ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  155,886 yahoo clone งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need pancakeswap clone. Requirement: - Farming - Pool - Swap - Staking - Affiliate

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Build an online RPG for multiplayer - Can be a clone rebranded! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to build me an online RGP for multiplayers... I am happy for it to be a copy of another game with simple brand changes. Simple graphics will also suffice. I do not have the source code - this will need to be supplied by the successful bidder. I want something that once posted needs little if any maintenance going forward... Please respond per the above...

  $794 (Avg Bid)
  $794 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  news website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hey everyone I have a website built on WordPress and I need to fix only one page on it. this page will be news page. but I need all news immediately from exactly sources (with all text on my website and with link for the original news). as soon as the news appears on the original website it will be on my website. it is something like a yahoo news. you can use existing plugins or make it from scrat...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  User will have these option in this addon. (highlighting text or simple word, adding percentage number, making connection between two selected text, screenshot, saving to mysqli database) How it will work: 1. User will open chrome/mozilla browser. Log in to his account for this addon. 2. User will load website for example yahoo, gmail, bbc, cnn, rt, facebook, twitter etc. 3. When user find some ...

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I currently have a website built on Modx that I would like to have the site re-built on WordPress using Divi and making a Child Theme. Currently, I believe there are 8-10 Pages (Home, Resort, Golf, Real Estate, Greater Zion, Contact, 404, Privacy, Thank You). Would like to see if it's possible to create my site in such an environment. Black Desert Resort ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I want a neat and well commented python3 class (Module) which MUST use smtpd or aiosmtpd and smtplib to generate a neat and sophisticated email using the domain the the local host is linked to. Example case: I have a domain say, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], which is linked to my external IP address. I want this class to send an email such as To: mithravishwa37@gmail dot com From: noreply@repo dot ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  html clone 5 วัน left

  i need a site cloned in html with different colors within 7 hours

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I would like this F- 15 EAGLE News Distribution Software to be able to reach all media outlets, (including CNN, CNBC, USA TODAY, AP, BLOOMBERG, GOOGLE NEWS, YAHOO NEWS, MSN NEWS, also including ever major media outlet all over the world. Also every websites, news agencies, all social media, all free advertising sites, and more. I would like it to be able to post news on every online newspaper and ...

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Clone me a website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking forward working with someone that will build me a website . And will work seo on it. Pm me direct.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Build Me A Shopify App For Print On Demand Dropshipping Service. 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an app to connect my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to shopify for print on demand dropshipping service. I need a clone of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Redesign 15 html pages regarding about Coin Trading Platform 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello free lancers, we have a project with 15 html pages need to redesign (uprade layout design) Please download the attacthment below and give us sms so we can discuss about it We need mobile respondsive or mobile version also, lets talk about it To work on this project, you need to have knowledge about GIT (we use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Please chat with us, clone the git and submit your wo...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Project for Muhammad B. 6 วัน left

  Hi Muhammad B., Hello, 20 dollars to help me clone a website using divi theme and wordpress

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Digital Logix, Hello, 20 dollars to help me clone a website

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  An exact script (clone) 3 วัน left

  Hello, what i need is simply a copy of a website ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) with its functions. Kindly let me know if you can do it or have the script. Thanks

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hi. I need of a developer for of a new saas website service where users can manage online reputation meaning answer and manage reviews they get on Google my business for their different locations. loAnd manage all the account on this single platform.  Sending and scheduling posts and messeges. For example check the website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] we need a  refin...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Looking to develop a WordPress plugin just like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I already have a website built with WooCommerce and WooCommerce API Manager installed. The code must be original enough to be installed alongside [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I am happy to create several test products and test user accounts and can supply and images png/jpeg/svg as required.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I want a custom made WordPress theme just like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I can pay for 3000 for the whole work.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  modify/create wordpress website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an existing wordpress website rebuilt. its a e-commerce site and will only have a few products (3-10), its a sport ecommerce website for our own brand and I want it to look/function like this one: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but it shouldn't be a exact clone it needs to look and work differently but similar to it.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  Please create an EC site for Yahoo Shopping this time. If you have any questions, please feel free to contact us. We are looking forward to application.

  $607 (Avg Bid)
  $607 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Hi Suman Kumar G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Richa J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Clone website 5 วัน left

  Hi Md. Ramjan A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I need to clone a website to wordpress with elementor. are you available?

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Sharad P. 5 วัน left

  Hi Sharad P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I need to clone a website to wordpress with elementor.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SMTP IPv6 for Yahoo SMTP -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  When i set outgoing IP for gmail SMTP (Ipv6) , i login and send email with no issues But when i try to use Yahoo SMTP (using ipv6) i got error : error : TypeError: getsockaddrarg() takes exactly 2 arguments (4 given) Working script : smtpserver = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]("[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", 587,source_address=('2a04:5201:1::1c2',0,0,0)) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]() [เ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Write and article and post on Forbes, inc, nyt, ny post, huff post, entrepreneur for company and mentioning me. Also create profiles on wiki, yahoo, Forbes for personal bio. Please make sure you are able to do ALL OF GHSI BEFORE BIDDING!!!

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Binary options website 1 วัน left

  I want to create a binary options website like binomo , olymptrade, iqoption, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with full access. Support crypto currencies. I want to make a clone website of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ------------------------ Admin Dashboard Total number of users Total number of visitors yesterday Total number of current visitors Total numb...

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need a java programmer who is familiar with the dating application Tinder, we are creating a mimic of it and need testing as well. Message me for further details, I have requirement and design documents upon request

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  CashApp like P2P clone with Crypto features 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello- I am looking to build a P2P banking, crypto and loan app for android IOS and the web. I have 6 days and a budget of $850 to do such. My main goal is to have a P2p loan, where we take 10%, coupled with a CashApp style system paid to our PayPal account. I would like users to be able to buy, loan and sell Fiat, Crypto (BTC,LTC,ETH) as a part of it, but I would like for a 15% markup from m...

  $1147 (Avg Bid)
  $1147 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Botb clone website 1 วัน left

  Hi everyone, I would like to have a quotation for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] website. I want exact functionality of the website with different name and logo obviously. Please check the website first and then give quotes, the auto quotes will not be consider at all. Thanks

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Website HTML / CSS / Make website Clone SAMPLE 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Website HTML / CSS / Make website as per SAMPLE site with same features and functionality.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Java Developer needed to code a clone for a dating application 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need a java programmer who is familiar with the dating application Tinder, we are creating a mimic of it and need testing as well. Message me for further details, I have requirement and design documents upon request

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Make a Flutter clone to this Android app : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Source Code Available) with some UI changes only. Kindly read the app description and read about the back-end script located here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Also check the demo to fully understand the project's scope and requirements. -The mobile app uses API from the backend web app script. - I have the web app (Back-end...

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  SEO Specialist 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  As an SEO specialist at INGOT Brokers, you'll identify content and keywords strategies, techniques, trends and tactics to increase the number of visitors to a website and obtain a high-ranking placement in the results page of search engines (Google, Yahoo and Bing). By generating more leads for the business you’ll open up new opportunities for driving growth and profit. More specificall...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Reputation management : improve my personal search engine results 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Reputation management : improve my personal search engine results, google, Bing, Yahoo, and others. so when searching my name it will show neutral or other results and not my personal ones that i don't want (these goes to back)

  SEO
  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  two tasks: Company SEO in google only: Improve my website search to appear in first page high on screen for main relevant keywords of search Personal SEO in all search engines (google, bing , yahoo others): when writing my name, improve my reputation by showing some preferred articles and social on top.

  SEO
  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  my friend runs this site, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] its old its outdated its crap, I would like to recreate a new website more morden, in honor of my friends site, my website is called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I would like the website

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Project for Sher Y. 1 วัน left

  I need a farm similar to your pizza work. I like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - will you make a clone contract and site?

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  techbigs.com clone theme หมดเขตแล้ว left

  I want a custom made WordPress theme just like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I can pay for 5000 for the whole work.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  AI/ML for a loan application หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an artificial intelligence (AI) that can be integrated to a newly built loan app and probably for other loan operations. The AI will help to improve KYC in order to prevent/ reduce loan defaults. POSSIBLE CAPABILITIES OF THE AI The AI can use some/all of the following information from the following proposed sources for KYC. Geolocation data: The AI determines the geographical...

  $1313 (Avg Bid)
  $1313 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Setup Conditional GAN (Artbreeder.com Clone) หมดเขตแล้ว left

  Need to Setup a conditional GAN (StyleGAN2-ada-pytorch) on Google Colab. The following features are needed: (1) new image generation, (2) edit existing image (basically latent vector algebra; StyleCLIP could be used for this) (3) generate similar/different images, and (4) combine images and customize content/style with slider.

  $1256 (Avg Bid)
  $1256 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  SEO job for a new website หมดเขตแล้ว left

  SEO for a website. First positions on search engines...google...yahoo..etc...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Affiliate Website Clone of Markezo.com หมดเขตแล้ว left

  I need an affiliate website like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . Send your price after carefully checking the sample site. Past the website title in will top of your proposal to make sure that you have checked it else you will be declined.

  $429 (Avg Bid)
  $429 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Clone Poocoin.app หมดเขตแล้ว left

  Need make same website like poocoin but with own api and js system. Also need make additional site to can pay with ads. So peoples can trade same as how its in poocoin. Can connect wallet and show all balances.

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Create BSC Smart Contract Token clone ASAP หมดเขตแล้ว left

  Hi there I need someone to recreate an existing smart contract base on the Binance smart chain. A simple project just don't have the time for it. Looking to get done asap. Would need your help with the code and deploying it to the Binance smart chain. Please only apply if you have the skill to get it done asap.

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  pancake frontend clone หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I already have a design, I just need you to build a landing page.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We need a professional SEO expert , but we will not pay on monthly basis , we will release full milestone , as soon as the keywords are indeed in the 1st page of YAHOO, GOOGLE ETC. ONLY BID PEOPLE WHO AGREE ON THIS TERMS , SINCE WE WON'T PAY ON MONTHLY WORK WITHOUT THE RESULTS ARE SHOWN FULLY AS AGREED. ONLY WHITE HAT SEO ALLOWED.

  $3314 (Avg Bid)
  $3314 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Project for Danil D. หมดเขตแล้ว left

  hi need help for a Scala developer who is familiar with block chain clone waves

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Programmatis หมดเขตแล้ว left

  Hello i need to build a uber Clone for parcels delivery

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา