ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,240 wordpress image rss rotator plugin งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Need to make modificaction in wordpress rss / feed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have a Wordpress web site then i nedd to modify or ad custom code for rss reader. figure> <img src="..." /> <figcaption>La légende de l'image <span class="copyright">L'attribution de cette image</span> </figcaption> </figure>

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I am currently having issues with my RSS feed + images being pulled through At this time Google Publishers will not accept us due to this issue which is stalling are website: Error i'm currently getting: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have tried to fix this my end but no luck so far! I

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  customize wordpress site rss feed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to customize a WordPress site for rss feed and podcast.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  Rss Feed App 4 วัน left

  I have a source code for an app. I want users to be able to insert the url address for the rss feed and the feeds will appear in the feed section. Feeds can be from podcasts or blogs n news feed. Similar capabilities to what Feedly has. Are you able to create that?

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...become chronic. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: Surgery is my only option •Fact:In many cases, physiotherapy has been shown to be as effective as surgery in treating a wide range of conditions—from rotator cuff tears and degenerative disk disease, to meniscal tears and some forms of knee osteoarthritis. Those who have recently seen a physiotherapist know this to be [เข้าสู่ระบบเพื่อ...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Odoo RSS for blog หมดเขตแล้ว left

  I want this plugin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to be upgraded so it can be use for Odoo 12. Basically, I want to publish the content of blog post as RSS.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Facebook bot for Amazon หมดเขตแล้ว left

  ...campaigns on Facebook. I need to set up a funnel for receiving product reviews on Amazon from real buyers, as well as simultaneously promote the product using certain keywords (rotator) in the Amazon search. You are required to configure all stages of the funnel: 1) An advertising campaign on FB (banners, texts, targeting). 2) Setting up the bot (all stages)

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...where they only way to export is via RSS. In that RSS, there are rows of fields that I need to input into Msft Excel. I see that Excel can import an XML file with the appropriate XCD schema, and sure enough, I got pretty close just by creating a map file, but I cant get all of the fields out. We have an old RSS Feed in our app that I cant get individual

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Fix rss feed script หมดเขตแล้ว left

  Hello, I downloaded sometime ago a rss feed script. Now i have time to work on it and i get an error: Uncaught Error: Call to undefined function http_get_contents() the 2 files i include. Who can make this work again? I want to see working script before accept

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  have point 1: 1 RSS ATOM feed to integrate in a section still created (wordpress) all plugins also pro there on site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] point 2: 1 RSS ATOM feed to integrate in own CMS (important website) - creating also new category - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] point 3: create from same RSS Atom (point 2) a WIDGET (only the code that I would need from time

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  RSS Parser with Coldfusion OR PHP OR PHYTON หมดเขตแล้ว left

  I need a RSS Parser to insert the DATA into ms sql. RSS Link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Insert Examples are in the Excel.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Build a responsive theme for a restaurant with rotator menu หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need a fully responsive html5 web-site theme for a restaurant, that must be customizable via css. The navigation must be of sort rotator and it must be possible to place it either left, right , top or bottom via a simple css-change. To clarify better what I mean, have a look at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $260 (Avg Bid)
  รับประกัน
  WP RSS Agreegator - RSS to Post หมดเขตแล้ว left

  1. Install WP 2. RSS Plugin (RSS to Post) 3. RSS to category MUST SHOW DEMO WORK!! CONTACT ONLY IF YOU HAVE DONE THIS KIND OF PROJECT!!

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Insert RSS Feed Into Joomla Website หมดเขตแล้ว left

  I am looking to insert a scrolling RSS feed into my Joomla content. Similar to the clocks listed on this page: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . The current RSS code is provided by a 3rd party and I do not want my website to be dependent on them. I would like to have the code/module run from my website. Being

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  IONIC APP: Componer RSS หมดเขตแล้ว left

  Se compraron 2 apps que ocupaban [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] para convertir un xml a json y posteriormente mostrar las notas, pero [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ya cancelo sus servicios, por lo cual dejaron de funcionar las aplicaciones, quisiera una solucion.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need images to appear in certain WordPress posts (not all) so that they appear in the preview of the blog's RSS feed, but are hidden from the post in when viewed normally (to avoid duplicate images), perhaps using CSS. The best way I can describe the requirements for this project is with this four-minute video I made. Please watch the video and

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  RSS Feeds for Job Boards หมดเขตแล้ว left

  Need to get mutliple RSS feeds to work so that can be submitted to Feedspot

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Crest RSS feeds from 5 websites (we don’t own) หมดเขตแล้ว left

  I want to display other website RSS feeds in my WordPress plugin. Need 5 websites that don’t have rss made into a RSS feed so I can enter in my wp plugin Note I don’t own these sites I want to display on my blog

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  - Implement rss feed reader and sync strategy to update database - Develop rest api to fetch data, also provide filter and searching functionality - Develop rest api for like count and dislike counts - Implement user registration api, authentication api and oath for authorization will discuss all technical details in private chat

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Create Rss feed หมดเขตแล้ว left

  I need to create rss feed for my news blog need to export my alll category content to third party .

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  need to build to custom rss feed in wordpress หมดเขตแล้ว left

  Hai i need a custom rss feed for export my news content to third party in wordpress so better suggest new plugin and need to build.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Turn Backlinks Into Rss Feeds and Submit หมดเขตแล้ว left

  This project is very simple I need RSS feeds created for 1000s of my back links. The rssfeeds need to all be validated. Turn all back links rssfeeds into 1 valid RSS feed. Last submit my RSS feed to over 250 directories I need all RSS feed back links sent to me in far file with the 1 bulk RSS feed link Project is $15 exact

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Basic RSS Feed mashup website, mobile responsive หมดเขตแล้ว left

  ... I need you to design and build it. Just an RSS feed website, so bringing in RSS feeds from other websites and mashing them together with a filter. This is for motorcycles, I have many feeds but some websites don’t have feeds soo need to make them like you use too In yahoo pipes. So it’s filter RSS feeds from motorcycles sites. Website can be basic

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Script for RSS sharing on facebook หมดเขตแล้ว left

  ...need a script that shares rss updates on facebook pages and groups. The Script should read the rss and check every 30 minutes if it has new items in the rss and if there is should publish in block of 10 items in facebook pages and groups these updates. The script should be able to include multiple rss sources. Each rss I will need to include the

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Basic Fetch multiple RSS feed app for motorcycles หมดเขตแล้ว left

  ...built. Want a app for app motorcycle. Extremely simple, want to take RSS feeds from multiple websites and show them in one app with a filter to narrow things. Video section with RSS feeds from YouTube RSS feed from motorcycle shops selling products When they click on RSS feed it must pop up the website like it does in Facebook. Section that

  $587 (Avg Bid)
  $587 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  rss feeds Wxpert Wanted for Small Project หมดเขตแล้ว left

  ...expert in rss feeds. We have a project that requires rss feeds with images and the feeds we have we not expert to get working. This payment will be based on whether you can help us achieve this plan. If you cannot fix the issue you can still be deemed successful if you can assist with similar rss feeds satisfactory to us. We will give you the rss feeds

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi, I need an RSS feed newsletter templet setup converted from RSS template into an editable template in MailChimp. I have a mockup of what I need and an example of a working newsletter I would use as a guide. The templet should be responsive. Please know this job will require an expert! Thank you

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Need a Motorcycle website built, that shows RSS feed from other website. Collect feeds from online motorcycle shops, show there products. Social feed from different Facebook pages. Including events collection. Video feed from YouTube, of different channels Ride buddy, find a rider in your location that wants to ride with you. So location, difficulty

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Need an RSS Feed for FOUR podcasts หมดเขตแล้ว left

  I need an RSS feed for EITHER my entire website and/or my four podcasts.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need help with Wordpress site and RSS Feed หมดเขตแล้ว left

  I have a wordpress site and I need to pull in a RSS feed to display events. I want to style it like this site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Check the right sidebar under "VIEW Library Classes & Events"). Please quote on setting this up. I can provide site logins plus url for feed.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...you. I wanted to modify it in 2 ways 1.) limit its search to certain youtube channels and playlists 2.) export the data in xml format (I have a movie review site that uses RSS feeds to display the movie reviews.) You can see some examples of when I embed movie reviews here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Skill Alexa: Read Feed RSS หมดเขตแล้ว left

  I need a skill script in Alexa that reads the RSS Feed of my website. The use would be: latest news and alexa reproduce what was found in the feed rss, if it says "next", alexa should play the next entry.

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...websites in each category/sub category which have RSS feed support. Note that the news sources should be popular among the general readers in USA. An example of category is Sports section and within sports sub categories could be NFL, Soccer etc. In this case ESPN's [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] RSS feed can be used for latest sports news and for

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...“check in” 8. Ability to sell advertising space 9. Countdown timer feature - special event. 10. Each user can filter and set their calendar to suit their needs. 11. Widget like RSS feed ability / support for all website integration. More specific detail can be discussed later. Please provide demonstrations of similar work performed. Thank you!

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Find or Create an RSS Feed for Any Website -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We need to populate our site with news but cannot find the RSS to all sites. We need to create them. We tried [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Feed Creator) but seems we are missing some skills to create.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  cronjob creation for import function of RSS feeds หมดเขตแล้ว left

  Start your reply with "RSS" I need somebody who can create a cronjob for a WP plugin I have. Now I manually have to press a button to run every import (25 - 35). I want to automate this with a cronjob. Only reply if you can do this.

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  build a website หมดเขตแล้ว left

  i need a website like...Real-time Female Leads ** Real-time Male Leads ** Real-time Live Interviewed Biz Opp Leads ** Blog Creator Invoice Generator (unlimited) Tiny URL Creator (unlimited) URL Rotator (unlimited) URL Tracker (unlimited) QR Code Generator (unlimited) Custom Marketing Videos Internet Marketing Training Insert Tracking Pixels

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  103 การประมูล
  Find or Create an RSS Feed for Any Website หมดเขตแล้ว left

  We need to populate our site with news but cannot find the RSS to all sites. We need to create them. We tried [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Feed Creator) but seems we are missing some skills to create.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need someone to install, setup and configure Winds RSS Reader software on my server You can read about Winds here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You can see a live online version of how it works here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I am seeking development of a Wordpress site featuring available themes that will display news content via RSS feeds from popular outlets with business, technology, etc content. I have provided example themes below but want to see samples of your previous related work also. Ultimately I can provide RSS feeds and you will fine-tune the design with

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  RSS to Article Converter plugin for Wordpress หมดเขตแล้ว left

  HI, I am looking for RSS to Wordpress article converter plugin for unlimited use. Something similar to this - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...single command to be placed on each of five product pages on a Wix website, preferably by clicking an image on the Wix site. Each one will open a new pop-up which will contain a 360 rotator (already written in HTML5) of the product in question. That rotator software sits on my server and I can provide the address of the .htm file controlling each of the

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  PHP RSS Feed Parser หมดเขตแล้ว left

  I need one PHP function that takes the URL of any RSS news feed, loops on all the articles in the RSS feed and for each article will fill the following variables with the correct data: $FeedURL -> Holds the rss feed url so it will be the same for all the articles $ChannelTile -> Holds the rss feed title $ArticleTitle -> Holds the article title $ArticleLink

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...need an RSS feed newsletter templet setup in Mailerlight (my current provider) or MailChimp. This setup will need to be coded!!! I have a mockup of what I need and an example of a working newsletter I would use as a guide. The newsletter will have a top banner is to be 600 x 100 and 3 side banners on the left side to be 160 x 480. The RSS will need

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  CFC Coldfusion RSS Atom Code Upgrade หมดเขตแล้ว left

  I run currently with Coldfusion (CFM-File AND CFC-File) a RSS-Reader. I uploaded the CFC and CFM file to check, if anyone can fix it. It doesnt work for all RSS-Links, i need help to fix it. Here are one RSS link, which works: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This link dont work: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need help automating RSS -> post on Gab.ai หมดเขตแล้ว left

  Perhaps a Chrome extension or wordpress plugin modification would be best. But I need something like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (a service that connects to your twitter/facebook/instagram/etc. and posts automatically from RSS feeds and elsewhere.) Here are some helpful links and programs that already exist for this feature: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Help generate an RSS feed for หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] & [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Both of these sites have restrictions with cloudflare so normal methods don't work such as [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Add RSS Feeds หมดเขตแล้ว left

  I need to create some news feeds for a website.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Need 4 home page banners for website หมดเขตแล้ว left

  ...com/images/merchandising/december-2018/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] c:[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] d: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Products images are attached. 1:

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Looking for Wordpress Pro to edit RSS feed หมดเขตแล้ว left

  Hi Upworkers, I’m looking for a WordPress Pro to help me customize the fields that appear in our RSS feed for each real estate listing. Need to have a way to combine multiple fields from the “My City” theme, into a single field called "Description". For example the description field should contain number of rooms, number of bathrooms, name of realtor

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล