ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  292,609 woocommerce escrow payment gateway plugin งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว 1.แก้ error woocommerce ใน wordpress 2. ปรับ layout การแสดงผล

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  ...Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Donors • View Organizations - Display story and donation method selection • Donation Status - Display result of the payment from Payment Gateway, Direct Transfe...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อยากให้ช่วย customize WooCommerce appointment widget ให้สามารถเชื่อมต่อกับ dashboard ให้เชคอินลูกค้าที่มาถึงสถานที่ได้ง่าย

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Wordpress, plugin fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is a small project for a sharp Wordpress-plugin developer. I have purchased a Wordpress theme. There is a plugin (1) "Font I Want" that does not install and (2) "Typed JS" that does not activate. Error messages: (1) "Fatal error: Cannot use 'Object' as class name as it is reserved in /customers/8/2/b/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  tshirtecommerce woocomerce expert required for plugin customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi , I have created a design marketplace using tshirtecommerce plugin of wordpress and Dokan, Anyone can come and upload the design and earn the money into their wallet. Following things needs to be done : - Custom import from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (one click) I am looking for freelancer for regular work.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Asterisk/Vicidial Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have Vicidial installed. We need a freelancer who can quickly configure it for us. - Configure 2xDID - 8 extension...Me/Follow Me - Voicemail - Music on hold - Conference call - Configure outgoing routes (Preferred outgoing DID, ability to select Outgoing - Mobile SIM integration through GSM gateway/voice enabled Dongle - Softphone configuration

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  wordpress migration with all in one migration plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  stucks at 100 percent when i try to upload, need to fix this asap.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need quick help for my website. I need to integrate stripe payment gateway to Magento immediately I need any help as I am beginner of it Thank you

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Crear un generador de códigos QR especial 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...checkbox to check if the SSID is hidden or not Additional parameters (advanced): Proxy IP: Proxy port: Automatic configuration proxy: URL Pac IP settings: DHCP Static: IP, Gateway, netmask, DNS1, DNS2 PD: El generador de código QR deberá ser similar a este proyecto: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (pero con los parámetros adicionales que se solicitan) Condiciones

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...would be great. This project has a possibility for more simple modifications, if that's something that might interest you. I'm looking for someone that is an expert with woocommerce, and clearly understands the project needs. If you have any hesitation in regards to what's required, please don't contact. These deliverable are on a timeline. If you have

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  WooCommerce Order Delivery - Custom Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This plugin allows customers to specify delivery dates for their order. I need in the admin order screen to be able to see a list of products sold on tomorrow / date X. The custom plugin must be able to crawl the orders with date X delivery date and output a list of products ready

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Hi, I need someone who will import an exciting CSV-Product Catalog to my WooCommerce Store

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Actualizacion y correcciones en tienda online Prestashop 1.6 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...de precio específica genérica para poder establecer precios diferentes del mismo producto entre dos paises diferentes. - Arreglar etiqueta <a> de enlace en las imágenes del plugin de diapositivas/sliders. - Corregir un bug que tiene la versión de Prestashop en el Backoffice: al recolocar el orden de los productos arrastrando y soltando, se cuelga y no

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  SMS Gateway 6 วัน left

  Installation + Configuration + Database Integration + PlaySMS using Kannel Configuration will include integration to a RESTful API to send/receive/Delivery Notifications for SMS & MMS.

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  woocommerce subscription form 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want buyers who want Full Guru Mentoring to subscribe for $99 per month. This means I will be available to these subscribers by email to give special mentoring in return for the paying $99 a month. I need a way for them to pay monthly and to keep track of who paid and is still subscribed. I want to use Woo commerce which we have at this website. So I need a form whe...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Desarrollo de un plugin wordpress/woocomerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Deseamos desarrollar un plugin que permita conectar la tienda woocomerce vía webservice con nuestro proveedor de servicio

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have created a web page that is extracted from a wordpress theme. I used the simply static plugin to generate static web pages. These static web pages- enable me to edit the html and hook up javascript as well as php to the website so that the pages fetch data from Firebase Realtime Database. Upon selecting a car, one is redirected to a second page

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  SEO Expert Services Needed For Our Website Jalewa.com 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for SEO Expert For Our Website. Our website is related to Articles/News which is built in Wordpress. We are using Yoast Plugin But still we are not getting Organic Traffic. If anyone can help us for doing set of our website kindly message us.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Need a Woocommerce Function 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a function that will restrict users to add to cart products if a specific product already into cart, it should disable the add to cart button and to show a warning message. And also vice versa[when any other products(not restricted) are added to cart, it should restrict users to add to cart that specific product]

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  InAppBrowser Cordova Plugin Modification (Android) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to do a slight modification on the InAppBrowser plugin for Cordova (Java work) to show a headless browser (no title bar) so the height will not be full but 100% - 44px and to start at 44px from the top. This is to allow the user to interact with the HTML header that is in a Webview below the InAppBrowser view when it's open. All details

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Wordpress Plugin Needs Fixing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a wordpress site that uses a PTA Volunteer Sign Up Sheets plugin as seen here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need it fixed as it is not working correctly. We need this fixed asap. Please make sure to add "588" to your bid or it will be considered spam, ignored and removed.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  As need to integrate razorpay with our magento website by removing error Razorpay Error: BAD_REQUEST_ERROR: The amount must be atleast 100 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is our website please check once and if you are capable ping us Thanks

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Developing app for events 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we are looking to develop an app for events. if you have already developed an app for Events , please share the example link in your submission. submit only if you ...submit only if you have developed similar event app. priority to whom provide event app example the he /she developed. WE WILL NEED APP + BACKEND, INTEGRATION TO PAYMENT GATEWAY

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  As need to integrate razorpay with our magento website. Thanks

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am looking for an excel expert to create a payment calculation using CSV report as the input to flush out a payment distribution including tips, bonus, discounts, promo codes.... Please contact me to discuss in more details. Thank you

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  Hello Experts, I would like to woocommerce customization checkout page. In another word, move the raw/column and change/replace payment icon.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Payment gateway 6 วัน left

  I have an investments website and few payments gateway in it, but i don't use them. I want to use offline payment like bank deposit. I want you to add company bank account on the website, i want the bank details to reflect on dashboard after the user has clicked pay now button. I also want users bank details to reflect on withdrawal request admin section

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  We have a elearning wordpress website we have developed a plugin for it which requires direct cors enabled stream url We have our videos on Google cloud platform you need to setup ffmpeg for encrypted video streaming with cors enabled streaming. We want something automated web based solution. Also is it possible to setup jwt for authentication on Google

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hola, estoy construyendo una tienda en línea con woocommerce... Yo estoy haciendo la mayoría del diseño por medio de las opciones del tema y elementor, pero hay funcionalidades que quisiera agregar que son posibles modificando directamente el código o usando plugins (pero estos plugins no me terminan de convencer). Una de esas sería hacer unas modificaci...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...for role based access to views and records • Design and build user registration and password recovery to include views and email notifications • Build integration with a payment gateway such as Paypal or Stripe to perform payments via HTTP • Push builds to test (QA) and production (PROD) environment Design the system to be used by a mobile application

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Build me a e-commerce website, payment gateway integration, etc

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Set WooCommerce upsell between related products 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A straightforward data entry task; go through 280+ products in WooCommerce and associate products with similar pattern designs together.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hello, when I add product to cart, pop-up cart show wrong price and increment. I have to go to cart and after I visited cart it refresh and price in pop-up cart is right as you can see on video. Looking for someone who is able to fix it.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  finalizing online shop 6 วัน left

  ...some changes to my website picture optimisation - flip book pdf - errors in translation plugin - website speed and assistance with Seo Yoast plugin i belive that the pictures are very big and its slowing the website , i have installed picture optimisation plugin but somehow its still not working u can see on katalog2019 a 3d flip book which is not working

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Program a codeigniter lottory system -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for the frontend and admin and user dashboard has been designed and implemented into codeigniter so developer will program logic. must be able to also integrate local payment gateway. good security and database deisgn for optimization. see sample DEVELOPER MUST HAVE EXPERIENCE OF E-WALLET [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...will fetched from Google play store There is a plugin called WP-APPBOX or PHP API IS ALREADY AVAILABLE After that after title there should be view/download button, app size, and app reviews , and my permalink should be like craxbay.com/apkid={Play store app id} This is now done by a wordpress plugin called WP-APPBOX...I just to design the layout

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Build a New Wordpress Site But Design Similar to existing site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi everyone We need to have a new website , wordpress, that looks similar to our existing website. Criterias : 1. Nice design 2. Ecommerce friendly, woocommerce 3. Responsive 4. Fast 5. SEO Friendly 6. Automated order processing : emails sent since order creation until order delivered and feedback received. 7. Affiliate program set up 8. Counters

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  118 การประมูล
  We need 5 articles about power drills 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...power drills. Brands like bosch, makita, black and decker, dewalt may serve as reference but you don´t need to use any specific model. Readability aproved by Yoast wordpress plugin (short sentences, short paragraphs etc). Minimum of 600 words. 100% copyscape pass score. You don´t need to worry about keywords as the articles will be adjusted later on by

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Elementor addon - wordpress plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a plugin that integrates with Elementor visual editor (but could be even a standalone Wordpress plugin), with the following features: * Show a fake product counter on the page * Show fake pop-up notifications about fake users who just fake-bought the product * Decrease the counter on the page each time a fake notification is shown * The widget

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  prepaid digital code distribution cloud system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...market - real-time inventory for remaining codes - all kind of analyzing nothing is going public all of this info in a close circle and nothing can be connected with payment gateway because I can manage the finance my self in the city the whole idea is to stop wasting paper and print codes on it thanks for example, you can have a look for prepaidforge

  $561 (Avg Bid)
  $561 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...project manager to collate and develop a scope of work. The project manager will source web expert/s to develop custom integration between an existing web template, wordpress, woocommerce and Braintree. This project is to create a platform to showcase/search, schedule and pay for services. The project manager will take this project from concept to finalisation

  $1045 (Avg Bid)
  $1045 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  SEO Expert For Our Website Jalewa.com 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for SEO Expert For Our Website. Our website is related to Articles/News which is built in Wordpress. We are using Yoast Plugin But still we are not getting Organic Traffic. If anyone can help us for doing set of our website kindly message us.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Need few Customization in WordPress Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a developer who can customize my plugin. More details will be share over chat.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Fix WordPress Site & Optimize 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. I have a few issues with my wordpress site with some ...issues with my wordpress site with some plugins. My site loads incredibly slow however when I disable all plugins, the load time greatly improves. I need you to identify the plugin(s) reponsible for the slow loading time and fix any issues that arise after you have fixed it. Budget $25 Thanks

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I have built 60% of my e-commerce website (made in PHP database used is mysql) and some java or javascript plugins are required to complete the whole website. These are the topics that are needed to be worked on: 1. Adding, Updating, deleting, manipulating products in cart. 2. Make user reviews and display ratings on each product 3. Filter products by their price, material, price, season, gender e...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  I need help with products in woocommerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...which amount they choose. Very similar to this website https://www.bearsbrownies.co.uk/product/brownies/fill-your-own// I am a web designer but have limited knowledge of woocommerce. I do need this done by tomorrow morning UK time so please only bid if this is achievable. There are a few other things needed to and will be happy to discuss in more detail

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล
  Business Directory Plugin, Mega Menu and Website Intergration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing wordpress site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and I would like the Directorist Business Directory plugin setup. The business directory plugin I will pay for and install with all premium extras ready. The plugin will be used to list Clubs, Bar, Resturants, Attractions and other interesting locations that people will want to visit in

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  Program a codeigniter lottory system -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for the frontend and admin and user dashboard has been designed and implemented into codeigniter so developer will program logic. must be able to also integrate local payment gateway. good security and database deisgn for optimization. see sample DEVELOPER MUST HAVE EXPERIENCE OF E-WALLET [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $274 (Avg Bid)
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  i would like to setup a razorpay payment gateway in an existing MERN stack web application as soon as possible. All the payment gateway initial costs have been paid. i can povide you the details before the starting of the work

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Trophy icon Logo for new Product 6 วัน left

  We need a logo for our new Product "collector" The idea of this product are close to this, it ..."collector" The idea of this product are close to this, it is a inventory and material management system [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The company Name from us are Vitim

  $200 (Avg Bid)
  รับประกัน