ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,664 write thesis ebook free งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Thesis Writing Help Needed 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need help in thesis writing. The topic is related to machine learning and signal processing. The work is done in MATLAB. Kindly bid with a proper proposal. I will share more details. Regards

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  PhD Thesis 6 days left

  Thesis on drinking water and willingness to pay using CVM in Malaysia. The issue of cost recovery particularly in supplying drinking water supply consists of affordability of the tariff, willingness to pay (WTP) for the service and efficient management of the financial assets of the utility office. WTP is an economic concept which aims to determine

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  I have completed the research plan, I need Academic writing service. The title is " Land & property rights in Jordanian Development plans and the impact on fighting poverty"

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  You must be well...[login to view URL] is a big project in the history of [login to view URL] awarded freelancer will have to produce at least two such poems before finally assigned. A [login to view URL] with his/her thesis in any branch of poetry will be preferred. The main purpose of writing this kind of poetry is to alleviate mind and heart of the mental retarded person.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have a wordpress blog. Using Thesis and it looks very amatuer. I need a skilled designer/word pressdeveloper to fix spacing. Optimize Pitctures and overall make it look more professional. After you bid, I will send you link to the website

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  ...to realize a successful joint project +++ The thesis is about using data analytics to generate sales optimizations in the retail banking business. To do this, I look at the process from data collection to analysis as well as the required IT infrastructure within the bank. Furthermore, during the thesis I use best practice examples from the real world

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I need you write a research thesis on the deep learning traffic flow prediction of a city, use at least two methods or algorithms and write an interesting and error free , anti plagarism thesis

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Hi , I had completed my thesis and need someone to professional edit my thesis my research area is in Cloud computing with approx 65000 words, area is information system and need to be submitted in Australian university, so need someone who had experience in editing Need someone to Proofreading - Correcting all English language errors (in grammar

  $863 (Avg Bid)
  $863 การประมูลเฉลี่ย
  89 การประมูล

  I need to be able to skim trough a doctoral thesis (ignoring formulas and graphs etc.) and a slightly higher quality translation of ten pages. (start with 19-29) we can stop when I have the gist, so we may never need to do it all ;-)

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hi , There I want to have quality backlink for my youtube videos. Link to five of my youtube videos are as follows. Want back link with high quality domain having Ahrefs Rank. My video link is [login to view URL] Have fixed budget of Rs 600/- for test. Please type how many quality ahrefs backlinks you will provide for this budget. People not submitting number of quality backlinks with domain rank...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  The thesis is about sustainable housing. The text is 100 pages and I need someone to proofread it: -grammar -referencing (Harvard) -coherence -etc. I also need content added in certain sections - about two pages in total.

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล

  I have 12 short Fil stories that i will use for my thesis in teaching reading to children with learning disabilities

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Proofread and edit a 40 pages thesis written in MS word. Spelling, grammar, sentence structure, punctuation, meaningful sentences.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Proofread and edit a180 pages (double spaced) thesis written in MS word. Around 50 out of 180 pages was reviewed already, but would like it to be reviewed a gain. Spelling, grammar, sentence structure, punctuation, meaningful sentences.

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I need academic proofreading and grammatical correction for PhD (Doctoral) thesis within the field of supply chain management / operations management. Content is around 25.000-30.000 words. Work ongoing until end of September. First draft is ready for start proofreading, however conclusion is still work-in-progress.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  This priority area will focus on research which generates new knowledge on depression, anxiety and suicide prevention across the range of settings appropriate for different stages of life, including families, early childhood settings, schools, tertiary education institutions, workplaces and the Internet and including economic analyses of these activities; and transferring this knowledge into pract...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  ...to the probability of transmitting various diseases, as well as other medical complications, which can result from the donating process. Choose a position on this issue and write a 2-3 page essay presenting your views to the general public. This essay must incorporate a minimum of “2-3” secondary “scholarly” sources and exhibit proper MLA or APA format

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hi, all I am working on my master thesis, and someone to do the proofreading for me, I must submit it by Sunday 11:59 pm(9-September-2018), so I need it before at least few hours.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล

  ...for a thesis writer for MS Computer Science Thesis. You must have PhD or MSCS degree. If you have the degree only then bid otherwise ignore. My favorite areas are AI, Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Cloud Computing. But I am open for other fields as well. In you bid write you qualification, number of publications you have, thesis title

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Android Application. This app helps to correct user posture when they work out. For example, user will take a snap of him in workout posture and he will upload it in the app and the app compares with its database and it gives an output (Image and score in radius). So the user can correct his posture according to the results.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have a 54 page masters thesis that needs proofreading and editing. Grammar mistakes, sentence construction, context etc. Those with a scientific background are preferred.

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  My MSc thesis is roughly 40 pages (around 6000 words), which needs proofreading. It's written in LaTeX and I can give the LaTeX files or PDF whichever is easier for you to edit. English is my second language, hence the thesis needs to be proofread. British English style is preferred. If you have computer science background that would be great as

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  My topic is role of border state (Manipur) in India's foreign policy in special reference to Myanmar. Need someone who can write this in a month time.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Reviewing an engineering thesis. There are 136 pages. You need to check only grammar and spelling.

  $197 (Avg Bid)
  NDA
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  108 การประมูล
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  I need someone who can write a thesis for me in about 70000-75000 words for my English Literature (Phd. Degree). I need a transcription of Bapsi Sidhwa and Ismat Chugtai's work into Deepa Mehta's trilogy(Earth, Fire, Water). Time period is 1-1.5 months max. I am a beginner and have no idea about the above topic,so when you bid for this work prepare

  $1114 (Avg Bid)
  $1114 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi Yolan...M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I saw you proof read someones PhD thesis for £125 and it was 150 pages in 4 days. I have a masters thesis in Computer Science (in latex) around 70/80 pages without appendix etc. Could I get this proof read in two days for like £60/70?

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...currently writing my bachelor thesis and search for someone to proofread and edit my thesis, to make it sound more professional and to improve the academic language of the report. Due to my German background my English is limited, and therefore I search for someone professional to improve my writing. :) The thesis is not finished yet, however I

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  120 การประมูล
  Trophy icon Need a b&w sketch Ended

  I am working on a thesis and need a 4x6 black and white sketch of a river with an island in the middle of it with a foot bridge connecting each shore to the island. The focus is on the foot bridges. A cleaned up version of the attachment with proper vanishing points, etc. and clean enough to publish in a paperback book is what I'm looking for.

  $20 (Avg Bid)

  The theis is about the creation of several Smart Contracts To simulate a Clearing House (To clear derivatives) (There are several concepts abaout financial products, cryptography and blockchain technology) The project is about 75 pages witten in latex. Need to correct Grammar, correct use of verb tenses depending on the situation (theroy and thinks that I have done), and phrase structure. Impor...

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I am looking for a native English speaker with experience in PHD or master thesis proofreading (social sciences, psychology) and knowledge about APA citation format, as well as Word formatting. Approximately 98.500 words (270 pages with 1.5 line spacing). Endnote was used for citation, as well as the MAC word version. Proofreading for English language

  $743 (Avg Bid)
  $743 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  My 43,000 word PHD thesis, Writing The Time of Their Lives is about the creative processes into writing a biographical script. I want a writer /editor to turn my thesis into a how to manual

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Dear Prospero, I am searching for someone to finish my thesis. I have all the research and the structure. I wrote 25 pages that have to be corrected and proof read and I need you to finish it with another 25-30 pages. I would need it in about 2 weeks +/- The price is just random we can discuss how many hours it takes and what the final amount will

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  my work is related to machine learning and deep learning.. looking for expert in writing the thesis of te work . with good technical knowledge and writing skills .. looking for plagiarism free writing

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Looking for an Electrical Engineer which would be able to write a research thesis consisting of 35-40 pages regarding a specific topic to be given privately.

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  ...a skilled and experienced writer for an ongoing work. Someone that can dedicate themselves fully to joining our team. You will be required to write about sophisticated tasks including reports, essays and thesis papers. NOTE: Our rate for writing is $2.50 per 100 words - tasks range from 1000-5000 words. Please do not apply if you do not accept the rate

  $1021 (Avg Bid)
  $1021 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  Dạ cho em hỏi anh/chị có nhận làm electric vehicle routing problem dùng genetic algorithm không ạ? Em đang làm thesis mà vướng phần code quá ạ. Nhưng em chỉ biết làm theo julia language, nên nếu anh/chị có thể giúp em làm theo cái này thì tốt ạ. Còn nếu không thì anh/ch...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล