ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,032 write nfc android application งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญด้านการเขียน Andriod Application ที่สามารถเชื่อมต่อและเขียนข้อมูลผ่านเทคโนโลยี NFC ได้ และสามารถส่งข้อมูลของApplication ไปยังserverได้

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Need an electronic temperature/tracking device built. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...temperature readings of its location, date and time, and of course location. All this information would also be required to be recorded in the device as well. Also an RFID chip or NFC chip which can reveal information about the device when scanned. Size: the size of the device should be around the size of a cell phone or a bit smaller and fatter. Casing made

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Sviluppo App per Android 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Cerchiamo un programmatore per app Android (non serve la grafica, che sarà affidata ad altro collaboratore). Dovrà essere gestita la comunicazione tra app e database sql esterno. Necessaria competenza ed esperienza nella gestione della comunicazione crittografata tra app e database. L'app dovrà essere solo in italiano. SOLO per sviluppatori con esperienza

  $6661 (Avg Bid)
  $6661 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I want some one who can build a ebook library software which which will be installed on a desktop and make it a library. The books will be added...books will be added remotely and for a person to use they must have an account. The system should be able to run offline and online, its should use log in information on an nfc card to log in to the account

  $2333 (Avg Bid)
  $2333 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Demo App for Attendance 3 วัน left

  I require a demo Android app to show attendance collection through NFC card reading with the following functionalities: - Actions: o Read NFC card: 3 status  Card accepted, data is recorded • Attendee is enrolled in active session as Present or Late  Card Not accepted, data is not recorded • Attendee already marked as present

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Industrial design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  To design the smallest wristband that can accommodate: Wi-Fi, NFC, GSM modules and battery for 24h use.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...Juan, project manager del proyecto denominado Tickendy. Busco desarrolladores freelance para el desarrollo de una segunda fase del proyecto. Actualmente la app está en iOS & Android. La reinvención de los tickets de compra. • Personaliza según tu interés: a través de los filtros de la App podrás escoger de qué sectores o estab...

  $672 (Avg Bid)
  $672 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  NFC-Range-Extender-Board (PCB) erstellen 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Wir benötigen jemanden, der uns ein NFC-Range-Extender-Board auf Basis einer Open-Source-Layout-Software (z.B. KiCad) erstellt. Ziel ist es, die Sourcen für ein Board zu erhalten, mit dem ein NFC-Tag auf eine entfernten (auf dem Board befindliche) Antenne gelesen werden kann. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  NFC reader Android 1 วัน left

  I want to integrate NFC reader functionality into my existing project.

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Sviluppo app Android 1 วัน left

  Cerchiamo un programmatore per app Android (non serve la grafica, che sarà affidata ad altro collaboratore). Dovrà essere gestita la comunicazione tra app e database sql esterno. Necessaria competenza ed esperienza nella gestione della comunicazione crittografata tra app e database. L'app avrà le seguenti caratteristiche: serve per inserire e mostrare

  $1575 (Avg Bid)
  $1575 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  adapt an APK to an android device that have USB NFC reader 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will supply an APK that was wrote to work on a native android device with NFC reader and i need to be adapt to an Android device that have a USB NFC reader. i will provide the reader drivers from the USB NFC reader.

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build iPhone/Android app. หมดเขตแล้ว left

  ...person to develop an order application that customers use at restaurants. It is an application that you can select a menu and order (order). For eating and drinking establishments and table decisions, we are assuming the use of NFC tags etc. 1. iPhone application * Used by customers of restaurants 2. Android application ※ Used by restaurants guests

  $617 (Avg Bid)
  $617 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  It's just a simple app that only need to be integrated with one or two api, such that it reads information on an NFC Card through an ACR1311U-N2 / ACR3901U-S1 mobile smart card reader that is connected to my, non-NFC enabled, smart phone via bluetooth. And it GET Request from the API using the data that was read from the card and simultaneously POST

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  need a app หมดเขตแล้ว left

  i have a app u have to do some modification in NFC code and other code

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Preciso que um freelancer faça um sistema de automação comercial, com venda NFC-e, NFE e CTe, Controle de Estoque, Relatórios e etc, o tempo do projeto sera avaliado conforme a complexidade do Projeto, o programa e a linguagem que sera feita é de total escolha do Freelancer.

  $1144 (Avg Bid)
  $1144 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  android app with nfc หมดเขตแล้ว left

  i need a app that write and read nfc card data and show me

  $418 (Avg Bid)
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  android app หมดเขตแล้ว left

  i want to design a nfc base app that read nfc card data

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Connect NFC label with mysql database หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have some NFC labels and I gave them id's of database. Now I want that when you go to the label with your smartphone that it connect to my database with corresponding record and show the data on the IOS app. Possible to make? regards

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  we have a company that , installs nfc tags onto assets .We then use an app to complete a task that normally ends in a certificate( gas safety certificate). we then provide those details in real time to the client and contractor. We then supply detailed management information for the client We store the retained information in the cloud. We then link

  $1658 (Avg Bid)
  $1658 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Need a Web Dev for E-Comm Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ...wallet with loyalty cards. A simple webpage to point /download the mobile app from web. Ref to webpage : [login to view URL] 2. Mobile app needs to develop for both IOS and Android devices. Phase 1: All the loyalty card - By default cards from the list + option to add new ones. Separate Tab for offers / etc and Manager your card. The 1D & 2D QR code

  $1351 (Avg Bid)
  $1351 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I need a react native developer to develop a NFC module to read/write in default factory format instead of NDEF format. The module able to read/write NFC tag and able to set password to protect each sector. The NFC tag we are using is NFC Mifare Classic EV1

  $768 (Avg Bid)
  $768 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  nfc android app หมดเขตแล้ว left

  need nfc app to read the data only

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  android application หมดเขตแล้ว left

  i want to implement nfc....only read data from NFC card

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Android application หมดเขตแล้ว left

  i have a application I want to implement NFC on it .that read the data from the NFC card

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  NFC application หมดเขตแล้ว left

  I need a NFC support app . that read data of NFC card

  $8 - $20
  $8 - $20
  0 การประมูล
  NFC Tag Scanner in Android หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need an android developer who can create an NFC tag scanner app. It will just record check-in and check-out timing when NFC tag gets scanned through the app. Type "NFC" at the starting of your bid description to get considered. Thanks

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Android NFC app -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an Android & iOS phone application that can be programmed with a set of device credentials and then pushed into our devices via a cabled RS232/ TTL NFC reader. The Application will only be simple, needing to have 4 sections where text (upto 50 characters) can be input, and a "Program" button.

  $274 (Avg Bid)
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...read the compressed file) The customer or the passenger holds his card close to the back of the cellphone of the seller and the money is debited from the cashier. Note that NFC-equipped mobile phones can also be used instead of cards. For small amounts of money, the payment is made without entering the password of the card. For a small amount of money

  $53184 (Avg Bid)
  $53184 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need a react native developer to develop a NFC module to read/write in default factory mode instead of NDEF format. The module able to read/write NFC tag and able to set password to protect each sector.

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  we have developed NFC Prime App หมดเขตแล้ว left

  NFC Prime is allow to use program for read and write task on your NFC tags and other types of NFC chips. NFC tags is used for execute task and open and close your device. It also used for record the standard information by your NFC chips or tags. We can used many of the function of mobile device by using NFC tags. Such as Turn On/Off of bluetooth,

  $4060 (Avg Bid)
  $4060 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Emulador de DOS en SO Android 7.0 o superior หมดเขตแล้ว left

  Emulador de DOS en SO Android 7.0 o superior Necesito un emulador ( licencia libre ) que pueda correr en Android y que permita CONFIGURAR todos los parámetros de los COM y USB ( entre otros características ) Se requiere un emulador tipo DOSBox que corra en Android o puede también ser uno del tipo Magic DosBox. Actualmente, los emuladores

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We want to use our Woocommerce e-shop at Infokiosks. We want to expand to using a payment gateway called Viva Wallet along with embeded NFC and Magnetic Stripe Cards in our checkout process. The ultimate goal is to allow for the Infokiosk users to provide their card details in a single motion. We would like to integrate Viva Wallet (https://github

  $878 (Avg Bid)
  $878 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello, I have my android app using mysql database and jsp backend. I want to add some new features: - Change theme - Add NFC for payment (only read card id for deduct credit - Add admin section in android app Contact me for more details.

  $618 (Avg Bid)
  $618 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  NFC based bicycle lock หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] phone scan the QR code on the bike or lock; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] upload lock ID number to the server; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to confirm the user information, lock state and other key information, the normal authority can unlock the lock; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] issued an unlock command to the phone, while issuing an unlock command to the lock [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL...

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Get data with nfc technology on product หมดเขตแล้ว left

  Hello, I want work with nfc technology and put a tag on a product and get the data when come near product with device. How it works? I can use database of the products to put data on chips/tag of these products?

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  RFID / NFC Consultant หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a RFID consultant to provide us with ongoing advise relating to a Tap&Pay system under development. The system will be using NFC and RFID technology. **The successful application will have a proven history in the latest RFID technology and related fields. ** Understanding of English is a must. ** Some knowledge of Java would be

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Develop NFC feature for iOS Simple หมดเขตแล้ว left

  Need to develop an NFC feature for iOS Simple work

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Mobile app หมดเขตแล้ว left

  Hope Youre well. I am looking for someone in London who can develop a mobile app with the following features : - NFC - integrate payment getaway - peer to peer - social media sync

  $1861 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1861 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  the wallet app หมดเขตแล้ว left

  please the first see the zip file then give price NFC-Based Wallet Note: The wallet system is made up of six parts: 1-The mobile app for the sellers 2-The mobile app for the customers 3-The management panel 4-The system for petrol stations 5-The API for other softwares 6-The intermediary payment gateway 7-cards all reserved copyright for abolfazl sadeghi

  $820 (Avg Bid)
  $820 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  NFC info for iPhone หมดเขตแล้ว left

  Hello I want a system where you can put a chip on a product. When you are short by the product with your iPhone you can see the info about the product. The NFC technology should be added to the app of the company, so not an additional apple app or something...Is this possible?

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Application Development หมดเขตแล้ว left

  This application was created for an event held by Amway company. It checked participants’ badges. The application uses NFC technology and gives an ability to read the status from badge as well as write a new one on it. The main feature of the app is a resistance to weak connection and it fully works in offline mode.

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  React Native Developer with NFC experience หมดเขตแล้ว left

  We need to build simple React Native Android app that has NFC communication feature. App will not have any user interface. If you open the app it begins broadcasting a special URL over NFC. Also the app start scanning on NFC for other user's app. When a app scan a URL successfully, it displays the received URL in Dialog. Please only apply if you have

  $645 (Avg Bid)
  $645 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hi, I want an app for android with nfc capability. This app will purchase like cola from a vending machine with nfc technology. The transaction will be in bitcoins and app should have a bitcoin wallet.

  $1112 (Avg Bid)
  $1112 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Enhance an existing Android App หมดเขตแล้ว left

  ...including skills required to complete the project. Summary The person will be working on a functional App developed to work with a device over the NFC interface (BLE interface to be added). It will read and write data from the device based on specific conditions and then store the data locally on a MySQL database on the phone. On command the database information

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hi I have a BLE + NFC Project Based on Nordic chip nRF52832 (S132) The IDE is Segger embedded Studio To be precise this is the dev kit I have: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I am a software engineer with some background in both Android & Embedded software However as I am working on this project I sometimes need

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Build me a website and App หมดเขตแล้ว left

  ...savings project of its kind. customers will be able to download the app, open and account and associate it with a bank or building society account. they will also be able to use NFC technology to add savings to their account by selecting roundups as per other savings apps. however the interest gained on their savings will not be in an annual savings interest

  $5069 (Avg Bid)
  $5069 การประมูลเฉลี่ย
  125 การประมูล

  * peer to peer * payment getaway * NFC payment * sync with social media (facebook, instagram ...) *** graphic design is already given, only functions needed Thank You in advance for your offers

  $1884 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1884 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล
  Android app with server development หมดเขตแล้ว left

  We need an android app which can download some text data from a cloud app using a QR code/or NFC to identify the content. Application has to support a user registration method with some basic data. Please contact for more information

  $1453 (Avg Bid)
  $1453 การประมูลเฉลี่ย
  125 การประมูล