ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,882 wsdl project help staffingemployee data งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Fedex Domestic Poland WSDL-Soap Php (klasa) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Potrzebuję klasy PHP dla Fedex Domestic dzięki której mógłbym wysyłać i odbierać zapytania dla Fedex Domestic Polska. Jestem pewny że ktoś posiada taką klasę jeśli integrował Fedex'a. Klasa będzie używana w czystym środowisku PHP z użyciem Bootstrapa. Obecne metody dostępu do konta Fedex wymagają podania Api Key i ID klienta.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Enable SOAP at server for use in Magento ecommerce หมดเขตแล้ว left

  ...understands: Ubuntu Linux, Nginx, PHP-FPM, Magento 1.x. We need to enable SOAP API on Ubuntu/PHP 5.6.32. SOAP v2 API to be used by Magento 1.x website. * please read this project description carefully. We will not be able to provide SSH access at this time. For this reason we are hoping the right person can Communicate well so that we can type in

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  NodeJS Soap Server (WSDL) หมดเขตแล้ว left

  Need to have a SoapServer written in nodejs, ideally using expressJS ES6, with one EndPoint. This is to replace existing soap endpoint written in .Net.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...request sample) - the WSDL file - firewall remote login username/password. Requirement: * login (milestone 1) and extract data use one of the sample in the user manual (milestone 2) - Use Python 3 / you can use zeep or other library / I use Pycharm - there is a proxy, so u may cannot test on ur computer. I will remotely help you test - If you are experienced

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  SOAP WSDL > XML API > Excel Importing หมดเขตแล้ว left

  Looking for assistance with anyone who has knowledge in SOAP WSDL > XML API > Excel Importing.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Necesito implementar en Java el cliente del siguiente web service soap (solo el metodos getstatus) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Solo implementar el metodos getstatus

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Consuming a SOAP Web Service หมดเขตแล้ว left

  We have got the webservice wsdl to consume some services from a 3rd party. We need - 1. A java program to consume the service and display the result. 2. Need to integrate two web services. 3. This is for SOAP service 4. Apache Axis 1.4 services 5. Need to deliver the code

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  connect API and parse data into arrays in php หมดเขตแล้ว left

  You will be provided with API documentation and need to write two php scripts that both connect to the API (both different call) a...provided with API documentation and need to write two php scripts that both connect to the API (both different call) and parse the results into arrays. Data Formats will be provided. The api needs soap (wsdl) to connect.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Project for Tushar V. หมดเขตแล้ว left

  Make a php soap over .NET proxy client need PHP classes and an example of how to consume the WSDL service from PHP

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Delphi + UniGui SOAP request with Indy หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. SOAP request using INDY components. WSDL in attach

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Simple ionic 3 dummy ap หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have 2 asmx web service with a wsdl which has two functions. One login which returns a session key and one that lists companies by passing through the username and session key returned by the login. I would like a basic starter ionic app v3 sidemenu starting. The main part of this app will be a shared controller that you pass in the webserivce

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Windows server expert required. --Urgent 7 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  To communicate and send validated data from our server to an other company's server, the other company has provided .wsdl, .xsd files on how the communication will work. We need someone to create an solution based on these files so that we can dynamically add xml-data requered data before sending och retrieving response from the server.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  XML array return by given WSDL example หมดเขตแล้ว left

  Need to create simple function to return array as described in WSDL file. For example: class ServiceHandler{ public function getListUpdatedDocuments($startingDate){ ...your code... return $object; } } WSDL file is attached.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  PHP Class from WSDL หมดเขตแล้ว left

  I need a pro who can create a PHP Class from a given WSDL File include WSSecurity. Attached you will find the WSDL file. Common converter will not work. WSSecurity is a must to connect. You cannot connect to the service with your desktop because this service is protected by VPN connection. Maybe you can test a script with remote on my computer.

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Mobile client vs Server sync using web services หมดเขตแล้ว left

  The project should be a Web Service, in that way that a mobile client can communicate or ask for services from the server. Main point of this project is that it has to be implemented as a WEB SERVICE, so some of the communication methods included and required are XML, WSDL/UDDI/SOAP Programming language may be whatever it's not important. Software

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Debug PHP SOAP Zend server หมดเขตแล้ว left

  I need a SOAP expert to help us debug a SOAP server (PHP / Zend) that doesn't send the correct response to the client. The first error we receive is about application/xml versus application/soap+xml; charset=utf-8 The other problem we are probably facing is that the AutoDiscovery method doesnt return the correct WSDL format. I am not a SOAP programmer

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  PHP SOAP server by given WSDL example หมดเขตแล้ว left

  Need to create PHP SOAP server/client with implementented WS-Security.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  PHP - soap Response using WSDL file หมดเขตแล้ว left

  Hie we need to complete soap response using wsdl xml response. here is documentation link. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Business process automation using jBPM 6 หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need someone to work on business process automa...Spring Framework and working knowledge of HTML5, CSS 3, JavaScript, AJAX Experience with Jboss/Wildfly, Apache/tomcat Experience on Web Services development including (REST/SOAP, WSDL/XML, and JSON) Strong integration skills Experience working in a multi-platform (LINUX, and Windows) environment.

  $6523 (Avg Bid)
  $6523 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Business Process Automation using jBPM หมดเขตแล้ว left

  Hi, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Your work is to automate business processes using jBPM. You must possess: Experience defining & modeling BPMN 2.0 based Business processes on jBPM platform, a big advantage Demonstrated experience developing database- driven web applications using

  $434 (Avg Bid)
  $434 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Create C# web service from Java Code with WSDL หมดเขตแล้ว left

  Create C# web service from Java Code implementation Code with WSDL. Create a method as example that gets a port for the web service and calls a specific function on the server. I need it to be done today.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  call to a Web service MTOM wsdl หมดเขตแล้ว left

  I need to call a webservice (VB.NET ) sending a file base64binary in mtom. THe service provider is in java.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  web service using wsdl file with authentication หมดเขตแล้ว left

  using given wsdl file develop web service in asp.net. user authentication within asp.net code. need single asp.net code which will pass data as mention in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and receive out in MI_HPHInvoice_OutService_test If you have done this work then

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Mobile Payment หมดเขตแล้ว left

  I want to send bill prompt to a buyer phone from my project to approved payment (SOAP API) C# desktop application string WSDL_TARGET_NAMESPACE = "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"; string SOAP_ADDRESS = "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  SOAP/XML API modification หมดเขตแล้ว left

  I have a SOAP/XML web services running and I can call the services which give default output. I need to bring the wsdl / xsd to local machine and run the web service with locally modified wsdl/xsd to have a change in the response Depending on the task, we can discuss the charges

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  WSDL Web Services to PHP หมดเขตแล้ว left

  Need to create 4 pages in PHP to consume a Web Services API data. WSDL, Working with SOAP. 3 pages would featured a search function + A - Z selection and 1 page to feature a dropdown list of values for locations.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  SEO optimized 1 pager content for Webservice หมดเขตแล้ว left

  ...need SEO optimized content for our pages on the below keywords. The content should be of minimum 800 words and can be more depending upon the key words. webservices in java wsdl soap web services web services testing java rest api restful web services tutorial web service example restful web services java restful web services java web services tutorial

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  This project [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is a wsdlgenerator. Please install it and test with wsdl attached in my server. I suppose it won't take at most 1 hr. Server details will be given to awarded freelancer. Thank you.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ... I cannot call the namespace, and any code from added Web Reference to my project in VS2008 for smart devices (windows mobile 5.0). I have the Web Reference (not service reference) retrieved from Microsoft Dynamics NAV 2015 and I want to integrate this system with my project in C#. I was trying many solutions to call this Web Service in code. For

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  PHP to WSDL (Microsoft Dynamics CRM insert) หมดเขตแล้ว left

  This is a fairl...able to post values to WSDL using PHP. Would prefer to not rely on SOAP or nuSOAP libraries, this should be doable with just simpleXML / cURL about 25 fields, all just plain strings no further processing required. Just insert and return success or fail. I have attached the sample inserts in the text file, will provide WSDL URL

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Project for Brian B. หมดเขตแล้ว left

  Hi Brian B, I'm looking for a developer to work with the MINDBODY soap api. The documentation is limited/lacking but they do provide the WSDL endpoints and a basic php example. What I'm looking at doing is getting a list of our appointment types with the names, description and pricing and inserting this into a mysql database on our website. Is this

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Urgent: Resolve php / SOAP API connection issue หมดเขตแล้ว left

  We are...code is getting the following error: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' : failed to load external entity "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" The version of php is 7.2 and it looks like a php config / specification issue on trying to access the wsdl. We can get the connection to work via SOAPUI

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Consume web service หมดเขตแล้ว left

  I request expert with great experience in C # to generate the source code. I need to consume a web service authenticating on the client side ...expert with great experience in C # to generate the source code. I need to consume a web service authenticating on the client side with an x509 certificate. From the URL of the WSDL service with svc extension.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  德国dhl API对接 หมดเขตแล้ว left

  目前在做德国dhl api与自己开发的wms系统的对接工作。对接过程中遇到如下问题: 根据DHL官网[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 提供的wsdl地址:地址:[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ,生成了webservice client。在生成的客户端文件中,找不到填写DHL账户、密码等权限验证的请求文件。 例如获取快递单号请求request中,既没有看到请求头要我填入账号密码,也没有看到要填token的参数。导致该请求无法通过权限校验,无法获取快递单号和电子面单。 请求技术大

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Create a webservice in c++ with gSoap in Ubuntu. หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need a simple webservice from a WSDL I have the WSDL and I need a program that start a socket listening the messages. Wen a message arrive an answer must be sent. and a message printed something like ¨Message xxx has arrived". The socket must stay listening after the message arrives in an endless loop. Must be a console, no graphical interface

  $572 (Avg Bid)
  $572 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  VB.NET WFC SOAP MTOM WEB SERVICE หมดเขตแล้ว left

  I need to create 2 working web service from wsdl file that i will supply that must be able to send a receive attachment with mtom. The web service must be in VB.NET WFC (.svc) I need to be able to test the web services with soapui.

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  VB.NET web service หมดเขตแล้ว left

  looking for a web service like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  We are a project management company and our people are all educated and experienced developers. We love to code, but we even more love to guide projects to success. We usually get an A++ rating for our project management on the different platforms we work on. For now we have a nice little project. We need to implement a link with an API Server to

  $601 (Avg Bid)
  $601 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Need a webservice programmed หมดเขตแล้ว left

  I need a web service written in VB.net to exchange information with an OCR application. I have the WSDL files for setting up the service

  $548 (Avg Bid)
  $548 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  .NET Developer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for .Net Developer on a 3months contract in Hyderabad Locaion Desired Skills :- ASP.NET,AJAX,JQUERY,JAVASCRIPT,CSS,html,wsdl,SQL,restwebservices Contact :- 8885377785 Email :- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Exp : Min 3years (Freelancing / Professional)

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I have a simple requirement of connecting to a Soap Client via SoapClient method on my local WAMP server. WSDL mode using V1 Soap. I need to fetch data from the Magneto storefront

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Project for Dinh Phuoc T. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Task: Send API/ GET API /Wsdl Files. Objective: To facilitate user to use soap apis same as existing rest apis.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Windows 2012 Server IIS8 - URL Rewrite หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I am trying to redirect the url and replace or remove the string “wsdl&” in the url using iis rewrite module: <rule name="replaceWSDL" enabled="true" patternSyntax="ECMAScript" stopProcessing="true"> <match url="^(.*)(wsdl&)(.*)$" /> ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  fix PHP API issue หมดเขตแล้ว left

  when i transfer the website i am getting a issue with salesforce API on new server SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from '/xxxx/xxxx/public_html/xxxx/xxxx/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' : failed to load external entity "/home/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  VB.NET Web services SOAP WFC หมดเขตแล้ว left

  The project is base on: A) WEB SERVICE PRODUCER (SOAP or RESTFUL) AND CONSUMER (SOAP) B) WEB SERVICE PRODUCER (SOAP) C) CLIENT (SOAP OR RESTFUL) We supply the WSDL and XSD files for “A” (only consumer) and “B”. “A” will be producer for the connection with the client C (vb.net form, preemtive basic authentication, SOAP or RESTFUL) The connection b...

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Web services integration Using .NET หมดเขตแล้ว left

  I am looking for some one to develop a test harness for web services integration with a content manageme...services integration with a content management tool. The source could be an excel file which would convert the data in to WSDL format. Or may be we can have a UI that can be used to input the data and convert the collected data in to WSDL format.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Web services integration หมดเขตแล้ว left

  I am looking for some one to develop a test harness for web services integration with a content manageme...services integration with a content management tool. The source could be an excel file which would convert the data in to WSDL format. Or may be we can have a UI that can be used to input the data and convert the collected data in to WSDL format.

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Create A Restful API in Java หมดเขตแล้ว left

  Create A Restful API in Java consuming SOAP API. All this work require is, create JAVA based RestFul API, that API will consume SOAP APIs. Expertise require in foll...Java consuming SOAP API. All this work require is, create JAVA based RestFul API, that API will consume SOAP APIs. Expertise require in following domains - JAVA, XML, SOAP, WSDL etc.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Integrate MBE(Mail Box Etc) Api หมดเขตแล้ว left

  I want to integrate MBE api with php All is need is a working code of MBE api I will do rest of stuff API documentation [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  There is no WSDL file describing the Res@car service. The XML must be sent in POST with the following HTTPS parametres: XML_DATA

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล