ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  215,231 woocommerce payment gateway plugin งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for Yogesh P. 7 วัน left

  Hi Yogesh P., This is WordPress Plugin : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Cryptocurrency payment gateway I want to make it work with : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Uses a system WordPress

  $90 (Avg Bid)
  NDA
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Want to integrate three payment gateway in app and website

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  I need a developer to resolve the small isssue right awy 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a person who can resolve my stripe on woocommerce website.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Woocommerce Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to build a woocommerce website to sell services . Category of services has been attached. Kindly message with final bid and woocommerce theme that you will be using. Must be built in next 15 days.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Project for Durgesh M. 7 วัน left

  Hi dear, are you integerate this one in woocommerce website for tracking. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Looking for a professional for building an App for online retail store with certain basic functionalities like shopping cart, payment gateway, loyalty card, notifications.

  $681 (Avg Bid)
  $681 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Pubg Tournament App 4 วัน left

  I need a Pubg Tournament app with patym payment gateway integration and admin panel. Need Asap Fixed price

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Dealydayspain 4 วัน left

  ...WordPress with Woocommerce in php =5$ 3. Change side main menu to add the category of website page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] =5$ 4. change main home page category display = 5$ 5. Single product page not displaying correctly =5$ 6. Add Chat Option = 15$ 7. Add Tracking for shipment =10$ 8. Add Spanish language = 20$ 9. Debugging all setting with payment option =20$

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Amour Animal Care 4 วัน left

  I need a new Wordpress website with location 2 plugin. I need you to design and build a website I have already purchased theme, payment will be made only if the work is satisfied

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Wordpress Custom plugin Development WordPress developer who can create a plugin that extends the function of another exiting plugin.

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  API Payment Method 4 วัน left

  We are currently looking for developers to help us out with our new project: Build an API rest for payment method based on Python.

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Build wesite 4 วัน left

  we are from Colombia and we want an ecommerce site with seo, whatsapp plugin

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  ...point. Lets give them that experience that they desire! We are looking for an extremely creative one of a kind e-commerce website that includes: An affiliate program custom plugin advanced checkout process Product quizzes Product add ons Purchase points Member accounts Easy backend user interface If your portfolio is not original and unique, we would

  $2755 (Avg Bid)
  $2755 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Wordpress Calculator Clone 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a developer to quickly design a Calculator, I will provide you the formulas and example.. my previous developer did s...formulas and example.. my previous developer did some work already using javascript but I need someone to convert it into PHP and WordPress... Only Someone Highly Expert in WP Plugin Development. Turnaround 1~2 days max

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Online store -- 2 4 วัน left

  I need a new woocommerce website. I need you to design and build my online store. I will upload the products

  $254 (Avg Bid)
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  My wordpress plugin loads events for bets, but when it has many events loaded the site slows down and the page takes to open it needed to optimize it somehow. I could use infinite scroll with ajax. Load only 10-15 events and the others will load as you go down.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...environment with a wordpress and the Ultimate Membership Pro plugin installed, and already a Stripe working installation since that is the unique payment method, that let me register users simulating payments. The functionality I need is the already implemented functionality in the plugin at the registration step (letting you decide the price you pay

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...ttps://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but on a more beatiful format like the user profile overview of this plugin : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We don't mind buying the userinsights plugin if necessary. We want for a specific user to show their location, user profile information, all registered courses, last

  $678 (Avg Bid)
  $678 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi, Memberpress has the following Shortcode : [mepr-account-form]. Please check their documentation : https://docs.membe...will provide colors, text and design of what should be the output for each shortcode. We want that the shortcodes are develop in a way that still work when the MemberPRess plugin releases an update doesn't break. Thank you, Jesus

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...make it something that looks like this : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We want to be able to specify how many columns per row, by defautl payment methods are selected by a radio button, we want via css modify to select it as in the example between Stripe and Paypal, we want to change the labels of the fields and the

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Website Development 4 วัน left

  It is a customized website that has around 5-6 pages. Features like payment gateway, message board, posting articles, videos and audios by users and some amount of logical calculation is involved.

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...similar to this one : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We want to customize labels, error messages, number of fields per row, change the default payment options of MemberPress to have Paypal and Stripe in 2 rows as in the example before. And so on. The page is currently build in Elementor and uses the default shortcode of MemberPRess

  $1254 (Avg Bid)
  $1254 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Wordpress-Shopping-Plugin 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone who can create shopping page. I have created woocommerce but we are looking for more attractive shopping easy to checkout page. Payment gateways needs to be integrated.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hello, I want to integrate payment gateways like skrill, paxum, paypal, etc on my ad network.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need customizable products added to Zakeke for my Woocommerce store. I have a wordpress site with woocommerce. I need someone to create 30 customizable home decor products to zakeke.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  custom payment gatewat entegration for phpprobid web site. i need some one creat module for it.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Event Management App 4 วัน left

  Need app which will help in event management including payment gateway integration and should have facilities to buy tickets directly through the app like a ecom app.

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  WordPress Custom Plugin 4 วัน left

  Hey Freelancers, I have wp site which I see clothes for men's and women's, what I'm trying to do is add new function on my site with wp Plugin that show custom pop-up. Or page telling them to. Chose what they want to shop for, for example if they chose men then show them a custom page handle, but I wanna that be saved to their ip address so when they

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Web Wordpress Woocommerce 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito una web para [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], está funcionando de manera básica, pero me interesa que funcione rápido y que tenga una mejor estética, el uso en general es más desde móviles y el tráfico normalmente llega para aprovechar ofertas puntuales que se envían via Mailchimp o se publicitan en distintas redes.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  I need a wordpress website with woocommerce migrated to a new domain. Very important that the woocommerce product variations are accurately migrated.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Custom woocommerce product display project

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Recreate as it appears or a complete rework. Test to ensure site is user friendly and setup a payment gateway. I will buy a new fresh updated database of property management companies and a fresh new updated map-set. A Payment Gateway is simple to set-up, but everything is intended to be as automated as possible. I also need to hire someo...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  ...working with a PHP framework such as Codeigniter/Laravel • Experience in both Front End / Back End Developer. • Good Knowledge and understanding of CRM, CMS, SHOPPING-CART, PAYMENT GATEWAY & OTHER API INTEGRATION, • Good communication skills- Experience working in agile software development methodology • Understanding of cross platform OS systems like Windo...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  A PLUGIN THAT WORKS WITH CONTACT FORM 7 AND WHATSAPP 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The plugin will work with both contact form 7 and whatsapp. If you have worked with CONTACT FORM 7 SMS INTEGRATION PLUGIN, I want exactly the same modules. only instead of sms I want both sender and receiver to receive whatsapp messages.

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi guys, after some problems with the cache of the site I find another problem ... a Google banner does not appear anymore! Can you solve the problem? I know that for you experts it's a 5 minute problem :) PS: I would like the work to be done with team viewers

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  custom a payment gateway 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to custom a payment gateway and provide the detail to the eligible person.

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need to list available apartments for rent on page /available-rentals. There will need to be a s..."apply" button. Then each location will have a details page with additional info fields. ie bedrooms, bathrooms, amentities, etc. And another apply link. I have a similar plugin from wordpress but it does not work properly. Needs to be done today.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have imported many products into my woocommerce store however they are displaying very badly. The image heights/widths don't match up, some products are missing the top of them etc. View an example here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] They should look like my existing products do here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  website maintenance 4 วัน left

  - carry out plugin & theme updates - reinstall missing slider - carryout backup

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  I am using contact form 7 and contact form 7 SMS INTEGRATION plugins. Basically the plugin allows the user of the form to receive an sms once the form is submitted. all I want is to change that behaviour because sms is expensive. I want to use whatsapp. every time the form is submitted, both user and owner selected can receive whatsapp messages. I believe

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  woocommerce frontend cart update 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I create a plugin to update the prices a based ratio previously entered by the user. However I had an issue on the cart, if I changed the ratio again the cart didn't get update properly. To sort this out, I had disable the: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file. However the issue now is that if I delete an item from the cart, the cart is not getting updated. Those

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  We currently have a wordpress site with woo-commerce to run a competition site. ie t...they continue. The coordinates are then emailed to the user, and also stored as part of the users basket and stored for administration. The plugin and module must be compatible with upgrades from woocommerce ie. A woo-commerce upgrade will not overwrite it.

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  eCommerce website development in laravel 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...homeware products. The Website features required are here follow. The features list is here. The website for Fashionvilla are described in detail: • Responsive: Yes • Payment Gateway: PayPal and any other (Safe Credit Card Encryption (Secure Sockets Layer (SSL)) Integration) • Highly advance Store Search • SEO (Advance): Yes • Facebook Integration:

  $679 (Avg Bid)
  $679 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล

  Be Able to edit Custom Page Titles and Descriptions on ALL WordPress / WooCommerce Pages, Product Pages, Category Pages. We Are Using Free Yoast SEO Plugin.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...Bootstrap & AJAX. Candidate requirements: • 5+ years of experience in PHP programming and core Wordpress. • Strong experience in custom plugin development • Experience in resolving complex problems like performance issues, cache issues • Strong knowledge on Web technologies

  $3228 (Avg Bid)
  $3228 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi there! Right now our website, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] scores very low on Google PageSpeed Insights. 1. We would like a score that is at least: ...website, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] scores very low on Google PageSpeed Insights. 1. We would like a score that is at least: 90+ on desktop 60+ on mobile The page is running WordPress/WooCommerce Our budget is 100 USD.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Project for TIV LAbs 6 วัน left

  I am using contact form 7 and contact form 7 SMS INTEGRATION plugins. Basically the plugin allows the user of the form to receive an sms once the form is submitted. all I want is to change that behaviour because sms is expensive. I want to use whatsapp. every time the form is submitted, both user and owner selected can receive whatsapp messages. I believe

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Global city Services Mobile app design 3 วัน left

  Hello, We need mobile app UI & UX designs for an official app of a global city. Designs must be global and outstanding at par with any best city app. This app shall be the gateway for the citizens to know information of the local city authority and government services in city register their complaints and get them resolved. Officers information, services

  $300 (Avg Bid)
  แนะนำ