ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 website management งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Garbage fees Management หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  Website for management database in company or school and other. เว็บไซต์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน บริษัท หรือโรงเรียนและอื่น ๆ

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $721 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...performance. Qualifications: - Proven experience as a Python Developer, with a strong portfolio of projects. - Proficient in Django, Flask, JavaScript, React JS, Axios, Docker, and cloud deployment (Digital Ocean preferred). - Experience with SQL, Postgres, MongoDB, JSON, Pandas, and web scraping tools (Scrapy, Requests, Httpx). - Knowledge of Redis, Celery, and Selenium for automation and task management. - Strong problem-solving skills, ability to work independently, and commitment to continuous learning and improvement. - Excellent communication and teamwork abilities. Benefits: - Fully remote position, offering flexibility and work-life balance. - Competitive salary with performance-based increments. - Opportunity to work on exciting projects and technologies. Ple...

  $1124 (Avg Bid)
  $1124 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  SEO & Social Media Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a digital mark...specializing in Social Media Management and Search Engine Optimization (SEO). You will manage our brand's Facebook and Instagram accounts, optimizing for increased traffic to our website. Key responsibilities: - Create engaging content for our social media platforms - Develop strategies to increase our brand's visibility and boost website traffic - Implement SEO strategies Ideal skills and experience: - Proven experience in managing social media platforms, specifically Facebook and Instagram - SEO expertise - Results-oriented and data-driven - Excellent content creation skills with a knack for engaging audiences - Understanding of web traffic metrics Please bid if you are knowledgeable in these areas and can demonstrate a track rec...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Only Experienced developers are needed from 4 Hours per day minimum only apply if you have experience at least in the inventory management system you have to work with a team

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a seasoned B2B sales expert to help increase my revenue in all Ecommerce sectors on a national scale. We build E-commerce and build Shopify Websites Key Responsibilities: * Identify, pursue and close new sa...opportunities * Expand our customer base in the different shopping sectors * Implement a sustainable and scalable sales strategy Ideal Skills and Experience: * Proven experience in B2B sales, specifically in the shopping industry * Excellent knowledge of national markets * Strong network of potential clients * Demonstrable track record of over-achieving sales quota * Excellent customer relationship management skills Only those with a successful history in B2B sales should apply. The aim is to establish long-term seller-buyer relationships for continual b...

  $151 - $453
  $151 - $453
  0 คำเสนอราคา

  ...professional capable of automating my business flow to increase efficiency and accuracy. My vision encompasses: * The integration of several apps including CRM, Project management, and Accounting into a single, streamlined workflow. * Establishing automatic data synchronization in real time across these apps to ensure consistency. * Implementing automatic task assignment features to reduce manual intervention. * Creating a system that can consolidate financial data from different sources. Skill Requirements: * Excellent expertise in automation and system integration * Profound understanding and hands-on experience with CRM, Project Management, and Accounting apps * Ability to create solutions for real-time data synchronization * Experience in setting up automatic task as...

  $1550 (Avg Bid)
  $1550 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Comprehensive Online Reviews Collection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Freelancers, I am seeking professional assistance in collecting reviews for my website, business, and social media platforms. Tasks you'll be handling include: - Posting reviews directly on my website. - Collecting responses through a structured review form. - Utilizing my social media platforms for review collection. The significant task here is to build my brand's credibility. Your efforts will be crucial in strengthening our online reputation, which will ultimately lead to increased customer trust. This is an extensive task and I am counting on your expertise to handle it efficiently. My ideal candidate has strong: - Familiarity with managing online reviews, both in content and placement. - Online reputation management skills. - Experience in us...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Django-Python Tour Operator Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a web developer to build the backend for my tour operator website. The design has already been established, we just need the functionality to be implemented, using Django and Python. Key Functionalities: - Booking and Payment: Passengers should be able to search, book and make payments for their tours directly on the website. It should be integrated with reputable payment gateways to ensure smooth transactions. - The platform should have admin panel to allow users add tour packages, B2B and for our staff. - 3 types of use we should have agencies, clients, staff. - Agencies will gonna add their tours with markup modal. - Passenger Interaction: The platform should also allow passengers to interact with each other, probably through a discussion forum or chat feature. ...

  $1077 (Avg Bid)
  $1077 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  We are in need of a virtual assistant who can help me out with a specific task of job posting and messaging applicants on a daily basis. Respons...on a daily basis. Responsibilities: - Post one job on LinkedIn per day. - Communicate with all applicants interested in the job post. Experience and Skills: - The ideal candidate should be efficient and organized. - Having experience in job posting and messaging applicants is not heavily weighted; however, it could be an asset. - Strong time management and communication skills are needed. - The ability to handle email management, calendar management, and data entry is a plus. Through this role, you'll be helping us significantly in our recruitment process, thereby contributing to the growth of the business. Thank yo...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  As an individual preparing to apply for a Masters in Management and Economics, I require the assistance of a talented and experienced writer to create a standout Statement of Purpose (SOP). This document is pivotal to my application, so it must be persuasive and accurately reflect my passion and potential in this field of study. Key Requirements: - Proven experience in creating SOPs, preferably for postgraduate applicants. - Excellent knowledge of management and economics, particularly international economics, to accurately represent my interest and ambitions. - Proven ability to capture the essence of a candidate’s suitability and passion for a specific academic direction. - Exceptional English writing skills, with an ability to engage, inspire, and convince the revi...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of an broad skilled digital marketing specialist who can effectively handle different facets of my marketing scheme. The primary focus should be on: 1. Content Creation - Specifically crafting social media posts that seamlessly align with my brand revolved around sports betting. 2. Social Media Management - Primarily maintaining and enhancing the presence of my business on Instagram and building a greater following. 3. Paid Advertising - Implementing advertising campaigns on Instagram, potentially on other platforms too. The ideal candidate should have experience in the sports or sports betting industry and be able to show creativity, consistency and a keen understanding of Instagram's unique dynamics!

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced Python developer who can help with a variety of stock market related tasks. Key competencies for this job are: - Mastery in data analysis and visualization - Skills in web scraping and automation - Knowledge in machine learning and AI Specific tasks will include real-time stock data monitoring, historical stock data analysis, and portfolio management and tracking. All data will be sourced from Google Finance. Thus, having experience or familiarity with this data source would be a considerable advantage. Please submit your bids having these requirements in mind.

  $710 (Avg Bid)
  $710 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a fellow entrepreneurial spirit, ideally with a strong ground in web development, to help build an innovative tourist app. This is not a traditional, salaried position. Instead, you'll join me as a co-founder, and we'll set out on this exciting journey together. A small convenience fee will be offered initially. Key features of the app include: * User sign-up and profile management * Payments * Interactive maps and attractions The target audience for this app consists of tourists visiting a specific city and business travelers. Given this, we need someone who can embody this target market's needs and preferences while coding the app. I envision the design to be modern and minimalist. A keen eye for such aesthetic and a knack for crea...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...performance. Qualifications: - Proven experience as a Python Developer, with a strong portfolio of projects. - Proficient in Django, Flask, JavaScript, React JS, Axios, Docker, and cloud deployment (Digital Ocean preferred). - Experience with SQL, Postgres, MongoDB, JSON, Pandas, and web scraping tools (Scrapy, Requests, Httpx). - Knowledge of Redis, Celery, and Selenium for automation and task management. - Strong problem-solving skills, ability to work independently, and commitment to continuous learning and improvement. - Excellent communication and teamwork abilities. Benefits: - Fully remote position, offering flexibility and work-life balance. - Competitive salary with performance-based increments. - Opportunity to work on exciting projects and technologies. Please send ...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Explosive management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will need a google map back ground that allows Vulcan engineering soft ware designs to be loaded over top of the map. I need the holes put on the map to be active click on them with a drop down box to choose explosives then I need these counted and exported on a report

  $19263 (Avg Bid)
  $19263 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Only Experienced developers are needed from 8PM - 12PM minimum only apply if you have experience before in building transport management system or inventory management system

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Laravel Expert for CMS Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient PHP Laravel developer to handle a CMS-LMS platform. It has some existing functionality which needs to be fixed as well as a new addition of functionalities. You must be strong enough to manage Laravel-based websites, CMS systems. KEY RESPONSIBILITIES: - Design and implement a content management system - Build effective, responsive design for businesses - Test and fix any bugs or problems IDEAL CANDIDATE: - Expert in PHP and Laravel framework - Experience in building CMS - Understands efficient database structures and can create seamless user experiences - Excellent problem solver with great attention to detail Whilst no specific functional requirements were mentioned, I'm looking for someone who can use their initiative to create a system t...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant Awaits for Daily Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Handling correspondence related to the job post - Your role will entail managing messages from potential applicants and ensuring they receive prompt and appropriate responses. Ideal skills and experience for the job include: * Proven experience as a virtual assistant or in another relevant administrative role. * Working knowledge of office equipment, like printers and fax machines. * Excellent time management skills and the ability to multitask and prioritize work. * Strong organizational skills with the ability to perform and prioritize multiple tasks seamlessly with excellent attention to detail. * Exceptional communication skills – written and verbal. * Proactive approach - you should be able to anticipate needs and provide solutions before problems arise. By taking ov...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Innovative Bidding Platform for Freight Transportation Services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear Web Designer, We are embarking on an exciting project for our freight transportation company, aimed at developing a compact and efficient website that facilitates interaction between our company and our transportation partners. The site will be crucial for improving the management of transport bids, allowing carriers to bid on specific routes from one city to another. Below you will find a detailed description of the project: ### Website Objectives: - **Simple and Intuitive Interface:** The site must be easy to navigate for both carriers and administrators, ensuring a smooth user experience. - **Bidding System for Carriers:** Create a platform where carriers can view available routes and bid in euros for those they are interested in. - **Google Maps Integration:...

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...the capabilities of both the Trello platform and its API to create an advanced project management automation tool. The main objective is to automate certain aspects of project management to enhance efficiency and productivity. Consequently, this requires a professional who is adept at both utilizing Trello and manipulating its API to meet specific requirements. Therefore, in your application please include a detailed project proposal outlining: - Your approach to achieving project management automation. - Your prior experience in similar tasks. - How you will overcome potential challenges or roadblocks. Expertise Desired: - Extensive experience with Trello and its API. - Excellent project management skills - Strong understanding of automation processes ...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Trophy icon Positive Risk Culture Infographic 21 ชั่วโมง left

  I'm in need of a creative freelancer adept at producing minimalistic infographics, caricatures or cart...details: - The graphic should have a balanced focus on both banking and risk culture aspects. - It must capture the essence of bank employees partaking in positive risk behaviors. Ideal Skills: - Proficient in graphic design - Ability to create minimalistic and clean design - Understanding of the banking industry is a plus - Previous experience creating content related to corporate culture or risk management would be an advantage Your task involves not only the creation of the infographic/cartoon but also concept development. With your application, please include any relevant work samples related to this project's theme. I look forward to collaborating with you on th...

  $190 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี การประกวดชั้นนำ

  ...the capabilities of both the Trello platform and its API to create an advanced project management automation tool. The main objective is to automate certain aspects of project management to enhance efficiency and productivity. Consequently, this requires a professional who is adept at both utilizing Trello and manipulating its API to meet specific requirements. Therefore, in your application please include a detailed project proposal outlining: - Your approach to achieving project management automation. - Your prior experience in similar tasks. - How you will overcome potential challenges or roadblocks. Expertise Desired: - Extensive experience with Trello and its API. - Excellent project management skills - Strong understanding of automation processes ...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Automotive Project Technical Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a qualified Technical Manager with strong automotive, mechanical, electrical, and industrial production engineering skills. The person need to coach and execute following some tasks (but not only limited to this).You will be responsible for: - Industrial test engineering standards - Testing process depollution and optimization - process strategy and costs - ensure cycle times and cost targets reduction in production - Know and support proof of concepts - Support Design Reviews in improving the industrialization - Support PFMEA/MFMEA for testers and flashers - Overseeing and managing technical aspects of our automotive project - Offering coaching, support, and conducting technical design reviews for the team members - Ensuring productive coordination with other depa...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Club Promotional Networking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- **Building Relationships**: You will handle fostering and managing relationships with owners of various types of clubs like nightclubs, lounge bars, and sports bars. This involves having a knack for establishing and maintaining business connections, and leveraging them for our promotional needs. - **Setting Up Meetings**: A integral part of this role will be setting up meetings with club management across different establishments. Your ability to effectively coordinate and communicate with different stakeholders will come in handy, as creating chances to present and align on the benefits our business brings to their establishments is essential. Skills and Experience: The ideal candidate for this role should have excellent communication skills, an extensive network within th...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Social Media Proposal - 30 posts a month - Community growth strategy (from 300 to 800 new followers monthly expected) - Timeframe - 3 months - Cost: $ 650 USD per month

  $653 (Avg Bid)
  $653 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...investing in top-tier, high-priced products. In this particular instance, we're focused on medical-grade water ionisers. The project duties would encompass: - Designing an enticing ad that appeals to a wealthy demographic. - Managing the ad process from conception to implementation. The ideal candidate for this project will have: - An established career in Facebook ad creation and management. - A thorough understanding of both the platform and its algorithm to ensure optimal exposure. - Proven success in targeting and engaging affluent individuals through these campaigns. - Experience in advertising high ticket products, preferably within the healthcare or wellness industry. It's important to me that we not only achieve a high return on investment bu...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Traditional-Style Brochure for Construction Startup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This task involves designing a traditional yet professional brochure that represents our startup company. The company Targets clients in need of project management services in the construction industry. The brochure should be a Bifold type and radiate a professional and traditional theme in its design. Key elements to include in the brochure: - A brief about our company background and expertise - The broad array of services we offer within project management and commercial management The ideal freelancer for this project would possess a steady familiarity with the construction industry, understand the nuances of project management in this arena, and have excellent graphic design skills. Experience in creating promotional materials in a traditional style i...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am planning to shift my current website hosted on Kajabi, to GoDaddy with Moodle as the learning platform at the backend. Key Requirements: • E-commerce Functionality: The website should allow online selling of 1-10 products/services. It's imperative that the site provides a safe, clear and convenient buyer journey, from browsing to checkout. • Membership Management: The website should have an efficient user-friendly system for managing membership subscriptions. It's crucial that the membership process is streamlined for a seamless user experience. • Online Courses: Concurrently, the platform must support provision of online courses. The Moodle setup should facilitate easy navigation, resource accessibility and learner pr...

  $799 (Avg Bid)
  $799 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Social Media Management in Hindi for Twitter/X 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Your mission is growing a budding adult entertainment brand on the Indian subcontinent. Your tasks consist of following meme pages, Bollywood actors / actresses, Indian meme pages, reposting content from the main account, and disseminating links. Long term commitment possible, depending on outcomes

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Automated Income Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for recommendations on income automation processes in the e-commerce sector, specifically dealing with physical and or products. - An expert in e-commerce will be a great fit for this project. Solid experience in setting up automated processes, such as order processing and delivery systems, is a must. - Key Skills: - E-commerce Management - Automated Process Implementation - Knowledge in Physical and or Digital Products Handling - As this project is in its initial stages, I aim to entrust this task to an individual who can provide a strategic plan of action. The ultimate goal is to create an efficient system that will yield a steady stream of income with minimal manual intervention. - While I have a basic idea of how e-commerce platforms operat...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Business Directory Migration Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a talented and skilled data entry operator who can assist in moving a business directory from one website to another. The task at hand involves copying and pasting the directory list professionally and precisely. Specific requirements include: - The type of directory we're focusing on relates to business directories. An understanding and familiarity with the structure of such databases are important for ideal execution. - The data should be formatted in alphabetical order before it's copied to the new website. If you have experience with data sorting, you will be an ideal candidate for this project. - The details required from the directory list include Full Business Profiles along with Reviews. Therefore, you must know how to handle a...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Collecting 301 Medical Research Papers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...these papers are not publicly available and need university library account. The focal point of this project is all reference papers in the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." (attached) The project is: Collection and Organization of Referenced Papers Objective: Collect all PDFs of research papers referenced in the specified paper. Tasks: Downloading all 301 references cited in the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." Collect the PDFs or text of each cited research paper. Paper must be text based pdf, or html and not scanned or im...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Optimize Facebook Ad Performance 6 วัน left

  I'm looking for an experienced digital marketer who can assi...adults above 35 years. The main goal of this project is to ramp up the overall engagement of our ads, potentially leading to a higher conversion rate. Key Responsibilities include: - Monitor the performance of our current Facebook ad campaigns - Adjust the campaigns based on data analysis - Report on the performance and improvements made Ideal Skills: - Experience in Facebook ad campaign management - A track record of improving ad engagement within a similar demographic - Exceptional data analysis skills By optimizing our current ads for better engagement, my expectation is that we can increase the visibility and reach of our campaigns. Your expertise and keen eye for detail will be instrumental in achievi...

  $243 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking an experienced IoT developer to swiftly design and deploy an effective and versatile IoT platform. Though the devices/platforms it will support aren't fully spec...adapt and work across many applications is preferable. - Main Objective: Develop a comprehensive IoT platform with a focus on adaptability and versatility. - Timeline: We are on a tight schedule and aim to have the project completed within a month. Ideal candidate will: - Have considerable experience in IoT platform development and deployment - Be proficient in data visualization and device management - Showcase ability to work effectively on tight schedules - Have expertise accommodating a variety of devices and platforms, particularly in the area of consumer electronics, industrial machinery, and...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...knowledgeable freelancer who can successfully install and set up a Pi-Signage open source server on an Ubuntu 20.04.6 system. I have prior experience in server installation and management, however, I require an expert to ensure a smooth and correct setup. Specific tasks include: - Download and install the latest version of Pi-Signage open source server software. - Test the server to confirm it's running properly. - FIX any small bugs/issues that arise during installation. - Brief me on the key functionalities of the Pi-Signage after installation. Ideal Skills and Experience: - Strong background in server installation and management. - Specific experience with Pi-Signage open source server and Ubuntu operating system. - Able to troubleshoot and solve any potential...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Comprehensive Linux Ubuntu Sysadmin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Linux Ubuntu Sysadmin to undertake tasks concerning server setup and configuration, security and firewall management, along with software installation and updates with more than 5 servers. Expert knowledge in Linux Ubuntu is paramount, including but not limited: - Server setup/configuration - Security/firewall management - Software installation/updates An understanding and skills in TCP/IP or OSI model could be beneficial, but not mandatory. I seek a professional with good problem-solving skills and attention to details. Prior experience working on multiple servers is also favored. Looking forward to a successful collaboration. Looking for a freelancer to join our team and lift our dev ops game - the ideal person will have experience in cloudflare , ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Excel Conditional Formula Expert 18 ชั่วโมง left

  I'm in need of a specialist by my side who understands the power of conditional formulas in Excel. My focus is on performing specific calculations based on certain conditions within my financial records. Key Tasks: - Developing and refining condi...conditions within my financial records. Key Tasks: - Developing and refining conditional formulas in Microsoft Excel - Ensuring accurate and efficient calculations on financial records - Quality checking for any potential errors Ideal Freelancer: The right person for this project is an adept Excel user with a deep comprehension of conditional formulas. Prior experience in financial data management would add a feather in your cap. Moreover, if you have a knack for spotting and resolving errors in data analysis, you might be t...

  $49 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  AI BMS for Acceleration Detection & Battery Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project seeks an expert in AI and Battery Management Systems (BMS) to create comprehensive documentation. The main aims are: - Detecting sudden acceleration, specifically rapid increases in speed - Implementing a battery optimization function. The ideal BMS will balance energy consumption across all vehicle systems to ensure optimum performance and efficiency. Applicants should have substantial understanding of AI systems and battery management, with a focus on creating in-depth documentation. Previous experience in electric vehicles (EVs) is a considerable advantage. Key Skills & Experience: - Proficient in AI and BMS - Excellent technical writing skills - Knowledge in EVs, including acceleration or speed control. You should base your documentation on strate...

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  In this project, I am looking for a skilled programmer who has expertise in both C# and Python...capable of receiving the JSON string from the C# application, process it, and then return a result. Ideally, the resultant returned by the Python HTTP server should be in the format of JSON data that holds process result. The successful bidder should possess the following skills and experience: - Proficient in both C# and Python languages - Solid understanding of HTTP server implementation and management - Proven experience in data exchange between different applications, preferably with JSON. - Familiarity with handling and representing product details in JSON format Given the project's classification and technical demands, I urge only those with the suitable skills and exper...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...results-driven individual with a knack for digital marketing? Join our team as an Affiliate Marketer and embark on an exciting journey to revolutionize the way we promote and sell our product! Who We Are: At Just Linked It, we offer cutting-edge solutions that save time and transform lives. Our commitment to innovation, quality, and customer satisfaction sets us apart in the industry. - Bookmark management: A facilitating tool to organize and manage bookmarks. - Content categorization: Provides a helpful way to classify web content, making it easier to retrieve later on. - Sharing in groups: Enable sharing bookmarks or categorized content with specific groups or publically. - User Profile Web Page: A simplified and concise 'About' page that users can edit easily. W...

  $1168 (Avg Bid)
  $1168 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  As a business primarily targeting consumers, I'm in need of a fresh sales strategy. I u...effective sales strategy. Full understanding of our products and unique selling proposition is key to targeting consumers on the right platforms and with the right tactics. Ideal Skills: - Proven track record delivering immediate sales - Email marketing proficiency - Consumer-centric marketing techniques - An understanding of how to utilize data from previous campaigns - Pinterest ads set up and management - SEO Optimization Key Goals: - Creating a strategy tailored for immediate sales boost - Start using data-driven approaches - Move beyond email as our only consumer reach tactic I'm excited to see how your creativity and strategic approach can lead to an immediate increase in...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I've published my memoir and now it's t...Responsibilities: - Manage and optimize my social media profiles on Facebook, Instagram, and Twitter to reach and engage a larger audience. - Implement SEO strategies to increase the online visibility of my book. - Create and sustain an incisive email marketing campaign to nurture interest. - Develop and orchestrate community-based marketing initiatives. Ideal Profile: - Extensive experience in social media management. - Proven SEO and Email marketing skills. - Demonstrated success in community outreach and engagement. - Experience in marketing to adults (25-40), seniors (65+), survivors of child or domestic abuse, and individuals wrestling with alcohol addiction. Let's bring my memoir to the readers who can resonate with a...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน website management ชั้นนำ