ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,605 yii งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการให้แสดงราคาสินค้าที่แตกต่างกันได้ ค่า ราคาที่มี [{"skuMap":"1627207:696163789","skuId":"3623745881089","price":287,"promoPrice":119,"stock":146},{"skuMap":"1627207:2319865826","skuId":"3767249141617","price":287,"promoPrice":119,"stock":145},{"skuMap":"1627207:4009388477","skuId":"4131477012402","price":287,"promoPrice":129,"stock":238},{"skuMap":"1627207:721819891","skuId":"3986854138033","price":287,"promoPrice":129,"stock":298}],"price":[{"price":287,"begin":1}],"promoP...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  tasks php, yii1 -- 2 1 วัน left

  I WANT TO INSTALL SOME SCRIPTS ON PHP AND YII

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Optimizations Using Git Hub and PHP 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We need to optimize Google, GTMetrix, and SemRush for our website ... URL = 1) Google Search Console 2) Google Analytics 3) Google Tag Manager 4) Google My Business 5) Google News 6) Search Insights 7) UX/ UI Report 8) SemRush Optimization 9) GT Metrix Optimization Must be Using Git Hub Good Developer of PHP and Yii Experienced Person Plz ... Plz come up with Proposals

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  I would like a Yii and Maps Expert หมดเขตแล้ว left

  I have a bug in my system when adding a new area to a map it gives me a a warning and this affects the API. I want an expert in Yii and Maps to solve this issue for me

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  need YII PHP deVELOPER หมดเขตแล้ว left

  need YII deVELOPER for creating new pages

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  i want node js developer หมดเขตแล้ว left

  convert from YII existing project to node js

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Food Delivery Website small updates/upgrades Stage 4 หมดเขตแล้ว left

  Please read our story  before making a bid. From previous exxperiences, we will only except true price and completion dates estimations. We would like to save time for both parties, we will not select marker pricing submmisions. Chomp-A Food Delivery is small company of 15 riders for food delivery service location in Vientiane Laos. Looking for a savvy programmer in Yii framework, PHP and Google Maps Api that can modify/update our website. We will be doing the upgrades in stages to keep a fair business trade during the upgrade process. I will be online 7 days a week to answer any questions you may have along the way and review each progress to keep the process running in a timely manner. Key elements to repair/update for stage 4: - Search restaurants results page output in this ...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  php-based web application restructuring หมดเขตแล้ว left

  A php web application in CI needs to be restructured and/or converted using another framework (eg laravel, yii, etc) due to the serious limitations in CI in uploading of large csv file (eg about a file of 100million rows with 10 columns) to db (eg mysql or mariadb). in CI this is practically take ages to upload and there are documented evidences that CI only update table in small sizes of 100 rows thereby making it unsuitable for such operation. pls only bid if you've proven and demonstrable experiences on php framework (laravel, etc) and available to complete this within a short period.

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  55 คำเสนอราคา
  Yii Developer หมดเขตแล้ว left

  I need a yii developer with experience creating and fixing bugs. Experience with AWS is plus

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  YII Developer หมดเขตแล้ว left

  Background verification software

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Hiring a PHP developer หมดเขตแล้ว left

  Предстоит заниматься: Разработкой новых и поддержкой существующих сервисов наших клиентов (backend на Yii2); Работой над существующими, а также созданием новых модулей, интерфейсов, плагинов; Разработкой API. Интеграцией с внешними решениями; Проектирование архитектуры. Проектовребуемые навыки: PHP7, Yii2, MySQL, nginx, JS, Ajax, Git; Оформление кода, комментарии; PHP, Yii/Yii2 — опыт не менее 1 года; MySQL — уверенный уровень; Создание запросов и анализ, оптимизация. А также индексы, подзапросы, внешние ключи; Знание азов работы веб-сервера; Опыт работы в команде; Способность быстро обучаться.

  $1202 (Avg Bid)
  $1202 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Senior Full stack PHP Developer หมดเขตแล้ว left

  ...Quick learner with a can-do attitude - Works well a team environment - Qualifications in Computer Science or equivalent What will be advantageous: - large-scale platforms such as social network, marketplace, CRM, content management - machine learning, marketing automation, workflow - working in startup environment - sophisticated web analytics and growth projects - AWS or other cloud development - Yii framework - data architecture - tech lead or line management How to apply: You will be asked to answer the following questions when submitting a proposal: - What are the most important factors in web development for an online platform? - Describe your approach to learning a new system or framework. - How would you troubleshoot or solve a problem in a topic that you have no idea...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  Project for Shopify Yii WP ~ PHP Guru หมดเขตแล้ว left

  Hi Shopify Yii WP ~ PHP Guru, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Full stack developer - VueJS Yii, PHP หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a full stack developer to join web analytics project: Our main project stack: FE - VueJS Yii BE - PHP multiple integrations with various APIs, ideal candidate might have experience in: • databases: MySQL, MongoDB, Redis, Postegres; • languages such as PHP, Java, Python, Javascript (5+ years); • Cloud solutions: AWS/Azure: Lambdas, Kubernetes, Docker, SQS, S3, EC2, CodeDeploy/CodeBuild • Strong understanding and experience in server (Windows and Linux) and database administration (5+ years). • APIs (5+ years). • Experience in Power BI, Tableau, Google Charts or other BI solutions is a plus;

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Looking for a Senior PHP Developer หมดเขตแล้ว left

  PHP Developer (Panchkula) ’s degree in computer science or a similar field. of PHP web frameworks including Yii, Laravel, and CodeIgniter. of front-end technologies including CSS3, JavaScript, and HTML5. of object-oriented PHP programming. experience creating scalable applications. with code versioning tools including Git, Mercurial, CVS, and SVN. with SQL/NoSQL databases. to project manage. problem-solving skills. Roles & Responsibilities : analysis of web and application requirements. back-end code and building efficient PHP modules. back-end portals with an optimized database. application and code issues.

  $1378 (Avg Bid)
  $1378 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Food Delivery Website small updates/upgrades Stage 3 หมดเขตแล้ว left

  Please read our story  From previous exxperiences, we will only except true price and completion dates estimations. We would like to save time for both parties, we will not select marker pricing submmisions. Chomp-A Food Delivery is small company of 15 riders for food delivery service location in Vientiane Laos. Looking for a savvy programmer in Yii framework, PHP and Google Maps Api that can modify/update our website. We will be doing the upgrades in stages to keep a fair business trade during the upgrade process. I will be online 7 days a week to answer any questions you may have along the way and review each progress to keep the process running in a timely manner. Key elements to repair/update for stage 3: - Login pages, Add an additional page on login process to show list of cl...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  YII angular developer required หมดเขตแล้ว left

  YII angular developer required for website work

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Fix you website and develop further หมดเขตแล้ว left

  Hi We are looking for a competant yii developer to fix and develop the website further.

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  YII website หมดเขตแล้ว left

  Hi we are looking for a person to help us build the cricket website further

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Create Web-site on Yii 2 framework. หมดเขตแล้ว left

  Hello, my name is Andrey. There is technical requirements for project on Yii 2 framework from scratch. Yii 2 skills is required, individual developer. AdminLTE skills is big plus. Note: web interface on russian laguage.

  $991 (Avg Bid)
  $991 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Plataforma de Costeo Arquitectura หมดเขตแล้ว left

  Necesitamos desarrollador con experiencia en Yii Framework y Bootstrap para proyecto de 6 semanas con metodología SCRUM.

  $14 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  WordPress customization หมดเขตแล้ว left

  Hi Shopify Yii WP ~ PHP Guru, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Docker Setup for web apps หมดเขตแล้ว left

  We have one web application built on PHP CodeIgniter, and two other applications built on PHP Yii web application all running on Vultr cloud hosting. I need a well-experienced developer who has experience in Software architecture and is well versed in DEV OPS. and has deployed a few applications on DOCER and Docker Compose. Give me a quote on the timeline and cost. Also, send me your list of questions so I can answer your questions accordingly. Thanks

  $860 (Avg Bid)
  $860 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Continuacion de proyecto หมดเขตแล้ว left

  Tenemos una empresa textil con presencia en varias provincias y necesitamos continuar de modificar un desarrollo q ha quedado trunco con una empresa del medio y continuar modificando para llegar a sus valores optimos seria un poco de front y backend las teconologias q esta armado serian estas: Tecnologías utilizadas en el sistema: Framework: Yii2 (no Yii, sinó Yii2, no son lo mismo) Tipografía: Font Awesome Servidor web (en el entorno testing en xnet: apache) Biblioteca Javascript: jQuery + Ajax Lenguaje base: php (versión mínima php 7.4) Boostrap 3~4 Drivers SQL Server: sqlsrv/pdo_sqlsrv Componentes Javascript/php: select2 yii2-multi-select-widget yii2-export yii2-date-range yii2-datepicker qrcode-library

  $19 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่ เร่งด่วน
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Looking for Individual Php MVC Developer หมดเขตแล้ว left

  I am looking for PHP (MVC) Developer Should be expert in API Should be expert in creating complex functions Should be expert in Mysql Should be Expert in DooFramework, YII, Codeigniter, Laravel Company and standard proposal bids will reject automatically

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Job: Senior Shopify Developer หมดเขตแล้ว left

  Role: We are looking for a Developer who has a track record of successfully delivering development projects within an agency or start-up environment. Candidates must have proven experience in Shopify development and should be extremely well-versed in PHP, HTML, CSS, and JavaScript languages. We are looking for people who see the bigger pictu...working knowledge of PHP, HTML, CSS & SASS - Well versed in Twig/Liquid templating languages - A great working knowledge of JavaScript (including jQuery framework) - Good communication skills and interpersonal skills - Appreciation for clean and readable code - Strong team player who has the ability to use their initiative and self-manage - Experience working with PHP frameworks such as Symfony/Yii - Demonstrable skills implementing respo...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Food Delivery Website small updates/upgrades Stage 2 หมดเขตแล้ว left

  We are a small company of 15 riders for food delivery service location in Vientiane Laos. Looking for a savvy programmer in Yii framework, PHP and Google Maps Api that can modify/update our website. We will be doing the upgrades in stages to keep a fair business trade during the upgrade process. Please review some screen shots to get a better idea of the idea of this project. Please make your final bid and time of completion for this project. I will be online 7 days a week to answer any questions you may have along the way and review each progress to keep the process running in a timely manner. Key elements stage 2: - Keeping Original Look and Layout Design of the rider web interface - Easier Login to Account (Remember Me) - Nice Google Maps view of all online riders - Fix min...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Website Development in YII and Yii2 searched หมดเขตแล้ว left

  We are searching for a Developer able to handle project in PHP in the framework of Yii/Yii2 The Yii/Yii2 Project: We have a Restaurant Food Order Platform with multiple Merchants being able to list their restaurant profiles which contains: Menu, Table Map, Prices, Opening hours and many little functions This Platform interacts with mobile application (Waiter App) We need to implement a online Source Code for security purposes (Immutable Recordings which works with a printer) And we need to implement SEPA so we can automatically get money from the bank accounts of our merchants that are using our website. furthermore we need small corrections of -responsiveness -little functions -Implementation of multi vendor paypal -invoice correction -email correction in HTML elemen...

  $1262 (Avg Bid)
  $1262 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Upgrading from Yii 1 to Yii 2 framework หมดเขตแล้ว left

  We have a website that runs on Yii 1 Framework and we would like to upgrade the framework to Yii 2. We are currently using PHP 5.6.4 and MySQL 5.5.61. We have setup a Test Server for our website on Virtual Box, which is running on a Windows machine. The Developer will need to work remotely by using AnyDesk / Team Viewer to connect to this Test Server as we cannot share any of our Code files. Once connected, the developer can access the Test site, SSH, FTP and other software to help with the Upgrade. This remote connection and working is a basic requirement for any quote to be accepted. Look forward to working with you and sharing more details as required to start the project.

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  PHP Developers - Full Time หมดเขตแล้ว left

  ...looking for experienced PHP programmers who have strong programming and technical skills in PHP language. The candidate will be responsible for programming PHP modules, plugins and custom applications. Candidate needs to possess strong knowledge in PHP Open Sources such as WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Opencart, Prestashop as well as PHP frameworks such as Symphony, CodeIgniter, Zend, CakePHP, YII. The candidate must have high level of logical thinking and strictly adhere to coding standards and quality processes and make sure that entire team does it. The candidate should have strong debugging/diagnostic and analytical skills and should be capable of working on multiple projects simultaneously. The candidate needs to be good at English Language and can communicate with cu...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Yii project หมดเขตแล้ว left

  we need to do our project in yii framework. require freelances having 2 years of experience.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Hallo semuanya, saya ingin menawarkan project web apps yang sangat simple dan hanya ada deadline selama 48 jam saja kurang lebih Berikut saya lampirkan design UI screenshoot, hanya ada 3 function : - Modul Register - Modul Login - Hitung Simulasi Cicilan Ini tanpa CMS / Admin ...Modul Register - Modul Login - Hitung Simulasi Cicilan Ini tanpa CMS / Admin Panel dll dan crud aneh2, hanya create dan read aja ke db langsung. Berikut silahkan dilihat SS nya, jika nanti deal saya akan share figmanya, untuk bisa copas contentnya, design UI dan hex2 warna yg dibutuhkan, karena memang itu yang dibuat. Ohh ya untuk engine bebas mau pake framework apa aja, mau laravel, codeigniter , Yii, apapun boleh tapi jangan native, yg penting MVC. Plek ketiplek ya formatnya dari header sampe footer. T...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  We are lo...• Meeting both technical and consumer needs. • Staying abreast of developments in web applications and programming languages. Key Requirements and Skillset • Degree in computer science. • Strong organizational and project management skills. • Proficiency with fundamental front-end languages such as HTML, CSS, and JavaScript. • Development skills on Frameworks such as Laravel, CodeIgniter, Yii, Symfony, • Familiarity with JavaScript frameworks such as Angular JS, React JS • Proficiency with server-side languages such as Python, Ruby, Java, PHP, Vue.js, Node.js and .Net. • Familiarity with database technology such as MySQL, Oracle, MariaDB and MongoDB. • Excellent verbal communication skills. • Good problem...

  $716 (Avg Bid)
  $716 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Software Maintenance and Evolution หมดเขตแล้ว left

  Maintenance, modification and upgrade of a component based software. python for linux service design, yii framework for frontend, nginx server. Component integration and linux package management is an added advantage.

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $15 - $25 / hr
  20 คำเสนอราคา
  Coinpayments Integration หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for the following: The candidate will have to be able to integrate COINPAYMENTS processor into our site built with PHP and Yii framework. - Our site uses PHP and Yii framework technology. - We will create the REST APIS to synchronize CoinPayments. - We have the wallet functionality. It does not have to be integrated into various modules only the wallet. - We will only use TETHER in different networks. (POLYGON, BSC, TRON, SOLANA...) - Able to select the right network. (POLYGON, BSC, TRON, SOLANA....) - It will generate the individual address to deposit users' crypto. - Able to withdraw and deposit. - Able to use QR code. - Able to copy the address. - Transactions will be recorded accordingly. - Users from the site can see the info txid to check in th...

  $680 (Avg Bid)
  $680 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Software Engineer - PHP/MySQL/CodeIgniter หมดเขตแล้ว left

  Job Responsibilities And Requirements • Design, Develop, Implement, Test, Document and Maintain high-quality Web Application Software. • Managing and delivery of projects from conceptualization, visualization to technology, mapping and final execution of projects. • Understanding and implementing project management practices. • MVC compliant Development (YII / CodeIgniter / CakePHP / Zend Framework / ROR / Python / NodeJS) in at least any one of these frameworks. • Design simple and intuitive user interfaces - the creation of examples through wireframes and mockups. • Optimisation of back-end code, database queries and functions through Code Review and Project Review Sessions. • Identify opportunities for process improvement and make constructive s...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Require Codeiginter Developer Immediately หมดเขตแล้ว left

  ...application and code issues. Integrating data storage solutions. Responding to integration requests from front-end developers. Finalizing back-end features and testing web applications. Updating and altering application features to enhance performance. PHP Developer Requirements: Bachelor’s degree in computer science or a similar field. Knowledge of PHP web frameworks including Yii, Laravel, and CodeIgniter. Knowledge of front-end technologies including CSS3, JavaScript, and HTML5. Understanding of object-oriented PHP programming. Previous experience creating scalable applications. Proficient with code versioning tools including Git, Mercurial, CVS, and SVN. Familiarity with SQL/NoSQL databases. Ability to project manage. ...

  $795 (Avg Bid)
  $795 การประมูลเฉลี่ย
  140 คำเสนอราคา

  Earning system for the driver panel of my multi restaurant system made in Yii and PHP I need to create an earning system on my multiple restaurant system with some changes on driver app and merchant app. Ask me on chat for more details If you dont know Yii 1 dont bid my project.

  $543 (Avg Bid)
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Project for Shopify Yii WP ~ PHP Guru หมดเขตแล้ว left

  Hi Shopify Yii WP ~ PHP Guru, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $561 (Avg Bid)
  $561 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Create payment หมดเขตแล้ว left

  We need to integrate Mollie payment system () in our php yii framework platform and ionic cordova app. The integration should implement all possible payment ways that mollie provides.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Project for Shopify Yii WP ~ PHP Guru หมดเขตแล้ว left

  Hi, are you able to write a script that can detect changes in the top 100 tokens for BSC/pancake swap on So - 1. Record top 100 tokens by name for today 2. After 24 hours, compare top 100 tokens again to the day prior 3. Highlight new tokens in top 100

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  A running Website in Yii already has different Products with Product Groups and Video Relations in the Database to single Youtube Videos. The Website/Database has to be extended so that Youtube Playlists can be embedded on some Products too.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Yii framework project need some design changes หมดเขตแล้ว left

  Yii framework project need some design changes Please expert only have small work to be done

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Food Delivery Website small updates/upgrades หมดเขตแล้ว left

  We are a small company of 15 riders for food delivery service location in Vientiane Laos. Looking for a savvy programmer in Yii framework that can modify/update our website. We will be doing the upgrades in stages to keep a fair business trade during the upgrade process. Please review our current website at I have attached files with some mock up examples on how we would like the website to become more user friendly. Please make your final bid and time of completion for this project. I will be online 7 days a week to answer any questions you may have along the way and review each progress to keep the process running in a timely manner. Key elements stage 1: - Keeping Original Look and Layout Design of Website - Easier Login to Account - Easier Function Google

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Yii2 yii developer searched ONLY SKILLED! หมดเขตแล้ว left

  We are searching for a Developer able to handle project in PHP in the framework of Yii/Yii2 The Yii/Yii2 Project: We have a Restaurant Food Order Platform with multiple Merchants being able to list their restaurant profiles which contains: Menu, Table Map, Prices, Opening hours and many little functions This Platform interacts with mobile application (Waiter App) We need to implement a online Source Code for security purposes (Immutable Recordings which works with a printer) And we need to implement SEPA so we can automatically get money from the bank accounts of our merchants that are using our website. furthermore we need small corrections of -responsiveness -little functions -Implementation of multi vendor paypal -invoice correction -email correction in HTML elemen...

  $1154 (Avg Bid)
  $1154 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  estou com um sistema de telefonia onde gostaria de trocar a interface de login, e alguns detalhes na dashboard

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Բարև Ձեզ, ես Full Stack և Senior Blockchain Developer եմ, ունեմ շատ հարուստ փորձ Blockchainում, Full Stack Web, Mobile (Android & IOS), և Desktop App Developmentում ` Solidity, Smart Contract, Solana, , , Tailwind, HTML/CSS/SCSS/SASS/Bootstrap, JavaScript (ES6+)/React/Redux/Node/Angular/Vue, PHP/Laravel/Yii/WordPress, Databases/MongoDB/MySQL/PostgreSQL/MariaDB/Redis, Github/GitLab/BitBucket, Batch/Shell, Haskell, Scala, TypeScript, R, Rust, C++, C, C#, Python/Django, Java/Spring/Kotlin/Android Studio, Swift/Objective C, Ruby/Ruby on Rails, NFT Mint, game, Staking, Breeding, Mining, Dapp, Defi, DAO, BSC, Polygon և այլն։ Տալիս եմ մասնավոր դասեր և Full Stack Web Development, Mobile Android & IOS, Desktop App Development, Competitive Programming, Cyber Security և Blockchain Deve...

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Yii developer needed หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an experienced Yii developer who can help us to complete an existing project. Tasks are: - change the default configuration - modify some code and functions on the backend - other tasks may occur Thanks

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  We need a php / javascript expert to fcomplete a signup form and customise a filter on yii framwork website

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  We need a php / javascript expert to complete a signup form and customise a filter on yii framwork website

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน yii ชั้นนำ