ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,019 whois lookup script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...การเชื่อมโยงหรือข้อความกับพวกเขา หากติดต่อไม่ได้แล้วคุณจะพบรูปแบบของข้อเสนอแนะ หากผู้ติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้ได้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้รายชื่อจากเว็บไซต์ whois [login to view URL] เข้าสู่เว็บไซต์ [login to view URL] ได้รับข้อมูลในรูปแบบ [login to view URL] เราจำเป็นต้องมีที่อยู่อีเมล

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...than your true location -Bypass IP Location restrictions to access DFS websites from restricted areas. -Fully Tested to bypass GeoComply and Reverse IP lookup -Bypass geoblocking & Anonymous lookup Mi Location technology. -Keep my IP address in one location It is very important this is done thoroughly and correctly so I will pay accordingly if everything

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Trophy icon Design a logo - Web App 4 days left

  ...on the farm and also provide a history of what fertiliser is applied to the farm paddocks. The main selling points of the app are that all employee on the farm can easily lookup from anywhere on the farm where the cows are going and what paddocks need fertiliser. It keeps everyone connected and following the same plan. I would prefer an wordmark

  $50 (Avg Bid)

  I would like to build a new modern web pages. Previous WEB [login to view URL] is available for lookup. It has to be multilanguage and it has to be in WordPress. The translations are available in attched files and also the photovideo sources are attached.

  $535 (Avg Bid)
  $535 การประมูลเฉลี่ย
  94 การประมูล

  I need someone with the above experience and can prove it to me by showing some custom work they have done on serenity. I have already go...prove it to me by showing some custom work they have done on serenity. I have already got a site ready to go. The job will start with some simple maintenance screens for lookup tables - then to complex screens.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I will be posting many such projects going forward. So I am looking to develop long term relationship. Develop Zipcode lookup iOS swift CocoaPod framework with test App module Check requirements: [login to view URL] If you satisfy following criteria please contact me with

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I will be posting many such projects going forward. So I am looking to develop long term relationship. Develop Zipcode lookup Android Library with test App. Check requirements: [login to view URL] If you satisfy following criteria please contact me with your portfolio and

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...looking to use data from mutliple email templates to lookup certain values and then based on the values looked up and content from the emails, create and save out nested xml files. I currently have Zapier setup to receive the emails, put the correct data from the emails in to a google sheets doc, then lookup the correct codes from google sheets and enter

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...future (BT, IR or RF). Also, consider midi control capability as an upgrade/add-on future product (leave spare port/connector. Then, it's mostly software protocols and MIDI lookup)....

  $2638 (Avg Bid)
  $2638 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...and name it something of my choice. 2)Copys columns from all tabs identified and places them into essentially 4 columns with appropriate headers 3)A new column that does the lookup (against the master column) and reports back if/what the match is and what column is resides in. Im open to other suggestions but i need something quick and repeatable. I

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...ability to look up availability and pricing for components, as well as track installed component warranty information and invoices. Live help for parts lookup, and lookup by machine. CUSTOMER MACHINE LOOKUP - When a customer signs up he will list all of his types of equipment he has at his plant. On our end, we will list the major components for this machine

  $5429 (Avg Bid)
  $5429 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  I need you to fill in a spreadsheet...spreadsheet with data. Good at data entry, know how to identify the missing data in spreadsheet. Data cleaning and sorting, good at advanced excel formulas such index match, lookup function. Troubleshoot all formatting issues in a given spreadsheet. Convert data into a meaningful graphical charts and dashboards

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ..."5V+" from this text box, volume of Sony tv should be increased by 5 levels. The code should take care of volume increase as specified in the text box, e.g. 10V+, 20V+ etc. 3. Lookup table should be created including raw data for Volume + key so that more commands can be added to the table in future. 4. Good to have: Organize and provide structure to code

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...== 'mysql') when I think it should be ('mysqli') ALSO in the [login to view URL] file the same thing seems to be going on. PROBLEMS are 1) in the admin side of oscommerce the Whois Online addon works but sometimes when you click on one of the listings it throws you out and makes you log in again and does not show you the information. 2) The sessions are

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...functions are such as "find lowest value for specified input", "multiply with other field/-s (select fields)", "add and subtract", "add and subtract %" , another very important lookup function should be "what input value for multiplying (only higher value) to get perhaps lower value for specified input", there should also be a page avail...

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...sent by mail to each employee. So the scheduling of sending mail payroll slip must be made. I have created employee login and data data in the postgresql table. So you can lookup data from my table. Budget: 100-300 USD Time to complete the project: 2-4 Weeks Technology: Codeigniter & Postgresql Details of examples of payroll and loan formulas are

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...function does, and when & why it is used; Seperate video for popular functions like Count, Vlookup, Hlookup) i) Financial ii) Date & Time iii) Math & Trig iv) Statistical v) Lookup & Reference vi) Database vii) Text viii) Logical ix) Information x) Engineering xi) Cube 7) Creating simple and complex formulas (including nested functions) - Basic Formulas

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  you will have to perform the POC on three use cases i.e. single record lookup, filter and GroupBy accompanied with ordering in ascending order. So their respective problem statements are mentioned below. The following problems you will have to solve using Pig and Spark RDDs: Fetch the record having VendorID as '2' AND tpep_pickup_datetime as

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Create and extension for Google Chrome that (1) cleans history with one click. (2) shows information from API call as an overlay and (3) Alerts user if IP address changes. IP lookup API is a single line: [login to view URL] Overlay should be on bottom of page. Full details and mock-up in attached description.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...simple socket application which sends a UDP DNS query to a single specified DNS server (the function you create must accept the IP address of the DNS server as a variable) to lookup a specified domain (again the function must accept the domain name as a variable). The application must compile under gcc version 4.8.5 with -std=gnu++11 or it will not be

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...to use the database as our warranty returns database. This is currently handled on an Excel spreadsheet but could do with improvements. Additionally the basic data entry or lookup part should also work on our Sharepoint Foundation 2010 Intranet (hence the use of the MS Access Template as an idea, however we are not needing to use MS Access if everything

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have MySQL running with MyIsam which supports Spatial indexes. I have a number of areas defined by large polygons with a set of lat, lon points for each polygon. My objective is to save each area with the polygon in a table and subsequently send a query to search which areas have a point (lat, lon) inside the polygon. The query needs to be super fast ( < 0.05 sec), inserting doesn't need...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Insert some formulase in Excell using V-lookup and data validation. I provide clear instruction on what to do

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello! I am a telecommunications company in Canada. I have a database of all our postal codes that we can/can't service within the provinces that we have service available. I want to have a website user be able to put in their postal code on my website and my website says whether or not we can give them service. I would also like to attach this to an Unbounce Landing Page as well.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...for taking the time to read this project description. I really appreciate it. PROJECT SUMMARY: ---------------------------------- Create a script that receives information from a json feed, performs an API lookup, assembles the information into a database, then displays it on a dashboard. PROJECT HISTORY: ------------------------------- Recently I hired

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  ...in a database, what type of company (client, vendor, unknown). When we migrated the application to Windows Server 2016, some functionality relating to the second database lookup stopped working. Here is the workflow: --> Incoming Call --> Phone system (Switchvox) passes the callerID to the app which then looks up the number in our CRM database

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hi I need a script that will run on both apple and windows devices that is able to remotely lookup a web filter policy on the company firewall/web filter and depending on the website block or allow the remote device to access that particular website.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have a list with 650 Companies, and I need information from crunchbase and Alexa to be added and delivered in an excel sheet. You must have access to Alexa and Crunchbase in order to run the reports.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  ...Microsoft Edge that (1) cleans history with one click. (2) shows the current IP address as an overlay on the top of the web page and (3) Alerts user if IP address changes. IP lookup API is a single line: [login to view URL] Details are in the attached doc. Read all instructions BEFORE you bid on project, I will know if you did not read the details

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...plugin should allow web configuration (using graylog interface) of the (a) usual title, description, name, (b) JDBC connection, (c) query to execute (with ? parameter 1 as lookup key), (d) database column name for result, (e) database connection timeouts, and (f) any other required parameters. Database lookups should be in realtime. Some good example

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  You will be going through products from an old website we are currently rebuilding, creating the product on the new website and assigning vehicle ID’s using a lookup. We will supply an ID lookup system, although it will require researching using Wikipedia to find the chassis codes. Any missing can be skipped but must be noted in a document so we can

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...VLOOKUP, MATCH, INDEX, TODAY, MONTH, LEN, CONCATENATE, IF, AND, CELL, ISNUMBER) - Advanced from all categories ie. - Financial - Date & Time - Math & Trig - Statistical - Lookup & Reference - Database - Text - Logical - Information - Engineering - Cube 8) Working with Excel Data - Sorting Data - Filtering Data (Basic & Advanced) - Summarizing Data

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...cost is Rs. 500 (Fee 1) and Rs. 25 (Fee 2) and the total cost is Rs. 25 (Total). This goes on for 3, 4, ... A, B,... L. It would be great if this values can be managed in a lookup/backend table so that it can easily modified in future. STEP 4 - The user gets to select the date of the service from calendar. And clicks on Next button. STEP 5 - For any

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...datastrings) 8. Auto delete datastrings from sql older than 6 months (Only need to run monthly) 9. Reverse commands. When traccar push command to dongle id. Master Tracker Server must lookup latest ip on dongle in sql log and send command to dongle with the correct id number. Dongle datastring contains location LAT+LONG, Device ID or IMEI and other parameters

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi there, We would like to find the owner of the a domain we would like to buy. We have used whois however the owner is not shown. The domain is not in use currently however owned. The domain is [login to view URL] We need someone to find the name of the owner. Thanks

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...VLOOKUP, MATCH, INDEX, TODAY, MONTH, LEN, CONCATENATE, IF, AND, CELL, ISNUMBER) - Advanced from all categories ie. - Financial - Date & Time - Math & Trig - Statistical - Lookup & Reference - Database - Text - Logical - Information - Engineering - Cube 8) Working with Excel Data - Sorting Data - Filtering Data (Basic & Advanced) - Summarizing Data

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...getting products from an old website that we are currently rebuilding, looking them up using a vehicle part code on the new website, and then finally assigning ID's using a lookup. We will supply the vehicle data, so all that is needed is to match the ID's and vehicle parts. Any missing can be skipped, but must be noted in a document so that we can

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  ...half of the courses), exercises and labs hours if applicable and how many hours left for each course. Make it look professional (formatting, table formatting). You may use LOOKUP/IF functions or PIVOT tables instead, you choose. (2) Create a worksheet of a shopping list based on inventory data that you will create in the form of a list, including:

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  1. Create a Search for the Comms Table - Notes field. 2. Add a "Current Step" field to the Comms table. *Notes: This field should be a lookup to a Current Step table (doesn't exist), or a filtered lookup list from the current Parameters Table. The "Current Step" list will be up to 10 entries long. 3. On the Print Postcard Search update to search

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...that can be selected in the dropdown box when you right click the highlighted text. The search that is to be performed an URL that contains several variables for a database lookup. All the values for the variables in the URL should stay the same, except for “SearchText=XXXX” and “LanguagesSelected=YY”. The “SearchText=XXXX” should be populated by th...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...to code design and validation of approach. E.g., calling a REST API from within a Spark application - Help with coding syntax (Scala). E.g., how to join a data stream with lookup data sets - Tuning the cluster for optimal performance In general, need someone with good experience in Spark. This is a consulting role with no coding. Stack: Kafka-Spark

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...Twitter API. Normal Tweet content is determined by the user’s login and the Twitter API. Custom Tweet content and location in page is determined by PHP code that performs a lookup on a SQL Server database table. Custom Tweet content includes the following information: user image, username, user handle, user verification symbol, Tweet timestamp, Tweet

  $2427 (Avg Bid)
  $2427 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...voicemail in the call history. 4. Click to Call - Option to click to call any phone number from within Agile CRM 5. Call Popup on inbound Calls - Can have inbound calls do a URL lookup in the CRM to any phone number. - If a match is found for Accounts, Contacts or Leads they will be shown. - Ability to create new Accounts, Contacts or Leads at anytime from

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...Companies who are using Woo Commerce on their website as their ecommerce solution 2) Verify they are using Woo Commerce by using a tool like "what runs" extension for chrome. 3) Lookup the company revenue and add it to a google spreadsheet Then for companies that are above $300,000 per year in Revenue we want to take those leads a step further and get

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...Twitter API. Normal Tweet content is determined by the user’s login and the Twitter API. Custom Tweet content and location in page is determined by PHP code that performs a lookup on a SQL Server database table. Custom Tweet content includes the following information: user image, username, user handle, user verification symbol, Tweet timestamp, Tweet

  $14676 (Avg Bid)
  $14676 การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล

  I have a file with some client data in sheet 1 and an universal set of emails in sheet 2. Need to know which clients I don't have emails of. Should be pretty easy for someone having knowledge in excel and vlookup.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Will be looking up server of competitor and seeing what is host What server security they apply Techbology used

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We are looking for a C#, MVC, ASP.NET, JavaScri...MVC, C# environment using DevExpress components. Excellent knowledge of DevExpress MVC components or similiar components such as Telerik, Kendo (Grids, Cards, Token Boxes, LookUp controls etc.) We will provide a Workstation ready for Development. Developer must work at least 160 hours per month for us.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  ...looking for a project where i can do Bulk Numbers Lookup on Truecaller. My input : Phone number list Output should be : Name,Email,City,Tags,Country,Operator etc associated with the phone number. Now you can either use truecaller android app for lookup or truecaller web based. My requirement is to do bulk lookup everyday. Please Focus on on Requirement.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...looking for a project where i can do Bulk Numbers Lookup on Truecaller. My input : Phone number list Output should be : Name,Email,City,Tags,Country,Operator etc associated with the phone number. Now you can either use truecaller android app for lookup or truecaller web based. My requirement is to do bulk lookup everyday. Please Focus on on Requirement.

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล