ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,203 windows form application project visual 2008 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Fix SQL 2008 and SQL 2005 on Windows Server 2003 หมดเขตแล้ว left

  Hi I have some issues with SQL server (2005 and 2008) on my server that need to be fixed. There are databases on each instance of SQL server, so I need them to be maintained and not broken. There seems to be a missing shortcut for 2005 and SQL 2008 does not connect from Management Studio due to a blocked port issue. There have been a few changes

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  help On Windows 2016 2012 2008 Administration หมดเขตแล้ว left

  on 2016 server tcpipv6 is enabled but it is not showing fe80 or tcpipv6 address when doing ipconfig/all

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...have a program powered by Visual Basic 2008 and Access database, a school-specific program. The program works perfectly with Windows 32-bit and it’s working fine on Windows XP and Windows 7. What I need is a new installation program to make it work on Windows 10 , 64-bit system, And I need to update and correct the Project Files program fi...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  migrate server 2008 standard to server 2012 r2 now หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need help to migrate a server 2008 to a server 2012 r2. Currently, I'm at the screen where I'm selecting to "add the domain controller to an existing domain", I enter the credentials for the existing domain, it accepts it. And then I try to click on select, next to domain. It searches for the forest and shows an error "encountered an error conracting

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  migrate server 2008 standard to server 2012 r2 หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need help to migrate a server 2008 to a server 2012 r2. Currently, I'm at the screen where I'm selecting to "add the domain controller to an existing domain", I enter the credentials for the existing domain, it accepts it. And then I try to click on select, next to domain. It searches for the forest and shows an error "encountered an error conracting

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have migration DB from 2008 to 2014 sql server and all seem ok. now i want to edit the connection string in asp file and here is the old working well : Const MM_conn_AdminInfoLab_STRING = "driver={SQL Server};Server={OLDIP};database=BDNAME;uid=USER;pwd=PWD;" Doesnt seem to work when I change OLDIP for new one. thanks!

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I have 4 Windows Server SQL 2008 R2 application servers in my domain, a virus "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" keeps returning, changing the server name, changing password for "sa" and making the server crash with a blue screen, I have tried any scanning tool or method but it keeps happening, help!!

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  The Economic Crisis of 2008 หมดเขตแล้ว left

  Topic: Economic Crisis of 2008 -What markets were affected by this recession? (housing, banking, etc) -How was the employment rate affected? -What causes recessions? How long do they last? -Compare this one to the great depression -Are there any recessions to be expected in the near future? -Can include any additional information you find during research

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need a software programmer to do some customization to my existing accounting software that is built using VB 2010 c# and sql 2008 .. all the work must be done remotely through ultra viewer on our computers. 1. validation key is currently open with no restriction. We need to set a 1 yr limit on that. 2. serial key shows upon installation only when

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Configure a new 2017 SQL Database in accordance with an older version PDF Manual that is out dated.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Tweak / Tune Windows Server 2008 R2 หมดเขตแล้ว left

  I'd like you to tweak / tune my existing Windows Server 2008 R2 with the software mentioned below to increase the performance of the whole system. I recently moved an installation of vBulletin (Version 3.8) to another location on the same server. Also, the following software was updated: vBulletin 3.8.7 to vBulletin 5.4.4 (around one million posts

  $533 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  There are 3 tables: 1. Project 2. Tool 3. LinkProjectTool I need a query that lists everything in the Project table plus an extra column called ProjectTools. This column should contain a comma delimited string with all the tool names belonging to each project. The elements in this column should be sorted after Tool ID. The input data is contained

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  SBS 2008 to Exchange 2013 Migration หมดเขตแล้ว left

  We are in the middle of migrating SBS 2008 (Exchange2007) to Windows Essentials 2016 and Exchange 2013 (Windows 2012R2). Everything is installed and functioning. However, the problem seems to be with client access and services cut-over so that we can remove the old SBS 2008 server. We need immediate assistance to complete this task. 1. We can send

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi, I need a powershelll script that will run on a Windows 2008 R2 Server with RDS role. The script will need to do the following: 1. Find all redirected printers on which local administrators group does not have "manage printer" permission. 2. On the printers found, change the owner of the printer to the local administrators group if this group is

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Install Django on a Windows 2008 Server หมดเขตแล้ว left

  Hi, we would like to get help with installing and setting up Django on a clean Windows 2008 Server, running Wamp or Xampp. No more, no less. Pontus.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Migrate a WinCC 2007 hmi source to wincc 2008 หมดเขตแล้ว left

  Migrate WinCC 2007 source to WinCC 2008 project. I'm not able to do it for the database change.

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Crystal Reports 2008 Report Edit หมดเขตแล้ว left

  I have a POS system running Crystal Reports 2008 for report making, and want to add a value to it. The CrtComxVen report (dont know if the system uses that or the CrtxVenNew one) is the report for sales commisions per salesman. It sums and reports how much commisions did each salesman earn for their sales. I want to add How many sales did each one

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Windows server was compromised due to due to SynAck ransomware attack We need to Decrypt a MS SQL Server 2008 database .mdf & .ldf file (2files)

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  WinCC Flex 2008 SP3 Applikation erweitern หมดเขตแล้ว left

  Zwei bestehende WinCC Flex 2008 Applikation sollen um ca. 5 seiten und mit insgesamt ca. 100 Variablen erweitert werden. - Anbei das aktuelle WinCC Flex 2008 SP Projektarchiv !

  $986 (Avg Bid)
  $986 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  SQL Server 2008 R2 move to SQL Server 2012 หมดเขตแล้ว left

  I need to move some databases from SQL Server 2008 R2 running on a Windows 2008 R2 virtual server to SQL Server 2012 running on a Windows 2012 R2 virtual server. I copied the first database over which runs an e-commerce website. However it made the website run very slowly taking several seconds to move between pages. I need someone to find out why

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Install SSL Certificate in Windows 2008 หมดเขตแล้ว left

  I need to install a ssl certificate in windows 2008 server for one domain Requirements: 1-sha2 (256). 2- We will work togheter in team view

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Install ssl certificate on windows 2008 หมดเขตแล้ว left

  I need to install a ssl certificate in windows 2008 server and i need: sha2 (256). We will work togheter in team view because i dont have pemitions to give acess to you. I will generate the cert as we make the the cert request.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ... I cannot call the namespace, and any code from added Web Reference to my project in VS2008 for smart devices (windows mobile 5.0). I have the Web Reference (not service reference) retrieved from Microsoft Dynamics NAV 2015 and I want to integrate this system with my project in C#. I was trying many solutions to call this Web Service in code. For

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Database admin , 2008 R2 visual managment หมดเขตแล้ว left

  Some documents were corrupted and need erasing from Database

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Need To install wordpress inside VPS server Window 2008 AND run setup a domain name with wordpress website thanks

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Windows server 2008 malware หมดเขตแล้ว left

  We have a malware on our server. Someone has experience how to deal with it? Screenshots included

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Server 2008 R2 Server Backup Fatal Error หมดเขตแล้ว left

  ...following problem with our server 1. We get this message when we try to setup and Server Backup operation "a fatal error occurred during a windows server backup snap-in operation" 2. When i run a downloaded application i get access denied and also when i copy one file to another location to my server i get the same error payment after finishing fixing

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Looking for iis php windows 2008 expert หมดเขตแล้ว left

  i have a windows 2008 vps. I have installed IIS on it. Problem - Php stops working randomly on my iis windows 2008 server with no error. I want to get rid of this problem. If you are experienced and have faced similar issues and found the solution on the same. Please contact. Type "i can" when you bid so i can see you have read till here.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Automatic updates continues to fail for a subset of my windows 7 and server 2008 machines. I attempted to manually update these machines using powershell and CLI utilities such as DISM, WUSA and PKGMGR with limited success.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Install Sql server 2008 R2 etc หมดเขตแล้ว left

  Install Sql server 2008 R2, migrate data, users, roles check security etc.

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Install socket.io on a windows 2008 R2 Server หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone to Install [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on a windows 2008 R2 Server. Please if you are not familiar with windows 2008 server, node.js and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] DO NOT respond to this post. The server is currently running iis7 with iisnode. We are looking for a work around since iis7 does not support websockets.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We have web application: * IIS * Custom ISAPI filter handling web ui * MS SQL 2008 DB - back end Over time we have been noticing sluggishness...We have used profiler in the past to analyze and create indexes that have helped. Now it it time to revisit the indexes as some of the db request are taking too long and the web ui components are timing

  $21 / hr (Avg Bid)
  ด่วน NDA
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Send HTTP JSON POST request in VB.net 2008/2012 หมดเขตแล้ว left

  Send HTTP Post request with SERVER UL with headers of ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded' . This will connected to Local Access Database to each second

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Cant join windows 7 to new windows 2008 r2 domain i need some one to solve it now please through AnyDesk

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hello I am going to move my asp.net website to another window 2008 r2 standard server. But i have some faced issues. Can you check and fix?

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need a SQL Server 2008 R2 SSIS package that performs the task of moving source files located within specific folders on a file server to matching folders on an SFTP target. The Functionality should be as follows: 1. There are 4 or 5 specifically named folders located on my local file server. For example let's say the following folders exist in

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need a SQL Server 2008 R2 SSIS package that performs the task of moving source files located within specific folders on a file server to matching folders on an SFTP target. The Functionality should be as follows: 1. There are 4 or 5 specifically named folders located on my local file server. For example let's say the following folders exist in

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  crystal report for VB.net 2008 หมดเขตแล้ว left

  SRS for crystal report for VB.net 2008 We have crystal report developed in VB.NET 2008 and SQL server 2008 which gives a report of official transcript in a single column. We have the stored procedure that generates the Official Transcript and we tried our best we could not adjust the crystal report in 2 columns and need help. Now we need the same report

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Convert SQL 2016 database to SQL 2008 R2 หมดเขตแล้ว left

  I have a database in SQL 2016. I need to restore it on SQL 2008 R2 database. I need someone to create the SQL script that I could successfully restore onto SQL 2008. I will provide SQL 2016 backup file.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Need experienced developer who can work from mumbai office location

  $9 - $22
  $9 - $22
  0 การประมูล
  Making 2008 server IPv6 compliant หมดเขตแล้ว left

  ...reviewed on iPad running iOS 11.4 on Wi-Fi connected to an IPv6 network." The app uses an FTP server that is running on Windows 2008 (32 bit) that operates on an IPv4 network. Need a network expert to help configure the Windows 2008 to be IPv6 compliant which would ultimately allow the app to communicate using IPv6 and to pass the IPv6 test found at

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need a SQL Server 2008 R2 SSIS package that performs the task of moving source files located within specific folders on a file server to matching folders on an SFTP target. The Functionality should be as follows: 1. There are 4 or 5 specifically named folders located on my local file server. For example let's say the following folders exist in

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Windows Server Migration (2008 to 2016) หมดเขตแล้ว left

  We have a server Migration Project here available now! we are needing an experienced IT professional to migrate a virtual Windows server 2008 R2 (with Domain controller and Exchange 2010) and a Windows server 2008 to a new HP physical server with 3 Virtual Windows 2016 servers that will be running domain controller, Exchange 2016, Terminal server respectiv...

  $2627 (Avg Bid)
  $2627 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Windows 2008 R2 Active Directory Services Configuration Adding Users Adding Client PC Share Permissions, Etc.,

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  We have an application which is built c# win form as front end and sql server 2008 express edition as back end. We need to create setup(32 bit + 64 bit) which will automatically install all Pre-requisite (.Net framework and Crystal report) along with SQL server. It should be very easy for user to install software. Setup should work on all versions

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Windows Server 2008 and 2016 Domain controller หมดเขตแล้ว left

  I am installing new Windows 2016 Standard server and having issues joining to a Windows 2008 Standard Server. After joining I would like to make the newer server the domain controller.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล