ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,521 whois hostname script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...การเชื่อมโยงหรือข้อความกับพวกเขา หากติดต่อไม่ได้แล้วคุณจะพบรูปแบบของข้อเสนอแนะ หากผู้ติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้ได้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้รายชื่อจากเว็บไซต์ whois [login to view URL] เข้าสู่เว็บไซต์ [login to view URL] ได้รับข้อมูลในรูปแบบ [login to view URL] เราจำเป็นต้องมีที่อยู่อีเมล

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Powershell Script 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Powershell Script that will query my entire domain / all computers and tell me if they have antivirus installed or not. Example output print to .csv ComputerName / Antivirus / Uptodate / Enabled **It would be cool if it pulled the ip address of the machine associated with the hostname of the PC.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Fix SSL hostname Cpanel 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  So, we made this for another server, now I just can't remember how. Need someone to fix it.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  .../etc/sysconfig/network-scripts/ENSxxx Interactive prompts for those that cannot be static, such as: IPV4ADDR="" NETMASK="" GATEWAY="" HOSTNAME="" 3. Start network service systemctl start [login to view URL] 4. Configure ntp: add [login to view URL] as a server in [login to view URL] systemctl enab...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...== 'mysql') when I think it should be ('mysqli') ALSO in the [login to view URL] file the same thing seems to be going on. PROBLEMS are 1) in the admin side of oscommerce the Whois Online addon works but sometimes when you click on one of the listings it throws you out and makes you log in again and does not show you the information. 2) The sessions are

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Basic router configuration (IP Address, hostname, access credentials)  SIP Trunk configuration from Cisco Voice Routers 1 and 2 to Genesys Virtual IP  ISDN PRI ports configuration  Dial Plan configuration  Inbound and Outbound Calls Testing

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need a complete deployment yaml files for wurstmeister/kafka and zookeeper working in kubernetes cluster. kafka hostname must be kafka. I am using this host name in other microservices for communicating with kafka. following will be the tests: >>[login to view URL] --broker-list kafka:9092 --topic TEST >>[login to view URL] --bootstrap-server

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi there, We would like to find the owner of the a domain we would like to buy. We have used whois however the owner is not shown. The domain is not in use currently however owned. The domain is [login to view URL] We need someone to find the name of the owner. Thanks

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...opened mail ports for me to host my own mail. I can/will reinstall CentOS 7 via my VPS Dashboard. I can/will reinstall CentOS Web Panel via SSH. I need help configuring the hostname properly on the registrar and the hosting control panel, the rDNS, etc. System: VPS OS: Centos 7 Control Panel: Centos Web Panel Pro Domain/Registrar: Google VPS: SSDNodes

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...resolve Windows BPA errors and solve a DNS/AD problem. PROBLEM: We have a problem where new computers on the network cannot login to the server domain (cannot resolve the hostname). BACKGROUND: We migrated a Windows Server 2003 server to Windows Server 2012 R2 Essentials 1 year and a half ago. There may be some sort of issue with the 2003 server not

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We can't add/change the option to add IP of the DNS in domain control panel doesn't provide this option. We need you to add a primary domain and hostname to a new dedicated server.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Mail servers mx and reverse dns settings and check service named-chroot start. Smtp [login to view URL] Reverse DNS does not contain the hostname spf ( Items present after 'ALL'. These will be ignored.) And Redirecting to /bin/systemctl restart [login to view URL] Job for [login to view URL] failed because the control process exited with error code.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...dataType: "html", processData:false, success: function (data) { alert(data) } }) } 2. My sample node.js const http = require('http'); const hostname = '[login to view URL]'; const port = 3000; var querystring = require('querystring'); var url = require('url'); const server = [login to view URL]((req, r...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Build me a Nameserver on Centos 6.x using BIND DNS server to Add records to my IP and hostname so when i check the record of my ip i want to see the hostname i set to this IP in Famous checkers like (mxtoolbox[dot]com)

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...exact website as [login to view URL] very similar as [login to view URL] but without the vpn , web proxy and the Articles so it will be the my ip speed test ping whois i need a professional script with no mistakes and errors in the future or gets fakes ips and fake locations . and professional design and easy for me to edit and put ads . my domain name

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...com/enterprisemobility/2010/04/07/manage-remote-desktop-licensing-by-using-windows-powershell/ Powershell-Commands to install new Licences: Exchange: Set-ExchangeServer <hostname> -ProductKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX RDS: [login to view URL]

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I need a writer who can write on 4 topics of 300 words in 2 hours. References are a...nel-paper-lantern-theme-at-hostgator/) hostgator stock ([login to view URL]) hostgator domain privacy ([login to view URL]) hostgator 301 redirect ([login to view URL])

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...dritten öffentlichen Ordner kopiert werden. Es soll eine Programmoberfläche erstellt werden, die folgende Einstellungsmöglichkeiten bietet: - Exchange Server Hostname, Zugangsdaten - Optional Hostname und Zugangsdaten für den Zielserver der Kopie (Wenn nicht identisch mit dem Ursprungsserver) - Pflegen einer Liste mit der Möglichkeit weitere Ordner hinzu...

  $609 (Avg Bid)
  $609 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...This cutestat website is crawling all the websites and building pages with lots of information about domains (DNS records, IP, keywords, Alexa data, Whois,... etc). Your job would be to write a script to pull all this data for domain and display it in simple way (no design). You have to find corresponding APIs to allow you to do this. Rather than paying

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...2. Check Company webite, find Owner or principle. Look for any email to learn the company pattern. 3. Who [login to view URL] matches CC info. If unblocked. Go to [login to view URL] and click Whois. Then, enter company web address 4. [login to view URL] To test your email guess. Yes or No 5. [login to view URL] for when you have a Linkedin Address. You will need my login for this

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...2. Check Company webite, find Owner or principle. Look for any email to learn the company pattern. 3. Who [login to view URL] matches CC info. If unblocked. Go to [login to view URL] and click Whois. Then, enter company web address 4. [login to view URL] To test your email guess. Yes or No 5. [login to view URL] for when you have a Linkedin Address. You will need my login for this

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...2. Check Company webite, find Owner or principle. Look for any email to learn the company pattern. 3. Who [login to view URL] matches CC info. If unblocked. Go to [login to view URL] and click Whois. Then, enter company web address 4. [login to view URL] To test your email guess. Yes or No 5. [login to view URL] for when you have a Linkedin Address. You will need my login for this

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I want to collect the new domain names that register every day. I want a s...want to collect the new domain names that register every day. I want a software that puts it in a spreadsheet for me. You probably do this from whois and need to use an alternative domain site. Ideally the script can be set up on my server so I can continue to scrape up daily

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...other softphone SDK. Basic requirement 1) Upon installation of Softphone, prompt for username and password 2) It will then login to a website (MySQL) and get the pbx server hostname, username(ext), password, port (5060 or 5160) and URL for customer logo 3) configure the phone with the provide info and replace default logo with customer logo. If customer

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...finished: 1) Verify that all API endpoints are listed properly in the postman doc and adjust the hostname [login to view URL] with {hostname} variable from a postman testing "environment". (Postman offers those environment variables and we'd like to use them for hostname, username, password, company_id, project_id, and user_id, so that the user can customize...

  $201 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...ECC, and save it using a specified file format and location. It is preferred (but not required) that this new software program not invoke the SAP GUI. Parameters: * Server Hostname of SAP ECC * Port for SAP ECC Server * T-Code (ie: fbl1n) * Filter Criteria File (relative to the T-Code, key-pair. See attachment) * Report Output File Type (Excel, CSV,

  $1307 (Avg Bid)
  $1307 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hello again, I was hoping you could add a conditional to this script. Where it does an: echo $SHELL and then based on the response it sets the variable: csh set prompt="`whoami`@`hostname` $cwd $ " ksh export PS1=`whoami`@`uname -n`' $PWD $ ' bash export PS1="u@h w $ "

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...таблицу, и для каждой строки брать значение столбца "name". - Передавать этот значение на другой скрипт WHOIS через include (уже есть). - Далее получать ответ скрипта WHOIS и далее записывать в базу обновление по столбцу date для name. Скрипт WHOIS в приложении.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...http://host_or_ip_of_server/?eventtype=Present={esp32mac}&basename={esp32name}&battery={esp32battery} Configurable parameters: Presense mode (Deep Sleep timer) in seconds Hostname or IP of third party web server (where to send Action URL) BLE time between sending advertisment BaseName (can be equal to MAC address) Eddystone UID (for BLE) iBeacon UUID

  $1104 (Avg Bid)
  $1104 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need a logo for my company. The company name is All From VR. bought the [login to view URL] hostname. The company is an IT company that builds apps for VR.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล

  ...good budget. 2. If you had to create a Node.js proxy that would route requests based on the hostname to a specific Docker container, what modules would you use, and how long would it take you to have a working proof-of-concept service? Assume that the hostname -> container address and port are provided to you in a JSON file that does not change. I'd

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...simple process. The list is in Excel. Go down the list one name at a time. Copy the name of the company and paste it into the lookup field in [login to view URL] to use the Reverse WHOIS tool. Put the number of domains into the Excel list next to the company name. Simple. The website allows 150 searches a day so it will take a total of three consecutive days

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  I need to modify my readymade python script. This python script is developed for datadog monitoring [login to view URL] Person need to know boto3 and lambda only two tasks need to be completed [login to view URL] customisation 2. parse single hostname by -n argument script budget is $20.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi Danut, This is the message I got from the webfaction guy: If your developer is still having problems logging in please let us know the hostname, ftp user, and IP Address ([login to view URL]) that he connecting from. Could you please try to solve this issue? If it takes you more than one hour, just let me know. There's no hurry. Thanks

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a PHP page with a form field wh...etc) but also show CONTEXT matches (ex: [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL] etc.) These results should be shown in a results page where it's possible to see the whois owner of each domain. Please list which domain suffix you can search in. Don't worry about design, I have a template we will use.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ... You will not get direct access to this server. You will need to perform this work on your own ubuntu 16.04 server or cloud instance and provide the setup documentation or script to build. Please read the following carefully, I need the following features: + [login to view URL] installed + DHCP serving IP address to connecting

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I want keywords Whois database Daily whois database daily whois database download purchase whois database daily updated whois database download and similar keywords for my site. Be in budget this is initial project and lot to come if done successfully.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I NEED A GRAPHIC DESIGNER WHOIS GOOD AND FAST WHO CAN MAKE WEBSITE HEADER BANNERS AND SLIDER BANNERS I WILL PAY 12.00 PER EACH BANNER I NEED SOMEONE WHO CAN START NOW THE BANNERS WILL BEED TO BE 1920 × 1280 AND NEED TO BE HIGH END AND HIGH IMPACT NEED SOMEONE WHO CAN START TODAY AND FINISH BANNERS TODAY ATTACHED I WILL SHOW YOU THE TYPE OF BANNERS WHAT

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...updates your website, blog and business to a large number of FREE online services, tools and directories. This is a great way to add and update your website to the most popular whois records, databases, web tools and business directories online today. All directories are search engine friendly and checked for quality assurance. Get Indexed by Search Engines

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Python script will take a list of domains from a file as input. Script will need to get level 2 data from the registrar whois server for each domain. Example output of "whois [login to view URL]": Registrar WHOIS Server: [login to view URL] Level 2 data required as output: Registrant Name: MY NAME HERE Registrant Organization: MY ORG HERE Admin Orga...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello we need following scenario: make a script which does the following : 1. server A which hosts files WWW - apache 2. server B which hosts DB - Mariadb 4. Test server C which has WEB+DB -------------------------------------------------------------- PROCEDURE 1. Script will be triggered from php script made by us input variables : - digitalocean

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...setup and dns and nameserver setup, firewall and security setup and softaculous installation and cpanel/whm account, nameserver, dns a record, dns reverse lookup setup and hostname to domain resolution setup and setting up the server to create 12 cpanel accounts for my 12 domains. I estimate maximum of eight hours of effort. I will consider confidentiality

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I needed to build an integrated software project script for distributors to sell social networking services I needed someone who knew that 1- Control Panel DNS ClusterDNS Cluster 2-cPanel 3-Generic TLDs Country-Code TLDsCountry-Code TLDs Whois ProtectionWhois Protection SSLsSSLs 3-Dedicated Servers Managed ServicesManaged Services Semi-dedicated ServersSemi-dedicated

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello I have an AJAX contact form which has been developed by their party. When the email sends, I require it to show which domain it has come from and also the senders IP. Full source codes will be sent to successful bidder.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...representing the URLs, an absolute URL or a relative URL. An absolute URL looks like this: [login to view URL]~td4679/Pgm3/[login to view URL] and includes the protocol, hostname, and file location. A relative URL might look like [login to view URL] In this case, you are to assume that the protocol, host, and directory are the same as the presently shown

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...done on excel. If not, please provide examples of other platforms where this can be done then extracted into Excel as a report: 1. Bulk whois parser- Able to upload a list of domains an obtain the complete whois information. This should include gtld, ngtlds and cctlds (if possible) 2. Should also be able to pull a list of typos 3. Able to conduct

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...you will follow on our Migration task. 1. Create EC2 instance with cPanel AMI on AWS 2. Configure AWS instance with security groups, elastic IP etc. 3. Configure WHM with hostname and other required settings 4. Migrate the websites from current VPS to AWS including files, databases and emails. 5. Test all the websites on new server with host entry methods

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...a vps hosting plan without cpanel. Need someone who can help me set the vps server and upload the script/files to make the site live. Without cpanel , i am not sure how to upload the files. also i am not sure what to fill up the below with: hostname root password ns1 prefix ns2 prefix operating system the wordpress theme is: [login to view URL]

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Need someone to be ver... 1. Setup account in WHM 2. Setup ALL DNS settings to point correctly. A records RTP records 3. Configure our privet name servers ns1.arcaveroom.com. 4. Make sure the hostname is setup correctly in WHM 5. After you setup the DNS i must use a DNS checker to make sure the site points correctly at [login to view URL]

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล