ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  21,100 wordpress optimize db wp options query sql งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 การประมูล
  Scala developer to integrate Dockerized cassandra DB . 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need it to...please do not offer to work on it , no more than 24 houres . Scala developer to integrate Dockerized cassandra DB with the code which should be synchronized with Rabbit MQ in the code , The code written in scala it is not a big code it has a mongo DB intgrated with it and it is hronized with Rabbit MQ , so i need the same for Cassandra.

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 การประมูล

  I need some changes to an existing website. I need you to build it.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  Hello, I need someone to optimise my website : its a french listings directory based on wordpress. Thanks

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  We have a fashion site on shopify and would like to add currency options for our buyers. On investigation there is no simple code to add this through the Ecom-Turbo-3-0 template. Please let us know your projected quote. Regards Fashion Team

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Optimize Shopify website and increase the Speed to over 90% 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to Optimize my Shopify website and increase the Speed to over 90% and above very fast. make the Shopify website extremely fast website and nice user experience by changing the logic of coding ore doing more thing. The Code Optimization need to be 100% safe to store functionality and user experience, Speed Optimization ✓ Eliminate

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Hi, I have a Wordpress site using WooCommerce. Since October 1, I've had almost no sales where usually I would have 2-3 each day. I identified and fixed a PHP memory limit issue but I'm still not getting sales and my bounce rate and time on site are worse than they were before. I'm looking for someone who knows Wordpress, WooCommerce, WP Rocket, and

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...logfiles. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is a php file which puts all logfiles in directory into database if they are not duplicated on some primary key for example... that doesnt really matter the db structure and so on, I will set that. so now a powershell [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] which would run on local pc and update the logfiles from that directory in remote mySQL on same principle

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have a jpg from a client that I need redrawn as a vector image - it is currently gold in colour with gradients. I want the following versions: 1. A vector as close as possible to the original 2. A vector in plain gold colour no gradients. 3. A vector in white on black - no gradients or additonal shading. Illustrator file to be well laid out in groups toallow editing by me later if needed. ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Optimize my website and marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am revising my website and I need someone to optimize my website to rank high on the search engines and assist with marketing to create leads and drive sales. Please provide a proposal /information on the strategies you will do in order to assist. Must have experience with marketing.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  Refine the sorting options of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with Most Popular, Less Popular, Most Interested to Invest In, Less Interested to Invest In for companies.

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...who can display the answers from a questionnaire which people fill in before registering on wordpress dating website in the chatbox sidebar so that when people are chatting to each other, they can see what the opposite person has answered? That could be the query we need to run: 1. $querystr = "SELECT * FROM `wps_formmaker_submits` WHERE `user_id_wd`

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Optimize Google PageSpeed Insight Score for my site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] But Google PageSpeed Score is very low. I want to up score at least 97 at both mobile and pc and report to me how can i do it late (IMPORTANT!!!)

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...being marketing on the internet and I have one personal simple profile in the Linkedin website , but it's not so attractive and not so many people can find me . Now I want to optimize my personal profile and looks like one big shot in the blockchain filed and all persons in the blockchain filed can find me if they want to find our project " Cooperation

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Build a Website Related Query Management System 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For module requirement check the attached document and develop a query management module. In this development someone register for any type queries and automatically generated User ID and password for login in admin panel to post any type queries.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Hi there, I'm looking for someone who can help me with speeding up my website Lupshosting.nl. Can you help me with that? Can you make a price and say what you hour price is? If you do your job excellent, you get more jobs! Thank you.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  Binary options and trading expert is needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert in binary options and trading, to help me manage my trades, and advise me in order to achieve the best results and less loss!

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  This is for personal use. The platform already offers all of the code in various languages (Java, C# Python etc) - just need to put it all together for use in excel 7

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  classified /items showcase with buy now and payment options .... 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  posting project for my sister so Please don't let me down !!! we have 0 tolerance for misleaders so By biding on this project means u have read and fully understand our terms and conditions. and you shall work on and complete project base on your bids . and that u fully understand if u bid $1 that is what will pay u.. u can not ask for more ... Please this term is firm !!! budget is set at $...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Menu Options website 3 วัน left

  ...requirements -A Monday through Friday menu with 2 to 3 options per week -A check of how many personnel chose which option at any given time -Must be optimized for the Google Chrome OS -Must allow for an unskilled user to be able to update the menu on a periodic basis to update the menu options -Must allow for a large number of users (over 30,000 meals

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Optimize wordpress site 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...landscape orientation 2. User should be able to click on certificate and see the image of certificate 3. Increase site loading speed 4. Remove an animation at the header 5. Optimize the adaptive view http://ramanovich.com...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Customer DB Crawling 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking someone to scrap the database of the registered customer from the website, if anyone have the idea, please forward. i will give the website after review your proposals.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  optimize image using jpegtran, optipng, gifsicle PHP 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  optimize image using jpegtran, optipng, gifsicle PHP # After we optimized we need to keep log in table (as a flag) Table column * Image Name + Path * Date * Size before optimzied * After optimized size Reference : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a logo designed and visual identity for my phone application

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  optimize page speed of my Wordpress website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need somebody to help me optimize page speed of my WordPress website. website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Current score mobile : 42/100 --> goal 80 laptop : 72/100 --> goal 80

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  132 การประมูล
  Optimize My Ebay Product Listings 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have about 126 active listings on Ebay that I merged over from my Shopify store and I'm looking for someone with eBay experience who can help me optimize them for search.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hi, I am an ex-investment bank strategist/ e-commerce product manager (working for a number of major tier one banks) now working on a technology idea, with a academic partner (assistant professor, research fellow and lecturer) and some other highly qualified associates (all from very prestigious academic and technology backgrounds). The project for this role is to help develop the front end of t...

  $1612 (Avg Bid)
  $1612 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล
  Optimize SEO Woocommerce 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have a Woocommerce (Wordpress) website with Yoast Seo Premium and Yoast Seo Woocommerce. I would like you to optimize the actual SEO on some keyworks.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  Fix SQL Query Issue. What to fix: Need to fetch those records / rows that contains all keywords in any column in Name, Descr or OtherDesc Columns. See txt file for details. Important Note: Please read the txt file and prepare your queries if any before posting, otherwise the bid will be rejected.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Need help in select query in MS Access

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Need proper SQL Query for the following query: For E.g. there are some records in the SQL DB Table as follows: ID NAME DESCRIPTION 1 Test One This is the Test Record having test description 2 2nd Record This test record is the another one with sample text When

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Optimize website to 90 plus score.. Website has upto 82 score in page insights we need more than 90.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Optimize website to 90 plus score. 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Optimize website to 90 plus score.. Website has upto 82 score in page insights we need more than 90.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Need proper SQL Query for the following query: For E.g. there are some records in the SQL DB Table as follows: ID NAME DESCRIPTION 1 Test One This is the Test Record having test description 2 2nd Record This test record is the another one with sample text When

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We need someone that install mysql 5.4 on a production website in Joomla, customized with some scripts and functions, because his DB works properly only on MySQL 5.4. On the server is installed UBUNTU, and the PHP version is 5.4 .

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Reduce my magento db 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i have a large magento db almost 3gb, im sure there have lot of files that i dont use, but i cant host in any of my host to check because is just to large, someone knows some solution for that?

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I am looking for a driven and technically proficient SEO Wizard to fix our website. English MUST be your first language and you must be able to 1. Complete a Comprehensive SEO workup for our website 2. Implement keywords and metadata for our online store and online school. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on site SEO it include website depth analysis to make website more SEo friendly including title -m...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Optimize website for 90 plus in page insights mobile and desktop

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Would like to promote my company through google optimizer. At the moment when i google the company name a bad article about the company comes up first id like to change that and push the article down and the good report about the company to go on top anyone can help

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I need a simple MONGO DB CRUD Portal with the following requirements. 1) User Management - User signup - User login - User Profile - Password reset - CRUD -> User with the required permission can perform user these actions 2) Role Management and Access Control - CRUD for roles - CRUD for permissions - Assign permissions to roles - Assign roles to users

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  its a simple website developed using html,css and javascript . Some parts of are based on CMS systems and rest are static , I need them to be made faster

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Repair WP website bug and optimize speed หมดเขตแล้ว left

  after uoadting found a little bug that doesnt let the images...in portfolio: It says: Warning: Illegal string offset 'acf_fc_layout' in /home/oleukena/public_html/wp-content/themes/kalium/tpls/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on line 67 check [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Also wanna optimize the images so it gets faster. Thanks!

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Faster database query from postgreSQL หมดเขตแล้ว left

  The solution I am after requires a data engineering development which should be able to query a postgreSQL database of 20 million records (2 crores). In the ideal scenario, the query should return 100,000 records under 5 seconds. I am looking for someone who is experienced in Apache Spark and able to show a proof of concept before developing a full

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Link ACCESS DB TO SQL SERVER หมดเขตแล้ว left

  ping me for more details. I need my access db to link sql server.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Hello, I need a new website built on wordpress and SEO work done to promote the website to be findable organically and highly ranked on search engines. Current website has 15 pages, no online booking or shop. Tourism & wedding business based in France

  $287 - $862
  ปิดผนึก
  $287 - $862
  87 การประมูล

  Hi, We want you to optimize inline css & minify and optimize code of my wordpress website, and add to cart we want to display icon.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Fix and optimize Reports module. หมดเขตแล้ว left

  International learning consultancy, Ember Real Results are in the business of delivering lasting performance improvement through bespoke learning and coaching solutions in a cost-effective and results-focused way. Our learning platform Errol Owl has been designed to predominately help raise the long-term impact of learning interventions. We are looking for an experienced PHP (Framework Codeignito...

  $609 (Avg Bid)
  $609 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  optimize your PHP script and MySQL queries to reduce the PHP script execution time Website using Magento Ver 2.2 Now the server default php version is PHP 7.1. System PHP-FPM service and PHP-FPM service for the domain are turned off.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Change Shopify Variants Options . I need to change it from Colour To the Word Frame

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  optimize Amazon business profile หมดเขตแล้ว left

  I need some help with selling something.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล