ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,906 website design client checklist need client งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  ...โครงการที่ต้องมีการเข้ามาฟัง requirement และ design ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแล มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้ (โดยสามารถรรับทำบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ซึ่งงบประมาณก็จะต่างกันไป) a. Functional Specification b. Technical Specification c. Unit Test Result d. Release note and software configuration e. Deployment steps and checklist f. Knowledge Transfer (Training)

  $13059 (Avg Bid)
  $13059 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...survey of questions for a user to fill in (tables and radio buttons with checklist) - Each list item needs a photo "proof" of each item in the survey. - Then the user will submit the form, and we want to save and view the document. I would like to create a web-app, or website that would prompt the user to take a picture (or upload from library) that

  $645 (Avg Bid)
  $645 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  personal development project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the freelancer has to find the right design that fits the topic and send me the link and I will buy the design files from FIVERR and send the freelancer the PSD file to change around... or they can change the existing PSD file supplied if it is good enough to change - they cant just use the same eBook cover design and just change the name - NO - the

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...App: The SpotList app is a 2-way communication platform for both the cleaner and customer. It consists of an editable checklist of cleaning tasks which determine the regular activity within the household. The App functionality: -Client log in and profile page - Profile page to consist of Household Name, Address and images of the rooms -Cleaner log in

  $3311 (Avg Bid)
  $3311 การประมูลเฉลี่ย
  119 การประมูล
  Heath care professionals only! Critical appraisal of research -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  choose the correct critique check list for the research design This is a critical appraisal that the quality of the paper should be critically analysed in terms of the sections that suggested in the checklist. In other words, the focus is the research methodology not the health issue. For example, quantitative methodology, RCT, is used in the study

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I need a checklist designed on an inspection tag which is 5" x 7". I want our logo watermarked in the background

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  SEO REPORT - READ ENTIRE POST BEFORE REPLY 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to provide detailed SEO report on website. All SEO details and information required for good SEO must be detailed in easy to read spreadsheet, so we can use it as a "checklist" to undergo our redevelopment

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  wordpress site Audits 17 ชั่วโมง left

  I need someone to look over (audit) two wordpress sites and create a checklist of SEO, Security, Optimizations needed so I can finalize these sites to hand over to my client. Ex: Missing h1 tags, Keywords, loading issues, bugs.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Website/ App Aesthetic หมดเขตแล้ว left

  ...template. We provide the template, all you have to do is add material. More importantly they need to make the app vibrant and meaningful by transferring content from existing web sites, social media and selected content from public domain. We will provide a app checklist, of which includes all links to pull from. This task is very simple. We will create an

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Configure the PoWĂ app (web development) หมดเขตแล้ว left

  ...configure the clients’ app using the provided wizards and template. More importantly they need to make the app vibrant and meaningful by transferring content from existing web sites, social media and selected content from public domain. We will provide a app checklist, of which includes all links to pull from. This task is very simple. We will create an

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Web development: Configure the PoWĂ app หมดเขตแล้ว left

  ...configure the clients’ app using the provided wizards and template. More importantly they need to make the app vibrant and meaningful by transferring content from existing web sites, social media and selected content from public domain. We will provide a app checklist, of which includes all links to pull from. This task is very simple. We will create an

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Project for Muhammad I. 1 วัน left

  ...someone to make the app more vibrant and meaningful by transferring content from existing web sites, social media and selected content from public domain. We will provide a app checklist, of which includes all links to pull from. This task is very simple! We will create an account on our platform… all you have to do is create the aesthetic and content. Expected

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Rohit S. 1 วัน left

  ...someone to make the app more vibrant and meaningful by transferring content from existing web sites, social media and selected content from public domain. We will provide a app checklist, of which includes all links to pull from. This task is very simple! We will create an account on our platform… all you have to do is create the aesthetic and content. Expected

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Assistant Editor - Sample หมดเขตแล้ว left

  ...What You’ll Do === You'll be in charge of quality control for all the content. You will be working together with me, following the structured guidelines we provide, you will need to make sure that all the articles are well-written, adhere to our expected criteria, and fulfill good readability. The process will go as follows: - Our writer produces

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  choose the correct critique check list for the research design This is a critical appraisal that the quality of the paper should be critically analysed in terms of the sections that suggested in the checklist. In other words, the focus is the research methodology not the health issue. For example, quantitative methodology, RCT, is used in the study

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  choose the correct critique check list for the research design This is a critical appraisal that the quality of the paper should be critically analysed in terms of the sections that suggested in the checklist. In other words, the focus is the research methodology not the health issue. For example, quantitative methodology, RCT, is used in the study

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Project for Sergiu Silviu H. -- 18/10/04 20:02:49 หมดเขตแล้ว left

  WP checklist etc

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We want a tool that can double as our catering/event planner and quote/cost calculator. Eg number of waiter, number of kitchen staff, food cost, transportation, hours, checklist. etc.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Javascript Wheel Spinner หมดเขตแล้ว left

  ...& fix this spinner. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here is a checklist of what do we need to change on it: 1. We need you to make the slices from the wheel to be static files (ex. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] , [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) so that we will be able to put different slice contents; * We need 2 versions : 1.A version with the "jumping" toy; 2. Th...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...so on. You can choose to spend at the location and time of your choice. Enjoy a part-time job without a contract with great flexibility and fun! Terms The applicant does not need to attend the interview. You are welcome to apply if you: • Indonesian citizens aged 20 and above (Stay at Indonesia) • Fluent in Bahasa Indonesia / Malay or English • Have

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Roommate app หมดเขตแล้ว left

  Roommate app 1. Shared calendar 2. Payment option 3. Checklist 4. Reminders 5. Bill set dates 6. Location finder 7. Emergency contact for roommates 8. Polling for decisions 9. Wish list for items like a registry 10. Put items on and you can start putting money in a pot, week to week basis and then you can all buy it

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  ...window (not another window or dialog box). It will also need to write this progress into a log file. It will need to perform 6 main tasks with a few minor tasks within them. If the result of a check comes back positive, then put a PLUS image next to it, otherwise, NEGATIVE. The user will then need to correct that task and click "check again". Once they

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...so on. You can choose to spend at the location and time of your choice. Enjoy a part-time job without a contract with great flexibility and fun! Terms The applicant does not need to attend the interview. You are welcome to apply if you: • Indonesian citizens aged 20 and above (Stay at Indonesia) • Fluent in Bahasa Indonesia / Malay or English • Have

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...so on. You can choose to spend at the location and time of your choice. Enjoy a part-time job without a contract with great flexibility and fun! Terms The applicant does not need to attend the interview. You are welcome to apply if you: • Indonesian citizens aged 20 and above (Stay at Indonesia) • Fluent in Bahasa Indonesia / Malay or English • Have

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...on. You can choose to spend at the location and time of your choice. Enjoy a part-time job without a contract with great flexibility and fun! Terms The applicant does not need to attend the interview. You are welcome to apply if you: • Indonesian citizens aged 20 and above (Stay at Indonesia) • Fluent in Bahasa Indonesia / Malay or English • Have

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...app and website for a new idea I have. I would like to create a simple project management app that can integrate with Siri directly. Essentially, if the user is on the go, they can ask Siri to open the app and add a note via voice in the app. I will provide the design with PSDs, and I just need the functionality and app built. What I need: - I want

  $1438 (Avg Bid)
  $1438 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Make me an Excel Spreadsheet หมดเขตแล้ว left

  ...Bill Pay Checklist word document to check off my monthly bills when there paid each month. I need a professional who's good at creating excel spreadsheets, to turn my word document into a functioning excel spreadsheet. I need it to look similar, and be able to not have to "Save as a new document" in order to move to the next month. I also need it to

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  To do list checklist for Wix site หมดเขตแล้ว left

  Project scope • Need to create 1 custom Wix Website members page • Each page to have a “to do list checklist” • Checklist must be able to: o Add new tasks o Delete tasks o Edit tasks o Check off completed tasks (change font to light gray and strike through when completed * see sample in files) ...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Recreate Journal Checklist Pages หมดเขตแล้ว left

  I have pictures of 6 journal checklists. Each picture has 3-4 boxes with options. I want each list redesign in Adobe Illustrator, the designs must be 6x9 with .25 bleeds, and I want font to editable. The work is a "redesign" it doesn't have to point on, but close with your professional creativity.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Youth Delegate Agencies หมดเขตแล้ว left

  Proposal for providing innovative workforce development services for businesses and young adult job seekers ages 16-24 within Chicago and Cook County..I have a checklist for this proposal With more details

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Article rewrite หมดเขตแล้ว left

  ...a 1500 word article on advice to running this type of business. I also wish the author to create checklist that covers the steps to setting up your business. I would expect the checklist to include details of training I may need to do, tools I will need to pay or subscribe to, More details on the specific content should be included as listed below:

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Write blog article in English based on template หมดเขตแล้ว left

  I need to have a series of 20 articles written in English. Each articles are of the type '5 best.. in [city name]'. Each article will reuse a template and gather similar information, but that will vary based on the city. I believe each article will require 1 hour of research and analyzing and write 500 words of redaction. We will provide a checklist

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  Letter Translation English-German หมดเขตแล้ว left

  This is a personal translation requirement, not for busiess. I need to a simple letter and form to be translated. Approx 200 words - English -> German. It is for a simple ID verification for legal purposes: Sample of text: "Acting in my professional capacity I confirm that I have verified the identity of the above named in person against the

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  I need a Software developer หมดเขตแล้ว left

  ...right now, therefore we have chosen to temporarily use the likes of excel to manage data etc but one task that is required is our inspectors will be required to complete a checklist during a machinery inspection therefore the easiest way for this to happen is for them to be able to easy complete a form on a tablet (someone mentioned converting a document

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...complete a Preliminary Site Investigation Report as part of a Development Application through Georges River Council. Below is the extract from the Development Application checklist and what is required in the report; Preliminary Site Investigation – is required for all sites where excavation for a basement or excavation of 1m depth or greater is proposed

  $533 - $1065
  $533 - $1065
  0 การประมูล
  Site Investigation Report - Development Application หมดเขตแล้ว left

  ...complete a Preliminary Site Investigation Report as part of a Development Application through Georges River Council. Below is the extract from the Development Application checklist and what is required in the report; Preliminary Site Investigation – is required for all sites where excavation for a basement or excavation of 1m depth or greater is proposed

  $775 (Avg Bid)
  $775 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I will provide the topics and keywords. Each article for 400 - 450 words fully optimised to fit into Yoast plugin checklist and with the following for each listed at the bottom of the article:- Focus keyword, meta description, image in the article, H1 to H4, Title, tags for each, primary key word. See one example attached;

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...so on. You can choose to spend at the location and time of your choice. Enjoy a part-time job without a contract with great flexibility and fun! Terms The applicant does not need to attend the interview. You are welcome to apply if you: • Indonesian citizens aged 20 and above (Stay at Indonesia) • Fluent in Bahasa Indonesia / Malay or English • Have

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Thực hiện kiểm thử website đang chạy หมดเขตแล้ว left

  ...chúng tôi có nhu cầu tuyển một bạn tester làm thêm job này và thực hiện test theo kịch bản chúng tôi đưa ra. 1. Test chức năng theo kịch bản có sẵn 2. Test bảo mật theo checklist có sẵn Thời gian thực hiện trong khoảng 3~5 ngày. Giá thỏa thuận. [Removed for encouraging offsite communication which is ...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...solution. At this time, these would be HTML5, CSS3 and ES6/ES2017 Give some thought to what will make a decent user experience. We would like to see something readable but with no need to go all out on sleek and flashy UI elements. · Use any supporting technologies, package managers, starter kits, build systems and libraries that you are familiar with

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Overview: I have an OpenVPN server running that I need a client to connect to the server the once connected it'll be a reverse tunnel to my local network. More detail: I have an OpenVPN server installed on a VPS server. I use my laptop to connect to said server. My my raspberry at home will connect to the same OpenVPN server. Then the Raspberry

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  ARTICLE WRITING หมดเขตแล้ว left

  ...be there( headline-byline-date) After writing your article upload it in your blog so i can read it I attached rubric to see what is needed to get good grades Article Checklist The best way to structure a newspaper article is to first write an outline. Review your research and notes. Then jot down ideas for the following six sections. Remember, this

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  ...so on. You can choose to spend at the location and time of your choice. Enjoy a part-time job without a contract with great flexibility and fun! Terms The applicant does not need to attend the interview. You are welcome to apply if you: • Indonesian citizens aged 20 and above (Stay at Indonesia) • Fluent in Bahasa Indonesia / Malay or English • Have

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Documents formatted -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...such, we require templates that can easily be tailored and adjusted to each client. Ideally, we would start off with the templates designs for the below and then create a document that will allow for "form style" fill out once we are happy with the templates. We want the design of all the documents to be consistent with each other. The same, Header and

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Documents formatted หมดเขตแล้ว left

  ...such, we require templates that can easily be tailored and adjusted to each client. Ideally, we would start off with the templates designs for the below and then create a document that will allow for "form style" fill out once we are happy with the templates. We want the design of all the documents to be consistent with each other. The same, Header and

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Build an APP for Maintenance หมดเขตแล้ว left

  want to bui...b. Once entered into Job no ,it Should be able to recognize bike or car with plate no c. Have checklist of work to be done d. Comments by mechanic about vehicle e. Once posted this will go to database of admin f. Admin should be able to assign checklist other than standard one g. The database should maintain the work done on vehicle

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  60 page European compliance document. หมดเขตแล้ว left

  Need to create a "SAFA Checklist" which is an European aircraft compliance checklist- this is a pilot document and attention to detail is vital. There are a series of questions (maybe a 100 questions) that need to be answered and referenced. I would provide the documentation necessary to complete the checklist. Attached is an example of the document

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Excel Automation Help needed หมดเขตแล้ว left

  In the beginning the sheet will have the following tabs Index - Manually created Introduction - manually created GO/NO GO Checklist - Manually Created Master Server List - Manually populated ( have marked columns that are mandatory to fill up in Grey. If these columns are not populated then there will be an error in generating run books ) Migration

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  I need a Freelancer software developer. หมดเขตแล้ว left

  Hi. I need a simple document assembler software for my assignment. A local desktop application could be run in 64-bit Windows 10 operating system. A basic graphic user interface. The software allows users to choose pre-built building blocks and assemble them as separate paragraphs into a Word document and save it. • Building blocks and templates

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  google analytics and google search console หมดเขตแล้ว left

  I need an SEO google expert to work intensively with GA and SC for my clients. Please do not apply if you are simply able to register and set up. I need someone with extensive experience to go into all the parts. Please have a checklist of what you can do and what is necessary for more intensive work on this. including registering with bing and otehr

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล