ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,064 wrapper design book งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...FcgidMaxProcesses: section) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Lenin L: Please note that this courtesy article is intended to point you to the right direction but any further assistance would need to be done by your in-house

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Full-time remote PHP/Laravel/Vue.js and WordPress developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...or maintained. Should have advanced knowledge of the Laravel framework and at least basic knowledge of vue.js and its component-based build system. 1. What is the webpack wrapper included with the latest version of laravel called? 2. Please provide your git account. 3. What makes you a good fit for this job? 4. Do you have suggestions to make this project

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Convert Website into Hybrid App (iOS / Google) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a opencart website and it is mobile friendly / responsive site. I need a hybrid app to be developed and uploaded to Apple Store / Google Play that is a native wrapper for this website to be loaded So any changes to the website, such as new links, new images, etc will reflect instantly on the hybrid app without the need to re-submit app to Apple

  $767 (Avg Bid)
  $767 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  Api Whatsapp php+mysql 3 วัน left

  Buen día, Requiero ayuda para implementar el desarrollo "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" en mi servidor Windows Actualmente puedo enviar y recibir mensajes, pero quiero poder usar el modulo webapi que tiene el desarrollo, para poder crear clientes que con su token asignado puedan enviar mensajes atraves de la API. También requiero

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...EXPERIENCE AND REFERENCES! Tech skills required: Server side: AWS + LAMBDA + S3 + DYNAMODB Client side: any JS framework like Angular, Vue, React etc. + UI design The project: Design and development of a responsive mobile/desktop web app of a business listing site with 3 main fronts: Customer facing site: - search and listing per category and

  $2463 (Avg Bid)
  $2463 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Envato Wrapper - Simple PHP Script หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need simple PHP script to catch information from Envato market (themeforest, codecanyon). My goal is to list all of them item into affiliate catalog so I must catch: - Product Category - Product Name - Price - Description - Product Image - Demo Link - Link to the product etc. Also this script must check for new items into the categories via CRON Jobs each day. You must use Envato AP...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  i have PHP Application its a point of sale application build with php and mysql i need Node JS wrapper to wrap my application so that it can work as progressive web application so when internet is there it will work live in case internet disconnect it will still work with cache untill internet connection come back when internet back it will synch

  $448 (Avg Bid)
  $448 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Design Chococlate Wrapper Templates หมดเขตแล้ว left

  Hi I require chocolate wrapper templates to be created in an editable format where in there is a place to add a message and be print ready. I will need 15 designs developed for the same. Simplistic examples of the same can be found in the attachments.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  DTLS 1.2 Client Implementation on Python หมดเขตแล้ว left

  Client DTLS 1.2 Implementation is required with client certificate support for Python 3.x It may be implemented as OpenSSL library wrapper which is partially implemented

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have few tasks which I would like to learn - im totally new in python , now im digging ebaysdk so need examples of usage that wrapper and assistance wit errors. - please bid only if you was working on ebay api before and you are familiar with ebaysdk for python. So i you are happy to write me some simple examples of code for about $4 a hour in your

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Configuration magento 2 + installation theme หมดเขตแล้ว left

  ..."[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" file could not be downloaded: allow_url_fopen must be enabled in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 failed to open stream: no suitable wrapper could be found) update [--prefer-source] [--prefer-dist] [--dry-run] [--dev] [--no-dev] [--lock] [--no-custom-installers]

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Code convert หมดเขตแล้ว left

  ...that a row has not been inserted multiple times, in the event of a restart as implemented below. ## ##Purpose: To encapsulate the Informatica execution command line in one wrapper script ## Pass in the folder name and the workflow name (separated by a space) as parameters ##Script will run up to 3 times if the return code is not 0 (zero) ##In

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Oanda.com Api V20 Wrapper für Visual Basic Net 2017 หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] v20 REST API

  $1290 (Avg Bid)
  $1290 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Trophy icon Graphic Design for Corporate Xmas Gift หมดเขตแล้ว left

  Graphic Design for Corporate Xmas Gift - Chilli Sauce Bottle - Gift box MPORTANT - WE DON'T WANT A LOGO DESIGN. WE NEED A WRAPPER WITH INFORMATION AND LAYOUT LIKE ATTACHMENT sdcf-flag-4-colour - AND USING THE LOGO - logo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] INCORPORATED.. LOGO DESIGNS WILL NOT WIN - THEY WILL BE REJECTED. READ THE BRIEF! Graphic Design for Cor...

  $72 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...need a good wrapper around the site so i can put it on androids google play and apples app store. Requirements: - App file for both IOS and Android - Submit the app to both stores. (Accounts + billing is already done by me) - Include source code. When you reply please let me know what type op technique you are going to use for the wrapper, so i can

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  odoo mirco projekt หมดเขตแล้ว left

  i have installed a addon for the login page. but the backgroud picture of the css will not appear... you can look at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] <div id="background-wrapper" style="background-image: url('./odoo_web_login/static/src/img/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]');"></div> won`t work ... it don`t know why... can any body solve it ?

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Zerodha Kite api Or Upstox api development หมดเขตแล้ว left

  ...RESTFUL HTTP API webservice provided by Zerodha or UPSTOX (refer Zerodha or Upstox Api documentation for details). There are wrapper libraries in C# developed for these API calls which make development much easier. This wrapper lib can be used or the calls can be made in javascript whichever provides better performance and security. What I need is -

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...woocommerce-tabs .wc-tabs-wrapper or .related-products the good div give width of 1022px [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and the bug dive give width of 613px [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] its effect me to related product design i dont give

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Design project หมดเขตแล้ว left

  I need some graphic design. I would like to design a potato chip wrapper (packing) for my company.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I currently have a website that has some social elements to it. I have an app built using ONLY the wrapper in it where the website is responsive. There is no login on the actual app itself, but users can login the app via the website via the wrapper. I have Onesignal API installed on the app and it works. It will currently send notifications to

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Extract internal bumble api and create api wrapper หมดเขตแล้ว left

  1) Figure out and extract main API calls from bumble app https://bumble.com. Most important are - login via phone number, setup profile, get people, swipe people,...from bumble app https://bumble.com. Most important are - login via phone number, setup profile, get people, swipe people, get chat messages, send chat message 2) Write api wrapper in java

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Graphic design Needed หมดเขตแล้ว left

  ...shell and in a plastic she'll coating. Image 3 shows mussel inside its half shell. I need an image created showing the mussel meat out of its shell and coated in a plastic wrapper resembling the mussel shell. Basically need an image that Replicates images 1 and 2 but the nuts replaced with the mussels. Hope this makes sense, not a big job but lots

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Hi, I need someone to help create a simple web wrapper api for Baidu Face Offline SDK on linux (Ubuntu) in C++. This web service, once started, should keep the reference to BaiduFaceApi and use it in the later calls. The SDK can be downloaded from: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The brief SDK document is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (in English) or section

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Convert VB.NET class to out-of-process server. หมดเขตแล้ว left

  ...the c++ DLL. The VB.NET class is a wrapper for the c++ DLL, which is in turn called by other code. I need to call the VB.NET wrapper by x64 compiled programs. I will supply two VS2015 VB.NET solutions, The first is the wrapper class (including the x86 C++ DLLs). The second is a test program which calls the wrapper. This program will work properly when

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Proxy wrapper หมดเขตแล้ว left

  ...within a wrapper (full witdh) using a fast running proxy. For now I need the proxy to use a fast connection using the Netherlands as users location but in the future I would like to be able to use other countries. In this case the url to be used within the wrapper is a video streaming service so I would like a casting button within the wrapper so any

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Swift iOS app issue fix. หมดเขตแล้ว left

  I have a mobile-optimized web app that makes use of getUserMed...app experience. I'm aware that iOS doesn't allow camera access via browsers - however is there any way to gain permissions to the webcam/mic with native code (alongside the wrapper) and feed this to the web app - perhaps by somehow pointing getUserMedia to a local stream source? Thanks.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Build & publish an APP (wrapper app) หมดเขตแล้ว left

  I have a single live page I want to be wrapped into a native app so it can be distributed as an official app: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The App must request this page on each load, as the webpage is updated all the time. Help to submit it to Apple and Android-store. Note: I do not have a Mac. I do have a paid dev-account at Apple for my company.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Create JS Wrappers around 2 pre-built c++ functions หมดเขตแล้ว left

  ...c++ codes that have no JS. I need both of the codes to have a wrapper built for them so the C code can be called into my current JS project. All of the C code is detailed and fully explained and freely available on GitHub. There should be no need to do anything else except make a wrapper around it so it can be used on Node.js. This has the C code all

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Kurento Real Expert only หมดเขตแล้ว left

  I need Kurento and OpenVidu REAL EXPERT who can: Deploy Configure implement...Education purpose. it is actually a one to one and one to many chatting system with above mentioned features. you must have powerful experience in kurento and openVidu wrapper. And show your projects that you have already made in above skills on your localhost. Thanks.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Need a Logo design หมดเขตแล้ว left

  I will need a logo design for my company. I already have a rough sketch (*** WHICH IS ATTACHED) of what it will look like, but feel free to get creative and take it anywhere you want. If you can get a couple of detailed sketches down or even a first draft, that would be amazing. I would like to see a couple of sketches first(at most 3) before we

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Need PHP CI expert to assit me in project หมดเขตแล้ว left

  ...documentation and guidance to work with will be provided. Major Functionality is described as below. 1. Book Flight Ticket 2. Book Hotel rooms 3. Book Cabs 4. Book Site seeing package Already the HTML Conversion has been finished and coded the API wrapper integration as well, But need extra resource to fasten the development process with admin side.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Need Creative logo design asap หมดเขตแล้ว left

  I will need a logo design for my company. I already have a rough sketch (*** WHICH IS ATTACHED) of what it will look like, but feel free to get creative and take it anywhere you want. If you can get a couple of detailed sketches down or even a first draft, that would be amazing. I would like to see a couple of sketches first(at most 3) before we

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Create an Animation หมดเขตแล้ว left

  ...framerate: 24fps stage size: Width 1280px, Height 720px Must have audio elements: a suitable background music. Please complete the work via Adobe Animate CC. I will need HTML wrapper, flash project working files and illustration working files. A story of my project: I'm currently working on for Pepsi advertisement. At the first panel, the command center

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Ract Component: Printable Layout Wrapper หมดเขตแล้ว left

  The Printable Layout Wrapper ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] from now on) will be a React.js component allowing to wrap and render a high resolution HTML5 page, designed to be printed in A4 or US Letter format, within the space made available in the web interface (i.e. within the width and height made available for the div including PLW). It should be noted that any page

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need to have wrapper for almost all TUI components ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). I am upgrading my website from Angular JS 1.6 to 6 (type script based). Creating this smaller project to evaluate whether bidder can actually do so. It is a long time work. My Budget is 25$ for this smaller project.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Design a Restaurant Menu หมดเขตแล้ว left

  Arabic Vintage Concept Menu A4 - 16 Pages (Including Wrapper) Textual Content and Images will be provided

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  wrapper program for 3d bin packing หมดเขตแล้ว left

  Hi All, This project is about writing wrapper programs for the existing 3d Bin Packing project ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). Objective: ======== 1) There are three different sizes of container, Small, Medium and Large. 2) There is a set of boxes of different sizes to be packed into the above-mentioned containers. 3) I

  $1030 (Avg Bid)
  $1030 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  iPhone web wrapper app หมดเขตแล้ว left

  Hi, I'm looking for skilled programer to develope a simple iPhone app. The app is just a web wrapper for a mobile website.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Project have 2 modules: A - .NET library that wraps 4 methods to 4 web services and return results B - analisys and Technical Design document for using .NET, SQL Server database and LINQ to SQL acording to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Trophy icon logo contest หมดเขตแล้ว left

  I need a new logo for my business. Will pay for the best design. My business is called Fresh Mint Digital. Its a digital marketing and lead generation agency. Essentially, we help a business get new leads to drive more sales. **I HAVE ATTACHED SOME EXAMPLES BELOW** I quite like the font used in the freshmint digital logo (the joined up writing)

  $19 (Avg Bid)
  Android App based on a static URL website หมดเขตแล้ว left

  I need a simple application for android devices. The application should be like a wrapper for the website. It should be built from two components: 1. Frontend, a web browser, full screen, without the address bar or buttons. The point is that user cannot change the URL. URL hardcoded into the app. Cookies will be used. 2. Backend - a process which

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Wrapper android app หมดเขตแล้ว left

  I need a wrapper Android app. I already my site is responsive, I just need wrapped my site and add push notifications.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Wrapper c++/cli for dialogic hmp หมดเขตแล้ว left

  I want to build an ivr with dialog hmp vr3, but I want build an .Net dll library. Hmp is api to build voice application, but it no have a api .Net. I have this built on vc atl. I want a skeleton c++/cli.

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...exchange HitBTC provides a REST API, that allows to place trades and several more functions. Details can be found here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need a module or class or wrapper, that allows me to use some parts of this API from VB6. Expecially the method "Create New Order" ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) to place trades. No .NET dependencies

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  XERO API - หมดเขตแล้ว left

  Need to some basic functions calls using Calcini PHP wrapper.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  My company need lancer Design new idea about Ecosystem + Design unique, not exist from internet + Using Javascript + Image for SVG html css + Style 3D - animation effect + Lighing beautiful, perfectly Task step: 1. Design fully image, summit to me for review 2. Work header with SVG animation, CSS, HTML for my landing page and insert to my website

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Trying to import contacts from both cloud into a users account. Web app is based on angualr and ionic, its a web based app that will later have a wrapper and then pushed to IOS and Android. But for now I just need a simple way to import specific contacts via the web and stored into a users contact list. Your job is to create a functional working version

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Design new idea about Ecosystem - Technology Blockchain + Using Javascript + Image [Not design video clip] + Style 3D image + Item: - AI + Big data - Smart wallet - Social network - User - Exchange Example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [Top example] 3D [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  MaxMind MinFraud Integration with Simple Hosted Form หมดเขตแล้ว left

  ...be store in a rudimentary CRM database with the results associated with a unique user ID. My preference of MaxMind MinFraud library is custom Node API with Javascript wrapper [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], but PHP is reasonable substitute is PHP [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The app , library, and build-packs must be easily deployable

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล