ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  133,069 xero accounting clone งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract แปลสัญญาต่างทางธุรกรรมกฏหมาย เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ครับ

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณี...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract ต้องการอย่า

  $981 (Avg Bid)
  $981 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Finishing year 2015 accounting หมดเขตแล้ว left

  ...คนที่เข้ามาปิดบัญชีและเรื่องการเงินของบริษัท ด่วนที่สุด สามารถปิดจ้อบงานได้ภายใน 7 วัน ติดต่อ ด่วน URGENT !!!! NEED data entry support for journal entry to close month End accounting statements within 7 days.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  xero accounting service หมดเขตแล้ว left

  ต้องการคนที่เข้าใจและสามารถแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรม xero accounting softwar และมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีในประเทศไทย

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Need an accountant who can use Xero accounting program and can help reconcile and tax. Monthly pay between 600-900USD for the right person. ใช้ xero program ได้เปนอย่างดี กระทบยอดบัญชีได้ทุกหมวด ปิดงบการเงิน ต้นทุน

  $773 (Avg Bid)
  ด่วน
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Accounting & Inventory 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a website for our data entry built according to our specs and charts. Work must be done based on SQL and PHP HTML5 cross browser compatible , we are not interested in Wordpress, Joomla or other similar platforms. Deadline is within 30 days max or you will loose the entire project and will not get paid. We will not create milestones neither release any payments until the site starts to be f...

  $1999 (Avg Bid)
  $1999 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Write persuasive content and design elegant 3 fold flyer for accounting, bookkeeping, and tax practice. I can provide more details about the services provided. Include special pricing for targeted industries.

  $100 (Avg Bid)
  $726 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We would like to develop a new website for our accounting firm. The details are in the attached document. The website needs to have a user-friendly back-end that our staff can use to update it from time to time - for example, adding or removing staff from the 'Our Team' page, adding and editing blog posts, and adding or removing forms. There is a small

  $1535 (Avg Bid)
  $1535 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  Clone Marsool App 6 วัน left

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  need an application that has both taxi and food delivery service for example like grab

  $1182 (Avg Bid)
  $1182 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Quickbooks Accounting Project and Tax Return Preparation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...over 10 years and pride ourselves on quality Tax Resolution Work. We require a Tax Professional who can assist with the preparation of 1040, 1120, 1120s, 1065, bookkeeping, accounting, 940, 941 etc...5 years of Tax Prep Experience required. We use Intuit ProSeries for Tax Prep in house. May of our Clients are unfiled for 5 to 10 years and require a

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...engineers, send out invoices. Also to take online bookings and enquiries for our cleaning company, organise payments and manage cleaners and the businesses feedback. Also accounting tasks with billing reconciliation. This will be managed through different software systems which you will be given extensive training on. There will also be a lot of different

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Tax Preparation US Income Tax 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...over 10 years and pride ourselves on quality Tax Resolution Work. We require a Tax Professional who can assist with the preparation of 1040, 1120, 1120s, 1065, bookkeeping, accounting, 940, 941 etc...5 years of Tax Prep Experience required. We use Intuit ProSeries for Tax Prep in house. May of our Clients are unfiled for 5 to 10 years and require a

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Weekly Xero Management and UK Annual Business Tax Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need help with XERO management and reconciliation for our business. We will need ongoing weekly support 2 days a week. We will need to work closely together on a weekly basis and training will need to be given to my staff to ensure they are using Xero correctly also. I also require UK tax management. I would like to have a system in place that

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Data Online Work 6 วัน left

  Accounting Assistants support the Accounting department by performing clerical tasks, including processing and recording transactions, preparing reports and budgets, fielding communications with clients and vendors, fact checking, filing, and other duties, as needed

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Bookkeeper Needed 6 วัน left

  We are looking for a skilled Bookkeeper to maintain our financial records, including purchases, sales, receipts and payments, working closely with our accounting team to create and analyze financial reports and ensure legal requirements compliance, process accounts payable and receivable and manage invoices and tax payments.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Online Admin Staff - Accounting and phone calls 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking to hire an virtual assistant that can do our accounting, answer customer phone calls, and other tasks. Job will be 7 days per week About 1-2 hours per day you must have good internet and communication skills, and be available at all times when we send you a message or try to contact you. Please place a bid on your hourly rate.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Clone hosting website 100% will be the same website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to create a hosting website with advanced features. I have a reference website, I want from the same website. Please do not bid on a simple website. It'il be professional. I don't know the admin panel of the site. I just want to do it from the same site because I like it. % 100 admin panel will be managed site Reference website: www. turhost . com Best Regards.

  $3837 (Avg Bid)
  $3837 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  $57 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...Panel, we can be able to manage the client admin/subadmin panel and client employee panel. In Client Admin/Subadmin Panel, 2 major softwares will be there as "Billing & Accounting Software" and "HR Management Software". In Client Employee Panel, only HR management related options will be there nearly similar to Client admin/subadmin panel. We want

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  StreamView customisation - track viewing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm interested in purchasing StreamView ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) but it doesn't track viewing. By this I mean the ability to track: - WHO watched the video (userid) - WHEN they started watching it (timestamp) - DURATION of the view (NOT the video length, but the number of seconds the users watched of the total video). This could

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...work for a dedicated Core PHP, MySQL and Javascript developer to work on a existing Accounting system. I DO NOT NEED ANY COMPANIES. I DO NOT NEED FRESHERS. MUST BE EXPERIENCED. The developer must be able to work full time You should have an understanding of Accounting and Inventory functionality and be able to work as part of a team. To Do: 1: One

  $4 - $7 / hr
  ปิดผนึก
  $4 - $7 / hr
  29 การประมูล
  Perl moneyrobot clone that can run from Linux shell -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an application like moneyrobot written in Perl that can run from Linux shell. You must reply with the full project password: ireadthisproject89 to be considered. Responses without the password will be marked as spam and ignored.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  data entry specialist 5 วัน left

  ...CMS , AP handling Costumer support Sellers account management Email finding uploading product list , images , contents Order supplies Manage stock and inventory Maintain accounting files Back office support PDF works Manage social media accounts Market research Scanned PDF to excel Data verification Contact list building Transcription Proofreading Product

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Candidate must be detail oriented, good with numbers and proficient in computer skills. This is part time job not ...per week. We are looking to fill this position immediately Responsibilities include, but not limited to: *Doing Sales Order, Invoice, Outgoing Report, Filing *Assist with Accounting Dept Please email resume ***with salary request***

  $962 (Avg Bid)
  $962 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  SOLVE ACCOUNTING QUESTION IN EXCEL SHEET 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1-Calculate the target inventory and the replenishment stock 2- calculate new sales price 3- Forecast the weekly sales 4- impact on total sales and profits 5- impact on price competitiveness solve the 5 questions and record a video for my reference during the next 12 hours I'll share the excel sheet with you once rewarding the task to verify that you read the description start the repla...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Please read carefully (scope of work include support Android and IOS ) I'm looking for experience develop who can create a plugin in word press to create section were users can buy and sell products or Create a Wep Application with oxl function . with A back End Admin Panel scope of work include support Android and IOS Should support Multi Language Arabic and English Thanks

  $663 (Avg Bid)
  $663 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  odoo installation and customization 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i am looking for odoo deployment with the below modules in our ubuntu server: - Accounting - Invoicing - Purchasing Also we will need to have customization for invoice template we will need to upload 4 invoice template and we want to be able to chose between them each time we issue invoice also we will have to do 2 template for our Purchase order

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Invoice and Accounting Migration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We are looking for someone who can migrate our accounting data from myob essentials to zoho books for a flat rate of 100 NZD.

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  looking for an experience developer who can close the client with their experience

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  accounting 5 วัน left

  I have some work, in an Excel spreadsheet.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Project for Aileen H. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Kelly S. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Xero and Open Banking API UK 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to create a direct bank feed from Lloyds Commercial Banking to our Xero account. It should upload the transaction data (posting date, credit/ debit, amount and description) ideally every 24 hrs. Please review the open banking api of lloyds [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Project for Amanda W. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Doris Y. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Diaundra D. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Jennifer T. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Alison M. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Nicole A. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Claire W. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Jaime N. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Beverely T. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Anna B. 8 วัน left

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...is inviting you apply for the following positions:...Data Entry, Clerical Admin, Administrative Clerk/Assistance, Customer Service Receptionist, Financial Advisor, Sales,Accounting, Payroll Clerk. This is a work from home job and pay rate starts from $25 per hour. We believe you will be an excellent addition to our team and are very much looking forward

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล