ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,110 year invitation card design photoshop งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการด่วน คนที่เข้ามาปิดบัญชีและเรื่องการเงินของบริษัท ด่วนที่สุด สามารถปิดจ้อบงานได้ภายใน 7 วัน ติดต่อ ด่วน URGENT !!!! NEED data entry support for journal entry to close month End accounting statements within 7 days.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...Hubspot Adult Webcam We need someone who can do the following task. 1. Login to our Hubspot Adult Webcam 2. Go through the list that we have 3. Write erotic and hardcore invitation, chat, sexting and sex talk on behalf of the female models . 4 . Communication with other users directly through the system individually as we will have a sales template

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Trophy icon Event invitation 1 day left

  I need an invitation designed for an event - A Mad Hatters Karaoke Brunch by The Silver Surfers Club I run a fun and funky organization for seniors called The Silver Surfers Club - [login to view URL] Facebook : [login to view URL] Please go through our page to understand the language of design we prefer

  $9 (Avg Bid)

  I would like to build crypto trading bot for small transactions and crypto news research ( mainly new coins with great ideas) for investors. I will send you invitation link to our forum during interview Looking forward to working with you

  $885 (Avg Bid)
  $885 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  expand year 1 financials to 3 years 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  We have completed year 1 financial charts, just need to expand the excel sheet to 3 years per industry standards

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...professional goals. Our firm is currently seeking a freelance graphic designer to assist with our marketing and visual presentation needs, as follows: 1) Christmas party invitation flyer (in digital format) 2) Social media image/graphic for posting on LinkedIn, Facebook, Twitter - 2 posts per week 3) Ongoing designs including marketing brochures (print

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Please check the document that I sent in detail an...[login to view URL] Manager class can handle Firebase database in the app. [login to view URL] unit testing module need to be implemented in order to test the manager class. I'm going to give you a invitation link for filebase. pleas use it for testing (so send me your email) the budget is fixed as 100 USD Language is swift

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...versatile, motivated, and talented writer. VERY VERY IMPORTANT - We need only those writers who can deliver a minimum of 1500 words per day and can work with us for atleast 1 year. If you are someone with busy schedule like normal job or academic responsibilities, do not bid on this project. As a ‘Content Partner’ you are required to: Write on Diverse

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Trophy icon Birthday Invitation 9 hours left

  I am looking at getting an invitation design made up for my fathers surprise 80th birthday that can be customised, I have included some examples that I like. I am just looking for the background design with his name and "cheers to 80 years" also with some wording to say its a surprise, I will need enough room at the bottom to input the rest of the

  $7 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Hi we need a graphic designer to design a birthday card invitation for printing on a flat card 11.7cm x 18.2cm. We also need 'Wanted' poster designs for 6 separate posters with different text and photos to use as decorations at the party.

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  We need a good Graphic designer who can design around 50 facebook creatives all we be different and would required in few numbers over 30 days like today 2 tomorrow 3 may be 5 we can pay INR 50 per creative and price for invitation card and brochure can be discussed based on quality samples for previous work Theme is Indian traditional Need good graphics

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  THE LOGO MUST HAVE TO BE JUST THE INITIALS NOT THE NAMES: I intend to create a logo that translates the initials of Philippe and Lorena, (PH & LO) to use as image of the wedding invitations. Must obey standards that represent both people such as: Classy; style; abundance; Wealth; success; refinement; charm, exquisite and exclusive. It should be sober, with fine and classy lines and lux...

  $58 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...simple children Lunar New Year story to teach elementary child about the Lunar New Year in China with traditions explained in 150 - 200 words. Write a simple children Lunar New Year story to teach elementary child about the Lunar New Year in India with traditions explained in 150 - 200 words. Write a simple children Lunar New Year story to teach elementary

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need a simple invitation design for a golf course competition. The same design will be used twice with 2 different logos to be placed on it. One image, logo in the corner, text of invitation. Very easy to complete. I need it urgently deadline is today

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Design and Code Beautiful Odoo 11 Template 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to design a beautiful email template that will work in Odoo 11. I have a developer that can upload it and insert text with fields but I do need a design that’s coded for responsive design. The footer should have social media Icons Facebook, Instagram, Google Plus, Home Advisor. Cypress Home Technology We are a technology

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Digital Analysis (6 months to 1 year onsite contract project) 20 hours left
  ยืนยันแล้ว

  ...We have urgent requirement of Digital Analysis (Adobe Analytics, Web Implementation, DTM, JavaScript, SiteCatalyst) Position-1 location- Bangalore Duration- 6 months to 1 year Year of experience- 4-5 years Skills required:- Adobe Analytics, Web Implementation, DTM, JavaScript, SiteCatalyst. Note- Please don't reach out us for remote [login to view URL] it is mentioned

  $1080 (Avg Bid)
  $1080 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Data science (6 to 1 year on site contract project) 20 hours left
  ยืนยันแล้ว

  ...requirement - We have urgent requirement of Data science (R, Python, Machine Learning, AI, NLP, Deep Learning) Position-1 location- Bangalore/Gurgaon Duration- 6 months to 1 year Year of experience- 4-5 years Skills required:- R, Python, Machine Learning, AI, NLP, Deep Learning, Note- Please don't reach out us for remote [login to view URL] it is mentioned its

  $829 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $829 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We are an educational tutoring/consulting company. We would like to hire a designer to design 2 banner stands for us. 1) A introduction to our company and our programs. The details are: • Logo • Company name (Premier Plus Education) • Contact information: Address, Phone number, Website • Programs we offer: SAT, ACT, SAT Subject

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  We are an educational tutoring/consulting company. We would like to hire a designer to design 2 banner stands for us. 1) A introduction to our company and our programs. The details are: • Logo • Company name (Premier Plus Education) • Contact information: Address, Phone number, Website • Programs we offer: SAT, ACT, SAT Subject, PSAT, AP, TOFEL

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Build an HTML School Year Group Age Calculator like on this link: [login to view URL]

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...designer who are ready for a wide range of design projects, and not afraid of acquiring new skills. The salary is 18.000-25.000 php per month (depending on the applicants experience). It is full time (6-8 hours per day, 5 days a week), but with flexible working hours - and you work from home. Experience with photoshop and illustrator is required, and the

  $4094 (Avg Bid)
  $4094 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล

  We try to create a box cadeux for children for the New Year. We need to create the design of this box. Create a New Year theme illustration based on a photo. You have to rework an object in the photo and place it in the theme of New Year.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล

  I am in need of a qualified UK accountant to prepare my 1st year's company accounts (micro entity) by October 7th 2018., with a view to then winding up the company. I never kept receipts but I can provide bank statements

  $426 (Avg Bid)
  NDA
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...for 20*500 word articles. Another note: I have invited some people. If you are any of them, go through the details and make sure you agree with everything. I have sent the invitation that doesn't mean you are bound to make a proposal here. Payment: Payment will be made according to how many words you are going to complete per week. Thank you in advance

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I want an authentic invitation card desing for a wedding. Details will follow...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  74 การประมูล

  Hello, We are getting married next year in August in a different country (Romania). My fiancee is Spanish and we would like to have some nice personalised wedding invitations for the Spanish people who will have to travel. I am uploading a picture that I found on Pinterest. The idea is to print the design on thicker matte paper with rose gold font

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need some help with writing a contract.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...prepaid, and wait for Tasks, expired in One year Hiring to Complete my Job(s) I want to give away some payment as much as your membership fees As I will determine the percentage of the cost And decide on how to implement it I will choose as much as I could to hire freelancer here in every cycle of year Look at my profile and guess who I need

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We are Looking for a Person / Lady . Who have Extensive Experience in Product Design We need the Person who has Minimum Graduation in Information Technology Extra Skills Required Graphics Project Management Product Design . Catalog/Manual Writing Creative/ Good Concept. Documentation . Good Communication Skills. English Skills . Testing

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  1. Plan, conceptualize and create marketing ideas to raise brand awareness and foster audi...monitor immediate competitors online marketing activities 9. Search for right platforms for awards and recognition in the interior design field in India & internationally 10. Handle the press release, educational institute and design panels for brand promotion

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need a simple PDF invitation for a client set up in html with the RSVP email links so I can send this email via OUTLOOK.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Design a save the date and formal event invitation in Adobe InDesign.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello, I would like you to design a wedding invitation for me. The design should be unique and should be related to any specific theme. See attached images for reference. You will be responsible for all the consequences if the designs are copied. A document will be signed before awarding the project. As the designs are for commercial use.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  ...prepaid, and wait for Tasks, expired in One year Hiring to Complete my Job(s) I want to give away some payment as much as your membership fees As I will determine the percentage of the cost And decide on how to implement it I will choose as much as I could to hire freelancer here in every cycle of year Look at my profile and guess who I need, send

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I am looking for a creative graphics designer to turn around a wedding invitation in the next 5-6 days (buffering for 1 or 2 iterations). It is going to be based on a novel theme, but there is a lot of creative wiggle room for you to come up with something with your individuality stamped on it.

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  Looking for SEO expert kills required - On Page Activités - - 100% white hat SEO techniques - Website Analysis • Keyword Analysis • Meta Tags (keywords, title, desc) Optimization • Header (H1, H2, H3..) Tags Optimization • webmaster tool Creation • Site Map Creation Off Page Activities: • Article Submissions • Social Book Marking • Blog Creatio...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  I need to build a data for the price of Ethx over the last year You need to create an account on [login to view URL], you will get 10 ethx by this link: [login to view URL] If you already have, write your email in the bid.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi, This is a quick project and has to be done today itself. Need a creative/image for whatsapp with Hijri New Year Greeting 2018 and our company logo. Reply if you have done something similar. will accept and award immediately.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I am looking for a creative graphics designer to turn around a wedding invitation in the next 5-6 days (buffering for 1 or 2 iterations). It is going to be based on a novel theme, but there is a lot of creative wiggle room for you to come up with something with your individuality stamped on it.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  I need some graphic design. Design accordingly to the guidelines

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need some graphic design.78 pages plus Cover plus extra pocket cover on [login to view URL] Size .4 days delivery [login to view URL] to follow brand guidelines

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  Looking for a graphics designer to design the following: Save the Date, Invite and Backdrop 22250mm x 2250mm This is for an 8th Birthday Party with a unicorn Theme. Only the cutest design will be chosen that uses the picture supplied and also the the match the invite , the save the date and the banner backdrop will be chosen. Artwork to be supplied

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...with nine members. Who can create a program that invites other members of other groups / channels into my channel (about 5000 a day possible). Real members must be invited - Invitation to my channel or channels - No 200 ppl limit of telegram - Automatic login in telegram - Speed ​​about 5000 members per day - Different choices (All users, Now online, All

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...majority of the day you will be sourcing new doctors, I will give you access to our premium linked in account, You will start adding the candidates that have accepted our invitation and add them to our database. Then I want you to mail out jobs to our database of doctors and hopefully, you will receive some positive responses from doctors wanting to

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...majority of the day you will be sourcing new doctors, I will give you access to our premium linked in account, You will start adding the candidates that have accepted our invitation and add them to our database. Then I want you to mail out jobs to our database of doctors and hopefully, you will receive some positive responses from doctors wanting to

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need some graphic [login to view URL] of year book for a School

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  Image of sloth and flowers similar to image 4116 but with pink tones rather than orange. Wording similar to image 4117 “wanna hang?” Where it says...rather than orange. Wording similar to image 4117 “wanna hang?” Where it says Baby Shower. Below that “please join us for Indie’s 1st Birthday” I will in put further text once design is approved

  $14 (Avg Bid)