ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,058 youtube api project งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...Social API integration: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, Youtube. - Google map, MapKit, Geolocating, OpenStreet, Foursquare. - JSON RESTful API. - Parse/AWS/Quickblox. - Paypal, Stripe, Braintree. - ADs: admob, revmob, chartboost. - PHP, MySQL, Wordpress, HTML5, Codeigniter. React Native Pro is preferred in our project. Thanks

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  Teach me specific thing in python หมดเขตแล้ว left

  ...with would be: Problems with importing external modules to a project. eg APIs general path how to develop in python how to stucture classes versus scripts specifically the interaction with the api of Interactive Brokers I would like to discuss these topics in skype video chats and use youtube videos to prepare or enrich the discussion. I look for somebody

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Sentimental analysis of the nostalgic comments หมดเขตแล้ว left

  Examining the comments associated with youtube postings of songs from the later decades of the 20th century can be fascinating. Many older people express how nostalgic the music might make them feel for that time in their lives, while others that are obviously much younger might say how they wish they were born in that era. It is very interesting how

  $646 (Avg Bid)
  $646 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  PHP Youtube channel get API audience data หมดเขตแล้ว left

  ...job is to generate the code to get Audience Insights of a Youtube account. The coder must use the official Google API Client library [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The coder will have to obtain all needed permissions, the token and token refresh from the mentioned youtube channel account. Once you have achieve all needed permissions

  $193 (Avg Bid)
  $193 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  ...standalone application, and android app. The application will do everything other portfolio managers do (track trades, unrealized and realized profit, chart and graph summations, API integrations, etc.) but with some very unique additional features. We are looking for someone to help us (a startup) to pick a company name, set up branding and logo, and

  $50 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $50 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Youtube channel PHP Insights หมดเขตแล้ว left

  ...job is to generate the code to get Audience Insights of a Youtube account. The coder must use the official Google API Client library [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The coder will have to obtain all needed permissions, the token and token refresh from the mentioned youtube channel account. Once you have achieve all needed permissions

  $130 (Avg Bid)
  $130 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Need help testing Google Cloud Vision API หมดเขตแล้ว left

  I have a few photos I want to run through Googles Cloud Vision API to test and see if it would make sense for a project I have in mind There are tutorials on Youtube as to how to get the API working, I believe its simple to use. I just don't know how to get it working. Thank you!

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  I need a developer with PHP and uCoz CMS knowledge หมดเขตแล้ว left

  ...also requires experience in using the Youtube API. What is it about? I need you to create a simple youtube subscription content locker for me... In other words, the user first has to subscribe my youtube channel, then he will be able to see the piece of content I need to lock. I already know that this project it's not very complex, also the budget

  $58 (Avg Bid)
  $58 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Xamarin developers Required -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Android app. I would like it designed and built. I need xamarin developers for my project. My max budget is $4000. Its final budget if you can not do it in $4000 then please don't bid. Projects details are given below. Video player mobile app development Project Description 1) Playback of HLS streaming protocol (both single videos and live streams

  $4074 (Avg Bid)
  $4074 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Xamarin developers Required หมดเขตแล้ว left

  ...Android app. I would like it designed and built. I need xamarin developers for my project. My max budget is $5000. Its final budget if you can not do it in $5000 then please don't bid. Projects details are given below. Video player mobile app development Project Description 1) Playback of HLS streaming protocol (both single videos and live streams

  $4536 (Avg Bid)
  $4536 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  This project has two parts: 1) A small worker program that streams public domain videos off of YouTube, and spins up an ffmpeg (or similar) instance that cuts the video into 0.5 second slices. 2) An HTTP server that provides endpoints for adding jobs to the queue and retrieving video slices The API should be something like: POST /split youtubeId="Mn6msl0cB9Y"

  $1219 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1219 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Build a platform who can converge different API from social media, DMP, DSP & Google (analytics, adwords, etc.) and manage everything directly through that platform? Informations: I need you to create from scratch a cloud platform. This cloud platform will be connected on every social media, Data Management platform, CRM, Google Analytics, Demand

  $9640 (Avg Bid)
  $9640 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  iOS App with ads for youtube channel หมดเขตแล้ว left

  ...for my youtube channel, this person must be c Basically the app must show these tabs (or depend your criteria) 1. Videos Tab This must contain the latest videos from our youtbe’s channel, I think we can show the video name, picture and link because I notice I can not monetize youtube’s API, so, when the user click a video must open youtube app. I

  $163 (Avg Bid)
  $163 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  ...(Pro level) [Must provide samples for quality review] 4. Red5 or Wowza or any similar systems 5. Rest API Framework 6. Has worked with: Twitter, YouTube, and Instagram (simply experience with the websites...) 7. Crispy-Forms & Django Forms (Project requires efficient coding and taking advantage of the Django Framework) 8. Payment systems such as PayPal

  $717 (Avg Bid)
  $717 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  Hello there, This is a simple Youtube project. You do not have to create youtube app from the scratch. I have the full source code. do some modification and few changes. 1) Admob: Banner and Interstitial Ads. 2) New layout design on one page. (Youtube's video result page) 3) The app must support youtube's playlists videos: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $125 (Avg Bid)
  $125 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  ...a low priced bid only to come back and ask "what is your budget". Whatever bid you give must be for the total cost of the project. Please take a moment to read specifics below and provide final bid. For this specific project, lower cost bids are preferred. Also, two or three products only that want require time migrating product databases. It will

  $268 (Avg Bid)
  $268 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Make Wireframe or Design it หมดเขตแล้ว left

  I need you to design wireframe for following task ----------------Project Description Start---------------------- Phanes Marketing is a merchant marketing tool that simplifies marketing management for a merchant's woocommerce store. 1 - google analytics integration dashboard on wordpress (allow merchant to put the google analytics ID in the

  $213 (Avg Bid)
  $213 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Automated Video Recorder หมดเขตแล้ว left

  ... I then want the video to be stored in YouTube, Vimeo or somewhere else so that the person who requested the recording can log in and see it. The application is designed to record a sporting event. In order to be successful at this project you will need to know about the following: 1. Building an API that can receive instructions from another

  $4591 (Avg Bid)
  $4591 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Youtube api with javascript หมดเขตแล้ว left

  ...made a menu that access the different part of a youtube video with javascript and the youtube api. So when I click on a button class="btn3" it play the part of the video defined in onclick="seek(s)" and the button get activated/focused. I need the following functionalities added to the current project: 1- when the video reach the time set in ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  VIDEO ON DEMAND SOFTWARE CUSTOMIZATION หมดเขตแล้ว left

  ...to:  complete this project in 30 days as the source code is already available along with the key features. The technologies used are: Technologies Used Bootstrap as Frontend Framework. Nginx Server For Streaming Video API Documentations. Digital Ocean Server for Hosting. Google Cloud Messaging. YouTube Player. Angular JS...

  $2297 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $2297 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  Objective of the project is to create a tool that resides on a client PC that scrapes that users YouTube Live Stream comments and translates those comments into actions on the client PC. These actions are to move the mouse to a designated location, move mouse left, right, up, or down, left click, right click, arrow key up, arrow key down, page up, page

  $244 (Avg Bid)
  $244 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Angular website and dashboard, หมดเขตแล้ว left

  ...jpg format and the project well documented. Above this, we need 3 dashboards using NGX- Admin. Dashboards will require Youtube OAuth 2.0, Youtube Data API v3, Youtube Analytics API, Google URL Shortener API, Google Surveys API, Facebook Graph API and needs to create few more tools for the dashboards. Before you bid on this proj...

  $2045 (Avg Bid)
  $2045 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  ...jpg format and the project well documented. Above this, we need 3 dashboards using NGX- Admin. Dashboards will require Youtube OAuth 2.0, Youtube Data API v3, Youtube Analytics API, Google URL Shortener API, Google Surveys API, Facebook Graph API and needs to create few more tools for the dashboards. Before you bid on this proj...

  $1827 (Avg Bid)
  $1827 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Website + app for dj and music player หมดเขตแล้ว left

  ...people. I want a freelancer that make me a website (with audio player, api for soundcloud and iTunes, spotify, beatport, youtube etc) and a mobile app for android and iPhone for dj (with music chart, player, bio, event, push notification etc). Please show me example or project already release... or graphic example... All need to be fully customizable

  $777 (Avg Bid)
  $777 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Website and dashboards for a startup หมดเขตแล้ว left

  ...jpg format and the project well documented. Above this, we need 3 dashboards using NGX- Admin. Dashboards will require Youtube OAuth 2.0, Youtube Data API v3, Youtube Analytics API, Google URL Shortener API, Google Surveys API, Facebook Graph API and needs to create few more tools for the dashboards. Before you bid on this proj...

  $1725 (Avg Bid)
  $1725 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Web to App หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  ...listener Local HTML with Bootstrap 3.x (HTML, HTML5, CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery, Wordpress, Joomla, Drupal) offline cache website Html5 Search option from page youtube and viemo support Interactive HTML like play mp3, mp4 show toast and more with custom player Dialog Loading or Pull-to-refresh Responsive html5 Google Docx and scribd Support

  $69 (Avg Bid)
  $69 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Build a scraper bot for openload and wordpress หมดเขตแล้ว left

  ... I will give you your first job. Project: I need a scraper bot/plugin made for my wordpress website. It will need to perform the follow functions. Functions 1 Openload/Streamango - Scraping 1) Scrape links from target website 2) input them openload/streamango links into the remote upload api on my openload/streamango account

  $186 (Avg Bid)
  $186 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  ****Please read our requirements completely before apply**** Hi All, We are planning to develop youtube based web application. In our team, we already have Web designers, Front-end developers and Architects and QA Engineers. We are looking for an experienced backend developer with a solid understanding of python or PHP technologies with a primary

  $956 (Avg Bid)
  $956 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Building a Mobile Language Learning App หมดเขตแล้ว left

  Our team is building a mobile language learning app for Android and iOS. This app requires YouTube API integration in order to use videos to teach languages to users in an entertaining and engaging way. This project would be best for a dual Chinese/English speaker as this is the languages of our primary focus.

  $1280 (Avg Bid)
  $1280 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  87 การประมูล

  ...jpg format and the project well documented. Above this, we need 3 dashboards using NGX- Admin. Dashboards will require Youtube OAuth 2.0, Youtube Data API v3, Youtube Analytics API, Google URL Shortener API, Google Surveys API, Facebook Graph API and needs to create few more tools for the dashboards. Before you bid on this proj...

  $1599 (Avg Bid)
  $1599 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Build me a website หมดเขตแล้ว left

  ...of your firstname and lastname.) ❏ You may write JavaScript and/or CSS files within that HTML file or external files. ❏ Your app must use the Google Places API for Place Photos, and Youtube Search list for Videos. ❏ Your app must provide links for viewing the photos and videos in the search result. ❏ Your app must depend only on third-party services

  $49 (Avg Bid)
  $49 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล

  ...updating my staging site but not the actual home page. My youtube widget with customer reviews is not working too. The ideal candidate should have experience in laraval,javascript, php and API/web scraping. Preferrably have done travel agency search engines before. This is a one off project to fix the admin panel so I can launch the homepage but

  $227 (Avg Bid)
  $227 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล

  ...Foursquare, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Maps style Slide Panel GOOGLE MAPS API Geolocation API Distance Matrix API Google Street View API Google Street View APP (custom 360 Sphere) API's need to be pulled directly. YouTube API Facebook API Instagram API TripAdvisor API We want to c...

  $1115 (Avg Bid)
  $1115 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล

  ...Foursquare, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Maps style Slide Panel GOOGLE MAPS API Geolocation API Distance Matrix API Google Street View API Google Street View APP (custom 360 Sphere) API's need to be pulled directly. YouTube API Facebook API Instagram API TripAdvisor API We want to c...

  $1192 (Avg Bid)
  $1192 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล
  Need Live Stream API in PHP หมดเขตแล้ว left

  I need a PHP API that can show Live Youtube Video stream and Multiple users can access it easily.. Only Professional ones contact me because its not a simple project.. Rest we can discuss in chat. Thanks

  $277 (Avg Bid)
  $277 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Hello coders, This project is ONLY for visual basic .NET developers (no PHP, python, C++ or any other language). What this project is about: - Create a software in VB.NET (including source code handover when finished) - YouTube comment placer based on random text - Option to use reversed proxies - Option to switch YouTube accounts - Place comments

  $214 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $214 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Project for Cezary S. -- 18/01/24 16:06:02 หมดเขตแล้ว left

  ...more accurately described as an API  Application for the web. THIS IS PHASE 1 of a 3 PHASE PROJECT We want to integrate, organize and consolidate the following API's into (1) responsive window using a Foursquare, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Maps style Slide Panel GOOGLE MAPS API Geolocation API Distance Matrix API Google Street View API Google...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Website Fixes / PHP / API หมดเขตแล้ว left

  I am working on a website project with a developer who has completed the project for us on Freelancer, however the site has some issues that we need fixed. 1. There is an API issue with Google/YouTube 2. There is an issue with people being able to inject code into text fields - we need to ensure that it's text only. We need this security site-wide

  $156 (Avg Bid)
  $156 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  ...amount of Bandwidth and reduce unnecessary server load and costs. 4. Standalone application. No 3rd party dependency. 5. Multi language support 6. YouTube and Sound Cloud support 7. web api based project 8. PHP Storm IDE Support 9. Full responsive 10. Android, windows and ios Application friendly 11. Picture upload / sharing, iregardless of size

  $117 (Avg Bid)
  $117 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Android developer. หมดเขตแล้ว left

  ...plays audio files and play videos from YouTube. App gets data from API in JSON format from server. App requirements: User registration page, and option to login via Gmail; Play music / audio files and download it; Replay/Play/Pause/Next/Previous track functions in music player page; Play video files from YouTube channel; Video list pages by categories;

  $501 (Avg Bid)
  $501 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  88 การประมูล
  Android app that show youtube share link + admin web หมดเขตแล้ว left

  ...your application form. If you don't want, please do not bid on this project. Max budget is 500 usd Creating android app that show youtube videos for kids Reference app [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1. Admin page - Upload youtube link - Admob setup - Post list and manage - Push a. Notification

  $448 (Avg Bid)
  $448 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Youtube Data API integrate iOS project -- 2 หมดเขตแล้ว left

  only experienced developer bid. get videos by category search videos.

  $152 (Avg Bid)
  $152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Youtube Data API integrate iOS project หมดเขตแล้ว left

  only experienced developer bid. get videos by category search videos.

  $592 (Avg Bid)
  $592 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล

  ...&IPAD and ANDROID app for xtream codes someone is already done this project on freelancer; we are planning to add some more features on this project; 1. youtube link ( live and vod)& google drive link need to play on the app 2. android app; below linke copied from already project done; we can buy from : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1. iOS App for

  $397 (Avg Bid)
  $397 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Domain registering website, research and more หมดเขตแล้ว left

  ...responsible developer that has done before a similar project. First of all I would like to make clear that there are actually two parts: 1 - All research, budget, all functionality, work-flow/website, finding theme and all written and preparation work (10%) 2 - Τhe implementation. Make the whole project work, develop the website and do all peripheral

  $852 (Avg Bid)
  $852 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  Developing a social media scraper for Denmark, including public Facebook posts in pages and groups, YouTube channels, Twitter accounts. In order to participate in the project you must have knowledge of django, python, jquery, graph-api, youtube-api, webscraping.

  $150 (Avg Bid)
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  make custom youtube video download หมดเขตแล้ว left

  Hello, Custom Youtube video downloader Abstract: Project must download whole channel video one by bye by using youtube data api, and code not crash at all if there is 100+ videos in the channel. Those video details are saved on MYSQL DATA and video is saved on the Channel Folder each channel is saved on the separate folder. all videos are

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล