ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,844 wsdl project help staffingemployee data งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  fix PHP API issue 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  when i transfer the website i am getting a issue with salesforce API on new server SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from '/xxxx/xxxx/public_html/xxxx/xxxx/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' : failed to load external entity "/home/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล

  The project is base on: A) WEB SERVICE PRODUCER (SOAP or RESTFUL) AND CONSUMER (SOAP) B) WEB SERVICE PRODUCER (SOAP) C) CLIENT (SOAP OR RESTFUL) We supply the WSDL and XSD files for “A” (only consumer) and “B”. “A” will be producer for the connection with the client C (vb.net form, preemtive basic authentication, SOAP or RESTFUL) The connection b...

  $448 (Avg Bid)
  $448 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  I am looking for some one to develop a test harness for web services integration with a content manageme...services integration with a content management tool. The source could be an excel file which would convert the data in to WSDL format. Or may be we can have a UI that can be used to input the data and convert the collected data in to WSDL format.

  $141 (Avg Bid)
  $141 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  I am looking for some one to develop a test harness for web services integration with a content manageme...services integration with a content management tool. The source could be an excel file which would convert the data in to WSDL format. Or may be we can have a UI that can be used to input the data and convert the collected data in to WSDL format.

  $534 (Avg Bid)
  $534 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  Flight API Integration using PHP SOAP & WSDL หมดเขตแล้ว left

  It is a flight API which have search,booking,reservation etc section i have a documentation which is provide by API Provider if someone can do it ping me.

  $185 (Avg Bid)
  $185 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Create A Restful API in Java หมดเขตแล้ว left

  Create A Restful API in Java consuming SOAP API. All this work require is, create JAVA based RestFul API, that API will consume SOAP APIs. Expertise require in foll...Java consuming SOAP API. All this work require is, create JAVA based RestFul API, that API will consume SOAP APIs. Expertise require in following domains - JAVA, XML, SOAP, WSDL etc.

  $83 (Avg Bid)
  $83 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล
  Integrate MBE(Mail Box Etc) Api หมดเขตแล้ว left

  I want to integrate MBE api with php All is need is a working code of MBE api I will do rest of stuff API documentation [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  There is no WSDL file describing the Res@car service. The XML must be sent in POST with the following HTTPS parametres: XML_DATA

  $67 (Avg Bid)
  $67 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Send and Retrieve data from API (SOAP/WSDL/XML/PHP) หมดเขตแล้ว left

  ...experienced with SOAP/CURL to write a script in PHP that will send WSDL/XML data to the API and retrieve and format the results. The data to be sent: Will be from MySQL but I can code. So for the purposes of this project, test data can be placed into variables which i will populate later. The data to be received: See example from the response XML - I ...

  $194 (Avg Bid)
  $194 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล

  ...Visual Basic .NET application developed in Visual Studio 2017. Must be able to supply the source / project file for me to compile and modify. I need to run at a command prompt, it does the SOAP call, and displays the result of one line. I have the WSDL URL (https:// ) I have the Soap call in SOAP UI and it works successfully I need to write a program

  $112 (Avg Bid)
  $112 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  SOAP server PHP หมดเขตแล้ว left

  Develop a SOAP Server web services in PHP with 2 actions 'ConfirmTransactionPaymentInvoice' and 'GetTransactionInformationInvoice', .wsdl attachment and structure of actions

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Soap api dotnet expert หมดเขตแล้ว left

  you will get attachment id in the form of documentuuid din Test_payload_request file check wsdl file and consume it and pass attachment id and view pdf and download it ​ you need to consume this wsdl file using soap .net and then you need to pass documentuuid which you will get from test_payload_request file. after that you will get pdf and that

  $87 (Avg Bid)
  $87 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  any dotnet soap api expert หมดเขตแล้ว left

  Please find attached the WSDL for the SOAP web service and dummy payload for testing you will get from test_payload_request file . that parameter name is documentuuid you need to pass this document uuid to get pdf . This web service will provide the PDF file as a binary object with mimeCode="application/ pdf" and then you need to view this pdf and

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Wrapping a SOAP WSDL API in a Django REST API หมดเขตแล้ว left

  Scenario: Customer need to consume a Django API. The django API need to consume a 3rd Party SOAP WSDL service. In other words my system need to act like a pass through middle man. The results need to be presented to the end customer in .pdf format that they can download / save. What has been done so far: 1. All other development with regards to the

  $277 (Avg Bid)
  $277 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  WS-SECURITY SOAP API Client หมดเขตแล้ว left

  We need the development of a client code to consume a Web Service that uses WS-Security and Asymmetric Binding. We have the following: -wsdl -xsd -sample meessage The connectivity uses WS-SECURITY several security features like: - encryption of usernametoken element with TripleDES - binarysecuritytokens - signing of the body with certificate We need

  $554 (Avg Bid)
  $554 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  Magento ERP Integration หมดเขตแล้ว left

  We would need to integrate the ERP with Magento ver. 1.9.3. (created in Spanish). ERP allows the s...Articles • Prices • Stock • Customers • Orders • Order status The integration is done through SOAP webservices and we have all the technical documentation (and the example file .wsdl) in Spanish. ERP is the client of the Magento web server.

  $647 (Avg Bid)
  $647 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  PHP toolkit for Parcelforce WSDL. หมดเขตแล้ว left

  I would like someone to create pho classes for my WSDL. Thank you for your time earlier discussing the options available to you when integrating with the Parcelforce Worldwide systems. As promised, please find attached the documentation relating to expressLink. The documents contained in this integration pack are as follows: Technical Guide – this

  $180 (Avg Bid)
  $180 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Django Project to be complete today (Soap api ) หมดเขตแล้ว left

  Urgent work to be complete today My Project requires to have API for legacy system 1 then will fetch data from another legacy system 2 using WSDL (Sample code exists) and will make connect Legacy system 3 using soap all sample code exists.

  $53 (Avg Bid)
  $53 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Modifications in code and documentation หมดเขตแล้ว left

  Java maven Application needs few modifications to handle the return of the methods. technical document of how to import or read the wsdl file.

  $139 (Avg Bid)
  $139 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Project for Ha N. หมดเขตแล้ว left

  Hi Ha N., my project is about user guide document for importing the wsdl and consuming the services.

  $40 - $40
  $40 - $40
  0 การประมูล
  Soap API expert needed หมดเขตแล้ว left

  ...open in a browser. In background the website will call an API for the PDF file from C4C. Step 6: The Customer can open downloaded file when required. Please find attached the WSDL for the SOAP web service and dummy payload for testing. This web service will provide the PDF file as a binary object with mimeCode="application/pdf" Can you please let us

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  ...is currently ran from static php files and fetches the data from soap webservices from an onsite server and now needs an upgrade to include a cms such as wordpress so that the look and feel can be easily changed. The website communicates with the inhouse business management software via a soap wsdl. The current setup works well but we need to modernise

  $355 (Avg Bid)
  $355 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  50 การประมูล
  JAVA Trainer หมดเขตแล้ว left

  Should know JAVA SpringBoot Restful Service SOAP/WSDL JBOSS DOCKER Maven/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] UNIX Node.JS

  $720 (Avg Bid)
  $720 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  wsdl and java หมดเขตแล้ว left

  need someone to come and help with a wsdl and java issues

  $112 (Avg Bid)
  $112 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  ...see the "Company registration, maintenance, and searching" section I believe the correct function for this is "searchNniName” and the WSDL is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The deliverable for this can be either: Function written in Delphi or Object pascal; or DLL Library that I can call in Delphi; or Example

  $119 (Avg Bid)
  $119 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Microsoft WCF Web Service Expert Required หมดเขตแล้ว left

  Must be experienced in Microsoft WCF web services developed in C# . Must be able to assist in coding Authorisation Headers. Must be able to develop interfaces from Java WSDL files

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Xamarin Forms Consuming ONVIF SOAP Web Service หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone who can help us get web service references setup for a few SOAP web services and make them accessible to a Xamarin Forms for iOS, Android and UWP. The WSDL files are accessible here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We are just looking primarily for assistance in getting the proxies in place and accessible from

  $45 (Avg Bid)
  $45 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  ...VRM lookup for passenger cars. The product if returned it will display the following tabs that have been populated from the Tecdoc Wsdl. Attributes, Items, Images, Cross References, Appropriate Vehicles, Technical Data. We do not want any prices displayed until the user logs in. Each product will have 4 price tiers. Level 1, Level 2, Level 3, Level

  $39 (Avg Bid)
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Wordpress, WooCommerce, Tecdoc integration Plugin หมดเขตแล้ว left

  ...VRM lookup for passenger cars. The product if returned it will display the following tabs that have been populated from the Tecdoc Wsdl. Attributes, Items, Images, Cross References, Appropriate Vehicles, Technical Data. We do not want any prices displayed until the user logs in. Each product will have 4 price tiers. Level 1, Level 2, Level 3, Level

  $256 (Avg Bid)
  $256 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  PHP connect with SOAP using wsdl standard หมดเขตแล้ว left

  PHP connect with SOAP using wsdl standard Looking for someone who has expereince to connect API using SOAP using wsdl standard currently we face problem when using SOAPUI program can connect, but can't connect when write code PHP Please bid only you hav expereicne on this

  $159 (Avg Bid)
  $159 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] shopping websites api (we will provide api information and english userguide)pick up orders information and list in order management section then send this data to our erp software’s mssql database and create customer information and orders(there should have user interface which put new api information which come from these website

  $1364 (Avg Bid)
  $1364 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] shopping websites api (we will provide api information and english userguide)pick up orders information and list in order management section then send this data to our erp software’s mssql database and create customer information and orders(there should have user interface which put new api information which come from these website

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 การประมูล
  python implementation of WSDL หมดเขตแล้ว left

  I plan to use zeep [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to access Wsdl service i need someone who have done this passing parameters to assist quick task ONLY if you have done this before and aware of the mentioned

  $55 (Avg Bid)
  $55 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  WCF Header and Fault Assistance หมดเขตแล้ว left

  We need an EXPERT in Microsoft WCF C# Web services to assist us to understand how to add HEADER and FAULTs to a Web Service so that they will appear in the WSDL generated by the Web Service Below is the Header we need added to our web services <soapenv:Header> <v1:sdpServiceHeaders> <v1:applicationIdentity>?</v1:applicationIdentity>

  $133 (Avg Bid)
  $133 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  PHP programmers with SOAP and WSDL experience หมดเขตแล้ว left

  I need someone with indepth knowledge in SOAP communication to refer a documentation and write code for integration in PHP

  PHP
  $150 (Avg Bid)
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  Looking for an experienced developer in the field of Visual Basic, .NET and whatever is required to generate a functioning .dll from a set of .wsdl and .xsd files provided by a service provider. I have the old version of the output .dll, it can be extracted and all information on how it should turn out can be sourced from there. The difference between

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  SugarCRM Module - 02/05/2018 11:21 EDT หมดเขตแล้ว left

  Sugar CRM Module for programing campaigns of personalized multime...number 4. Excel column selection for message personalization 5. Campaign data (name, messate, personalization field selection, date and time) 6. Campaign messages listing page for campaign confirmation I need CRM Module development and SOAP Web server development WSDL and manual

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  WEB SERVICE CALL USING .NET หมดเขตแล้ว left

  I have WSDL link you need to call using web reference bcoz project targeting framwork is 2.0. using .net

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Consumir un Servicio Web หมดเขตแล้ว left

  Se desea crear una conexion php con un wsdl (soap) e imprimir las variables que este recupera en la misma hoja

  $36 (Avg Bid)
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  $192 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Web Service call -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I have third party wsdl link we just need to pass the credtials and call the method . In .net application.

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Web Service call หมดเขตแล้ว left

  I have third party wsdl link we just need to pass the credtials and call the method .

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Creating Web Services With PHP and SOAP หมดเขตแล้ว left

  ...Must have strong sills and expertise with back-end SOAP and RESTful service application. Solid experience of WSDL, xml and SOAP is needed. Developer will be paid only if the whole project is done successfully. For completion of this project, please have this up and running on a development webserver we can access to test its functionality as described

  $136 (Avg Bid)
  $136 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Write a SOAP API client in mono หมดเขตแล้ว left

  I need you to write a client for a SOAP API. It needs to run on Linux so should be created in Mono. The API is defined in the following WSDL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It defines two actions or endpoints that the client will need to implement: GetStock and SendOrderToNMM. Note that it requires the use of WsSecurity

  $152 (Avg Bid)
  $152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Tibco Developer หมดเขตแล้ว left

  Job Title: Tibco Developer Location: Addison, TX 75001 Duration: Contract to Hire Required Tibco Skill-Set * Design and develop XML Schema Definitions (XSD), WSDL files based on a pre-defined contract * Design and develop Web Services using JAVA and J2EE technologies to provide a fa ade to back-end systems, e.g. .NET Web Service * Design and

  $424 (Avg Bid)
  $424 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  WS-ReliableMessaging Java client and server หมดเขตแล้ว left

  I want to find a Java developer that has worked with WS-RM previously. I need a Java ws-rm client and a Java ws-rm server. The Java ws-rm serv...needs to be able to be deployed on an application server e.g. Glassfish. Version WS-RM 2005/02 should be used. The client and server needs to be able to be generated from WSDL (provided on request).

  $147 (Avg Bid)
  $147 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  marketplaces api integration with our erp system api หมดเขตแล้ว left

  ...Marketplaces api and our b2b and b2c websites api(we will provide api information and english userguide)pick up orders information and list in order management section then send this data to our erp software’s mssql database and create customer information and orders(there should have user interface which put new api information which come from these website

  $545 (Avg Bid)
  $545 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  soap wsdl request and response through java หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. I have one soap wsdl and almost implemented in project but once I am passing xml request I am not getting proper response. Need to fix in java program.

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล