ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,426 website install config script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...require_once(ABSPATH . '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]'); wp debug: vagrant@wpconf:/www/wpconf$ wp config path --debug Debug (bootstrap): Using default global config: /home/vagrant/.wp-cli/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (0.169s) Debug (bootstrap): No project config found (0.171s) Debug (bootstrap): argv: /usr/local/bin/wp config path --debug (0.171s) Debug (bootstrap)...

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  I need you to guid me program Cisco switch

  $349 (Avg Bid)
  $349 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  I have setup a Trixbox CE server, now i want receive call that r forward thru ip to my server Just a small project, i have more work on the server later : *Custom scripts, for example, call from a list (excel or txt) automatic *Maintain server, Daily, weekly, add new trunks & routes *Security

  $36 (Avg Bid)
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Config postfix debian 9 หมดเขตแล้ว left

  I need someone who can install and config postfix. I need send email only.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล
  Help in config of AWS API Gateway/SQS หมดเขตแล้ว left

  I need help in configuring AWS API Gateway and AWS SQS. What we want to do is to send a message to the API gateway. This message should be stored on SQS, but we get right now IAM related errors. Additionally, we want a Lambda function getting the message from the SQS and then sending it as a response back (reply) to the original sender. Means we need also a simple YAML for this request. The goal...

  $96 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน
  $96 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  cpanel config หมดเขตแล้ว left

  Configure cpanel and website done php

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  VSFTP config multipe FTP users access to sub folders หมดเขตแล้ว left

  ...due to the permission, it does not have write access to folder due to the ownership and groups are set to nginx:nginx /usr/share/nginx/html/SITEA/magento What I need is to config multiple FTP account which has write access to folders /usr/share/nginx/html/SITEA/magento /usr/share/nginx/html/SITEB/magento /usr/share/nginx/html/SITEC/magento the nginx

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  i need cvvshop dumps shop script with blockchain api config !! only MSG me and ping me if you have real that!! do not waste my time to ask me about . if you are professional than welcome !!

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Cloud linux config to use php 5.2x หมดเขตแล้ว left

  get php 5.2x working under LAMP on Centos 7

  $64 (Avg Bid)
  $64 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Debug and config magento website หมดเขตแล้ว left

  Magento 2 websites needs home page designing and shipping configuration. Only Magento 2 experts ready to start now may apply

  $170 (Avg Bid)
  $170 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Cisco ASA config static (inside, outside) routes หมดเขตแล้ว left

  I have an active cisco asa 5505 that i need help config. a few static NAT routes for specific ports to a static internal IP

  $86 (Avg Bid)
  $86 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Mikrotik Router Config For Wisp Startup หมดเขตแล้ว left

  New Wisp needs router configured. Must have MikroTik experence Proposed Newtwork map with IP adresses Small WISP 300 or less customers Only 2 backhauk links Only Bid price for complete project

  $181 (Avg Bid)
  $181 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Magento 2.1 - Cannot save config. หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone who can help me solve a bug in Magento's backend. It seems that the "Save Config" button in admin --> Stores --> Configuration --> Sales --> Payment methods is not working. I cannot save any settings for the payment methods. There is no error given, also not in the Web Console or in the server logs. Looking for someone who can

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Web SysEx config tool. หมดเขตแล้ว left

  We are a little company based in Argentina called Yaeltex, We need to build a chrome/online version of a SysEx config app. Its propose is to change the midi configuration of our midi controllers.

  $1137 (Avg Bid)
  $1137 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Swift Mailer Config -- laravel หมดเขตแล้ว left

  Require Assistance to config SwiftMailer in a laravel framework for my website. having issues in smtp. mailer is working well. want to deploy aws ses smtp for sending mails.

  $80 (Avg Bid)
  $80 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Vicidial installtion config หมดเขตแล้ว left

  We are looking for expert to install and configure for 25 agent for blended calls 1 Blended call center 2 PD 3 Voice broad casting press 1 4 recordings 5 configuring DID and Outbound vendor Only expert bid

  $148 (Avg Bid)
  $148 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  vTiger CRM Config / Fixes หมดเขตแล้ว left

  Have a working, recently installed copy of vTiger CRM CE online, just need some permission and config issues addressed.

  $97 (Avg Bid)
  $97 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  FreePBX - Sangoma - Config Required หมดเขตแล้ว left

  We have purchased a FreePBX - Sangoma and would like someone to help us configure it. Only a simple setup. Potentially a long term goal as this is a new config we want to start selling.

  $83 (Avg Bid)
  $83 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Config Dynamic IP หมดเขตแล้ว left

  Need people who will config Dynamic IP

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  Convert Apache to NGINX config หมดเขตแล้ว left

  Hi, We need a working NGINX config for this .htaccess file. <IfModule mod_negotiation.c> Options -MultiViews </IfModule> RewriteEngine on Options +FollowSymlinks IndexIgnore * RewriteRule .htaccess - [F] RewriteBase / RewriteRule (.*)(common|library|upload|userfiles)(/)(.*)$ $2$3$4 [QSA,L] RewriteCond %{request_uri} ^(.*)(addons|themes)(/)(

  $111 (Avg Bid)
  $111 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล