ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  907 woocommerce escrow payment gateway plugin งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Créer un service escrow pour échange de crypto monnaie. Petit site simple et avec peux de pages.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Bitcoin Escrow หมดเขตแล้ว left

  ...start a new escrow transaction from the Member Account. The fully automated system instantly adds the new transaction to both parties accounts. If one party doesn't have an account, the system will invite them to join. STEP 2 From the private escrow status page, the Buyer submits payment to (My domain) admin for safekeeping. When payment has been submitted

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Full Escrow Multi Vendor Bitcoin Marketplace หมดเขตแล้ว left

  ...a user to register either as a vendor (sellers account), or a buyer (normal account). A vendor should be able to upload pictures and info to his items. There should be an Escrow functionality. The site should get an adjustable percentage of the finished deals. There should be an admin panel for maintenance, resolving disputes and support. There

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  An Australian startup is planning to launch a services marketplace (similar to upwork, freelance) but focused on a specific industry. We would ha...different currencies and then service providers accepting payments in their home currencies (e.g. AUD, NZ$, Pound, USD, Euro and more). We want somebody to help us to finalise a payment solution for this.

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...user to register either as a vendor (sellers account), or a buyer (normal account). A vendor should be able to upload pictures and info to his items. There should be an Escrow functionality. The site should get an adjustable percentage of the finished deals. There should be an admin panel for maintenance, resolving disputes and support. There

  $1584 (Avg Bid)
  $1584 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Build a Bitcoin Escrow Site หมดเขตแล้ว left

  ...is conversant with bitcoin mining and escrow service who can build a bitcoin Escrow site with a secure escrow service that can perform regular Escrow, Regular Escrow pegged to fiat value, Multi-signature Escrow and Multi-Signature Escrow pegged to a fiat value and also be able to charge a flat fee for all escrow services. Great design and...

  $679 (Avg Bid)
  $679 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  1-cryptocurrencies payment gateway with built in escrow for (btc, eth, usdt , the platform token and fiat) 2- when buyer pay by cryptocurrency, the amount must converted to usdt at once and held in the platform wallet, when the order is received, the the usdt is released to the seller in usdt minus the fee of the platform. if the order not received

  $1420 (Avg Bid)
  $1420 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Escrow Milestone Gateway Integration หมดเขตแล้ว left

  ...looking for someone who has worked on Escrow Milestone gateway integration with mobile application having backend developed in Node.js We are creating an application where we are acting as broker between Professionals and Client and we want to integrate escrow services for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] past experienced with Escrow API integration candidate should apply

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Bitcoin escrow หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have a web site programmed in angular. I need an escrow bitcoin system. Thanks.

  $1406 (Avg Bid)
  $1406 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Build a website for escrow payments หมดเขตแล้ว left

  We need to build a website that would help buyer and seller to use escrow services. We will be using payment gateway in it as well as transaction history etc. We have a blue print of the requirement but would like to discuss with someone who has good experience building nice looking websites. We are looking to work with someone who can create a nice

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Escrow Development หมดเขตแล้ว left

  I need to develop an escrow platform

  $646 (Avg Bid)
  $646 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Escrow website development หมดเขตแล้ว left

  Hi i need to develop escrow platform development. Only experts please

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Create a escrow website หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking forward for someone to create escrow website for me which will include all security measures. The website should have options to integrate various different payment gateways and payment wallets for payment methods like PayPal, Paytm, PhonePe etc. to name a few. Any platform will work but it will be better if it is based with wordpress

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Create A Cryptocurrency Escrow Website หมดเขตแล้ว left

  Create a crypto escrow website. I will hold the funds. then when seller confirms payment via bank transfer. the coins will be released to the buyer. I attached a screenshot

  PHP
  $774 (Avg Bid)
  $774 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Build a cryptocurrency escrow website. หมดเขตแล้ว left

  I want cryptocurrency escrow system to enhance transactions.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Escrow Payment Gateway หมดเขตแล้ว left

  Escrow Payment Gateway, apptheme, WordPress, php

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...supporting multiple sellers. the system i want is similiar to bitify. com but the GUI need to develop a better one below is the details 1- must support multiple sellers 2-payment method supporting bitcoin and paypal 3-have admin panel to manage sellers and buyers 4- buyer can buy using bitcoin paypal bank transfer cod and seller can ship the item 5-

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Build a full website templates for escrow services หมดเขตแล้ว left

  i need to Build a full website template for escrow services for my webstie 3 or 4 pages with full escrow services

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Escrow for cryptocurrency หมดเขตแล้ว left

  Hi. I am looking for someone who can create a similar site like escrow.com in function but users will pay with some cryptocurrency like bitcoin, litecoin, .. Please contact me if you think you can do it the best.

  $2036 (Avg Bid)
  $2036 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  add escrow or milestone payment system to my site. หมดเขตแล้ว left

  hello i need help to add escrow or milestone payment system to my site. details : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] need this max 2-3 days. i will consider the lowest price offer. Thanks.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Escrow system หมดเขตแล้ว left

  I want cryptocurrency escrow system to enhance transactions.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  add escrow or milestone payment system to my chat. หมดเขตแล้ว left

  add escrow or milestone payment system to my chat.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Please let me know if you have available a ready made - Multivendor site prepared that has the following functionality - Escrow Payment functionality - Full functional Wallet - Basic reporting of Activity - Customer service Ticketing system Let me know the cost for this in your proposal along with a link or links to the site. Before we purchase we

  $767 (Avg Bid)
  $767 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Online Escrow Service System (back-end included) หมดเขตแล้ว left

  ...write a script for establishing an escrow system but I have no idea for how should be structure of database table. In this system, users can send money to "escrow system" through a kind of payment gateways (a payment gateway API is already available). There are 3 parties in transactions, a buyer, a seller and an escrow account. And system shou...

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Online Escrow Service หมดเขตแล้ว left

  ...write a script for establishing an escrow system but I have no idea for how should be structure of database table. In this system, users can send money to "escrow system" through a kind of payment gateways (a payment gateway API is already available). There are 3 parties in transactions, a buyer, a seller and an escrow account. And system shou...

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Escrow integration in smarty php หมดเขตแล้ว left

  escrow integration in smarty php as well as in freelancer ,up work and fiver sites. i have full functionality create with escrow api 1. create a custom ,create a transition , release money. each and every think in site with escrow api

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Escrow payment system หมดเขตแล้ว left

  secure payment method from a counterparty risk perspective - safeguarding both buyer and seller, all funds transacted using escrow are kept in trust. Any business can integrate the safety and security of escrow payments to their platform as simply as common payment methods such as Stripe.

  $4097 (Avg Bid)
  $4097 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  We are interested to build a blockchain-based platform for contract financing and escrow services. It would need to setup a crowdfunding portal. It will need to enable listing the contracts for financing and enabling capital raising to finance the contracts) It will need a trading module (acting as secondary market). The platform would also need

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Looking to create a website that connects people in a more practical and realistic way.

  $1232 (Avg Bid)
  $1232 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล
  escrow and exchange website หมดเขตแล้ว left

  a simple escrow and exchange website ! need 4 part . user interface , admin interface , escrow offer , auto exchange ! the project must be finished within 1 week. its like seller post offer , then the buyer send request if seller accept he need to deposit the quantity of crypto needed , then the buyer upload the proof of payment , after that the escrow

  $1401 (Avg Bid)
  $1401 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Need a Simple Bitcoin Escrow Website Script in PHP หมดเขตแล้ว left

  Hey, guys, I need a simple but professional Bitcoin escrow website script. The things that I need in the script are given below Please only make a bid if you can make it. What will this script do? This script will provide escrow service to Buyers and Sellers. Both User will create an account and the buyer will provide the info that what is he buying

  $668 (Avg Bid)
  $668 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I'm trying to have it so that my store can accept Bitcoins with escrow. Cryptowoo has no escrow, and no admin hold on funds, etc. I want to my vendors to be able to withdraw to wallets as well. Not sure what's the best route. A few plugins offer wallets.

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Integrate Escrow Payment Flow Django หมดเขตแล้ว left

  Set Up Escrow Flow for a Django Payment Gateway : Multi Purchasers to Single Seller (as group buy or crowdfunding) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Escrow API and embed python scripts with refund,invoice and dispute features; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] up milestone escrow if possible

  $363 (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  making escrow account หมดเขตแล้ว left

  Making inapp escrow account for buyer and seller using wallet   ‍     ‍     ‍     ‍     ‍     ‍     ‍      ‍     ‍    &nbs...

  $307 (Avg Bid)
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Design Escrow website, Android and IOS App หมดเขตแล้ว left

  Design Escrow website, Android and IOS App. I will upload agreement details later

  $4967 (Avg Bid)
  $4967 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล

  ...please quote a reasonable price and please do not quote low just to snatch the project! ...but regarding the task: I would like my google API fixed and a new plugin for Mangopay payment gateway implemented. Here is some more information about them: 1)Geolocation Search feature. I have had the google geolocation API implemented, so that employers can

  $1054 (Avg Bid)
  $1054 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  escrow plugin หมดเขตแล้ว left

  setting up escrow WordPress plugin on WordPress website and configuration of it

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  escrow หมดเขตแล้ว left

  setting up escrow WordPress plugin in my WordPress site and configuration of it

  $9 - $22
  $9 - $22
  0 การประมูล
  list token on escrow website for exchange หมดเขตแล้ว left

  Cần list 1 đồng token lên website mua bán đã có sẵn Đồng...riêng cho mỗi khách hàng đăng kí tài khoản Người dùng có thể tạo quảng cáo tương tự như Bitcoin và Ethereum hiện tại Khi có giao dịch mua bán, token sẽ được giữ bởi hệ thống escrow, sau khi đã xác nhận sẽ được gửi cho...

  $884 (Avg Bid)
  $884 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Bitcoins Escrow PHP Script/website หมดเขตแล้ว left

  I need a script that I can implement into a site with a bitcoin escrow system, using n of m multisig. That also could be integrated with any PHP website or forum.

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  escrow หมดเขตแล้ว left

  importing escrow api into my app where a payment can be on hold just like freelancer.com

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  escrow api หมดเขตแล้ว left

  importing escrow api into my app where a payment can be on hold just like freelancer.com

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have a freelance plugin setup on my wordpress, I want to add the ability to post a bid or project in ETH (ethereum) (in addition to choosing USD if they want). I also need an escrow smart contract that will allow them to pay the freelancer in ETH via the smart contract when a milestone is completed.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...please quote a reasonable price and please do not quote low just to snatch the project! ...but regarding the task: I would like my google API fixed and a new plugin for Mangopay payment gateway implemented. Here is some more information about them: 1)Geolocation Search feature. I have had the google geolocation API implemented, so that employers can

  $705 (Avg Bid)
  $705 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...ess-ecommerce-theme/11035213 I know a plugin for Escrow already existing for Woo-Commerce however, this theme uses 'Easy Digital Downloads' ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). Therefore I want an Escrow solution or payment gateway to be developed for it. Escrow Woo-commerce plugin currently works as follows: When a customer

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...please quote a reasonable price and please do not quote low just to snatch the project! ...but regarding the task: I would like my google API fixed and a new plugin for Mangopay payment gateway implemented. Here is some more information about them: 1)Geolocation Search feature. I have had the google geolocation API implemented, so that employers can

  $694 (Avg Bid)
  $694 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Escrow API integration หมดเขตแล้ว left

  Escrow API integration into a marketplace build on wordpress

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...please quote a reasonable price and please do not quote low just to snatch the project! ...but regarding the task: I would like my google API fixed and a new plugin for Mangopay payment gateway implemented. Here is some more information about them: 1)Geolocation Search feature. I have had the google geolocation API implemented, so that employers can

  $728 (Avg Bid)
  $728 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล