ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 youtube งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สวัสดีครับ/ค่ะ,เรากำลังมองหาบริการตัดต่อวิดีโอสำหรับวิดีโอสั้นและวิดีโอ YouTube ของเรา ความสามารถในการฟังและเข้าใจภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของวิดีโอและการสื่อสารกับเรา ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการใส่ซับไตเติ้ลคุณสมบัติที่เรากำลังมองหา:มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอสั้นและวิดีโอ YouTubeสามารถฟังและเข้าใจภาษาจีนเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาวิดีโอมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีมีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานภายใต้กำหนดเวลาไม่จำเป็นต้องมีทักษะการใส่ซับไตเติ้ลหากคุณสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่เรากำลังมองหา โปรดติดต่อเราพร้อมทั้งส่งผลงานที่ผ่านมาของคุณมาให้เราดู ขอบคุณครับ/ค่ะ

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  สวัสดี! ฉันเป็นผู้จัดการของ WorldFranchisePro ฉันกำลังมองหาพนักงานเพื่อโปรโมต บริษัท นี้ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับ บริษัท ได้ที่นี่ หากคุณตกลงที่จะทำงานเราจะหารือเกี่ยวกับสภาพการทำงาน ถ้าคุณเห็นด้วยเขียนถึงฉัน คุณมีแหล่งโปรโมชั่นหรือไม่? (เว็บไซต์บล็อก Youtube, Facebook, Instagram หรือช่องทางอื่น ๆ ) เขียนอะไรก็ได้หรือคุณอาจมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ฉันจะรอคำตอบ

  $25 - $50 / hr
  $25 - $50 / hr
  0 คำเสนอราคา

  สวัสดี! ฉันเป็นผู้จัดการ บริษัท WorldFranchisePro ฉันกำลังมองหาพนักงานเพื่อโปรโมต บริษัท นี้ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับ บริษัท ได้ที่นี่ หากคุณตกลงที่จะทำงานเราจะหารือเกี่ยวกับสภาพการทำงาน ถ้าคุณเห็นด้วยเขียนถึงฉัน. คุณมีแหล่งโปรโมชั่นหรือไม่? (เว็บไซต์บล็อก Youtube, Facebook, Instagram หรือช่องทางอื่น ๆ ) เขียนอะไร หรือคุณอาจมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ. ฉันจะรอคำตอบ

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Web development หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง เว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก อยากได้โลโก้ youtube เท่ๆ

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Promote brand จากสื่อที่มีอยู่แล้ว YouTube / Website / Facebook

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Video Editing for YouTube and Audio for Podcast 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled video editor to assist with editing my videos and stripping audio for a podcast. Currently, I have 3 videos ready for editing, with ongoing projects expected in the future. Specifically, I am looking for someone who can: Edit videos to enhance visual appeal and clarity. Ensure smooth transitions, appropriate pacing, and professional quality....videos ready for editing, with ongoing projects expected in the future. Specifically, I am looking for someone who can: Edit videos to enhance visual appeal and clarity. Ensure smooth transitions, appropriate pacing, and professional quality. Strip audio from videos for podcast use, ensuring high audio quality and clarity. Looking to post my content on all social media platforms, but tiktok, youtube and spotify spe...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Classy Intro & Outro Videos Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional and classy set of YouTube introduction videos and end videos for my small business. The first part of this project is to create 4 unique introduction videos, each being 10-12 seconds long. They should be engaging and captivating, setting a positive tone for the content that follows. For the second part of the project, I need an end-video. This should be concise yet effective in closing the content, and should be 5 seconds long. Key Requirements: - Your video should be professional and classy in style, adhering to the theme I've chosen. - Incorporate my logo animation in a visually appealing way. - Include my contact information in a clear and legible format. - Use background music that complements the video's tone and content. - Stick to the col...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Adult Radio Sketch Comedy Writer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a comedy writer to create scripts for 30-second TikTok and YouTube shorts. These videos will feature a parody/meme version of Elon Musk in various scenes related to SpaceX, Tesla, Twitter, and other humorous scenarios that highlight his quirks and idiosyncrasies. The scripts can also reference recent events, pop culture, and political figures. The target audience is 20-30 year olds who enjoy mature, crude humor. The link is a great example of the humor I am in search of.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a YouTube video thumbnail design for an upcoming documentary entertainment educational type video. The video will explore a theory on upcoming pole shifts and mass extinction. Key Requirements: - Visual Elements: The thumbnail should include Earth imagery, Catastrophic events, and a Scientist explaining the theory. These elements should be well balanced and not cluttered. - Color Scheme: The primary color scheme should feature Vibrant colors (blue, red) to make it eye-catching and engaging. - Text Overlay: The tone of the text overlay should be Informative and serious, reflecting the scientific nature of the content. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing YouTube video thumbnails, specifically for educational or documentary content. - St...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Criação de conteúdo e edição para canal infantil

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled YouTube video editor to help with my channel. I usually create vlogs and daily news videos. Key Requirements: - Editing vlogs and news segments, ensuring quality and consistency. - Creating engaging visuals to match the content. - Managing video length to keep it short and engaging. - Ability to work with provided audio to create the video on the same day. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software. - Experience in editing vlogs and news segments. - Ability to work quickly without compromising quality. - Strong communication skills to ensure the video matches the intended content.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am in need of an SEO and thumbnail expert to help my YouTube channel gain more engagement from my main audience, young adults. Key Tasks: - Implement SEO strategies: I'm looking for someone to optimize my video descriptions, tags, and titles to increase visibility and engagement. Previous experience working with YouTube SEO is crucial. - Tailored Thumbnails: I require someone who can create compelling and eye-catching thumbnails that will appeal to the young adult demographic. Please provide examples of previous work or portfolio. The ideal candidate should have: - Prior experience in YouTube SEO, with proven results. - Excellent graphic design skills, particularly in creating thumbnails. - A good understanding of YouTube's audience and how to engage with...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...actual o reciente (libre) - Realizar entrevista por videollamada (20-30 min) para discutir el proyecto y contestar a tus consultas específicas de nuestra necesidad. - Presentar un presupuesto simple por valor hora y capacidad semanal aproximada para: - - Inicial: 1 mes de gestión con tareas breves (entre 3 a 6 horas semanales) - - Posterior: Planificación de contenido "desde cero" para Instagram/FB/YouTube/Blog a una marca (empresa, organización u otro) que nuestra intermediaria nos asignará como primer proyecto. (entre 5 a 10 horas semanales) - - Posterior 2: Otros proyectos similares. (no indicar nada en este punto) Necesitamos un creativo para dar continuidad a cuentas que se renovarán o comenzarán desde cero. En todo...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced video editor to heighten the quality of my lifestyle and "talk to the camera" videos on YouTube. My content varies, but is typically 10-15 minutes in length and posted once a week. The perfect match for this role is: - Experienced in editing lifestyle vlogs and conversational videos - Comfortable with managing a consistent weekly schedule of 10-15 minute long episodes - Creative in their approach to video editing, able to bring a unique style into the narrative - Proficient in fast turnarounds, maintaining high quality within a strict deadline - Effective in communication and open to feedback Overall, I'm seeking someone who can bring their unique touch to help elevate and define my channel's brand and broaden its audienc...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Sobre Nosotros: Somos EditPro, una agencia líder en creación y edición de contenidos de video. Nos especializamos en la edición de videos para YouTube, redes sociales y videos corporativos, proporcionando contenido de alta calidad a nuestros clientes. Además, ofrecemos el servicio de Canales Automatizados, donde contamos con un equipo completo de guionistas, narradores, diseñadores de miniaturas y moderadores para gestionar y optimizar canales de YouTube. Descripción del Trabajo: Estamos en búsqueda de un setter responsable, profesional y puntual para ayudarnos a expandir nuestra cartera de clientes. El candidato ideal será una persona organizada, proactiva y con excelentes habilidades de comunicación, cap...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Looking for a cartoon animator to make 30 second shorts that will be used for Twitter, tik tok and YouTube. The animations will feature a crypto meme “Elawn Moosk” which is a parody of Elon Musk. The animations will have his voiced dubbed over, and he will be featured in various scenes depicting his day to day activities as a CEO/owner of Space X, Tesla, X/Twitter etc. often times videos will be angled to attract potential memecoin investors, incorporating humor and current events. We will provide the scripts for each video. Here is our Tik Tok with our current animations to get an idea of the humor and aesthetic we are seeking. (Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions)

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  eu quero fazer videos a explicar temas sobre o quotidiano, sobre giansio e fitness

  $3223 (Avg Bid)
  $3223 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Long Video Production for YouTube 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a professional to produce an 8-12 minute educational video for my YouTube channel. - Duration: The video should be between 8 and 12 minutes long. Please ensure that it is engaging and maintains the viewer's interest throughout. - Purpose: This video is meant to educate and inform viewers about a particular topic. Your work should reflect a solid understanding of the subject matter and the ability to convey it clearly and effectively. - Script: I have a finalized script ready. Your role will be to translate this script into an engaging visual presentation. Ideal skills and experience: - Proven experience in creating educational videos - Ability to translate scripts into visually engaging content - Understanding of YouTube audience preferences and best practices - Ex...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I just launched a YouTube channel that focuses its content on local touring and travels, specifically targeting parents. Not just any channel, but one that seeks to educate, entertain, and inspire. Therefore, I am in need of an adept freelancer to take the helm in discovering and securing sponsors who align with our mission. The freelancer should ideally: • Be well-versed in natural and smooth sponsor integration • Exhibit excellent negotiation and communication skills • Possess local market knowledge and contacts. Your role would not only involve finding potential sponsors but also showcasing how sponsoring our content could add value to their brand. The end goal here is to find sponsors that could perfectly reflect our values and target demographic, ensuring a ...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Basic Video Editing 6 วัน left

  I have a 5 minutes voiceover. This video explains the requirement we are looking for in a a pet sitter. I need a video what I can upload to youtube. I need pet sitting and dog walking related videos to fit the voiceover. I already have an old one with stock photos but I would like a better one with videos. Here is our old video: Do not include the pet sitting logo.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Catchy Youtube Thumbnail Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an appealing, catchy phrase-based thumbnail design for my YouTube videos. Key Requirements: - Design a catchy phrase based thumbnail for my YouTube videos Skills and Experience: - Proficient in graphic design - Experience in creating YouTube thumbnails - A good eye for layout and typography Your understanding of the YouTube audience and what attracts them to click on a video is also important. Please provide samples of previous work you have done in this area.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  ...content 3. Uploading and organizing created content 4. Ensuring responsive design suitable for all devices 5. Implementing functionality for user convenience as a web app 6. Structure automatic content integration The website needs to be interactive. It should also have a landing page for online courses and smoothly integrate with several social media platforms, specifically Instagram, TikTok, and YouTube. Additionally the website should have different categories, such as: - homepage with about my client - travel - skincare products - skincare brands - online courses - ebooks - trips - wellness and self care - spirituality - miscellaneous tips (restaurants, books, podcasts and so on) - contacts for support and questions - search field Desired Skills and Experience: - Web Desig...

  $1000 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ
  Video Editor Needed 6 วัน left

  I need a video editor to edit 4 audio production video tutorials per month on YouTube with an approximate duration of 10-15 minutes. My budget is 40 euros, 10 euros per video. The material to be edited will be recordings of me speaking to the camera and the computer screen. It will be important to place the audio correctly in the video as I indicated. I will provide all the content necessary for editing. Key Responsibilities: - Basic video editing: Trim, add transitions, etc. - Ensure that the final product meets quality standards. - Comply with schedules. Ideal skills and experience: - Mastery of video editing software. - Experience with basic video editing. - Great attention to detail - Excellent communication skills, especially for video calls. We look forward to working toge...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Pop Music Visualizer video creation 6 วัน left

  I'm seeking a skilled AI Music Visualizer Video creator for a Pop song. The visual style I'm after is a Futuristic theme, with a blend of unique animations and effects. You can also use stock footages to create the video. Key Requirements: - Demonstrable experience in Music Visualizer creation, ideally for P...com/file/d/1jrIOX7LAmEkl6cCdInW05ox0djsrwVgc/view?usp=sharing Reference video : Pls watch the reference video uploaded here as attachment, I want in the same style with characters, animations and captions. Type: Visualizer video (no real actors) with a professional look, cool style for kids Quality: High quality, widescreen for YouTube, preferably in 4K Genre: Dance pop, upbeat BPM: 122 All the best !

  $11 (Avg Bid)

  I need a professional to scrape all available hearing aid manuals, FAQs, help guides, and video links from the majo...detail-oriented - Delivering work within tight deadlines Please note that I require the work to be done accurately and professionally. Experience in similar projects would be a definite plus. I've already pulled all user manuals from Signia, here are a few of the example sources: - Signia document library, filtered for user manuals () - Signia how-to videos, each youtube video link still needs to be titled and moved to excel () - Signia FAQs scraped into .TXT file () - Signia Telecare overview ()

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced video and sound editor with creative flair to develop intriguing horror and mystery content for my YouTube channel. The right candidate should ideally: - Be experienced in crafting 'dark and eerie', 'dramatic and intense', and 'documentary-style' video content. - Have the ability to create compelling mystery stories, and curate engaging compilations of urban legends. - Possess sound expertise to add depth and dimension to our videos, enhancing their appeal with well-crafted sound effects. By blending video and audio skills, you'll help shape the spine-chilling atmosphere I envision, making our YouTube channel a go-to platform for horror and mystery enthusiasts.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative and talented video designer who can bring my business to life through a mix of motion graphics and real video shootout. The promo will be used to advertise our business on Youtube. Our company specializes in onsite car tyre and battery change services. The video needs to: - Be engaging and no longer than 1 minute. - Introduce our business services, with a specific focus on our car tyre and battery change service and the convenience of our onsite service. - Utilize the mix of motion graphics and real video footage. The ideal candidate for this job will have experience: - With motion graphics and real video footage shoots. - Creating engaging short promotional videos. - Ideally, they will have experience or understanding of the automotive service ...

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...looking to collaborate with a highly skilled video editor who can bring a professional touch to my YouTube video. The video's duration is over 10 minutes and demands advanced editing. I am specifically interested in someone who can assist significantly with sound design to ensure top-quality audio throughout. You'll be in charge of editing the entire video flawlessly, but extra emphasis should be placed on achieving superior sound quality. The ideal candidate will: - Possess previous experience with advanced editing techniques - Be exceptional at sound design and audio improvements - Demonstrate the ability to work on long duration videos - Have a portfolio showcasing relevant work on YouTube or similar platforms Let's enhance the watching experience of...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled professional to manage my online store's social media accounts. The main focus will be on creating engaging promotional videos to drive sales. Key responsibilities include: - Crafting high-quality, innovative, and sales-oriented video content on a weekly basis. Videos should be suitable for various platforms like Instagram, Facebook, and YouTube. - Collaborating with me to understand the brand and its key selling points, and translating these into the video content. - Ensuring a consistent and effective posting schedule for social media platforms. Ideal candidates will have: - Proven experience in social media management, content creation, and video editing. - A strong sense of visual storytelling with an understanding of what drives customer engag...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  Necesito un editor de vídeo para mi canal de Youtube de ciencia y tecnología. Los vídeos tendrán una duración aproximada de 10 minutos. Requisitos: - Gran interés por la ciencia y la tecnología. - Gran capacidad de edición y experiencia en la creación de contenidos atractivos. - Capacidad para trabajar con el material proporcionado y añadir música de fondo adecuada sin copyright. - Comprensión del ritmo y capacidad para mantener el interés de los espectadores durante todo el video. - Se valorará la experiencia previa con contenidos de YouTube - Un sólido portafolio que muestre tus habilidades de edición, especialmente en géneros de contenido similares. Prop...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented graphic artist who can create an animated comic-style design for my Youtube channel. The ideal freelancer should have: - Demonstrated skills in creating comic-style graphics. - Familiarity with creating designs in an animated cartoon style. - The ability to design characters and stories that revolve around Fantasy Adventure, Comedy, and Sci-fi genres. - Proficiency in working with bold and bright color palettes. A strong portfolio showcasing similar work would be a valuable addition. Amaze me with your creative prowess!

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  YouTube Channel Monetization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to monetize my YouTube channel that primarily focuses on music that currently has over 10,000 subscribers. Key Responsibilities: - Analyze and optimize content for better monetization - Promote my content to reach 4000 watch time and monetize the channel organically. - Implement strategies to increase ad revenue - Utilize the channel to promote and distribute my music Ideal Candidate: - Proven experience in YouTube channel monetization - Familiarity with the entertainment content genre - Deep understanding of YouTube’s algorithm, policies, and best practices. - Knowledge of music promotion and distribution on YouTube - Creative thinker with a track record of driving results in channel monetization - Excellent communication skills for collabora...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Social Media & Blog Unterstützung 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ich suche Unterstützung in der Content Creation für Social Media sowie für gelegentliche Blogs, da ich selbst einfach zu ausgelastet bin. Es geht um Reels/Posts für Instagram und Facebook, sowie TikToks und Youtube-Shorts. Deine Aufgaben sind: - Ideen-Sammlung - Gestaltung von Posts und Schreiben der Captions - Schneiden von Reels/Shorts/TikToks - Plus: Schreiben von SEO-freundlichen Blogbeiträgen Anforderungen: - Hervorragende Deutschkenntnisse - Erfahrung in Grafik / Videoschnitt - Kreativität Der Kunde organisiert Programmiercamps für Kinder. Bild- und Videomaterial kann ich zur Verfügung stellen. Wir sprechen von derzeit rund 4 Reels/Shorts, 4-6 Posts und 4 Stories pro Monat. Zielgruppe sind sowohl Eltern (eher FB/Insta/YT) als auch Kin...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...graphics, and YouTube thumbnail. The project is centered around a classic and timeless aesthetic. Key Requirements: - Logo: I need a professional and elegant logo that will stand the test of time. - Website Design: The website should reflect the same classic and timeless style as the logo. - Social Media Graphics: These need to be engaging and consistent with the overall aesthetic. - YouTube Thumbnail: A captivating thumbnail that represents the content and attracts clicks. Color Scheme: While I'm open to suggestions, I'm looking for a designer who can guide me on selecting colors that fit the classic and timeless theme. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in logo and web design - Proficient in creating eye-catching social media graphics - Un...

  $1145 (Avg Bid)
  $1145 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  YouTube Channel Monitization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to assist me with monetizing my recently created YouTube channel. Although I haven't uploaded any content yet, I already have ideas for the type of content I want to create. I need help with activating YouTube monetization to start earning from my channel. Skills and experience required: - Experience with YouTube channel monetization - Knowledge of the process to activate monetization on YouTube - Understanding of YouTube policies and guidelines for monetization - Ability to provide guidance and support in optimizing content for monetization - Familiarity with strategies to increase viewership and engagement on YouTube channels.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Social Media Setup & Strategy for Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...my business profiles on the appropriate platforms, ensuring a cohesive and professional online presence. - Provide guidance on content creation and scheduling to enhance audience engagement. Ideal Candidate: - Previous experience in setting up business profiles on the following social media platforms: ✦ Instagram ✦ Facebook ✦ Pinterest ✦ Twitter(X) ✦ LinkedIn ✦ Google My Business ✦ Threads ✦ YouTube ( Shorts) - Proven track record of creating and implementing successful social media strategies, particularly in increasing brand awareness and generating leads through strong understanding of different customer demographics and how to engage with them effectively. Services should include the following: ✦ BIO Setup and Page Optimization ✦ Content Creation & Graphic Design ✦ P...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  ...proficient in Adobe Premiere Pro and has a good understanding of the YouTube reaction video genre. The main focus of these videos will be on reacting to movies and web series. You will need to cut between the original trailer content and the reaction shots seamlessly, enhancing the viewer's experience and keeping them engaged throughout the video. Key Requirements: - Proficiency in Adobe Premiere Pro - Experience in editing reaction videos - Understanding of pacing, timing, and visual storytelling - Ability to work with movie and web series trailers - Creative skills to enhance reactions with editing techniques I'm looking for someone who can bring a fresh, engaging perspective to the reaction content and help grow my YouTube channel. Experience in similar pro...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Deploying Node.js App on Linux 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelancer experienced with deploying Node.js applications on Linux servers. The ideal candidate should be proficient in Linux server management and have a good understanding of Node.js deployment best practices. Key Requirements: - Expertise in deploying Node.js applications on Linux servers - Proficient in managing backg...servers - Proficient in managing background processes - Able to ensure the latest stable version of Node.js is installed on the server Before that first you need to install on your server first if it works on your side then i will continue . I will also need complete document on it so later i can install it by my own Github link - Youtube link -

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I need assistance with both content writing and editing for my YouTube channel that focuses on Hinduism and fiction. I'm on the lookout for someone who can craft creative and engaging stories that will capture and retain the attention of my audience. Ideal candidate possesses experience in writing and editing YouTube content and has a knack for storytelling. An understanding of Hinduism and interest in fiction is also essential for this role. This project will require: - A creative approach to storytelling - Proficiency in writing and editing YouTube scripts - Familiarity with short and long-form content - Knowledge or eagerness to learn about Hinduism and fiction Exciting and engaging content awaits our audience – let's create together!

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Are you a master of visual storytelling who can breathe virtual life into dragons? I need 2 to 4 minute videos created based on a script. The videos are meant to entertain and engage an adult audience, ...meant to entertain and engage an adult audience, with a "Game of Thrones"-esque fantasy aesthetic. The task involves: - Craft engaging videos from provided scripts. - Generate images using genAI for visual material. - Implement text-to-voice AI for voiceover creation. - Post-production editing for YouTube-ready format. I welcome creators who are familiar with genAI image generation and text-to-voice AI, and possess a knack for fantasy-themed video editing. Let's build a dragon's world together! YouTube channel: @ThebookofAdabar The goal is to continue...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...Effects. - Experiencia contrastada en edición de montaje. - Capacidad para manejar videos de larga duración. Este proyecto requiere una combinación impecable de creatividad y habilidades técnicas, para darle vida a una historia. Doy la bienvenida a portafolios que demuestren la capacidad de involucrar a una audiencia en un viaje en cada video. Relación a largo plazo. Sumas puntos si consumes youtube y te gusta el contenido de emprendimiento y desarrollo personal...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Social Media Manager for Facebook, Twitter, Linkedin, and Youtube 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Any bids that do not include the word 'Mountain' will be ignored for spam. I'm looking for a Social Media Manager to handle our presence on Facebook, Twitter, Linkedin, and Youtube. Key Responsibilities: - Develop a social media strategy that is aligned with our brand and business objectives - Create engaging, original content for all platforms - Schedule posts on each platform once a week - Monitor and respond to user engagement and feedback - Analyze and report on social media performance The ideal candidate should have: - Proven experience managing social media for brands - Excellent content creation and copywriting skills - Strong understanding of each platform's audience and best practices - A good eye for design and experience with graphic design tools ...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา

  I'm in need of ...model to be installed. * We have seen the above github is working, already , in PC * The target of current task is just to revive "Michael lip-sync model " in our server. When next step is considered, the ideal candidate with experience on Korean text ,and ,previous work in marketing and advertising is preferred. Key Requirements: - You can see Michael lip-sync model (Github) at below youtube. The source code is at github link Customization: I need basic level customization, which means simple lip-sync with predefined avatars. I'm not looking for any advanced features at this stage. Please only apply if you have experience with TalkingHead and are confident in your skills.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...video would be Instagram and YouTube. Key Requirements: - Extensive experience in professional video editing - Proven track record of creating content for social media platforms - Familiarity with the audience expectations and styles on Instagram and YouTube - Ability to enhance and optimize footage for a social media audience The ideal candidate will be adept at utilizing different editing techniques to create engaging content. This project requires someone with an eye for detail and a knack for storytelling. The ability to balance brand guidelines with the casual nature of social media is crucial. If you have a portfolio of successful social media videos and are confident in your ability to create high-quality, professional content for Instagram and YouTube, I&...

  $249 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  2D Animated Video for Business Promotion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a captivating 2D animated video with voiceover for YouTube. The primary objective of the video is to promote my business, hence it's crucial that the content is engaging, informative, and tailored for business professionals. The ideal freelancer for this project should have the following skills and experience: - Proficiency in 2D animation techniques - Previous experience in creating promotional videos for businesses - Ability to write a compelling script and provide professional voiceover - Understanding of effective video pacing and visual storytelling

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm looking for skilled animators to create 3 unique, 2D horror stories for a YouTube channel. Each story should run between 5-10 minutes. Key Requirements: - Animation Style: I prefer a cartoonish approach for these horror tales. - Script Writing: I need freelancers to develop and write original scripts for each story. The stories can be based on your own ideas and creativity, but they need to be unique and engaging. Ideal candidate: - Experience in 2D animation, particularly in the horror genre, and a strong portfolio to showcase previous work - Ability to create engaging and suspenseful storylines - Strong scriptwriting skills - Understanding of YouTube audience and platform dynamics I'm looking for someone who can bring fresh and creative ideas to the pr...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...help me create engaging YouTube content. The ideal candidate will be comfortable with vlog-style editing and adding text overlays. Key Requirements: - Proficiency in vlog-style editing - Experience with adding text overlays - Understanding of social media video trends - Strong communication skills to collaborate with me effectively - Ability to deliver high-quality work in a timely manner You will be working on editing raw footage into engaging, high-quality vlog-style videos. The role will also involve adding text overlays to enhance the videos' appeal. The successful candidate will have a keen eye for detail and be able to understand and adapt to my vision for the channel. I am looking for someone who is passionate about creating impactful content for YouTube a...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน youtube ชั้นนำ