ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  141,419 website enhancements html งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Turn W3AF output into HTML file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone that knows how to turn W3AF output into HTML file

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Export MS Project to Excel & HTML formats with Full Notes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Export MS Project to Excel format as well as HTML format with Full Notes Notes should be fully exported not truncated

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Please read the project and reply so that I can see you actually looked at the files and the description

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Responsive website and layout expert html css 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Responsive website and layout expert

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  HTML Flyer to adjust 6 วัน left

  I have Ready HTML file, need to make this changes: 1, Change text, all like in Word File attached. Text is made simply to work better on mobile browser. 2, It will have only 1 image as is listed in word file / not 3 as in attached HTML file. 2, It need to be tested on Mailchimp and Abbulkmailer, I get Screenshots from received HTML flyer, that work correctly Thanks Julius

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Hello I am looking for HTML specialist for the creation of e-learning activities to be inserted in Brightspace LMS. I want to create an activity that will enable other students in the same cohort to comment on each other answers. I am enclosing a picture of how the activity looks like. Students must submit their answer in either the Agile column or the Lean column. Once a student post its answer, he/she can see the answers posted by others and add comments or likes. The HTML code must communicate with the LMS to capture answers submitted by different students. Let me know how much you expect for the job, it is kind of urgent. Full payment will be made only if the HTML activity achieve the desired result. Sincerely Pierre

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Metronic HTML Theme Entegration With Laravel, InertiaJS and Vue3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All; I purchased Metronic theme from ThemeForest and tried to build a SPA with InertiaJS and Vue in a Laravel Project. The external scripts of Metronic Theme is not working without refreshing page. I think it's something about loading of scripts before DOM. I could'nt make it work so i need help to make it work. I would be happy for assistance. Thanks...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  figma to html convert - need pixel perfect, mobile responsive - must be update daily, and need to push code on bitbucket - must be start from scratch, dont use template - must be finish on time

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Simple html and javascript project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a simple map system, an object like "player" and a camera system accompanying it, in javascript without e dom without using html 5

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  We are going to build shopify store. frontend design, implement functionality. If you are confident, send your bids

  $545 (Avg Bid)
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  html design from figma. 6 วัน left

  I need the developer who has experience in html design from figma. Thanks

  $7 - $21
  ปิดผนึก
  $7 - $21
  14 คำเสนอราคา

  Details is in the .docx file. In this project, you need to make a html page with CSS( please check requirements in the .doc file). Also, modify "" file to let two pages have similar design.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  TWO HTML/CSS 6 วัน left

  I need 2 HTML/CSS files to be mobile responsive, I need this done in 24hrs.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Develop Figma to HTML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have designs we will finish today / tomorrow using Figma. I want these designs to HTML. Needs to be clean work.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  From Figma to HTML 6 วัน left

  Hello, I simply need to convert 4 pages from Figma to HTML files.

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  URGENTE HTML BÁSICO 6 วัน left

  Necesito alguien que por el mínimo (8€) me resuelva ahora mismo un problema con una web HTML, es muy básico, solo es la adaptabilidad a móviles de un área de una landing. No creo que llegue a 10 minutos. Gracias.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  AR.js without maker HTML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I want to be able to view 3D object with camera using but without marker

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Create a Defi Sniper Trading Bot 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The bot would be very simple in nature to start with, and it will interact with PancakeSwap, UniSwap, Velas, and Solana. The bot would be provided with a contract address, and subscribe to pending transactions on the mempool and monitor for liquidity. When the liquidity is added the bot would be instructed to do a series of actions, e...actions, either buy immediately SwapEthforTokens or SwapEthforExactTokens et.x... or would wait for predefined seconds to avoid any Anti-Bot. After purchase the bot would go into sell mode, and it would read the sell config from the file for selling on profit, selling stop loss, profit trailing. Etc... The developer would of this would be hired in the future for further updates and additional enhancements. Source Code should be handed over. ...

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Fix saved html website from chrome to disk to work correctly on desktop and mobile view. Makes the embeded videos to change links from youtube. The half work have done by me. Need final fixes for the site to appear correctly.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Convert html website to Wordpress 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a Wordpress developer to finish converting an html website to Wordpress by fixing minor styling details. - Fix styling on all pages to match previous html design. - Fix child pages not displaying such as ""

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  read detail of both pages from attached document. other detail of images design is not for you.

  $10 - $50
  ปิดผนึก
  $10 - $50
  8 คำเสนอราคา

  Hello, we need to design a html page - with mobile respondsive We already have every details you needs to Also we need to design 35 types of Dragon Assets pictures Please check the detail here : Please send your previous design to us The job need to be upload to your server before sending us the source code We need the jobs to be done Fastly than we could acepts bid from many teams together also Please check the detail verry carefully and give us your bid The jobs need to be done in within 2 weeks

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Html and css 5 วัน left

  built a website design in Adobe XD, need help making a design similar to the xd file in html and css.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  I need landing page site html css php only 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I want landing page site 7 sections Slider call to action button All details my side Look fantastic Call WhatsApp inquiry form

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  webview android studio - load html project Vuejs + webpack 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have webpack html files, i want to load html, js, css in local webview

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have downloaded sdk files and have instructions in plain html(Below).

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Hello, I'm looking for a wordpress developper to convert a static html site to wordpress. ASAP Deadline one day max. Thank you

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am working from an HTML/CSS email template for Mailchimp. After inputting the content for this month's newsletter, the email looks wrong. Image sizes are messed up. I must have changed something, but I am not sure what. I have the original html/css without content but with all of the code, and the current file. I am looking for help with this TODAY. If you are able to assist, I have many other projects that are larger in queue. This is a great project to start working together. Thank you!

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Modificiation on website build with php html css 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I'm looking for a php html css coder that is able to do some modifications on an existing uploaded website and also add an anti-spambot captcha feature for the contact form, everything in a neat matter please. If you have time to work on that and if that will be possible for you, feel free to contact me by starting the conversation with "AntiSpamHero" Thank you in advance

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  my profile create in html css using in the html

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Figma design to be transformed into html, bootstrap, php 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an ongoing project which i need a full stack developer to join our team.

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  make changes in player in html, laravel and setup git

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  ENHANCEMENTS for MS Access 2007/10 MS SQL server 2012 database 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will require highly skilled VBA , MS ACCESS 2007/2010 developer with excellent skills in MS SQL SERVER for modifications and ENHANCEMENTS for MS Access 2007/10 MS SQL server 2012 database work needed to start ASAP

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  New enhancements to the existing PHP application -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We need enhancements to the existing application built in PHP, angular JS. The new requirements are in RED color in the attached document.

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  HTML expert 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I'm looking to help in http:// redirects to with htaccess There is two times come when we run the link. How could we sort out this issue.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ' Indian developer required ' Hello, We need enhancements to the existing application built in PHP, angular JS. The new requirements are in RED color in the attached document. Please check the attached document carefully and bid your offer. thanks

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...Developer to join our design team. Our needs are varied and we work fast, so problem solving and reliability are two primary characteristics we value for this role. Front End Web Developer responsibilities include: gathering user requirements, working in conjunction with the design team to develop functional and appealing web- and mobile-based applications based on usability; providing website maintenance and enhancements; designing graphic elements; and building navigation components. To be successful in this role, you should have extensive experience with design software and wireframe tools. Responsibilities: Gather and evaluate user requirements in collaboration with product managers Illustrate web concepts using storyboards, process flows and sitemaps Design graphic...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  HTML to REACT js reusable components 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i am looking for an expert in react to convert a html template into react js reusable components. He has to rebuild our existing dashboard with those reusable react components. Expecting a fullstack developer with hands on knowledge in desiging frontend web applications. thanks

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Website design in html and CSS I am good at designing websites in HTML and CSS in a professional and creative way

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I need a Web designer for simple html landing page. Must be able to start immediately

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Web Page in javascript/html 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build a simple web page using

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I have a small task which needs to be done asap. Let me know if you can start immediately.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  ecommerce websites html 4 วัน left

  ecommerce websites a to z camplet html (1) hindi me mobil pe bat ko samje (2) lo bid fist chance

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  New enhancements to the existing PHP application 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We need enhancements to the existing application built in PHP, angular JS. The new requirements are in RED color in the attached document.

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need someone to analyse this small chunk of code looking for security issues. Compare and contrast the issues in each of the code.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  SAP ABAP Consultant 4 วัน left

  ABAP on HANA , Interfaces ALE Idocs , Proxies Adobe forms ODATA BRF Workflows CDS views, Enhancements EHS technical Mandatory Transport Management Technical Functional knowledge required on SD,MM,PP,QM and EHS.

  $499 (Avg Bid)
  $499 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Create a simple html website for ok2pay.ng for android and iPhone 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a simple html website for for android and iPhone

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  api integration and error fixing and html correction 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  api integration and error fixing and html correction

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Looking for 1 + year experienced person to join the team. We are looking for a person who knows all as mentioned below: HTML / CSS / JS / Wordpress CMS / Gatsby Js

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา