ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  28,044 wordpress website build งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Build a Website Wordpress หมดเขตแล้ว left

  สิ่งที่ได้ในราคาเริ่มต้น จำนวน 5 หน้าเพจ/เมนู, ฟรี domain และ hosting 1 ปี , สามารถปรับแก้ไขเว็บไซต์ได้ฟรี 3 ครั้ง , คู่มือการใช้งานและช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นหลังทำเว็บเสร็จ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ระบบสินค้า + อัพเดทข้อมูลสินค้า 10 ชิ้น: 2,000 บ. - ระบบสองภาษา (Multi Language): 2,000 บ. - จำนวนหน้าเพจและเมนูเพิ่ม 10 เมนู: 1,500 บ. - เพิ่มบทความ บทความละ 100 บาท รายละเอียดข้อตกลง จั...

  $543 (Avg Bid)
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Urgent E-commerce Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new website. I already have a design, I just need you to build my online store using WordPress, Artbees Jupiter Theme, and woocommerce. Due date is this Sunday morning PT time zone. Design is already done. 20 products total.

  $421 (Avg Bid)
  $421 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล

  I want to build a website in laravel or wordpress that can use Instagram product tag api. anyone who has used this api before should only bid and if the developer is from australia it will be good for us. Please if you have any other suggestions to build this type of website using this api i am open for suggestions. Note: I want to work with people

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Need to improve website speed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We are [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], a travel blog based out of Chennai, India. Our website (build using wordpress) currently has a very low page speed score as per google. It needs to be improved to get a score of above 90

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Build a web site 6 วัน left

  Build me website on WordPress. I don't have a big budget, so if they do rip me off, I'm really screwed!

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  ...would like a wordpress site designed and developed for a vacation rental. I need it to be fast, with great seo, design, availability calendar, blog, pictures, etc., etc. Website Project Requirements Design and develop a custom wordpress website for a vacation rental unit. Requirements include: • A fast, responsive and mobile friendly website that consi...

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  110 การประมูล

  We have a project to build a website for a company working in the field of (Software, Hardware, Mobile-App) Site building is required with WordPress technology.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  Use WordPress to build an e-commerce website.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Build a wordpress website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a wordpress website for publishing house. Refer [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The site should have international look

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  Design customize and build a WordPress site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build and customize and setup a New WordPress site - Expert required in graphic design use reference site for search field criteria Your Task: -Write website content blog (do research and write your own) -content writing for various section of the website -redesign existing site logo -find images for slider (use free images non copyright) -copy

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  15 to 20 pages Wordpress theme hosted on my host. I already have the domains Must include SEO

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  93 การประมูล

  AccentTech Partners - Website overhaul Existing website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Reference the website design layout to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Site Design: 1. Build a database (SQL with Wordpress) to allow users to log into the website to view content. Need users to provide their own email addresses which will be used as username. Also need password. ...

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Ongoing SEO work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...us with a project brief and we build the software for them (mobile apps etc.) You will do quality, manual keyword research using Google Trends and cross referencing this with other tools to gauge competition. Start your proposal with the word penguin so I know you've read the brief. Our website is based on Wordpress. I would prefer if, if/when we

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  Build a Wordpress Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for Someone To Customize Our Website which will be for a Mold testing and Remediation company on a Wordpress Platform I already have a logo and a few templates, looking for visual design. I will add content. We are looking for Someone Who can take care of the End To End Development 1. Wordpress Website Customization 2. SEO 3. Layout and

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  . news website . i want my project in 4 days.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Project for Suresh K. 8 วัน left

  Hi Suresh K., I want to build up a ranking for a site and want to build up a series of sites around wordpress & website support and maintenance. I've registered a number of domains and I need to have a lot of articles created. Is this something you do? I would like a quote per article or per site - open to discussion.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  High Converting E Commerce Wordpress Website Design/Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am in need of an Ecommerce Wordpress website to be designed and developed. I already have a test website I can show you that needs work. You can build on this site or start from scratch. The website will consist of about 8 pages, a blog/news section, and about 20 products. The product we will be selling are ChatBots so each product detail

  $549 (Avg Bid)
  $549 การประมูลเฉลี่ย
  100 การประมูล
  Simple Website: Wild Greek Earth 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi everyone! I need to build a small new website for a new business 'Wild Greek Earth', we are selling hand-made and home-made olive-oil products and such. I need something simple, the first step is a landing page that says 'under construction'. The second step is a simple website with one main page and maybe 2 additional pages. All the texts are ready

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล
  Build my website (Wordpress) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a already designed website that needs to be developed. It's a very simple site containing 4 pages (including a welcome screen), a menu and a button to download a .pdf file. See XD design here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The site have a 3 grid system that runs through the whole site, following the width of the buttons in the navigation menu

  $1181 (Avg Bid)
  $1181 การประมูลเฉลี่ย
  181 การประมูล

  Need to build a website in wordpress. Need to copy content from old website archive. Need to secure the site from hackers, malware and spam with free extensions.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Build me a website 5 วัน left

  I wish to build a website in WordPress

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล

  I would like to build another website as a duplicate of my competition site. Graphic design, integrations, etc. are not necessary. Just need wordpress account set up.

  $420 (Avg Bid)
  $420 การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล
  Personal website 5 วัน left

  I need a new website. I need you to design and build my personal website. I have all the page content, color ideas, just need to put it together through Wordpress, include google analytics and go live. Looking for quick turnaround.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I have a wropress website URL- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], On this website when i click on ad (below menu blue color) then i found 404 error, Only experience bidder. Thanks

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Re-build an existing WP Divi site with clean & proper 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello My client have an existing website developed in WP Divi. Recently it has slowed down a lot and seems to be multiplying database and database size on the server. It has become very slow, especially on the backend. Looking for someone to re-build the site in a new clean version on Wordpress, but ideally without Divi and only the necessary plugins

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล
  Build a real estate website for an agency 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone to build a real estate website for listing properties for my agency. Must have good English speaking skills and must be expert level developer. Must have designing skills as much as developing skills. Must know how to set up a server on Digital Ocean. If you plan on using a template you must have the skills to modify it. If your

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  ...looking for an enterprise website solution build in WordPress and supporting all the below systems including: Website Sections 1. Solution 2. Products 3. About 4. User Registration 5. Downloads 6. User Support 7. Partner Support 8. Training 9. Events [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The platform or engine must be open source framework WordPre...

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล
  beautify a website 4 วัน left

  I need some changes to an existing website. I need you to design and build a landing page. It looks rudimentary and uninspiring and we want something more attractive, intuitive, visual, creative. We are using a WordPress theme now, but we want something more complex. And definitely better looking.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Web development -- 2 4 วัน left

  Design and build a wordpress website for a physical therapy business. Would hope to have someone local if possible - I am located in Ottawa, Ontario canada

  $791 (Avg Bid)
  $791 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Web development 4 วัน left

  Design and build a wordpress website for a physical therapy business.

  $767 (Avg Bid)
  $767 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Build a wordpress video based website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This a video centric website. With Videos updated automatically from various websites. I have created a mockup of the site.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Independently build and develop forward travel website in WordPress on ongoing basis together with me. Tasks: - Setup WordPress on AWS - install theme - customize theme (visual, contents) - Setup Site structures - search pictures - Upload contents - optimize website - identify contents required - develop contents

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Blog Website Wordpress 3 วัน left

  I want a freelancer to build a WordPress website for daily blogs. So any interested developer is welcome. For reference, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล

  Build me a Wordpress Website which can take tests online and able to download results in PDF form and also it should place login mail ID inside the pdf. Should Have a cart to add the plans , plans should expire with given time frame. The Payment options with Paypal, Instamojo and payoneer and also it should contain a user dashboard to check their performance

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Project for Chien L. 6 วัน left

  Hi Chien L., I want to chat with you about ongoing website work. We are a marketing company that require someone to help us build websites, wordpress or other. I have put the fee as $14 just so we can open a chat. I look forward to speaking with you

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a four page website built. I have all domains, logos and social media accounts to associate with the account. I have already paid for blue host hosting so you can build the website on my account. I have drawings and comments on how i want the website to look. It is a very simple website to make if you know how to do it. I just don't have much

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล
  build me a website 2 วัน left

  i want to build a wordpress ecommercial website

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  wix/shopify website 2 วัน left

  Looking for somebody to build a website but must be in wix or shopify not wordpress or other formats

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  74 การประมูล

  We need to design and build a website for our new restaurant. The website has to be responsive, with online ordering capabilities and accept payment with Credit Cards, PayPal etc. Need FB connect and twitter feeds to be incorporated. A brand new corporate logo to be designed along with brand new artwork for this eatery. Additionally, we want features

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  This is a try-out for much more work. Budget closer to $250 I am looking to build a 25 page Wordpress website using an existing site as a template. I am looking to grow a long term relationship with a company that can produce consistent high quality work with the highest level of attention to detail. This project will need to be very closely built

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  40 การประมูล
  website development project wordpress or php framework 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  want to build a website same as [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] suggest me for wordpress or codeigniter it will be listing website with some custom functionality quote me approx price.

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Build wordpress website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, The goal of this project is to build a website from a CMS (Wordpress) where graphical information (logo, pics, ..) will be provided as well as the front end server and the database server. Some samples of existing websites will be provided to help. Front-end and Back-end activities will be requested. The timeframe for realizing that project

  $1216 (Avg Bid)
  $1216 การประมูลเฉลี่ย
  245 การประมูล

  ...purchase a Mobile app template, which is ready to build ios and android by using Ionic Codova. “Woocommerce Mobile App Premium Theme Ionic 3” Please read this link for more details about this template: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Documentation to build this app: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Build Comparative site using Wordpress 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to build Cashing/Card loan website by wordpress I would like to attract listings and SEOs, so please consider internal SEO measures and coding considering the installation of analytics and conversion tags. *** Required Skills*** .web design(creative) .wordpress .database *** Required functions*** ·simulation ·filtered search · Ranking ·...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  build wordpress website 2 วัน left

  build wordpress website with some custom features

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Build A Website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can design and develop a new modern and complimentary wordpress website with integrated LMS. I would suggest we use a show me don't tell me approach incorporating visually strong relevant imagery, the site have a familiar User Interface (UI) with easy navigation and a great User Experience (UX) with considered customer

  $856 (Avg Bid)
  $856 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  Build a website to agreegate news in a custom design in wordpress 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build a website to aggregate news in a custom design in wordpress Custom features like login area, like, dislike, comment and etc should be included in the price

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล