ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  113,517 windows messenger contact list งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Windows หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้สำหรับ Windows

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Windows หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้สำหรับ Windows

  $1233 (Avg Bid)
  $1233 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We have a physical device and are looking to create a few DLLs that will communicate with it and use it to control Windows by appearing as mouse/keyboard input. We are already working on this ourselves, but we are learning as we go and we would bring in an expert if the right one could be found. Further details attached, please read before applying

  $746 (Avg Bid)
  $746 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Html website - Contact Us Page details 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are making business websites in html code like online coaching classes , interior designs etc. i want to know what address we can put in contact us pages ? And google ads also accept that billing address

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Create interactive availability list for real estate project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a new real estate project we need an interactive list of the available apartments to buy. Beside certain information like m2 and the price for buying the apartment, we should also have an interactive column with green (available), yellow (reserved) or red (sold) for each apartment. Next to the list of the apartments (one row per apartment), we should

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Retrieve a list of email addresses from Linkedin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We would like to contact Linkedin users by their email addresses. There exist different tools to scrape a linkedin profile to fetch that information. As a POC we would like to do this for ~300 users but if it succeeds we would like to do it for even more users.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I want to develop a contact form for admission and another for Online Application form. The online application form has to be able to upload the JPG & PDF files. There must be a tracking system in the backend to keep track of the forms. If somebody has done any project before, please send the links to have a look in the proposals. Find a sample form

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build a list of blockchain news publications from a website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'll provide a website link with logos which you should click...go to website and find the top Editor and his/her email address-- anda general address for editorial and press releases. Here is the web link to examine...([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and attached is the Xcel spreadsheet you need to fill in. No particular hurry...a week or two turnaround is fine.

  $302 (Avg Bid)
  $302 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hello, I am in need of a PSD for an instant messenger It will need to have the same features as skype and look like discord, skype and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] combined + some other stuff that we can discuss later.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  SYSADMIN LINUX AND WINDOWS - RADIUS SERVER WIN2019 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Radius in windows server 2019 that work with mikrotik device and Active Directory user for Login ( already have in freeradius and working fine ) who will hire for this project can work long term with us for maintenance of IT cloud infrastructure, other needs is: - VoIP asterisk freepbx - mysql / postgreSQL - WEBSERVER experience - Windows Linux better

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  load product list from 2rd party website to our website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  is this possible to load products listed on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to our website which is using wordpress / woocommerce? can something be done through site map or [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have 3650 products with me which I want to list in Amazon. Its a simple task. But requires patience and time. All freelancers are welcome. The products are in an excel sheet. I will provide the photos in zip file.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  windows based popup 6 วัน left

  i want to develop software for my windows based hard pop up

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a simple webpage, which can run on a Windows web server, to use the appropriate [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] SDK (I suppose the Asp.net one) to accept necessary information from the client, call [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]'s stuff to have them do a hosted page to accept the payment information, and then send an email to the client with some of the entered information. Specifically

  $459 (Avg Bid)
  $459 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Need an experienced Web/HTML/PHP/MYSQL, we are creating a web based tool for our company, and we need a developer to build a web app that ca...database with the specific date of storage and be able to display the needed information on the second page... We have a small visual demo of the project so if feel free to contact us and start working with us!

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I want to list 20 to 30 product in Amazon listing

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Fix contact form 6 วัน left

  Hi, I have a default contact form on a site that has stopped working with the error message; There is 1 error An error occurred while sending the message. Site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] test email from email setup in backoffice works. share a product to a friend emails work. Have tried SMTP but same result. Looking for someone to fix

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  need to create a batch file for windows 1. create a new folder 2. move all files and subdirectories over to the new folder 3. do not move the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] into this new folder

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Fix Contact Form 7 WP 6 วัน left

  Hi my contact form is not working I've installed Google Recaptcha idea is to make it work with this integration, happy bidding, Thanks

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  MUST BE AN EXPERT in developing Windows Software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (new windows program) this is a program to organize 1,000s of accounts details... the software will be like a spread sheet but will also have a tab for a browser so one tab will be the list of accounts one tab will be list of proxies and one tab will be a browser that uses the selected proxy. Tab 1 will look like this (see image 1) you will see each

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  fix windows issue with discord 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hey, i am getting this error "the application was unable to start correctly (0xc000000e5) Please let me know if you can help and how

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi, I'm looking for application to forward email to WhatsApp contact or group , so whenever certain email receive any message , the content of this message ( with attachment if exist ) will be forwarded to predefined whatsapp contact or whatsapp group Thanks

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I currently am using Search Module to list latest forum posts. I need to add page navigation at the bottom. Example: prev 1 2 3 4 ... next Not possible with vBulletin to add this navigation so need custom work.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  c++ windows application -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, Thank you for reviewing my job. I am working on music analysis with c++. I am building this app with following url. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] so, I am very happy to build it with VS 2015.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  List Properties in a map search 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Input will be the map plus properties with locational information ( longitude & latitude). You must be able to create an area on the map. You must be able to edit this area to include or exclude other properties. It will help if you have an example that you have done. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - example of working example

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We have just started with a project called GiveMeCocos and we are looking for someone who can help us adding a drop-down list to a Shopify cart. We need to allow the customer to select between different models of our product I have attached a picture describing what we want (see red arrow)

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Small job of just re-installing and connecting page that just recently went missing....that showed address/directions and Google maps. I guess the page must be on ...connecting page that just recently went missing....that showed address/directions and Google maps. I guess the page must be on server/godaddy [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi, This project is for experienced windows system administrator. The administrator have to write a tutorial about, how can we create windows system accounts with different permissions as describe below....... 1. We are a company. Our company has many windows computers. Those windows computers are used by different employees. 2. A computer will

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Thanks for reading this letter am here inquiring abut to develop my project on WPF (Windows Application). This project is belonging to a private firm and we are looking for a team to develop our project and need team support at the time of new updation or error. Project This project is about billing module and which work offline and synchronising

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Thanks for reading this letter am here inquiring abut to develop my project on WPF (Windows Application). This project is belonging to a private firm and we are looking for a team to develop our project and need team support at the time of new updation or error. Project This project is about billing module and which work offline and synchronising

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Presentation created 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We currently have a small company that has interests in several different enterprises . We require a brief overview...needs to be able recognise the similarities of the businesses and include a summary strategy document . All content is to be taken from the websites (and online chat via messenger here on Freelancer during process to provide feedback).

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Configuração do servidor Cloud Windows Server 2016. Instalação e configuração do meu sistema web e APP Android no servidor. Sistema desenvolvido em .NET e aplicativo Android. Necessário conhecimento em .NET, C#, Banco de dados MySQL e Android.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need to recognise "Apriltag" markers within PNG images (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ). There is at least one available project where one can get source code to do so (e.g. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ), but I have no experience of C or compiling anything. I'd just like an executable file, no GUI, just a command line executable called "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]". I'd ru...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  visual studio work to create a tool to make an api connection with server, Will be give the based file. Source code have to be updated only to support some more requirements. Existing tool is added to check.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need to recognise "Apriltag" markers within PNG images (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ). There is at least one available project where one can get source code to do so (e.g. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ), but I have no experience of C or compiling anything. I'd just like an executable file, no GUI, just a command line executable called "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]". I'd ru...

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello, This project will require skills in .NET for Windows Applications in Visual Studio. The app has combo box fields and some with an associated button aside it. Each combo field will be loaded one at a time. The data, or lack of data, may change the size of the defaulted size of the combo field. Each combo field should have a minimum width

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Need a solution to email my bulk list in txt , 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello, i have over 400k emails of my old forum database , i have used mailchimp but they banned my account beacuse am advertising something they dont allow , ( its a online streaming website) so am looking another solution for marketing , the emails shoud go 100 % inbox , not looking for something which goes in spam , need it urgently no time wasters , if you know what i need bid now..

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Windows Powershell scripting - Connect to remote computer and execute command.

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Digital marketing professionals for Windows utility software 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a windows utility product/software. Product name: Winmetry Utility hub Website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need a team for digital marketing, SEO and SMM of my product. Target audience: USA, Europe and Australia. The team should have content writers and UX designers to create content for marketing. This will be a long term job so only serious

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have created a program that uses ffmpeg to insert text into video. I want to add features 1. Insert Korean text ( 2. insert white space text 3. insert Unicode (ex: https: //) 4. Change text color 5. Text border effect going to need to do a yarn install and a yarn run build

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi basically I am providing you a facebook ad post and you help me to scrape the people who commented, shared and liked, all their information such as names and ids into a list in a csv.file. How many people's information? we can discuss that in detail, thanks!

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Dont bid unless u can know how to add tracking code to contact 7 The contact 7 form does not redirect.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  So this is a legit scheme and been around for over 12 years - mostly in America - I require a list of prospects who are genuinely interested in working from home/making money online/home based business - worldwide. I require full details such on an x cell spread sheet as name, last name, email address, telephone number/mobile number, country, state

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Dont bid unless u can add google and facebook tracking code to contact 7 form The contact 7 form does not redirect.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need to take every contact from my LinkedIn Account to include first and last name, current employer, and Current location. In addition I need their phone numbers looked up for the correct person from sources like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] & https://www.fastpeoplesearch.com. All information needs to be completed in an Excel file.

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล