ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 youtube งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สวัสดี! ฉันเป็นผู้จัดการของ WorldFranchisePro ฉันกำลังมองหาพนักงานเพื่อโปรโมต บริษัท นี้ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับ บริษัท ได้ที่นี่ หากคุณตกลงที่จะทำงานเราจะหารือเกี่ยวกับสภาพการทำงาน ถ้าคุณเห็นด้วยเขียนถึงฉัน คุณมีแหล่งโปรโมชั่นหรือไม่? (เว็บไซต์บล็อก Youtube, Facebook, Instagram หรือช่องทางอื่น ๆ ) เขียนอะไรก็ได้หรือคุณอาจมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ฉันจะรอคำตอบ

  $25 - $50 / hr
  $25 - $50 / hr
  0 คำเสนอราคา

  สวัสดี! ฉันเป็นผู้จัดการ บริษัท WorldFranchisePro ฉันกำลังมองหาพนักงานเพื่อโปรโมต บริษัท นี้ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับ บริษัท ได้ที่นี่ หากคุณตกลงที่จะทำงานเราจะหารือเกี่ยวกับสภาพการทำงาน ถ้าคุณเห็นด้วยเขียนถึงฉัน. คุณมีแหล่งโปรโมชั่นหรือไม่? (เว็บไซต์บล็อก Youtube, Facebook, Instagram หรือช่องทางอื่น ๆ ) เขียนอะไร หรือคุณอาจมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ. ฉันจะรอคำตอบ

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Web development หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง เว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก อยากได้โลโก้ youtube เท่ๆ

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Promote brand จากสื่อที่มีอยู่แล้ว YouTube / Website / Facebook

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  After analyzing the market on Instagram, X, Facebook, note, Youtube, TikTok, and LINE every day, you will automate the creation and posting of articles, images, and videos for each SNS account. The major themes are fixed (users are asked to enter them manually). We envision a tool that can be set up and then be completely left alone. It shall also be possible to manually edit or enter information for each phase. Do the following for each SNS account. ●Research (extracting potential themes that are likely to become popular) ●Article generation ●Image generation ●Video generation ●Hashtag generation ●Automatic posting (scheduled/immediate) I think you will be using AI and free RPA such as Power Automate, but the method is not particularly important. However, since we want to deliver...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Revisar un Plugin de WOrdpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Se trata de un plugin que crea sube un video a Youtube cada vez que se crea un post. Habría que revisarlo. Sólo personas que hablen Español, por favor.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  "Paranormal Exploration: Willow Creek, California" 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking to create an educational and informative YouTube documentary that delves into the paranormal aspect of Willow Creek, California. I need an expert scriptwriter who has experience crafting gripping narratives around the oddities, mysteries, and unexplained are going to shine a spotlight on are Willow Creek's unique associations with UFO sightings, Bigfoot sightings, and ghost phenomena. - Key points to Highlight: - Detailed incidents of UFO sightings - Documented Bigfoot sightings - Known ghost phenomena in the area The ideal freelancer should have a knack for generating intrigue, capable of blending information with compelling storytelling, and has prior experience or strong interest in the paranormal field. Strong research skills will also be crucial ...

  $114 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Please read all the requirements before you apply 1. You should know the motion / graphic design and can able to do high level of edit and also a little bit of vfx. Below points u will be known about exactly which type of design we want. 2. You should understand and speak in Telugu all our videos will be in Telugu 3 . You should have an at least 2yr of experience 4. " WHAT IF" And " ADITYA SAINI" -- CHECK THIS CHANNEL FOR WHAT TYPE OF VIDEO EDITING STYLE we need from you.. 5. You should be creative enough to bring the life to the video 5. YOU SHOULD KNOW THE MUSIC MIXING - To the audio we provide 7. You should be able to participate in the discussion for more understanding of the video.. 8. Be ready to fail to upgrade your work ...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Modern YouTube Thumbnail Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...modern and visually captivating YouTube thumbnail for my channel. Your design should represent the following preferences: Link to page is - Design Style: A modern approach to the design is required. Let your creativity flow but keep the thumbnail sleek, clean, yet eye-catchy. - Color Scheme: Use bright and bold colors to make the thumbnail stand out among the rest. It should be engaging enough to attract viewers at the first glance. - Theme: Moreover, this thumbnail intends to showcase a product. Hence, you must skillfully incorporate the product's image into the design, making it the highlight. Ideal Experience and Skills: - Proven experience in graphic design, especially in designing captivating YouTube thumbnails - Proficient in using

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Boosting YouTube Subscriptions for Adult Audience 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a digital marketing expert to i...marketing expert to increase the subscriber count on my YouTube channel. Link to my page is. Key Points: - The primary goal of this project is to attract new subscribers, with the main target demographic being adults aged 30 and above. - The channel focuses on educational and informative content, hence the successful freelancer should be able to strategize and execute ideas that appeal to this specific audience and content genre. Ideal Skills for the Job: - Experience with YouTube content marketing strategies - Ability to target and engage adults aged 30 and above - Understanding of educational and informative content creation - Proven track record of subscriber growth on YouTube channels.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's manuals etc. ★Clearly indicate the URL of the website or YouTube site as the basis for the evidence. ★Please clearly indicate where the above technology is disclosed. [example 1]★Technical Details YouTube: “youtube.com/watch/v=OEczSq” Time: 2:30-3:15 Product name: “MODEL S” Company name: “TESLA” [example 2]★Technical Details URL: https://OEczSq Written section: Second paragraph Produ...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  ...Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's manuals etc. ★Clearly indicate the URL of the website or YouTube site as the basis for the evidence. ★Please clearly indicate where the above technology is disclosed. [example 1]★Technical Details YouTube: “youtube.com/watch/v=OEczSq” Time: 2:30-3:15 Product name: “MODEL S” Company name: “TESLA” [example 2]★Technical Details URL: https://OEczSq Written section: Second paragraph Produ...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  ...Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's manuals etc. ★Clearly indicate the URL of the website or YouTube site as the basis for the evidence. ★Please clearly indicate where the above technology is disclosed. [example 1]★Technical Details YouTube: “youtube.com/watch/v=OEczSq” Time: 2:30-3:15 Product name: “MODEL S” Company name: “TESLA” [example 2]★Technical Details URL: https://OEczSq Written section: Second paragraph Produ...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Data Analyst Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Data Analyst. i am preparing through youtube to gain practical knowledge am searching for person who is working or worked in Data Analyst role. - Conducting data cleaning and preprocessing - Performing statistical analysis - Creating data visualizations You should be proficient and skilled in the following programming languages and tools: - Python - R - SQL Previous experience in the healthcare industry and a strong analytical mindset are key to being successful in this role.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  As an active social media user for my personal branding, I'm looking for an expert video editor who excels in creating 60-second, fast-paced, and dynamic short reels. These videos will be uploaded on my Instagram and YouTube channels. About The Project: - Each video will be about 60 seconds. - I envisage the style of these videos to be fast-paced and dynamic, so the viewers stay engaged until the end. - The videos should include some text overlays and graphic animations. They should be balanced and not overwhelm the actual content. - Well-integrated background music and sound effects would significantly boost the engagement factor of these reels. - Must include captions Skills Required: 1. Strong experience in video editing, particularly short-form content like Instagram Re...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Pediatric Youtube Channel Digital Manager 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented individual who combines advanced video editing prowess with a keen understanding of digital marketing to take my YouTube channel, focused on pediatric care, to new heights. My channel serves as a valuable resource, providing insights into various child diseases for parents, pediatric doctors, and a general audience. Here’s what I expect from you: **Core Responsibilities:** - Creatively edit 4-5 videos per month, each approximately 3 minutes long, ensuring they’re engaging and informative. -- Creatively edit 8-10 reels/shorts videos per month, each approximately 30-60 sec long, ensuring they’re engaging and informative. - Develop and implement a robust content strategy tailored to our diverse audience. - Leverage SEO optimization techniq...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  YouTube Video Editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled video editor for a series of 10 YouTube videos. The project demands: - Editing skills to produce short form videos of 3-5 minutes. - Proficiency in creating long form videos that are 10-20 minutes long. - Ability to integrate specific editing styles namely blend cuts and dynamic transitions. Ideal freelancer should have significant experience in video editing, particularly on YouTube content. A familiarity with blend cuts and dynamic transitions is vital. Demonstrate your expertise and past projects in your proposal, along with a proposed timeline and rate.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient script writer to assist with our YouTube videos. Key responsibilities include: - Developing clear, engaging scripts for educational content that accurately present research data and insights on various topics and trends. - Tailoring the language and content to suit a target audience of teenagers and adults. Ideal Skills: - Excellent writing skills with a knack for making complex ideas understandable. - Capability to write in a way that speaks to teenagers and adults. - Strong research and fact-checking abilities. - In-depth understanding of YouTube's platform and audience. - Past experience in scripting for educational content is a definite plus. If you excel in narrative building, simplifying research content into relatable scripts, and ar...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's manuals etc. ★Clearly indicate the URL of the website or YouTube site as the basis for the evidence. ★Please clearly indicate where the above technology is disclosed. [example 1]★Technical Details YouTube: “youtube.com/watch/v=OEczSq” Time: 2:30-3:15 Product name: “MODEL S” Company name: “TESLA” [example 2]★Technical Details URL: https://OEczSq Written section: Second paragraph Produc...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  create gaming video shorts for tiktok and youtube 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Title: Creation of Viral Gaming Short Videos for TikTok and YouTube Project Description: I am looking for a talented and creative video editor who can transform my collection of gaming clips into engaging, viral short videos suitable for TikTok and YouTube. The ideal candidate will have a keen eye for detail, a good sense of humor, and the ability to create content that captures viewers' attention quickly. Objective: To produce short, captivating videos that highlight funny or awe-inspiring moments from my gaming sessions, with the aim of maximizing viewer engagement and shareability on TikTok and YouTube. Key Requirements: Video Editing Skills: Proficient in cutting, splicing, and merging video clips to create seamless short videos. Familiarity with ef...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  THIS PROJECT REQUIRES YOU GUYS TO INVEST FIRST SO APPLY ACCORDINGLY , NEED TO TEST OUT THE ACCURACY OF THE PLATFORM , Returns guaranteed and no financial loss assured I've developed a new high frequency trading platform for cryptocurrency with Anthony GG, a known figure on YouTube. We need a large pool of testers, more than 50, to help validate the accuracy of our project, which currently boasts an impressive 99.634 percent accuracy rate. Ideal candidates for the job will have: - A vested interest in crypto: You hold cryptocurrency yourself and have a basic understanding of the market. - Beginner-level experience in crypto trading: We're specifically seeking out users who aren't heavy-duty traders. Your beginner-level experience will help us understand how our plat...

  $1500 / hr (Avg Bid)
  $1500 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Drive traffic to my website from my YouTube video using Ads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help driving traffic to my site via YouTube ADs or promoting my video. I have used traditional Google ADs for years, but need help understanding the best strategy for YouTube ADs.

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Economy storm 6 วัน left

  I'm in need of a seasoned and Italian video editor specialised in social media content. An ideal candidate should be up-to-date with video editing trends on YouTube, Instagram and TikTok. This is an opportunity for you to learn more about economy and to improve your skills as a video editor. Moreover I’d like teaching you also the secrets of marketing. You could use that in your fields. Key Tasks and Requirements: - Cut and edit raw footage ranging from 10 to 30 minutes down to shorter, entertaining clips suitable for these platforms. - Stay ahead of video editing trends on each platform, maximizing viewer engagement and watch time. - Familiarity with typical social media video styles and pacing is crucial. - Knowledge of Instagram and TikTok algorithms would be benefi...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional with experience in setting up studios for YouTube, podcasting, and live sessions. I already have a microphone, but I'll need help selecting and setting up additional equipment - particularly for achieving 4K video quality, I am currently struggling with Audio and some grainy footage. Key tasks include: - Helping me choose the right equipment to get rid of hiss, noise, and interference when I record. My Camera is set at the lowest level, but when I record the noise is bad. - Advising on studio design for aesthetic appeal would be great but I am ok Ideal freelancers for this job should have experience in both AV equipment and studio design. Familiarity with YouTube channel optimization will be an added advantage. Looking forward to ...

  $310 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled voiceover artist who can breathe life into a 1-minute YouTube teaser. Here's what I am looking for: - Language: You should provide the voiceover in English. - Style: The voiceover style should be friendly and engaging to capture the interest of the audience. This is not just about providing a voiceover, but giving character to our YouTube teaser. - Duration: The duration of the video is 1 minute, so tight and concise phrasing will be key. Ideal skills include experience with voiceovers, especially for social media teasers and trailers. I want a voice that can capture and maintain an audience's attention, and bring energy to our video content. A strong command of English and an ability to convey excitement and interest in your tone is vital ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Edit video for YouTube 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a professional to edit a video for my YouTube channel, like this video:

  $926 (Avg Bid)
  $926 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Trophy icon Tunecore Kids' Music Creation 6 วัน left

  ...launched on Tunecore. This music will play a crucial role in acquiring YouTube content ID, further aiding our objective to establish a compelling and enjoyable YouTube channel catered to children. **Core Requirements:** - **Account Creation:** Efficiently create a Tunecore account, adhering to all required processes and guidelines. - **Music Production:** Develop and produce music that resonates with a wide age range of children, without specific targeting. The music should be versatile, embracing any mood from upbeat and lively to educational, and even relaxing. Creativity is key. - **Tunecore Upload and Management:** Once music is produced, upload it onto the Tunecore platform, ensuring it meets the criteria for YouTube content ID eligibility. - **Final De...

  $48 (Avg Bid)
  การันตี
  YouTube Embedding Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a skilled professional with a strong track record of embedding YouTube videos into websites. You must be an expert at RSS feed aggregation.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in need of a unique and captivating logo that encompasses the minimalist yet engaging essence of my YouTube channel. Here are my specific requirements, but if you have a better idea then I’m flexible. The channel name is Bad Nade(grenade) - **Style Preference:** The logo should be straightforward and minimalistic. While simplicity is key, it should still stand out and capture the audience's attention. - **Key Elements:** I envision the logo to include a distinctive mk2 grenade with a twist. The grenade should bear a smiley face, replacing traditional eyes with 'x's, to inject a quirky personality into the design. And a frown with a tongue sticking out. This unique combination of elements is set to make the logo memorable. - **Color Scheme:** The primar...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา

  FOR NATIVE SPANISH SPEAKERS ONLY. Busco un profesional independiente con experiencia en SEO de YouTube para ayudar a mejorar la visibilidad de mi canal y atraer más espectadores y suscriptores. Mi canal está diseñado para atraer a un grupo demográfico específico y busco lograr un crecimiento significativo. Los objetivos principales incluyen mejorar nuestra posición actual en los resultados de búsqueda de YouTube y en los feeds de videos recomendados a través de optimizaciones estratégicas. **Requerimientos clave:** - **Investigación de palabras clave y etiquetas:** Identifique palabras clave de alto rendimiento relevantes para nuestro grupo demográfico objetivo y optimice las etiquetas de video pa...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a capable video editor specializes in story videos for my YouTube channel. The ideal candidate will have the following skills and experience: - Strong knowledge of story editing techniques - Proven experience in producing serious and informative content - Ability to concisely edit videos to a 20-minute runtime Your main responsibility will be to take raw footage and transform it into a polished, engaging story that communicates the desired message in a serious and informative manner. Exceptional attention to detail is required. Your creativity and flair for story-telling through video editing will be a significant asset to the project.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Travel Ads Wizard Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a creative and skilled Video Ads creator to craft compelling ads for my travel company. Our focus is on utilizing Facebook, Instagram, and YouTube to not only elevate our brand presence but also to drive significant traffic to our website and generate valuable leads. Key Objectives: - Increase brand awareness across social platforms. - Drive targeted website traffic. - Generate leads that convert. Target Audience: - Adults aged 25-44, who likely have disposable income for travel. Ideal Skills and Experience: - Proficient with Facebook Ads Manager, Instagram Ad creation, and YouTube advertising. - Experience in targeting and retargeting ads to specific demographics. - Proven track record of creating engaging and successful ad campaigns within the travel ind...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  i need a professionnal for funnels sales 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello , I want to sell online training , I need someone to create a sales tunnel ( click funnel ) create a funnel I can show you examples . i also need a profesionnal in ads , tik tok , instagram , youtube ... all what can make me sales i can accept your work

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Video Editor for Young YouTuber -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello every one My name is Sanjar , I have a YouTube chanel (@sanjarproductions ) Please if you're professional Content editor from developed county , skip this project I need some one who is ready to work for portfolio and can work for free . I wanna make more content but for that I need your help . So we can create more content and get monetized inshallah together. For more information pls text me , lets chat and i will describe your job and answer every your question . Thank you !

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Youtube Channel Monitization Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented social media manager who can take charge of my YouTube channel with the primary goal of increasing subscriptions. The key responsibilities would include: - Doing whatever it takes to get me organic 1k subscribers on my youtube channel which should be non drop. Prior experience in video content creation and social media management is necessary. Creativity, excellent communication skills, and an understanding of digital marketing strategies are required for this role. Knowledge about lead generation and audience engagement are a plus. In sum, I need a professional who can enable me to expand my online footprint with exceptional video content.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...am in need of a digital marketing guru to invigorate and expand my YouTube Channel. Currently, my channel has between 100-500 active subscribers, but I'm more ambitious. My Objectives: - Increase brand awareness to amplify my message and reach a broader audience through youtube - Strategically grow subscriber base to solidify my channel's popularity - Drive more traffic to my associated website for additional engagement My Targets: - Teenagers with a keen interest in my channel's content - Young adults searching for a connection with the content I produce - Professionals looking to incorporate my content into their work life If you have pertinent experience in digital marketing strategies, especially on YouTube and a proven track record in...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented video editor to enhance my real estate walk-through videos. Your task will primarily involve implementing transition effects, creating appealing text overlays, photo transitions in and out of film footage, speeding an...(speed up/slow down), insert currently trending tik-tok music, find photos of a modernized similar rooms online and blend them occasionally into the video footage and back out. (Purpose: so the viewer can imagine what they could do with the old house, if they renovate it). - Insert text overlays with price, square footage, renovating allowance numbers etc. - Create 1-2 minute video to utilize in YouTube shorts and insta/FB reels. Please be prepared to complete this project as soon as possible, as I'm in quite a rush. Let's...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented video editor who can transform my raw footage, under one hour in length, into an engaging, vlog-style YouTube video. This video should not only capture the viewer's attention but also convey the essence of my content in a compelling manner. Here are the key aspects of what I'm looking for: - **Editing Style**: A vlog-style edit that feels personal and engaging, capable of connecting with my audience on a personal level. The editing should enhance the storytelling aspect rather than overshadow the content. - **Raw Footage**: The raw footage is less than an hour long. It's compact but filled with potential gems that need your expert touch to shine. - **Additional Elements**: - **Background Music**: Incorporate fitting background music th...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Corporate Video Production for Youtube 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled videographer/editor to create casual and friendly corporate videos that will be regularly uploaded to YouTube. Key Requirements: - Expertise with film production and professional video editing - Understanding of YouTube content creation and what engages viewers - Ability to produce videos that are 30 minutes long - Previous experience creating casual yet professional videos The aim of these videos is to connect with our YouTube audience on a regular basis, providing engaging and entertaining content about our company. Looking forward to seeing your previous relevant work!

  $32 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Boost Traffic with Animated Ad of website 3 วัน left

  I'm seeking a skilled freelancer to create an engaging, animated video advertisement aimed at driving website traffic and appealing to a broad audience. The final product will be distributed on Instagram and YouTube platforms to maximize reach and effectiveness. **Key Requirements:** - **Objective:** The primary goal is to create an animated video advertisement that encourages viewers to visit our website, increasing our online traffic significantly. - **Style Preference:** The video should be fully animated, utilizing compelling visuals and animations that attract and hold the attention of people who extend their vocabulary or learn a language. Creativity and originality in the animation style are highly valued. - **Target Audience:** The advertisement needs to resonat...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี

  Hello i am Grigore From Romania i need edit videos for social media tiktok + facebook ,instagram /youtube for different products i have the videos/shouts which i will send with wetransfer.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am looking for expert youtube video creators who meet the following criteria: - What you have to do: Video making + Voice over (male or female voice with decent accent) + Short edit + Thumbnail + Seo - Pay per video - Length of video: between 1 and 3 minutes. - Workload: 15 videos per week - Example channel: @GaugingGadgets You are expected to work with android phone, iPhone, Mac, Chromebook and Windows PC. I'd love to hear if you have done a similar work before. And would appreciate if you can send me a sample of your work. Are you okay with the price from the description? (if not don't apply) Do you have over 80% job success? (if not don't apply) Have earned more than 50$? (if not don't apply) Do you have Windows 11?

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional video editor to perfect my 12-minute YouTube videos. You will be adding fun, engaging aspects such as: - Funny Memes: Your creativity will be crucial here as I am looking for someone who can keep my audience entertained with comical internet memes throughout the video. - Close Ups: Help to capture the moment by focusing on facial expressions in close-up shots. - Flashbacks: The task includes adding flashbacks into my videos. They must have a vibrant, saturated color grading that grabs the viewer's attention instantly. - Background Music & Subtitles: The video will need both dramatic and playful music, depending on the scene. Your skills in score selection will be significant. Also, clever, captivating subtitles should be incorporated. Th...

  $175 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert Social Media Manager to consolidate and boost our presence across Facebook, Twitter, Instagram, and Youtube. The primary focus will be to: - Increase brand awareness on all platforms. This professional should possess solid strategies to amplify our corporate identity effectively across a diverse audience. - Drive website traffic. The ideal candidate should seamlessly utilize these platforms to direct potential customers to our website systematically. The Social Media Manager should have comprehensive experience with Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, plus a knack for identifying the latest social media trends and technologies. To conclude, this engagement requires a creative thinker, with a proven track record in increasing brand awareness and...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Experienced YouTube Marketing Professional 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled marketing expert to take my YouTube channel to the next level. My primary goals are to increase my subscribers and to increase watch hours. **Key Responsibilities:** - Develop and implement strategies to increase subscribers. - Create engaging content plans to improve viewer interaction. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record in YouTube channel growth. - Strong understanding of content marketing and SEO. **What To Include In Your Application:** - Highlight past work specifically related to YouTube growth. - Provide a detailed project proposal outlining your approach. Please provide a quote for your Monthly fees.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Experto en Redes Sociales 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito un community manager que haga crecer mis cuentas de Instagram, Tiktok y Youtube que están orientadas a ponerse en forma, fitness, entrenamiento y nutrición. También diseño de estrategias, reels, retos, lanzamientos y anuncios. Otra de sus funciones será la de setter de mi audiencia.

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled 2D animator to regularly contribute to my YouTube channel. The animations should be traditional 2D style and each will extend longer than 5 minutes. Given the frequency, I require the animator to create at least 7 cartoon videos per month. Here's what I am looking for: - Experience with traditional 2D animation - Capacity to deliver 7 or more videos per month - Ability to understand Hindi is preferred Your commitment to consistency and fluent translation of ideas into engaging animations are very much valued in this role. Looking forward to what magic you can bring!

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน youtube ชั้นนำ