ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  203 wordpress upload http error งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  This is the error shown by woo commerce system manager. ### WordPress Environment ### Home URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Site URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] WC Version: 3.4.5 Log Directory Writable: ✔ WP Version: 4.9.8 WP Multisite: – WP Memory Limit: 512 MB WP Debug Mode: – WP Cron: ✔ Language: en_US External object cache: – ### Server

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  My site needs ot be upgraded to php 7.0, plus I am having an issue where wordpress will not add media files. They show up blank. I am getting errors also (http error) when trying to upload media.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I have had my WordPress site up for a few years, and now I suddenly get an http error when uploading photos. I previous had a contest script on my site that worked fine but that also will not let me upload images without giving an error. I need someone to get to the bottom of this and also tell me what they did to fix it.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  wordpress issue หมดเขตแล้ว left

  Hello I am trying to add a new product to my ecommerce on wordpress but I have been running through some image uploading issues. Lately whenever I try to upload an image it indicates that there is a HTTP error.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I get a http error when I try to upload a file to wordpress using its media uploader. I need it fixed.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Right now fix Digital ocean wordpress setup and fix few installations หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  ...UBUNTU VPS(digital ocean) and wordpress setup [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] have atleast 5 years of experience. This is a droplet in Digital Ocean which is already running on Ubuntu 16.x wordpress but have few issues as mentioned below: This is on hhvm and nginx. 1)Need to fix http error while uploading files to media,not able to upload larger size images/files...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Right now Digital ocean wordpress setup and fix few installations หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  ...UBUNTU VPS(digital ocean) and wordpress setup [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] have atleast 5 years of experience. This is a droplet in Digital Ocean which is already running on Ubuntu 16.x wordpress but have few issues as mentioned below: This is on hhvm and nginx. 1)Need to fix http error while uploading files to media,not able to upload larger size images/files...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Digital ocean wordpress setup and fix few installations หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  ...UBUNTU VPS(digital ocean) and wordpress setup [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] have atleast 5 years of experience. This is a droplet in Digital Ocean which is already running on Ubuntu 16.x wordpress but have few issues as mentioned below: This is on hhvm and nginx. 1)Need to fix http error while uploading files to media,not able to upload larger size images/files...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Migrate WordPress website to new hosting หมดเขตแล้ว left

  Hi there! I have a WordPress website here http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that I need to transfer into this domain http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have access to both cpanels, I can make an FTP account for both cpanels IF needed. I would prefer to use the WordPress all in one duplicator, I just tried it but it failed after it uploaded the files

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Fix a wordpress site for me หมดเขตแล้ว left

  I host my servers on Digital Ocean, I've got an existing WordPress installation and I want to change the theme. So far I've tried to use the normal upload and got the 'Are you sure you want to do this' error. The theme that I want is this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Theme zip is attached) I

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  WordPress Contenthelp - Photoshop is needed! หมดเขตแล้ว left

  ...product name. (simply copy the product title from wordpress and name the file like the product) 3.) Upload them to each Product correctly 4.) Do the SEO for the Images - copy for each product the title (from the productpage) and paste it into into all four fields inside the image-dialog from wordpress (in German they are called: "Titel", "Beschriftung"

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  We are facing HTTP image upload error at wordpress. Using NGIx Can anyone resolve it ?

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I want to start this by saying I have used Wordpress for years, and although I know many people have troubles uploading media to Wordpress and get the http error I have never had it. This is a new Wordpress install using GoDaddy Hosting. I had the issue right away so I manually installed a new copy and same issue. It is not a plugin issue, as I have

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Web development -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need my website re-configured. When I am trying I upload pictures on my wordpress blog, I am getting a http error. Need this fixed immediately.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hello, I have a WordPress woo commerce website that has photo upload error from time to time. 80% of time uploads are successful but many times there is “HTTP upload error” and I have to REFRESH and try again, then it’s successful... it’s very annoying. ***** PLEASE SEE SCREENSHOT *****

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Web development หมดเขตแล้ว left

  I need my website re-configured. I have a WordPress woo commerce website that has photo upload error from time to time. 80% of time uploads are successful but many times there is “HTTP upload error” and I have to REFRESH and try again, then it’s successful... it’s very annoying. ** PLEASE SEE SCREENSHOT

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I have reached the end of my patience and I need help. I had a wordpress site. I moved hosting to aws because I want to scale. I am using Lightsail. Bitnami is the vehicle for managing wordpress. I have had a number of problems. 1. Although I have installed an ssl certificate, it is not showing up unless I type in the main page into the browser

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Hire a WordPress Developer หมดเขตแล้ว left

  ...website since the latest Wordpress update. - we can't upload images (comes up with HTTP error) and - Some plugins are not able to be used/edited etc., - we sometimes get a large WooCommerce error log. It must be an interrelated issue, as all these problems have risen since the update. We need a developer with advanced Wordpress and PHP know...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Correct wordpress upload HTTP error หมดเขตแล้ว left

  I have an wordpress site hosted on digital ocean with 1gb ram and 20gb ssd which is giving me an error on uploading files. "Upload failed - HTTP error" it does not happen with every file uploaded. Need some help please!

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  ...re-desing my current site (in WORDPRESS) to improve design (more professional and SEO optimized) and also improve upload speed and html code The process: 1) design mocked up 2) implement same design/style across all the url of the site 3) cehck that all the plug in and funtionalities work properly 4) finally upload new design in my server (front

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Hire a WordPress Developer fixing CSS error หมดเขตแล้ว left

  I purchased this template: http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I try to upload on wordpress and get this CSS error: The package could not be installed. The theme is missing the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] stylesheet. As well i try to set up on domain4bitcoin my webmail. It wont work we need some changes in the cpanel.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  102 การประมูล
  Re-Design a Wordpress Template Mockup and Install it หมดเขตแล้ว left

  I need to optimise the wordpress template to improve the design and the upload speed. The scope - first a re-design mock up, then implement same design/style across all the url of the site and finally upload in the server (front end and back end work needed) - Improve design home page - Improve design blog - improve logo quality design - After

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Build an Online Store. - wordpress หมดเขตแล้ว left

  ...problem. Do not ask for more as the budget is there. Please find attached file for CMS requirements * A Wordpress online store, PSD will sent to you email in zip file/link * People who develop this website MUST check with CMS in no bugs/error before sent, otherwise we will not accept it and project will be cancel/dispute. * User Manual MUST be

  $447 (Avg Bid)
  $447 การประมูลเฉลี่ย
  138 การประมูล
  Build an Online Store - Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ...* A Wordpress online store, PSD will sent to you email in zip file/link * People who develop this website MUST check with CMS in no bugs/error before sent, otherwise we will not accept it and project will be cancel/dispute. * User Manual MUST be provide in word file, a point by point to show to use the CMS, example, product A, where to upload in CMS

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  194 การประมูล
  Build an Online Store - Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ...* A Wordpress online store, PSD will sent to you email in zip file/link * People who develop this website MUST check with CMS in no bugs/error before sent, otherwise we will not accept it and project will be cancel/dispute. * User Manual MUST be provide in word file, a point by point to show to use the CMS, example, product A, where to upload in CMS

  $581 (Avg Bid)
  $581 การประมูลเฉลี่ย
  177 การประมูล
  Fix Wordpress issues หมดเขตแล้ว left

  ...version 4.8 of Wordpress and it is using the Twenty Twelve theme. The 1st issue I need to be fixed is that the customization feature is not working - when I go to Appearance>Customize it does not give me any customization options like it usually does. See screenshot: http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] A 2nd issue is that I am unable to upload images via WordPress

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Wordpress Media upload HTTP Error (Needs fixing) หมดเขตแล้ว left

  Hey, I can't upload images to my WordPress because I'm getting an HTTP error when uploading in the media library. Cheapest bid will win as its a quick fix Thanks

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  Wordpress Plugin change -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...to an existing website. We are building a job listing page based on wordpress and the wp job manager plugin. We want to add an additional field/functionality. So, the user who want to list a job can choose to enter a description (what is standard and implemented) or he can just upload a pdf (so what we want to add). So far we installed a pdf viewer

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  I would like to hire a WordPress Developer หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have a blog called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and it's on Wordpress. I am currently having difficulties uploading images - it keeps saying Http error. I am looking for a solution to this issue so that I can upload images to my blog again. Many thanks

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Joomla & Wordpress Minor Fixes หมดเขตแล้ว left

  ...required: 1- Wordpress blogg: When we load the pages, we get attached error message. We need this fixed. http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2- We added a new article page recently, and new menu item. After that, page width got corrupt and too large. We need this fixed. 3- Photogalleries (Module: Joomgallery) - We want it centered on pages... http://evliligim

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Update Wordpress Plugin หมดเขตแล้ว left

  ...Manually update software by removing old Event Espresso software (wordpress plug in) How To Instructions: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2- Download the latest software from my account page' 3- Upload and activate on my site http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4- Test to ensure plug in is fully operational

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...simple. Fix the ticketing software from running the MY SQL error code at the top of http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Event Espresso is the ticketing software used on my travel website. It expired and needs to be updated. The software company said to do the following: It looks like WordPress debugging is enabled with debug display and possibly debug

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  I would like to hire a WordPress Developer หมดเขตแล้ว left

  Wordpress error, unable to upload pictures onto media library, http error - tried resizing, changing format to PNG, resaving. Assistance required to solve issue.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  WordPress Templates and Configuration Issues หมดเขตแล้ว left

  I have just upload and installed WordPress to my webserver, but I am experiencing some issues. None of the templates are working properly as they are supposed to. Please go to http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and you will see the standard template activated there, and its not working properly. Not either does my 3rd party template which I am trying to

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Rebuild website and fix databases หมดเขตแล้ว left

  ...for the 3 different websites that i had. But when i try to import it again using phpmyadmin on the new server with latest WAMP i get a message saying that there is a syntax error and the import fails. 1: I need someone to look at these 3 sql files and solve these syntax errors so that it imports successfully using phpmyadmin. The dronewatchdogs

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Some fixing on my website http://bargaindeal.in/ หมดเขตแล้ว left

  1. I need location wise display of categories and products for my website http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . Place location wise search option like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . Already, if u search location wise on my website , it is displaying related products but not taking is as permanent and also not reflecting in category section which is in sidebar.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Wordpress HTTP Error when uploading. หมดเขตแล้ว left

  ...website re-configured. Wordpress based. Running ESS FES as a digital marketplace. Whenever myself or my sellers try to upload (I'm using a 169mb file as a test) it gives a HTTP Error. Have changed settings in the php. File upload size, memory limit and post size are all set to 512mb. Upload time is at 7200. Still getting the error. Need so...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Wordpress Fix: Http error when uploading media หมดเขตแล้ว left

  My wordpress just started producing an 'HTTP error' when I upload media pictures. I need this fixed asap.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Upload image in wordpress media manager หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can insert an image in the media manager of a wordpress site. the image is not on the local PC but on a server (for example: http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) the script will have to be integrated into another one already functioning which insert post

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Project for forcitCample หมดเขตแล้ว left

  ...INFORMATION: FTP Address: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Username: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] R8^Uk{37UM WORDPRESS http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] kelli KR^8]8!g9[ Let me know what else you need to get this completed for us. Every time we try to import we get an issue: Fatal error: Out of memory (allocated 124518400) (tried to allocate 32 bytes) in /nfs/c12/h01/mnt

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I uploaded a new theme to my Wordpress website. Whenever I try to view a page (old or new) or upload demo content, I either get the forever "spinning circle" or some error lines (see attached.) I think it may be because my GoDaddy hosting needs to increase my space allowance (have read of a similar problems on forums.) I just don't have time to go do

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need someone experience with Webuzo/Softaculous หมดเขตแล้ว left

  ...view the directory listing using FileZilla and cannot upload any files, so i need you to fix this. 2. phpMyAdmin refuse my admin login. 3. I have single Wordpress installation that didn't work, so i need you to fix this as well. When accessing http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the server returns 500 error message. It is a new wp installation and didn't have

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Fix error on Wordpress Site หมดเขตแล้ว left

  I keep getting a HTTP error whenever I upload images on my wordpress site which is at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . Can someone please help resolve this. We are a small charity and unfortunately cannot afford much. Thank you

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I'm getting an "HTTP error" when I try to upload images to 3 separate wordpress installations that are hosted on one [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] server. It happens with all image types and it seems to be intermittent. I've tried disabling plugins and managed to get an image to upload a couple of times, but then it breaks again. It's real...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Convert a Template to a Website หมดเขตแล้ว left

  Fix http error when upload picture to wordpress site and fix a css problem without creating new problem :D

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล
  FIX http error when uploading images to Wordpress หมดเขตแล้ว left

  When I try to upload images to Wordpress/Woocommerce (Product images), it either doesn't do anything, or gives me a HTTP error. Fix this for asap.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Create a Wordpress Template หมดเขตแล้ว left

  My wordpress site has multiple errors currently. Pages won't save- just redirect to posts when I it save. When using a custom theme, i get the error connection lost saving disabled until reconnected. I also cannot upload new themes (error: are you sure you want to do this?). I also get another error when visiting the add theme section - an unexpected

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Fix Wordpress Media Upload Http Error หมดเขตแล้ว left

  I am having a http error with uploading media files into WordPress library. Memory limit has been expanded and am still receiving error. Note: This should be a quick fix, so bid only if you can start immediately and can complete within 3-4 hours.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Update Wordpress Template หมดเขตแล้ว left

  I am working on a WordPress site for a small art gallery. I have a few items on the to-do list that appear to me to require. These updates should be made as a child theme so when the website theme gets updated these changes won't be over-written. 1) Fix header image on scrolling. The theme allows users to upload a logo for the header. When a

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  My Wordpress website needs to be moved to a new host. The new server isn't configured. The current server has a disk space issue due to big log files so plesk doesnt work so you might need to resolve the disk space issue in order to backup the existing site and database. 1. Install plesk on the new server (also let the site work in plesk workpress

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล