ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 woocommerce งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  หาคนแก้ปัญหา wordpress, woocommerce Queries นาน โหลดช้า

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว 1.แก้ error woocommerce ใน wordpress 2. ปรับ layout การแสดงผล

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อยากให้ช่วย customize WooCommerce appointment widget ให้สามารถเชื่อมต่อกับ dashboard ให้เชคอินลูกค้าที่มาถึงสถานที่ได้ง่าย

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  utilizo HUSKY - Products Filter Professional for WooCommerce y necesito personalizar el codigo css del sitio para que el plugin este alineado y tenga un formato determinado

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am currently seeking a seasoned WooCommerce developer to implement multi-selection capabilities for product variations in my personal online clothing store. The current WooCommerce setup allows only one variation of a product to be selected, hindering my shoppers' user experience. Key Responsibilities: - Modify WooCommerce codebase to enable simultaneous multi-selections of clothing variations within the single product page. Ideal Skills: - Proficient in PHP and other relevant web technologies - Extensive WooCommerce experience including customization - Understanding of eCommerce UX principles, particularly for clothing stores.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for a Wordpress Woocommerce expert who is able to conduct a detailed technical analysis to understand the reasons for the extreme slowness of 2 twin e-commerce sites. The aim is to implement websites, cleaning them of all superfluous plugins and making them fast and efficient. Both sites are based on a data auto-import system that periodically adds products via the Wp All Import plugin and a connector that synchronizes all content via the IceCat database. The sites are also structured through a user registration plugin that profiles them by user type.

  $434 (Avg Bid)
  $434 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  I am looking for someone who has experience working with WooCommerce Product CSV Import Suite. I want my client to be able to update the products with their variations via CSV. I have created two CSVs to test this, one for the products and another for the variations, but the variations one isn't creating the variations in the store. So I need someone to troubleshoot this and figure out a way to make this work please!

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to create an e-commerce platform for my business. The website should sup...Requirements: - Development and customization of an e-commerce website tailored for less than 100 products - Integration of seamless and secure payment gateways for credit card and cryptocurrency transactions - Ensuring the website is user-friendly, responsive and visually appealing Ideal Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development, particularly with platforms like WooCommerce or Shopify - Experience in integrating payment gateways, particularly for credit card and cryptocurrency - Strong understanding of UI/UX design principles for e-commerce websites - Excellent communication skills to ensure a smooth collaboration and understanding of my...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced WooCommerce developer to address an issue in my online shop. The primary problem is that renewal orders often fail to renew automatically, requiring manual intervention. - The issue occurs frequently, which disrupts our operations. - We use Credit Card and Mobilepay as our current payment gateways for the subscriptions. - While I'm not certain, there don't seem to be any error messages or notifications when the renewal orders fail. I am looking for a professional who can: - Diagnose the root cause of the renewal failures - Propose a comprehensive solution to prevent these renewal failures from happening in the future. I need an estimate of the time required for the fix, as well as a proposed due date for completion. Ideal Skills and Ex...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Custom WooCommerce Product Page with Attributes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need exactly this page product variations in a WordPress website Link : I need a WooCommerce product page developed with specific attributes and additional features. Key Requirements: - The product page should offer size options (Small, Medium, Large), color options, and material options. - The page should include a product zoom feature on hover. This project requires a developer with experience in customizing WooCommerce product pages, and a good understanding of e-commerce best practices. The successful candidate should have a keen eye for detail, and the ability to deliver a user-friendly, visually appealing product page.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Live Streaming WordPress Theme Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled WordPress developer who can design a theme suited for a live streaming website. Key Requirement...that’s easy for viewers to engage with the live stream. - Integration of social media and online shop features into the site is essential. However, specific social media platforms haven't been defined at this stage. Please do note,becuase we have intentions of reselling it,is should be meet codecanyon standards. Ideal Skills: - Strong experience in WordPress theme development-buddy press and woocommerce - Knowledge of live streaming interfaces and feature integration - Experience with social media integration and e-commerce functionality on WordPress. This project is a great opportunity for someone who’s passionate about creating ...

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  Hello, looking for someone to help me with my wordpress woocommerce website with changes and updates. Pay by the hour. Thanks, Michael

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  Buenas tardes Necesito sincronizar productos de Amazon a mi página en woocomerce, (no es Amazon afiliados), son productos que se venden en Amazon para revender en mi página, que sería hacer dropshipping, Necesito que se realice de forma sencilla sin tener que copiar y pegar ninguna información, además que automáticamente se calcule el precio final según un porcentaje ya establecido para cada categoría, además de poder programar las tarifas de envió según la zona del país. Además, agregar una pasarela de pagos, Ya tengo el dominio y hosting gracias

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  WooCommerce E-commerce with Crypto Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional to help me build an e-commerce website on WooCommerce. The main goal of the website is to sell products online, so it should be optimized for a smooth and secure online shopping experience. Key Requirements: - Crypto Integration: I aim to provide my customers with an array of payment options that go beyond traditional methods. The website should integrate a self-hosted crypto wallet.

  $1006 (Avg Bid)
  $1006 การประมูลเฉลี่ย
  223 คำเสนอราคา

  1) Complete Website Redesign & Development (With All Current Pages) 2) Products Page 3) WooCommerce Setup 4) Complete blog 5) Payment Methods 6) Thank you Pages 7) On Page SEO 8) Cookies opt-in 9)FULL SUPPORT AND MAINTENANCE FOR 3 MONTHS & EDUCATIONAL VIDEOS 10) Unlimited revisions until is 100% perfect as requested.

  $2500 (Avg Bid)
  $2500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WordPress/WooCommerce Checkout Customization Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced WordPress/WooCommerce developer who is familiar with customizing the checkout process. Key requirements: - Customizing the checkout process: I want to integrate a third-party payment gateway to the default checkout process. - Extensive experience with WordPress and WooCommerce: Your fluency in these platforms is crucial for the seamless integration of the new payment gateway. - Excellent understanding of checkout functionality: You need to understand the intricacies of checkout processes, especially within the WooCommerce ecosystem. This is a critical part of my website's functionality, and I need a developer who can deliver high-quality work in a timely manner. The ideal candidate will be able to understand my needs and suggest solutio...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  197 คำเสนอราคา
  Elementor Designer Needed for WooCommerce Site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled Elementor designer who is comfortable with WooCommerce, Elementor, and WordPress. Theme is Woodmart from themeforest. The project involves creating a detailed and clean Elementor-based site using the Woodmart theme. I will provide you with detailed mockups of: - Header design - Footer design - Product listing page design That means: Your main task will be to recreate these 3 templates in Elementor based on woodmart and we will give you detailed mockups. Key elements of this project include: - Proficiency with Elementor, WooCommerce, and WordPress - The ability to translate detailed mockups into a clean and functional design - You can work with global settings for global colors and global fonts' - Proficiency with the Woodmart theme

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  277 คำเสนอราคา
  3D animation Website Development with React and three.js -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PLEASE READ CAREFULLY 1. Entrance loading logo animation 2. Landing page with swipe left for men, swipe right for women..view changes to infinite scroll where you select product category in bubble 3. Men's and women's product category pages that link to woocommerce product pages. 3D Models will be provided. and add " expert" in your bid. Shortlisted candidate will get reference website and discuss in details. Cheers

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Technical Task (online store) - barnemobler.no หมดเขตแล้ว left

  Objective: to create an online store for the sale of children's beds. Tasks: - To provide convenient search and selection of children's beds for customers. - To provide a high speed of loading pages of the site. - Realize the system of online ordering and payment for goods. - Provide customers with the ability to track the status of the order. - Collect a database of customers to se...Modern, concise, mobile. Terms of reference will be divided into several parts, these are: - Admin panel - Design and adaptability - Structured data - Functionality - General recommendations Below you can find the layout and structure of the site, what, how and where its elements should be. The template we will use can be found in the file. The site will be running on CMS WordPress +...

  $525 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  3D animation Website Development with React and three.js -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PLEASE READ CAREFULLY 1. Entrance loading logo animation 2. Landing page with swipe left for men, swipe right for women..view changes to infinite scroll where you select product category in bubble 3. Men's and women's product category pages that link to woocommerce product pages. 3D Models will be provided. and add " expert" in your bid. Shortlisted candidate will get reference website and discuss in details. Cheers

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'll import products with custom code and optimize gallery images as discussed. Optimizing images & preparing csv Importing products & testing

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Треба перенести сайт з платформи WIX на Wordpress + WooCommerce . Існуючий сайт на WIX Приклад сайту який потрібен Новий домен та хостінг вже є ( ) Важливо врахувати всі нюанси для подальшої CEO оптимізації Також треба налаштувати Adwords для реклами товарів магазину в Google

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...WordPress plugin expert to fix a specific issue in my WooCommerce setup. - The Problem: Currently, I have a dynamic country and city product field that is incorrectly validating the input format. - Specific Issue: The field is accepting incorrect formats as valid inputs. This causes complications for the user experience and my ability to accurately process order information. I need someone with proficient WooCommerce and WordPress plugin development experience. You should be able to effectively troubleshoot, identify, and implement a fix for this issue. The ideal candidate will have a deep understanding of WooCommerce's data structure, validation processes, and integration with custom fields. If you’ve previously worked on similar WooCommerce fixes ...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Shopify to WordPress/Divi/WooCommerce Migration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled WordPress/Divi/WooCommerce developer who can help me move my ten single image products from my existing Shopify account to a brand new WordPress/Divi/WooCommerce website. Current website: nervereviver dot com Key requirements include: - Homepage creation: duplicate the existing data from homepage. - other page creation: duplicate data from existing other pages - Product Listing and Display: I need all ten products to be accurately listed and visually appealing in the new setup. - Shopping Cart and Checkout: A seamless checkout process is essential for my customers. - Payment Gateway Integration: I need secure and reliable payment gateways integrated. The project has a strict deadline of 1 week, so turnaround time is critical. Please only b...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  259 คำเสนอราคา

  Looking for a web developer to assist with various technical woocommerce things with woocommerce, i rather a company than an individual this way there is more skills to different tasks and i dont want issues like disappearing freelancers. Please make sure you are serious, keep having people start the job, do a few things and then all of a sudden just stop working for no reason. Must have good clear communication and have experience with fixes, when a task is assigned it needs to be resolved and whatever else is found. Bugs mean the site is down and dont have time for time zone delays or i cant or things being repeated that this is not done properly. This is a long term position as once you get use to the sites (about 12) the issues tend to be the same. DO NOT apply just to ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Blogger and SEO Expert for eCommerce Category Pages 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...algorithm updates, and best practices. **Requirements:** - Proven experience as a blogger and SEO expert, preferably with a focus on eCommerce. - Strong writing and editing skills with a keen eye for detail. - Proficiency in SEO tools such as Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, Moz, etc. - Knowledge of HTML and CSS for on-page SEO optimization. - Understanding of eCommerce platforms (e.g., Shopify, WooCommerce) and their SEO capabilities. - Ability to conduct keyword research and implement effective SEO strategies. - Excellent communication and time management skills. - Portfolio of previous work and case studies demonstrating SEO success. - Must be available to work in the Philippines or Hong Kong timezone. **Preferred Qualifications:** - Experience with link-building strateg...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  WooCommerce UI/UX Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I run an established WooCommerce-based e-commerce store and I'm looking for a talented UI/UX designer who can give me constructive feedback and make improvements on the platform to enhance the overall user experience and boost our sales. Key tasks: - Analyze the current UI/UX design to identify areas for improvement. - Provide specific and actionable suggestions to enhance our website's usability and drive conversion. - Implement the agreed-upon changes to help achieve our goal of increasing sales. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency with WooCommerce platform. - Proven experience in UI/UX design for e-commerce, with a track record of improving conversion rates. - Strong understanding of user behavior and e-commerce best practices. - Exc...

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  186 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer to assist in integrating my WooCommerce store with a SOAP feed from my supplier. The main goals of this project are to automatically add new products daily, update stock every 15 minutes and create an XML file with customer orders. Key Responsibilities: - Set up a reliable system that automatically adds new products to my WooCommerce store daily based on a SOAP feed from my supplier. - Implement a system that updates the stock of these products on my WooCommerce store every 15 minutes. - Develop a component that, upon payment confirmation, can generate an XML file containing the customer's order and send it via FTP. Ideal Candidate: - Proficient in WooCommerce and SOAP integration. - Experienced in developing automa...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Wordpress theme update 4 วัน left

  Restaurant website to be updated with new theme that we purchased, woocommerce setup for online gift voucher sale (Stripe)

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา

  I have two WordPress websites, and I need help customizing a plugin I've developed to import data from o...prices. - Custom Plugin Knowledge: I'm using a custom plugin for this task. You should be proficient in WordPress plugin development and able to work with a pre-existing custom plugin. - Import Setup: The import should be set up for around 30 products. You'll need to ensure the process is smooth and error-free. Ideal Skills: - Strong WordPress plugin development experience - Familiarity with WooCommerce and product imports - Understanding of automation processes - Attention to detail to ensure accurate data transfer If you have experience with similar projects and are confident in your abilities to customize and automate this plugin effectively, I'd love t...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา
  Stax Payment Plugin & WooCommerce Integration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I'm seeking a developer who is experienced with integrating the Stax payment plugin with WooCommerce. A previous developer completed Stax plugin, but there are the issues. You can work on the staging site with a test card. When the payment is processed, the customer can't get the order confirmation email but I can see the registered order through the backend Is that something you can help me with? Please start the bid proposal with "Stax" If you didn't read it, I won't consider it. Thank you.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา
  Hide Order Forms 4 วัน left

  Looking for a developer to help hide all order forms on our current e-commerce website, which uses WordPress with WooCommerce integration. See the attached URL. This job requires a global adjustment for all products. We want to remove any ability for customers to place orders on our website. Everything else should remain the same; we just don't want customers attempting to place orders. The website will now serve information purposes only. Part of this job involves providing easy-to-follow instructions to unhide the order forms at a later time.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who can assist with a specific customization on my WooCommerce store. - I need a text that says "BTW Marge" to be displayed next to the price of products where a zero tax rate is chosen. This text should only be visible on the product page and not on any other pages. - The text should be hardcoded and not be customizable through the WordPress admin. The text should remain as "BTW Marge" and no styling options are needed. Ideal candidates for this project should have a strong understanding of WooCommerce, and be proficient in PHP and WordPress theme development. Experience with customizing WooCommerce templates and tax classes is a plus. Please only apply if you are able to complete this project promptly and with attent...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  website developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer who can help me with both design and development for an e-commerce website. I have some specific features and functionalities in mind for the website but would also appreciate professional input. Skills and experience required: - Strong proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with e-commerce platforms and frameworks such as Shopify or WooCommerce - Knowledge of UI/UX design principles and experience in creating visually appealing websites - Ability to integrate payment gateways and implement secure online transactions - Familiarity with SEO best practices to optimize the website for search engines - Excellent communication skills to understand and implement client requirements If you have the necessary skills and experi...

  $701 (Avg Bid)
  $701 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  WooCommerce Google Merchant Integration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a WooCommerce expert to help me integrate my physical goods into Google Merchant. Additionally, I require full SEO optimization for the product listings. Key Tasks: - Integrate WooCommerce with Google Merchant - List my physical products on Google Merchant - Provide full SEO optimization for the product listings Ideal Skills: - Proficient in WooCommerce - Experienced with Google Merchant integration - Skilled in product SEO optimization - Familiar with keyword research

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  108 คำเสนอราคา

  Buenas tardes, busco en desarrollador en wordpress, wocommerce, y pasarela de pago de culqi, Se requiere: Implementar la pasarela de pago culqi pagos recurrentes en modal/popup a la web de suscripción realizada en wocommerce

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced and creative website developer to create a visually captivating e-commerce website dedicated to graphic designing. As the platform preference was not specified, I am open to suggestions that will enhance the site's user experience and functionality. Ideal Skills: - Proficiency in different e-commerce platforms (e.g., Shopify, Magento, WooCommerce) - Graphic design - UI/UX design - SEO While the target audience hasn't been defined, a user-focused approach in designing the website will be highly appreciated. Please include your platform recommendation in your proposal.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need a highly adept project manager experienced in WooCommerce and dropshipping, who can help in setting up a large-scale e-commerce website. This website will host an extensive range of product categories. We are looking at using Ali2Woo as we want to achieve large bulk product uploads. Key Responsibilities: - Managing the overall project - Overseeing necessary WooCommerce configurations - Implementing a bold and vibrant website design Required Skills and Experience: - Extensive experience with WooCommerce - Familiarity with dropshipping business model - Ability to manage large-scale e-commerce projects - Experience in creating and implanting bold, vibrant web designs This isn't just a coding job. The ideal candidate is someone who can take the lead in m...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Hello Developers, We're searching for a skilled team or individual developer who knows their stuff, you either know this space VERY WELL other wise don't apply as this will create problems, be transparent there is projects for everyone. We need someone with experience in ecommerce or web apps of this nature(read our pdf file). Our project is a simple one-page website with seven sections. It has static content, two carousels, and a contact form. Customers won't get a fancy dashboard when they log in. They'll go straight to their purchased audio-book or e-book, no sign-up page, they immediately get account info on product purchase. Check out the attached document for more details. We might not need everything right away, but mostly we need the page, products, checkout,...

  $795 (Avg Bid)
  $795 การประมูลเฉลี่ย
  261 คำเสนอราคา
  Migrate customer from Wix to WooCommerce on my test webhosting 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a customer with a Wix webshop. They want to start using WooCommerce on my webhosting. The domain is not moved yet and also should not move it needs to stay live on Wix for now. But we want to migrate all orders, customers and products over to our testing environment. Following needs to be moved: - Products with price, image, descriptions and stock - Product categories - Orders (it should not send an email again to all customers) - Customer information The amount of information that we have is: - 730 orders - 827 contacts - 48 products - 6 categories This all needs to be moved to our testing environment. I have the environment ready. Only the migration needs to happen.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  142 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer who can help me create an ecommerce website using Woocommerce. The site will be focused on selling physical products, so experience with this type of ecommerce is crucial. - Essential Features: The product pages should include product variations (color, size, etc.), customer reviews, and show the inventory status. - Design: I have a specific design in mind for the site. I need someone who can take my ideas and translate them into a functional, user-friendly site design. Ideal candidates will have in-depth knowledge of Woocommerce, ecommerce functionality, and an ability to work with prespecified design ideas. Previous work in physical product ecommerce will be a significant plus.

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  Reseller Club Supersite Integration With WordPress -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I want to integrate my resellerclub orderbox with my wordpress woocommerce.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert who can design and develop an E-commerce website for me. The key part is that I do not need it to be built using the common platforms like Shopify, WooCommerce or Magento, but instead, via Amazon. In terms of features, I want to keep the design sleek yet user-friendly, with an integrated shopping cart function. Ideal skills and experience would include: * Proficient in handling Amazon e-commerce website setup. * Expert in web design with a clear understanding of the best practices for E-commerce sites. * Experience in integrating shopping cart functionality on e-commerce platforms. * Innovative approach towards interface design. * Prior work with a similar project scope will be highly beneficial. Interested freelancers, please share your previous work...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to create a Python scraper/parser to gather information about upcoming events. The scraper should find events on 10 websites. 3 of them definitely use WooCommerce as a backend. For 6 I am not sure and 1 definitely has a custom solution. None of the website uses Captchas. Information to be scraped includes: - company - title - date - duration - price - city - ID - URL - presence / online / hybrid - status (places available/booked out) - remaining spots - maximum spots and a few other things that I will explain. An important functionality will be to detect the remaining spots by adding participants to the shopping cart and trying how many can be added. The scraper should output relevant logging information. It should be restartable. (Random...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced WordPress developer with a strong PHP background to help me enhance my website. the main functionality i'm looking for is getting Data thru API call and publishing on website. familiarity with various plugins and themes is desirable with experience in woocommerce. If you have a proven track record of working on similar projects and can deliver within a reasonable time frame, I'd love to hear from you. Your attention to detail and ability to meet deadlines will be highly valued.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Print-On-Demand Product Creation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a plethora of art and design ready to be transformed into products for my online store. I'm seeking a skilled professional to use the art to create POD products using Printify. You then need to assist in creating listings so the products are ready for customers to purchase. Key Responsibilities: - Utilize Printify to create direct to garment printing me...listings on my website. This includes writing descriptions and pricing of each product. Ideal Skills and Experience: - Graphic design skills - Proficient in direct to garment printing method - Prior experience with print-on-demand services - Strong attention to detail for accurate product listings - Good copywriting skills for product descriptions or access to AI support - Familiarity with Woocommerce for product lis...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented professional who can help me with two key areas of my small WooCommerce website. - **Performance Optimization**: The site is unfortunately plagued by slow loading times. I need someone to pinpoint the reasons for this and implement fixes that will make the site run smoothly and efficiently. I need smooth - **Inventory Management Improvement**: On top of this, I'd like to enhance the current inventory management system. I need a system that is more intuitive, user-friendly and responsive to changes in stock. Ideally, you will have: - Strong experience with WooCommerce websites, and a proven track record of optimizing them for peak performance. - A comprehensive understanding of inventory management systems and how to improve them. - The...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Long-term WordPress and WooCommerce Projects 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for ongoing projects involving WordPress and WooCommerce webshops. Our goal is to collaborate with professionals who can deliver high-quality work, adhere to deadlines, and contribute innovative solutions to our projects. Responsibilities: - Develop and maintain WordPress and WooCommerce websites - Customize themes and plugins to meet project requirements - Ensure the websites are responsive, user-friendly, and optimized for performance - Troubleshoot and resolve any technical issues that arise - Collaborate with our team to understand project goals and deliver results that exceed expectations - Stay updated with the latest industry trends and technologies to implement best practices Requirements: - Proven experience in WordPress and WooCommerce development - Stro...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  243 คำเสนอราคา
  Minimalistic Website Design UX Specialist 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a UX designer with a knack for minimalistic aesthetics to construct a functional, uncluttered designs for my website. The site should integrate both a contact form and an e-commerce platform. Candidates who manage to blend functionality with simplicity will be strongly considered. Key Responsibilities: - Designing a minimalistic interface with a user-friendly UX la...Responsibilities: - Designing a minimalistic interface with a user-friendly UX layout. - Integrating vital elements such as contact forms and E-commerce functionality. Ideal Skills: - Expertise in Minimalistic Web design - Proficient in UX/UI design - Proven experience with E-commerce platforms integration - Adept in creating user-friendly contact forms. ability to update the web pages into wordpress/woocommerc...

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  167 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient SEO specialist, ideally with comprehensive experience in Woocommerce, to help elevate the online presence of our Moringa health products targeted at middle-aged adults within the South African market. - Your main objective will be to update and improve on the current SEO (settings, keywords, links, and metadata) in order to increase key events from organic search. Secondly, reviewing and updating the 2 current Google ad campaigns to optimize traffic from paid searches. - Experience with Wordpress/Woocommerce is vital due to our platform usage. - Essentially, your role will be to go over the current SEO setup and optimize it. - Proven experience or familiarity targeting South African consumers is desirable bit should not make a big difference. ...

  $200 - $600
  ปิดผนึก
  $200 - $600
  98 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน woocommerce ชั้นนำ