ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,197 window based project งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  ...looking for a draftsmen or arch student to complete a small window and glazing schedule to be used as a este of max 30 pieces majority a re of the same saizeCAD form so it can be used for manufacture [7/15/2018 4:28:26 AM] Jason Debruyn: My name is Jason Im a construction manager in a Sydney based building company - I usually do all my own detailed drawings

  $230 (Avg Bid)
  $230 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  WINDOW S 5 วัน left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  ...are a winner, but since we have exhausted our funds we need affiliate and internet marketers interested in selling and promoting our client's product. This is a commission project only. If you excel you will get compensated for it. Example: If you spend $100 and help our client sale $10,000 dollars worth of goods to our custom audience you will receive

  $3981 (Avg Bid)
  $3981 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  I need to open payment link in webview inside unity. Till here I'm successful using uniwebview plugin for unity. Now after I enter the card details on the payment page, n click pay now, a new page should popup open for entering a password but this popup doesn't open in webview. I need your help to allow this second popup to open as well. Only bid if u have read my description. And mentio...

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  $66 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล
  Window toast notifications through WinForms C# 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to setup toast notifications through Winform C# Application. Visual Studio 2015 Notifications should work on Windows 8 and onward. Skip if its Windows 7 or earlier. We are using Advanced Installer to create our setup.

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for Window Film Company 2 วัน left

  Please see attachment.

  $150 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  182 ผลงาน

  Leica Camera USA currently operates 8 stores nationwide. Every 3 months, we roll out a new marketing campaign. This requires removal of the the old collateral, and installation of the new materials. The clings are traditional peel and stick clings for both the interiors and the windows. We are looking for Visual Merchandisers skilled at applying the clings in the following markets: San Francisc...

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I am looking for someone to redesign our current live chat window using css.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  ...for a web development company to help me prototype a new project I am building. I am figuring out the actual UX of the project, and part of that is to create rapid iteration working prototype that I can use in my own day to day life, and then iterate every two weeks. This prototyping project will help me decide if this idea is worth pursuing. Once

  $176 (Avg Bid)
  $176 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Bug on modal window prestashop basket. หมดเขตแล้ว left

  Hi, On Prestashop 1.7.3 When you add a product to the cart, you can not continue if you click on "c...Prestashop 1.7.3 When you add a product to the cart, you can not continue if you click on "continue shopping" or on click on the cross, there is a problem when closing the modal window, when it closes. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Best regards.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  We have a small business installing window film. Seeking quotes to develop a web-based/ tablet based system to: 1) provide a basic CRM for 3 users- we are currently using Hubspot free version - would like to retain the following features from Hubspot - web form to auto lead entry; manual lead entry for walk-ins or phone contacts; customer details

  $1063 (Avg Bid)
  $1063 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  We have a small business installing window film. Seeking quotes to develop a web-based/ tablet based system to: 1) provide a basic CRM for 3 users- we are currently using Hubspot free version - would like to retain the following features from Hubspot - web form to auto lead entry; manual lead entry for walk-ins or phone contacts; customer details

  $940 (Avg Bid)
  $940 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  window หมดเขตแล้ว left

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

  $307 (Avg Bid)
  $307 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Window Banner vector image หมดเขตแล้ว left

  We have a sample graphic image that we would like a new vector image file made. Need to fit on a window size 6m wide x 2m high

  $51 (Avg Bid)
  $51 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  70 การประมูล
  Unity 3D mapping application and Database หมดเขตแล้ว left

  ...explain below) for the mapping application. This is a semi-profit project. Meaning, I want to make money with it to only to be able to provide the upkeep of the service and updates. So the function of the mapping application is that, you open the application, and the Login or Register window opens. You will be unable to use it until you log in. Clicking

  $504 (Avg Bid)
  $504 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  I need a GD for a car window sticker หมดเขตแล้ว left

  I need to redesign a sticker for my car that is ruined. I've taken several pictures and it's a very easy one. Thank you.

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล
  Check-Out Pop-Out Window and Importing CSV หมดเขตแล้ว left

  I am having trouble creating a window that will directly ask you to check-out once an item has been placed on the cart. I also created a csv file and it will import but it's not storing the sku after import.

  $142 (Avg Bid)
  $142 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  budget: 250 AUD I have a PHP website. Need one to one video call and Chat between two main user types Chat window should be exactly similar to freelancer site chat window with video call functionality Should be working in all browsers/platforms Needs simple customization done (minimal) Not sure What video call API will be the best in terms of universal

  $135 (Avg Bid)
  $135 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  $93 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 ผลงาน
  conver window 10 app to windows XP หมดเขตแล้ว left

  i have app based on windows 10 and i need convert this to windows XP ver.

  $152 (Avg Bid)
  $152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  Integrate Quickblox API. Only apply if you have done it before.

  $167 (Avg Bid)
  $167 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  ...prototype presentation and pitching. I have a design for a window that convert to a balcony. the window is rectangle and the window is divided to two connected parts the top part is from glass and the bottom part is from aluminum. there are two additional glassed plates on the bottom side of the window and it is fixed on the wall. first: the two glassed

  $162 (Avg Bid)
  $162 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  Hello I am going to move my asp.net website to another window 2008 r2 standard server. But i have some faced issues. Can you check and fix?

  $34 (Avg Bid)
  $34 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  ...the construction industry/ window and facade systems. Attached below is an example of the work I will be getting you to do. I would like it written in a professional manner. If you could edit the below attachment and make it sound more professional, it will give me an idea of your work. This will be an on-going project for the right person. Kind

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล

  Hi there, Please find "How to configure Advanced Email Verifier on Windows VPS" section. We have configured hmail server as part of this installation on a windows vps but unable to configure thunderbird email client to the test email flow. After successful installation of hmail server, installation of AEV comes into picture. We need the assistance in completing the above. Please quot...

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  ...transparent (no product color). When customer choose color it will fill in only selected working area (not whole image background). - When click on text layer it will open popup window to change text. - Ask Facebook and Instagram for approve their API in public use. - Autosnap ON as default We want have only one installation of Lumise server on our hosting

  $1255 (Avg Bid)
  $1255 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Develop Web Application หมดเขตแล้ว left

  ...beginning of project -need web app for html , css , js and jquery , ajax and json -need html designer with drag and drop feature for easy designing -need manual coding and designing by writing html +css + js + jquery code -need separate window for html + css + js + jquery + ajax + json -need feature to store all those files based on project name and

  $588 (Avg Bid)
  $588 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  $85 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  Need to Build window based app using arduino and servo motors kindly note person should in Dubai UAE only

  $652 (Avg Bid)
  $652 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Tag Printing Application Window Handheld Mobile หมดเขตแล้ว left

  Develop Windows mobile handheld application to display products information and print products labels. The application should import an Excel or text data file which includes list of products information such barcodes, default barcode, name, price, category, UoM, etc… (details mentioned below). The application should be able to import the file through different methods such Dropbox, One Dr...

  $111 (Avg Bid)
  $111 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  ...Please do not give ballpark figures and DO READ this project brief fully before proposing. The game needs to be simple operationally and easy to understand and play - and fun to play of course! It could be tied to flexible rewards that we can change from time to time. The game can be a marker based one where they scan (point their mobile camera at)

  $1880 (Avg Bid)
  $1880 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  we are developing a web app whic...the front end developer need to develop the preview functionality for our editor.. you have to get the content from the editor and need to generate the preview in a pop up window .. Preview will be in 3 kind of templates... it should look like very profession way .. it should look like as pdf document in preview ..

  $111 (Avg Bid)
  $111 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  File Name Extraction Tool (Simple Logic) หมดเขตแล้ว left

  ...or .txt option selected in the radio button. The first option of selecting a .zip file does not need to be remembered and preferably that is blank when opening the program. Based on what I just said, possibly this needs to be a program that gets installed as I am not sure if a locally executed program has this ability. I am inclined to think it does

  $65 (Avg Bid)
  $65 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  Need a webpage of my account with a OTP popup window หมดเขตแล้ว left

  Need a webpage Design of my account page that includes login and register module with a OTP Popup Window design like Grofers login popup

  $114 (Avg Bid)
  $114 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Window Decal หมดเขตแล้ว left

  Looking for creation of a file using a symbol and text. I believe it has to be "vector" or transparent, and only the symbol and text would be visible on the window.

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for a Window Film Company หมดเขตแล้ว left

  Please see attached brief for details.

  $150 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  101 ผลงาน
  Trophy icon Window Decal 1 วัน left

  I have a photo of a window decal I saw on a car. I want to copy the idea but with a Christian perspective. Photo 1: Example on car Photo 2: The cross to be used Photo 3: What a prayer rope looks in real life. Your photo should look like balls/knots. Photo 1 isn't very clear with that. Word doc: Instructions on where everything is to go and what's

  $22 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 ผลงาน
  window form page alignment หมดเขตแล้ว left

  i have coded a project. but as soon as i am changing the text of an label the page alignment get disturbed from centerscreen to left top corner. kindly resolve this issue. VS2017 C# coding MSaccess2016

  $11 (Avg Bid)
  $11 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  ...Wordpress (Woocommerce). Site should be responsive in mobile and window PCs. I already have landing page and product page design and you can refer it for rest pages design. Project scope are 1. Graphic design 2. Building with Wordpress Woocommerce site based on design. This is long term project and if you done this task, you will get more task with this

  $197 (Avg Bid)
  $197 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  71 การประมูล
  Wordpress (Woocommerce) designer / developer หมดเขตแล้ว left

  ...Wordpress (Woocommerce). Site should be responsive in mobile and window PCs. I already have landing page and product page design and you can refer it for rest pages design. Project scope are 1. Graphic design 2. Building with Wordpress Woocommerce site based on design. This is long term project and if you done this task, you will get more task with this

  $197 (Avg Bid)
  $197 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  105 การประมูล

  ...Wordpress (Woocommerce). Site should be responsive in mobile and window PCs. I already have landing page and product page design and you can refer it for rest pages design. Project scope are 1. Graphic design 2. Building with Wordpress Woocommerce site based on design. This is long term project and if you done this task, you will get more task with this

  $221 (Avg Bid)
  $221 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  113 การประมูล
  Wordpress (Woocommerce) site design and development. หมดเขตแล้ว left

  ...Wordpress (Woocommerce). Site should be responsive in mobile and window PCs. I already have landing page and product page design and you can refer it for rest pages design. Project scope are 1. Graphic design 2. Building with Wordpress Woocommerce site based on design. This is long term project and if you done this task, you will get more task with this

  $140 (Avg Bid)
  $140 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  82 การประมูล

  Wordpress iframe embeded google docs - links dont open in new window see domain here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล
  Odoo. Add stock window to POS หมดเขตแล้ว left

  Using POS stock quantity module, add a pop up window that appears when the stock number is clicked. On the pop up windows it will show current stock for all warehouses.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Looking for a Wordpress/WooCommerce engineer หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  ...with Wordpress (Woocommerce). Site should be responsive in mobile and window PCs. I already have landing page design and you can refer it for rest pages design. Project scope are 1. Graphic design 2. Building with Wordpress Woocommerce site based on design. This is long term project and if you done this task, you will get more task with this site.

  $162 (Avg Bid)
  $162 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  74 การประมูล
  We need a simple micro app as a template. หมดเขตแล้ว left

  ...various gifts that have different values. 4. A page/new window that'll lists all of the schedules mentioned at point no.1, meant for reviewing for user(s) and editing by administrator. 5. A simple notification feature where the app will send notifications to currently logged-in user(s) based on their own's address (Region) when a certain schedules

  $103 (Avg Bid)
  $103 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Window application using a database หมดเขตแล้ว left

  I need an application (as simple as possible) that will be using a database. I thought that an e-library would...program. It need to be able to add a book (title, author, year?), rent it to someone and be able to check what book is rented for how long and when does the rent date end. The project should be in c# and the db preferred is mysql using PHP.

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Need indicator values inserted into the Data Window หมดเขตแล้ว left

  See below. I need the five values of the Squares put into the Data Window. With 1 meaning Red, 2, Meaning Blue and 3 Meaning Yellow. Simple. Attached is a pic to show you want I mean. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล