ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  24,579 write nfc android application งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญด้านการเขียน Andriod Application ที่สามารถเชื่อมต่อและเขียนข้อมูลผ่านเทคโนโลยี NFC ได้ และสามารถส่งข้อมูลของApplication ไปยังserverได้

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  We are starting up as aggregator model, looking forward looking for Android based app developer on payment basis or as a sharing partner..

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon 1 Logo for web site and android.. 3 วัน left

  1 Logo to my web site and android app.. pets love, 2 dogs and 2 cats love…jpg, png and psd all…forexample.net...Please Do Not İnsist !

  $10 (Avg Bid)

  Need a android app to track mobile latitude and longitude every 1 or 2 or 3... min and update the latitude and logitude into mysql database using there mobile's IMEI No

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...platforms or iOS, android (preferably iOS if multi-platform is not an option) to acceralate the develoment. Also, we're looking for a Chief Technology Officer. The CTO position will be given a certain amount of equity in the company as a form of compensation. Requirements are below, Required - Experience in developing iOS application (Swift) - Experience

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  AI Chat BOT Android & IOS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for developer who can help building AI based Chat BOT in Android & IOS

  $835 (Avg Bid)
  $835 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Android App 6 วัน left

  MainActivity SecondActivity ThirdActivity FourthActivity One Link Export data

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล
  E-hailing Android & IOS apps with admin site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  E-hailing Project: 1) Admin backend web system 2) Customer app ( Android & IOS ) 3) Driver app ( Android & IOS ) Commercial ready functionality apps - highly integrated. User verification code via sms, please suggest a stable solution. UI/UX design quality is very important. Please list down what features you have and providing to me. Only freelancers

  $4185 (Avg Bid)
  $4185 การประมูลเฉลี่ย
  113 การประมูล
  Android App as it is provided in the description. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Android app. I would like it designed and built. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Note: Bid within the budget, not more than that.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi I want this https://www.freelancer.com/projects/mobile-phone/ios-mrz-passport-reader-opencv/ pro...want this https://www.freelancer.com/projects/mobile-phone/ios-mrz-passport-reader-opencv/ project same but iOS & android with source code... Can u add ocr+mrz with NFC (only android) if u make with React Native! Or no problem android & iOS code.

  $800 (Avg Bid)
  $800 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We are looking for an experienced web application and dashboard designer to design our single page application. Experience designing data visualization dashboards is a bonus! You will not be designing any data visualizations, just the web application dashboard that contains them. We will provide a wireframe of the design, and we are looking for someone

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Android Webview 6 วัน left

  I need a simple Android webview module for opening the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and grab facebook ID and Name of visited page.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Application Like WeChat 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear All I am interested to make Application like Wechat please bid if you have an experience like this project.

  $2556 (Avg Bid)
  $2556 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Needed Android App For Wordpress Website Using Android Studio 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for some developer/freelancer who can develop AndroidApp for our Wordpress website: Features Required: 1. AndroidApp should be developed in android studio. 2. Data should be fetched using Wordpress Rest API 3. Admob/Facebook Ads Implementation. reply Regards, Abhishek Jalewa

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  $894 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I want to buy the copyright for a game fully builded from a freelancer. I will choose an extraordinary alternative for existed game in the store.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Need to add feature to choose subtitle with SRT at Exoplayer. Also need to do srt upload interface in php server.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello, I'm finding iOS/Android developer who can work on existing project. I will share source code to selected candidate. If this goes well, I'll have more projects for you!

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  I need an android app that shows news brought from special RSS feeds added, with push notifications, etc. I will give you an example of the design to make it easier for you.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Design Mobile Apps (IOS & Android) and Configure a theme 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking forward to getting this theme [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] theme [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and therefore looking for a developer that can develop mobile apps (both android + ios) for it Kindly have a look at the theme and make us your offer

  $771 (Avg Bid)
  $771 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  home application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  android home appliance application for home electronic repair service

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Community application 4 วัน left

  I need a responsive website. I would like it designed and built.

  $2097 (Avg Bid)
  $2097 การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล

  I want to create an App where students can see videos of preparatory courses. Each of them will have an account, they should be able to pay for the courses they choose. they should be able to search for the courses.

  $880 (Avg Bid)
  $880 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Description: development of a mobile web application using Laravel framework to implement the web app that runs smoothly on mobile phones (responsive web application).

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล

  I need a own web server type of thing that can access devices remotely from anywhere via internet. ex: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Se necesita cotizar el desarrollo de una aplicación nativa para iOS y Android que obtenga la información de un CMS Wordpress / Joomla, tenga inicio de sesión y creación de usuarios, etc.

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need you to build be a simple monetized webview android app. I will give you the website link. I will give you my admob account. Make sure to disable the search bar.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I want to record the live video and need to send the same to my youtube channel as live. Basically i want to update the status of kabaadi sport .So ,i want to update the score in live and broadcast to youtube as well.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need a freelancer to make a few UI and feature changes to an existing app that was written in node.js and deployed into AppStore and Google Play. Developers with strong JS and web development expertise pls ping me over chat so I can provide details.

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Simple Android & AWS Rekognition Project 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a simple App that takes a picture from users phone, sends to AWS for rekognition api and returns data. Tasks: Create AWS s3 buckets and necessary components on AWS On button click in app, ask user to take picuture Send picture to AWS Rekognition API for data Retrieve data and show on app screen.

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Android Map 3 วัน left

  We have built app and that have one map page. The map page shows shop location and user location then confirms user location then go ahead for further work. now the issue is this app is perfectly working in india but not working in thailand OR zambia location. It is crashing while loading map or simply comes back to the previous page. Screen shots attached , After clicking on next on retailer Pa...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Building Full Web Application Using MEAN 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I need a professional team or a company to build an entire web application using MEAN stack. Mongo DB or (Firebase ) Express Framework Angular Node.js Currently, we are running our web application Live , it was built with Laravel Framework, but now we need to build a new one using MEAN stack technology with same services and same design in

  $2327 (Avg Bid)
  $2327 การประมูลเฉลี่ย
  157 การประมูล

  I need a navigational app that enables a user to select locations on a map, and add data to the predesignated pins, or add a new pin with a variety of drop down info. There also needs to be a rewards system setup, for people who use the app often. I need front end + back end.

  $7037 (Avg Bid)
  $7037 การประมูลเฉลี่ย
  158 การประมูล

  ...Skills: Android, JSON & Restful Web Services, FCM, Google Analytics, Google API, JUnit, Mockito, Wiremock, Espresso, Robolectric, Sonarqube, Kotlin, Rxjava •6-8 years of Experience •Android development skills and experience in software development •Android app development experience •Experience in publishing an Android app on Google Play &bul...

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need android location tracking demo that will run on all version of android.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Appsheet based call distribution and managment app for android 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we need a free lancer to develop an app for our call distribution and management. we receive 100- 200 calls daily for different departments, and we have to distribute those call within those department to our callers. Once they receive call leads, they call on that number are further label those call accordingly, now after that those call are further forwarded to the assigned caller, so that final...

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have multiple USB NFC devices. The Chariot solutions NFC cordova plugin only supports internal readers, not serial (USB). I want chariot solutions to work with both internal and serial devices.

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built. part time or full time work.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. And for Android

  $1414 (Avg Bid)
  $1414 การประมูลเฉลี่ย
  116 การประมูล
  Developing application 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some one who has experience on Groovy developer and spock testing

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build a website and PWA 2 วัน left

  ...have an IOT project consisting of an NFC business card and I want to develop a PWA and website to work with the tag. The purpose is to stop the printing of CVs and business cards to save paper. Each NFC tag has a unique ID. When a customer buys a card, they have to register/activate the tag on the PWA by tapping the NFC card. The user then creates an online

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Build me a android reward app using offerwall ads included web panel, Conditions- all offers should be integrated using api ui should be looking very good and incl some cool ui animations Ex app : app karma rewards

  $1744 (Avg Bid)
  $1744 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Job portal and mobile app required to be develop

  $852 (Avg Bid)
  $852 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need an android app. The app will create, read, modify and delete a local sql database. The sql database cand be syncronise to sql from an appache server when the phone has internet connection (wifi or datemobile)... I can pay by hours or full project !

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล
  Invitation maker-RSVP (Native or Hybird!!!?) for iOS and Android App? 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...are well. I want to create an application that invited people for events/wedding. example of application is (invitd - you can find it under this name( Invitation maker -invitd RSVP)) app you can find it on iOS and Android. and I'm not sure whether it can be native or hybird?! Below requirements Developing an application to support the new idea of electronic

  $5857 (Avg Bid)
  $5857 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  Je chercher à faire développer une application assez basique mais avec une spécificité, je souhaite que l'application s'ouvre automatiquement au déverrouillage du téléphone.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  This project involves updating an existing, fully functional line-of-business mobile application, developed using Xamarin Forms to the latest .Net Core, Nuget packages, Xcode, Mono, etc. and all other current standard technology. The application has not been updated in over a year. The most important part of this Project is : THE CURRENT PROJECT

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Android App Development 22 ชั่วโมง left

  I want to develop android mobile App for my transport business.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  VPN Client App for Android and iOS 21 ชั่วโมง left

  We will refer to Super VPN to develop Crystal VPN App for Android and iOS. The Super VPN can be downloaded at ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Before the development, the developer must download and try Super VPN App.

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล