ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,015 website seo evaluation งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Pay grades & Job Evaluation หมดเขตแล้ว left

  Need support to carry out a project for setting up the HR Pay grades, Market mapping & Incentive scheme

  $851 (Avg Bid)
  $851 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Evaluation Data Analysis หมดเขตแล้ว left

  I would like you to go to the attached analysis plan document. If its clear for you and you can do it, then bid, otherwise please do not waste my time and yours too. Thank you.

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Evaluation AD หมดเขตแล้ว left

  Helps with daily calendar management, scheduling of meetings, correspondence, and note-taking. Scheduling & communications between staff and company members, screening calls and emails and responding when appropriate. There will be some items of personal and business assisting in order to alleviate stress and time restraints from the owner so he can focus on direction of the spaces and c...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  LDA topic modelling and Evaluation - หมดเขตแล้ว left

  I need a Machine Learning who is capable of unsupervised doing ML, Topic Modelling such as LDA/NMF and their evaluation.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  LDA topic modelling and Evaluation หมดเขตแล้ว left

  I need a ML engineer who is capable of unsupervised ML, Topic Modelling such as LDA/NMF and their evaluation.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  TfNSW economic evaluation excel หมดเขตแล้ว left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. All tables within Appendix 4 of the following document into a single excel file with relevant table heading, figure and format - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...I am looking for an Individual SEO freelancer (NO AGENCY) preferably based in Delhi/NCR to take care of on-page & off-page SEO & Playstore optimization. We will start with 3 months contract with clearly defined targets to achieve, evaluated every 15 days with weekly reporting. Our platform is a B2B e-commerce website and android app. If you perform

  $1143 (Avg Bid)
  $1143 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...I am looking for an Individual SEO freelancer (NO AGENCY) preferably based in Delhi/NCR to take care of on-page & off-page SEO & Playstore optimization. We will start with 3 months contract with clearly defined targets to achieve, evaluated every 15 days with weekly reporting. Our platform is a B2B e-commerce website and android app. If you perform

  $642 (Avg Bid)
  $642 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I'm looking for someone to help me do supervised learning in R. I'm working with a car evaluation dataset, which I'm attaching. As I want to do logistic regression and other techniques, I know that I will have to do some preprocessing. So that's what I would like help with. I already know how to do this one way with the use of loops but I'm looking

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  we are looking for build website ,app ios , app android for whole seller stores we need ready source code to save the time and delever in 10 to 15 days Multi vendor Shopping Cart Key Features‏:‏ SMS API, we can use Facebook account kit API which is free for 100k sms per month ‏1. 100% ‏Source Code ‏2. ‏Free Technical Support for 3 months ‏3. ‏Free

  $972 (Avg Bid)
  $972 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล
  Heuristics Evaluation -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Using personas I will give, create a heuristic evaluation on a website's current design using Nielsen's 10 heuristics. I will provide a .docx and example that is already set for the evaluation. Just basically use the the heuristics to analyze and describe the problems and solutions on the site. Then fill in the blanks.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build a website, SEO, Digital marketing etc หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced female who can work on my food delivery startup. Job description - 1 - Magento 1 website developer. 2 - Vendor & Customer evaluation. 3 - SEO & SMO. 4 - Product upload Good communication skills, Application should be from Mumbai. *Removed by Admin*

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  phone security score evaluation หมดเขตแล้ว left

  HI , i am building an app and i want to evaluate the security of the features based on A V Comparatives report of how vulnerable my app will be in comparison to other known security phone apps i need to evaluate the score based on criteria of phone device vulnerability such as microphone access permission can be used for attack on phone for instance

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need help with performance evaluation of neural network in MATLAB for my Data, and checking my MATLAB code and correcting where I am going wrong. Ultimate aim is to compare performance of various networks and plot graph like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have a system where users are evaluating against different criteria's and save/modify them on demand basis. The data set (stored in SQL Server tables) they evaluate against is about 100K+ records. It is taking time intensive process unless I evaluate first and save them against their criteria. Only bid if you have solution or have worked on similar solution before

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  SEO Expert Needed ASAP หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an SEO professional to develop and manage search engine optimization for a few of our key clients. You will be responsible for managing SEO activities such as content strategy, link building and keyword strategy to increase rankings on all major search networks. This is a project hire 3+ months with opportunity for more work. Part

  $29 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Free Home Evaluation Project หมดเขตแล้ว left

  I would like to get an estimate for a Free Home Evaluation on my real estate website similar to this one [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The home owner enters their address and the information is gathered from Zillow, etc in order to give a ball park home value. Thank you in advance!

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Help writing an evaluation หมดเขตแล้ว left

  I require assistance in preparing my annual evaluation.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Evaluation of the mobile application development หมดเขตแล้ว left

  To perform analysis of a half developed mobile application on react native. To be able to find out and run the codes provided, and troubleshoot on the current development.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Social Media Strategy หมดเขตแล้ว left

  ...Currently, we have a website ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and a LinkedIn page. We are looking for someone to develop a social media strategy as well as provide on-going support. Please indicate if/how you would be able to support the following requirements. (if you can't support all items, please only comment on the items you can) 1) SEO optimization for google

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I have a small project where I need to evaluate 5 different areas of a case study (e.g. cash flows at start, during & end of operations). A small excel must be produced at the end, should not take long for anyone with experience with business finance. I will share more details once I have decided on my freelancer.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  DEVELOP A SKILLS EVALUATION & TALENT MANAGEMENT PORT หมดเขตแล้ว left

  We are looking for experienced developers to do a portal which will allow the ministry of education to have access to all student reports and activities on campus to enable a job experience and possible place for successful applicants. a concept with suggested features so we can discuss will be ideal for all applicants.

  $2494 (Avg Bid)
  $2494 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล
  Student Evaluation System หมดเขตแล้ว left

  I want to build a SES that will make a record of the practicals files that are uploaded by student and faculty at the other side view that practicals and give marks to student. Also what practicals are to be made should be upload by faculty. There should be 3 portal i.e. Student, Faculty, Admin. Also Student cannot register in Faculty portal

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  To write a memo, choose a web source and then draft short summary of that web source. keeping in mind that your reader will not have seen the web source. Draft a short summary and explain to you reader how the source will be helpful for you project use a memo format

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Edit Impact evaluation report หมดเขตแล้ว left

  This is results follow-up report, it needs proof-reading and English language editing. About 10,000 words. More detail through chat. Need as soon as possible. This is a low budget job. If you do well, I will hire you for many such jobs in the future.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Research materials and instructions will be provided. Someone who can follow instructions needed with experience in academic writing. Generous pay

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Evaluation and analysis of machine learning models หมดเขตแล้ว left

  I require a freelancer who will evaluate and analyse 5 machine learning models and provide me with a report on the results. The models are written in python 3.6.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Evaluation Reports หมดเขตแล้ว left

  Type up Occupational Therapy evaluation reports from a hand written draft onto an excel template

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  ...require a freelancer who has extensive experience in validating Machine Learning models using Python 3.6. I have 5 machine learning models for which I require validation and evaluation of. Once validated, I will require the freelancer to update my models for the best results. I would prefer to work with someone who has performed validation such as cross

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Business Cost Savings Evaluation หมดเขตแล้ว left

  I want to propose a change in the way a manufacturing process is done. This process involves a robot that palletizes product, and it often runs into problems. I know what errors it commonly makes and have designed technology to solve MOST of the problems and detect ALL problems. So it would still require human interaction to fix things near the robot, but at least it will not throw product and ...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Academic User testing and Evaluation หมดเขตแล้ว left

  Hi, Looking for some one who have strong skills in academic research and analysing. I have a storyboard design and video, i need academic User testing and Evaluation for it. (( Only English native speaker, we will use a voice chat)) Thank you

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  We would like to collaborate with a *COMPANY* and not a One MAN SHOW that has experience with *travel projects*. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF YOU DO NOT HAVE A COMPANY, DO NOT READ THE FOLLOWING.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF YOU DO NOT HAVE DONE TRAVEL RELATED API INTEGRATION WITH 3D PARTIES SUCH HOTELBEDS, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ..... DO NOT READ THE FOLLOWING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

  $169 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We would like to collaborate with a *COMPANY* and not a One MAN SHOW that has experience with *travel projects*. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF YOU DO NOT HAVE A COMPANY, DO NOT READ THE FOLLOWING.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF YOU DO NOT HAVE DONE TRAVEL RELATED API INTEGRATION WITH 3D PARTIES SUCH HOTELBEDS, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ..... DO NOT READ THE FOLLOWING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

  $286 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We would like to collaborate with a *COMPANY* and not a One MAN SHOW that has experience with *travel projects*. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF YOU DO NOT HAVE A COMPANY, DO NOT READ THE FOLLOWING.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF YOU DO NOT HAVE DONE TRAVEL RELATED API INTEGRATION WITH 3D PARTIES SUCH HOTELBEDS, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ..... DO NOT READ THE FOLLOWING!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

  $213 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We would like to collaborate with *company* that has experience with *travel projects*. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF YOU DO NOT HAVE A COMPANY, DO NOT READ THE FOLLOWING.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF YOU DO NOT HAVE DONE TRAVEL RELATED API INTEGRATION WITH 3D PARTIES SUCH HOTELBEDS, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ..... DO NOT READ THE FOLLOWING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! ALL BI...

  $150 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Evaluation report หมดเขตแล้ว left

  1. apply and reflect on the evidence-based human resource (EBHR) approach of the company named "Huawei" 2. Use Resource-based View (RBV) as Strategic HRM theories 3. A minimum of four (4) academic references must be used in the report 4. APA format 5. 2500 words include references

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Wordpress Developer หมดเขตแล้ว left

  We sell copper top dining tables and copper bathtubs online. Our website has been on SquareSpace and we are transferring it to the Wordpress website. There are some final things that need to be done to take the site live that should be a snap for a person well versed in Wordpress and the Wordpress plugins. The finishing touches include forms and connecting

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  performance evaluation of wimax using ns2 หมดเขตแล้ว left

  performance evaluation of wimax using ns2 in ubuntu

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Cakephp Evaluation Module for an LMS หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a freelancer to create a Learning Evaluation module for an LMS. The module should provide the creation of evaluations using multiple answer questions. Each time a student takes one evaluation, the module will save the student score and show it in screen without reloading the page. The module should have a Reports section where some

  $697 (Avg Bid)
  $697 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  september evaluation test หมดเขตแล้ว left

  I need September evaluation test for CBSE to 11th class

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Business Evaluation Agent หมดเขตแล้ว left

  We are a specialized business development consulting firm and in need of online evaluation personnel's for our partners products and services by random shoppers(mystery) dispensing evaluation tasks and process in physical and virtual methods available at their disposal. Pay is static/flexible. USA applicants only. As we are currently evaluating our

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Seeking high-skill professional for an intensive project, developing an Physical Therapist (PT) evaluation tool for patients requesting power wheelchair prescriptions. Starting points are a MS Word tool developed by a PT, a 'rough' data dictionary, an workflow description, and examples of the finished forms that are distributed to MDs, equipment suppliers

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I want to carry out performance evaluation of dsr protocols and mdsr protocols under blackhole attacks in manet under some performance metrics using ns2.35

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I want to carry out performance evaluation of dsr protocols and mdsr protocols under blackhole attacks in manet under some performance metrics using ns2.35

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I want to carry out performance evaluation of dsr protocols and mdsr protocols under blackhole attacks in manet under some performance metrics using NS2

  $333 / hr (Avg Bid)
  $333 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล