customers are using idevices like iphones and ipads and the flash on the site is not displayed and causing no end of issues. If you have the skills to convert sites from Classic ASP to HTML5 or PHP

  $1350 (Avg Bid)
  $1350 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Custom Project Apr 03 2012 02:32:38 หมดเขตแล้ว left

  ...data entry, logger, bluetooth, software pos, robpaco, send text via bluetooth j2me, php convert text password md5 password, send text message database, send text printer vbnet, send text printer applet, send text speech phone notification, send text messages website, asp send text file, j2me Also willing to listen if you have any other interesting

  $1500 - $1500
  $1500 - $1500
  0 การประมูล
  Classic ASP to PHP Conversion หมดเขตแล้ว left

  We require someone to URGENTLY convert a Classic ASP website to PHP. It is currently a work in progress and about 1/3 done. There is someone else working on the conversion as we reuire this to be done int he next 1 day. Please apply for this if * you are very very familiar with both Classic ASP and PHP. * you have the next 1 day to be able to

  $219 (Avg Bid)
  $219 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  URGENT : Classic ASP to PHP Conversion หมดเขตแล้ว left

  We require someone to URGENTLY convert a Classic ASP website to PHP. It is currently a work in progress and about 1/3 done. There is someone else working on the conversion as we reuire this to be done int he next 2 days. Please apply for this if * you are very very familiar with both Classic ASP and PHP. * you have the next 2 days to be

  $100 - $150
  $100 - $150
  0 การประมูล

  ...and updates such as upgrading the version from 0.8 to latest 1.0RC * PHP Programming to create webpages that will interact with Flash, Red5 and MySQL. * Classic ASP Programming. You will need to know this so you can convert current classic asp pages to PHP so that the website and entire application using RED5 can be installed and used on a Linux

  $274 (Avg Bid)
  $274 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  MarchMelee PHP หมดเขตแล้ว left

  ...site is located at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (ASP site) The new site, which we are working on is at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (PHP site) The software used to manage the Pool can be downloaded (as a trial) here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] TIMEFRAME: MUST be completed no later than Feb 16th. Background: I run a pool website that for the NCAA College Basketball

  $179 (Avg Bid)
  $179 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Setup RED5 on Linux that was set up on Windows หมดเขตแล้ว left

  ...and updates such as upgrading the version from 0.8 to latest 1.0RC * PHP Programming to create webpages that will interact with Flash, Red5 and MySQL. * Classic ASP Programming. You will need to know this so you can convert current classic asp pages to PHP so that the website and entire application using RED5 can be installed and used on a Linux

  $30 - $75
  $30 - $75
  0 การประมูล
  ASP, Access -> PHP MySQL Conversion หมดเขตแล้ว left

  This is a private project for PHP Genin - Phase I: Conversion of existing client database/website from Access (mdb) and .asp format to PHP/MySQL Convert all existing files. Update SQL queries Convert Existing mdb database to MySQL Test using provided data Test all functions by user type. Document site security and security recommendations

  $419 (Avg Bid)
  $419 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  ASP to PHP Conversion for US Football Pool website หมดเขตแล้ว left

  ... a PHP/MySQL based website for pool betting website. ASP Football Pools is an open source website running ASP and an access db. This is a great application but for obvious reasons, it would run much more efficiently, more cheaply and have greater room for scaling if it was in PHP and running a MySQL db. I can convert the asp ...

  $274 (Avg Bid)
  $274 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Convert Website From Classic “.ASP” to PHP หมดเขตแล้ว left

  We will be moving a website to new hosting that does not support ASP and want to convert it to PHP. Simple website. No form functionality. It uses include files for common components like navigation. Requirements - Maintain use of include files in PHP - Update internal links - Keep file names same - just remove ASP extension (see example...

  $95 (Avg Bid)
  $95 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  SQL driven photo gallery and item selection หมดเขตแล้ว left

  I currently have an access database with 12,000 entries backed up by 25,000 pictures. I will convert the database into MySQL or MS-SQL if needed I need a two page website. Using ASP or PHP are both acceptable. The first page is a simple home page that can be a template or very basic design with minimal left hand navigation (enhancements like photos

  $124 (Avg Bid)
  $124 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  CMS with customize Control Panel หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone who can build a CMS website with ASP or PHP, MySQL Website Description: -Script either run by ASP or PHP -Database have to be MYSQL -Database structure will be provided. -Quality used car website allowed visitors to search for cars -Image file will be provided and convert it into website format. -No flash ...

  $191 - $573
  ปิดผนึก
  $191 - $573
  27 การประมูล